Strategia marketingowa : 3 główne strategie (+ przykłady)

Strategia marketingowa jest jednym z elementów strategii prospectingu B2B. 🚀 W niektórych przypadkach strategie marketingowe mogą być omnichannel lub multichannel, wykorzystując na przykład sieci społecznościowe i e-mail marketing. 📩 W tym poradniku pokażemy, co firma może zrobić, aby połączyć różne cele marketingowe, w zależności od obszaru biznesowego. Przekonajmy się o tym!!! ⚡

Czym jest strategia marketingowa ?

Na wstępie możemy powiedzieć, że strategie marketingowa powstają poprzez analizę mocnych i słabych stron marketingu firmy za pomocą analizy SWOT oraz poprzez badanie otoczenia. 🌱

 • Mocne strony: to wewnętrzne atuty, na których możesz się oprzeć budując swoją strategię i wyróżniając się na tle konkurencji. 🦾
 • Słabe strony: To wady, kiedy jest dużo miejsca na poprawę. Ograniczone zasoby finansowe, brak widoczności, brak obecności międzynarodowej itp. 😖
 • Opportunities: Wszelkie możliwości, które mogą się pojawić i pomóc w rozwoju na rynku. Nowinka technologiczna pozwalająca obniżyć koszty produkcji, wykorzystanie strony internetowej do dotarcia do nowych klientów… 🤩
 • Zagrożenia: Są to zewnętrzne problemy i ograniczenia, które mogą utrudnić lub ograniczyć rozwój Twojego projektu. Nowe przepisy, pojawienie się ostrej konkurencji i recesja, która zmniejsza globalny popyt. 🙈

Strategie marketingowe wynikają z planów marketing owych lub marketingu mix. 🧩 Dlatego operacyjne narzędzia marketingowe są częścią strategii marketingowej. 🎯

Ponadto strategia marketingowa jest wskaźnikiem wszystkich celów firmy i sposobu dotarcia do grupy docelowej podczas promowania nowego produktu lub usługi. 📣 Jest to zwykle przekazywane w formalnym dokumencie, aby wszyscy pracownicy mogli go przeczytać i zrozumieć strategię marketingową firmy. 🤓

Strategie marketingowe mogą być wdrażane w celu osiągnięcia różnych celów, takich jak: 👇

 • Zwiększenie sprzedaży.
 • Pozyskać nowych klientów.
 • Zwiększyć sprzedaż z obecnymi klientami.
 • Zwiększyć udział w rynku.
 • Zwiększyć utrzymanie klientów.
 • Rozpocząć kampanię reklamową.

Ponadto, dobra strategia marketingowa obejmuje analizę rynków, konkurencji, idealnych klientów („buyer persona”) i kilka innych czynników, które Twoja firma chce wziąć pod uwagę. 🔎 Chociaż strategia ta jest długoterminowa, powinna być regularnie przeglądana i aktualizowana w razie potrzeby, aby jeszcze bardziej poprawić wyniki. 🏆

Czym jest podejście marketingowe w biznesie?

Wdrożenie podejścia marketingowego wymaga skutecznej strategii marketingowej. Podejście marketing owe to zespół działań mających na celu obserwację, przewidywanie lub pobudzanie potrzeb konsumentów oraz dostosowanie produktu lub usługi do tych zidentyfikowanych potrzeb. 🧐

Krótko mówiąc, obejmuje ono wszystkie działania firmy zmierzające do ugruntowania jej pozycji na rynku. Dzieli się na kilka etapów i odbywa się na poziomie marketingu strategicznego i operacyjnego. 🔥

 • Marketing strategiczny: 👇

Kierowanie firmy w stronę atrakcyjnych możliwości gospodarczych. Celem marketingu strategicznego jest stworzenie podstaw dla marketingu operacyjnego. Celem marketingu strategicznego jest określenie misji firmy, zdefiniowanie celów, opracowanie strategii rozwoju i zapewnienie zrównoważonej struktury portfela produktów. 💼 Zasadniczo kierowanie firmy na możliwości finansowe, które odpowiadają jej zasobom i wiedzy.

Math Numbers GIF by Jasmine Star

 • Marketing operacyjny: 👇

Jest to część najbardziej widoczna, czyli część „działania”, tworzenie narzędzi i wsparcia marketingowego (reklama, dyskusja, cold emailing, informacje prasowe, ankiety, dashboardy, wywiad konkurencyjny itp.) Jest to ucieleśnienie marketingu strategicznego i realizacji planów marketingowych: the 4Ps lub „marketing mix”. 💪

Ponadto, podejście marketingowe identyfikuje różne fazy: analizę i diagnozę, definicję celów, wybór opcji, narzędzia prospectingowe i wreszcie rozwój i ocenę marketingu mix. 🧪

Cat Reaction GIF

Jaka jest definicja strategia marketingowa ?

Strategia marketingowa lub marketing strategiczny wymaga realizacji kilku etapów, a także dostosowania swojej oferty do sektora działalności. 🤔

Dlatego nie ma standardowej strategii dla każdej firmy, ale zasada pozostaje ta sama. 👇

 • Opracować plan marketingowy:

W podejściu marketingowym projekt planu marketingowego obejmuje dokładną i szczegółową analizę diagnostyczną oraz strategie marketingowe. W planie marketingowym należy bezwzględnie wypełnić analizę SWOT firmy. Obejmuje ona również zdefiniowaną przez Ciebie segmentację i targetowanie. 🧲

Plan marketingowy opracowywany jest zazwyczaj na okres trzech lat, opisuje i planuje działania sprzedażowe i marketingowe wraz z ich terminami, zawiera budżet marketingowy. 💰 Plan działań sprzedażowych jest szczegółowy (generowanie leadów, grupa docelowa, reklama, itp.) Plan marketingowy zawiera procedury follow-up dla wszystkich podjętych działań.

W istocie dokument ten łączy w sobie marketing i komunikację. Jak wspomniano wcześniej, część planu marketingowego musi być poświęcona działaniom naprawczym, które należy podjąć w razie potrzeby. ✍️

Seth Meyers Lol GIF by Late Night with Seth Meyers

 • Wdrażaj działania marketingowe:

Jest to aktywna część podejścia marketingowego. W szczególności dokumentuje ona politykę marketingową przedsiębiorstwa. Realizację działań marketingowych charakteryzuje marketing mix. 🌀

Jest to część widoczna dla konsumenta, mix składający się z produktu, ceny, dystrybucji, komunikacji. 🗣️ Możesz wtedy określić cechy produktu i ustalić cenę, zgodnie z jego targetem.

Chodzi o ustalenie Twoich kanałów pozyskiwania i kluczowych graczy, którzy wprowadzą Twój produkt na rynek. Faza ta kończy się promocyjnymi działaniami marketingowymi Twojej oferty i śledzeniem podjętych działań. 🤖

Skin Care Happy Dance GIF by Kiehl’s Since 1851

 • Monitoruj i kontroluj wyniki:

W podejściu marketingowym monitorowanie i analizowanie wyników jest niezbędne, aby zapewnić sukces Twojego projektu. 🤔 Jak monitorować swoje działania marketingowe?

Każdy monitoring powinien obejmować trzy podstawowe kroki: 👇

 1. Sprawdzaj, czy dokładność osiągniętych norm i cele są realizowane.
 2. Porównuj rzeczywistą sytuację z normalną sytuacją opisaną w planie marketingowym.
 3. Przeglądaj i wyjaśniaj wszelkie odchylenia, poprzez kompleksowe audyty.

W marketingu cyfrowym monitorowanie często przebiega tak samo. Jednak metryka efektywności czy dźwignia konwersji jest inna. 🧐 Mówimy o bounce rate, współczynniku konwersji strony, liczbie kliknięć itp.

Click Video Games GIF by HyperX

 • Dostosowywać i korygować swoją strategię:

W przypadku, gdy okaże się, że działania marketingowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, konieczne są korekty. 🙏 Nie zawsze chodzi o zmianę strategii, zaczynamy od zmiany standardów, które sami sobie wyznaczamy.

Nie chodzi o ponowne przemyślenie celów marketingowych, chodzi o ponowne przemyślenie środków do ich osiągnięcia. Oczywiście zdarzają się przypadki, gdy stosowane strategie są błędne z powodu nagłych zmian na rynku. Wówczas trzeba będzie zmienić swoje podejście. ⚠️

Be Safe Ty Dillon GIF by NASCAR on NBC

Z drugiej strony, jeśli rozdźwięk między Twoimi wynikami a oczekiwanymi rezultatami staje się znaczący, możesz wzmocnić swój plan marketingowy inną strategią. 😬 Na przykład możesz wykorzystać inbound marketing do poprawy wizerunku marki, budowania lojalności klientów lub pozyskiwania nowych. 👌

W końcu proces marketingowy dzieli się na kilka równie ważnych etapów. Można go jednak streścić w pięciu słowach: analiza, projektowanie, działanie, kontrola, dostosowanie. 🗝️

Nie zapominaj również o narzędziach automatyzacji, które ułatwią Ci życie, jak Waalaxy! 👽

Find out more 🔥

Jakie są 3 główne strategia marketingowa?

Strategia generyczna to rodzaj strategia marketingowa wymodelowanej przez profesora Uniwersytetu Harvarda Michaela Portera w latach 80. 📈 Dzieli się na trzy podgrupy, mające na celu ustanowienie przewagi konkurencyjnej firmy w ramach danego DAS, są to:

 • Strategia dominacji kosztowej.
 • Strategia zróżnicowania.
 • Strategia koncentracji.

Przyjrzyjmy się szczegółowo tym 3 głównym strategiom! 💥

Strategia marketingowa #1: Dominacja

Pierwszą formą ogólnej strategii jest dominacja kosztowa. Aby wdrożyć tę strategię dominacji w SBU (Strategic Business Unit), trzeba znaleźć najlepsze sposoby na obniżenie kosztów produkcji na dużą skalę w całym łańcuchu produkcyjnym, ale bez naśladowania przez konkurencję. 🤫

W takim przypadku najpewniejszym sposobem jest wprowadzenie innowacji i zakłócenie rynku w celu prześcignięcia konkurentów. Ta innowacja ma na celu umożliwienie znacznej lub niewielkiej obniżki cen jednostkowych i zwiększenie ogólnej produkcji przy tej samej inwestycji. 🌍

Dlatego musisz dostosować swój marketing mix do DAS, w którym chcesz się specjalizować! 🌟

Jakie są kroki tego?

Marketing operacyjny jest podzielony na 4 różne segmenty lub „4P”, znane również jako marketingmix. 🍭

Te cztery uzupełniające się punkty mogą uprościć Twoje decyzje marketingowe, oto one: 👇

4P-marketing

 

Strategia marketingowa #2: Różnicowanie

Tak zwana generyczna strategia różnic owania jest rozwijana poprzez oferowanie zupełnie innych ofert niż konkurencja. Strategie różnicowania idą albo przez wyrafinowanie (różnicowanie luksusowe lub „top-up”), albo przez oczyszczenie (lub różnicowanie „bottom-up”, obniżenie asortymentu). 🏹

Aby ten rodzaj strategii rodzajowej był właściwy, firmy muszą oferować produkty o opłacalnym modelu biznesowym pod względem wielkości produkcji i kosztów. 🤑 Rzeczywiście, grupa docelowa musi mieć wystarczającą siłę nabyw czą, aby strategia była opłacalna. Badanie rynku pozwala zmierzyć potencjał handlowy i strategiczny.

Ponadto zawsze należy połączyć strategię marketingową ze strategią operacyjną, aby oferta była spójna! 💡

Jak zrobić strategię marketingu operacyjnego?

Marketing operacyjny 5Cs to segmentacja, dzięki której można poprawić rzetelność analizy i działać skuteczniej. ⚡

Oto szczegółowy opis cech każdego z nich: 👇

 • Firma: Znajomość samej firmy jest jej wartością.
 • Współpracownicy: Dystrybutorzy, dostawcy, sprzedawcy detaliczni itp.
 • Konkurencja: Strategia marketingowa (bezpośrednia lub pośrednia), udział w rynku, mocne i słabe strony, itd.
 • Klienci: ich oczekiwania, ich źródła, ich ścieżka zakupowa – impulsywna lub nie.
 • Kontekst: Jasno określa kontekst realizacji operacyjnych działań marketingowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, itp.).

Podobnie jak w przypadku marketingu mix lub 4P, te 5C pomoże Ci pozostać na dobrej drodze do realizacji planu marketingowego i łatwiej będzie Ci rozróżnić każdy punkt strategiczny! 🙏

Strategia marketingowa #3: Focus

Ta ogólna strategia znana jako focus polega na skoncentrowaniu się na produktach oferowanych w bardzo wąskich segmentach rynku, gdzie firmy mają pewność, że bez bezpośredniego konfliktu przełamią konkurencję. 💥

Ta hegemoniczna pozycja powinna pozwolić na osiągnięcie zysku, pomimo z natury ciasnego rynku. Strategia ta jest często mylona ze strategią niszową. 💎

Stąd zobaczmy, jak prawidłowo dobrać strategię marketingową, gdy już Twoje cele są dobrze zdefiniowane. Obiecuję, że będzie to łatwiejsze niż się wydaje! 🎯

Jak ustalić skuteczną strategia marketingowa ?

Jednym z kluczowych elementów dobrej strategia marketingowa jest zrozumienie potrzeb klientów i określenie rynków docelowych. Dzięki temu możesz lepiej zarządzać kampaniami i kanałami marketingowymi, poprzez: 🤓

 • Segmentacja i targetowanie: Segmentacja to proces dzielenia rynku na podobne podzbiory. Kategorie te odpowiadają grupom konsumentów o takich samych oczekiwaniach i podobnych reakcjach na działania marketingowe. 🤗
 • Gdy rynek jest już posegmentowany, targetowanie może określić podstawowe cele. Aby segment był realnym celem, musi spełniać następujące warunki: być Measurable: łatwo identyfikowalny, Accessible: łatwy do osiągnięcia, Exploitable: Nie ma zbyt wielu konkurentów na rynku, oraz Profitable: oferuje potencjał rozwoju biznesu. 🏹

Te dwa pojęcia są kluczem do sukcesu Twojej strategii marketingowej, bo dzięki nim masz dobry start! Jeśli robisz wszystko dobrze, ale celujesz w niewłaściwe osoby, wszystkie Twoje wysiłki marketingowe pójdą na marne. 🙈

Jak stworzyć dobrą strategia marketingowa ?

Aby zapewnić spójne podejście do rynku, plany marketingowe powinny być postrzegane jako uporządkowane pomiędzy elementami strategicznymi i operacyjnymi. 👐 Należy zacząć od analizy kontekstu i skoncentrować się na perspektywach, aby dojść do idealnego pozycjonowania oferty poprzez propozycję wartości. 🪙

Oto kilka ważnych kroków, które możesz podjąć, aby ustawić swoją strategia marketingowa i ewoluować ją w czasie:

Analizuj możliwości rynkowe

Strategia marketingowa jest bezpośrednio związana z celami firmy i powinna przekładać jej ambicje na wielkość rynku. Jej realizacja opiera się głównie na pojawiających się możliwościach. 👁️

Analiza może przełożyć się na mniej lub bardziej rozbudowane badanie rynku. Na podstawie ujawnionych czynników pozwoli ono z pełną wiedzą podejść do rynku i określić spójne podejście do wejścia na niego lub jego wzmocnienia. Dzięki badaniom rynku zostaną zidentyfikowane i przeanalizowane różne segmenty klientów , ich wielkości, zasoby. 📊

Pondering Meryl Streep GIF by 20th Century Fox Home Entertainment

Zrób dobre targetowanie klienteli

Po przeanalizowaniu rynku, ważne jest, aby umieć trafić do odbiorców i ich potrzeb. Ta sama oferta, produkt lub usługa, może zaspokoić kilka grup potencjalnych klientów, z których jedni mają inne cechy niż inni. 🌈

Aby znaleźć klienta docelowego, należy skierować się do grupy osób o podobnych zachowaniach konsumpcyjnych. Interesujące byłoby rozszerzenie tej analizy poza potencjalnych końcowych użytkowników produktu. W tym procesie targetowania interesujące byłoby rozważenie kilku możliwych konfiguracji potencjalnych klientów. 🥸

Każdy cel można przełożyć na „buyer persona”, o czym była mowa wcześniej. 👈 Jest to fikcyjny profil, który zawiera cechy każdego celu, a także kontekst, w którym żyje, jego oczekiwania i pragnienia, gusta, siłę nabywczą i zwyczaje konsumpcyjne. Jest to plik referencyjny, na którym można zbudować dostosowaną metodę marketingową. 🚀
Chefs Kiss Reaction GIF by Nick Jonas

Wiedza o tym, jak pozycjonować swój produkt

Gdy klienci zostali już namierzeni, wyzwaniem jest skuteczne pozycjonowanie produktu lub usługi odpowiadającej potrzebom każdego z nich. Chodzi tu o stworzenie propozycji wartości. Wychodząc od potrzeb i oczekiwań klienta, z punktu widzenia konsumenta, chodzi o podkreślenie zalet i korzyści, jakie przyniesie oferta. 🔥

Nawet jeśli propozycja wartości musi przekonać użytkowników, musi również pozwolić firmie na pozycjonowanie się w stosunku do konkurencji. Oznacza to podkreślenie atrybutów produktu lub usługi, które sprawią, że będzie ona unikalna na rynku i da Twojej ofercie przewagę nad konkurencyjnymi ofertami. 💯

Youre The Best GIF by Rhino Records

W razie potrzeby dostosuj swoją metodę

Strategia marketingowa powinna również zapewniać środki do oceny trafności zaplanowanych działań w czasie. ⌚ Oprócz monitorowania sprzedaży i ROI, szczególnie ważne jest mierzenie efektywności realizowanych procesów , zapewnienie optymalnej dystrybucji, monitorowanie satysfakcji klientów poprzez obsługę posprzedażową czy możliwość zmierzenia popularności marki wśród docelowych grup konsumentów . 😃

Wykonując różne kontrole KPI , firma może odkryć nowe dźwignie umożliwiające usprawnienia, rzeczy do optymalizacji, zbliżenia się do rynku i klientów oraz zaspokojenia ich potrzeb. ✅ Ocena trafności działań i regularne badanie konsumentów może być również źródłem nowych możliwości dla firmy . Wyjazd na spotkanie z nowymi klientami i znalezienie najlepszych sposobów na zaspokojenie ich specyficznych potrzeb może prowadzić do nowych projektów rozwojowych. 🌌

Rynek, podobnie jak cele firmy , ulega ciągłym zmianom. Monitoring pozwala dostrzec te trendy, przewidzieć zmiany w ofercie i dostosować strategię w razie potrzeby. Dobre zrozumienie rynku pozwala również zmierzyć margines postępu i zastanowić się nad działaniami, które należy podjąć, aby iść do przodu. 🏃

W zależności od sytuacji, firma może rozważyć nowe podejścia, rozważyć ekspansję na nowe rynki, np. poprzez wdrożenie strategii internacjonalizacji , lub współpracujące działania brandingowe, aby zbliżyć się do nowego segmentu klientów. 🧨

Think About It Reaction GIF by Identity

Jaki jest przykład skutecznej strategia marketingowa ?

Aby stworzyć skuteczną strategia marketingowa, musisz najpierw zrozumieć swoich odbiorców i to, gdzie najprawdopodobniej się znajdują. 🔎

Następnie należy stworzyć przekaz, który będzie z nimi rezonował i wywoływał reakcje emocjonalne. 😍 Aby to zrobić, musisz skupić się na rozwiązaniu, które oferujesz swoim odbiorcom.

Przyjrzyjmy się 2 przykładom strategii marketingowych, które są godne uwagi w komunikacji cyfrowej, na rynku międzynarodowym: Netflix 🎥 i we Francji: Leroy Merlin. 🧙

Zobaczmy!!! 🤓

Happy Fun GIF by NTE Grøntforsprang

Netflix: super spersonalizowana strategia

Netflix dostarcza usługi rozrywki strumieniowej milionom płacących użytkowników w ponad 100 krajach. 🪐 Taktyka marketingu cyfrowego obejmuje różne kampanie i posty na portalach społecznościowych, takich jak Twitter i Instagram. 🤩

Ich strategia na mediach społecznościowych polega na zadawaniu pytań i tworzeniu głosów, które zachęcają fanów do kontynuowania łatwej rozmowy i prowadzą do trendowych tematów. 😎

Informuje również subskrybentów o nowych treściach strumieniowych i sugeruje seriale telewizyjne i filmy, udostępniając odpowiednie posty na swoich oficjalnych kontach. ✅

👉 Strategia cyfrowa Netflixa ewoluuje wzdłuż dwóch parametrów:

 • Strategia masowa, aby pozyskać ogół społeczeństwa.
 • Strategia super spersonalizowana, gdy użytkownicy są już zapisani do serwisu.

Dzięki offbeatowemu humorowi 👆 użytkownicy czują się związani z menedżerami społeczności i uczestniczą w procesach wartości dodanej. Jest to również jeden z podstawowych celów marketingu cyfrowego, aby zatrzymać swoich odbiorców. 💖

Kampanie e-mail marketingowe Netflixa również mają na celu dostarczenie klientom spersonalizowanych treści. Co tydzień dostarczają przykłady treści, które mogą zainteresować ich użytkowników 😉

Z drugiej strony, możesz stworzyć własną strategię email marketing ową dzięki wielokanałowym kampaniom Waalaxy, dowiedz się jak to działa tutaj! 🔥

Leroy Merlin: strategia hiper targetowana

Drugim przykładem skutecznej strategia marketingowa, jest przykład marketu budowlanego Leroy Merlin, we Francji. 🥖

Leroy Merlin zdecydował się na wdrożenie strategii digital content, opartej na wideo i ukierunkowanej na wybrane obszary. Skierowana zarówno do doświadczonych majsterkowiczów, jak i początkujących. 💪

Filmy te cieszą się dużą popularnością wśród szerokiej publiczności. Ponadto Leroy Merlin oferuje stronę internetową z samouczkami, która dostarcza coraz więcej wskazówek i najlepszych praktyk, aby pomóc klientom stać się samowystarczalnym. 💯

👉 W ten sposób ta strategia marketingowa buduje lojalność klientów i przyciąga perspektywy poprzez pozycjonowanie marki jako eksperta, będąc na pierwszym miejscu w wyszukiwarkach!

Jakie są 4 rodzaje strategia marketingowa ?

W ostatnich latach trendy zmieniają świat marketingu, zmuszając specjalistów do włączenia nowych podejść do swoich strategii. 🤗 Ale na nowości trzeba być otwartym i coraz szybciej dostosowywać się do nich z chęcią pozostania jak najbliżej konsumentów.

Istnieje jednak tyle strategii marketingowych, ile jest firm, i nigdy nie jest łatwo znaleźć najlepszą drogę. Sprawdź przykłady skutecznych strategii marketingowych, aby rozwinąć swój biznes tutaj. ⚡

#1 Content Marketing

Content marketing nie jest niczym nowym. Ideą tej koncepcji jest dostarczanie wysokiej jakości treści non-profit związanych z zainteresowaniami konsumentów, aby pozostać w kontakcie i pośrednio służyć interesom biznesu. 😎

Ostatnio, wraz z pojawieniem się Internetu i wielu innych sieci społecznościowych (takich jak LinkedIn), content marketing stał się powszechny. Od tego momentu konsumenci stwierdzili, że są mniej otwarci na reklamy, ponieważ każdy może wybrać, jakie treści chce konsumować i kiedy chce je konsumować . 🍝

W rezultacie, reklamodawcy muszą podjąć różne podejścia, aby zapewnić treści, które lepiej spełniają oczekiwania konsumentów , tym samym utrzymując łączność i zwiększając świadomość online. ⭐

Dzisiejsza treść obejmuje taktyki marketingowe mające na celu wzmocnienie pozycji Twojej marki poprzez projektowanie, produkcję i dystrybucję tekstu, obrazu, dźwięku lub przez wideo. 📹

Milwaukee Bucks Thumbs Up GIF by ESPN

#2 Social Media Marketing

W ciągu zaledwie kilku krótkich lat sieci społecznościowe, takie jak LinkedIn, stały się dominującą platformą dla branży medialnej i prospectingu.⚡

Kiedy członkowie łączą się i dzielą treściami wśród podobnie myślących ludzi , oferują również markom możliwość budowania relacji z konsumentami i integrowania swoich klientów w społeczności. 🤗

Marketing mediów społeczności owych obejmuje podejścia i metody mające na celu wdrożenie, utrzymanie i rozwój spójnego podejścia do obsługi marek w sieciach społecznościowych . Jednym z pierwszych wyzwań jest budowanie relacji z konsumentami w oparciu o wymianę pomysłów, dyskusję i współpracę. 🤝

Dlatego platformy społecznościowe są również bramą do buyprocesu! 💰

Nie trać więcej klientów i stwórz hiper efektywną strategię prospectingu, automatyzując swoje kampanie na LinkedIn. 😏

Watch The Demo 🪐

#3 Storytelling marketing

Storytelling jest obecnie ważnym elementem skutecznej strategii marketingowej. Niezależnie od tego, na jakim rynku chcesz się pozycjonować, zawsze jest więcej konkurentów i musisz się wyróżnić. Możesz grać z emocjonalną wartością swojej marki lub firmy. 😯

Dlatego celem marketingu emocjonalnego jest stworzenie zestawu emocji i wartości, tak aby Twoja grupa docelowa połączyła się z Twoją marką lub firmą. Storytelling, który ma na celu przekazanie wiadomości poprzez stworzenie poczucia tożsamości dla czytelnika, jest ważnym narzędziem marketingu emocjonalnego i pomaga w notoryczności Twojej marki. 🤩

Stworzenie unikalnej historii dla Twojego biznesu, tego co go zainspirowało , jego wartości, czy nawet stworzenie historii wokół Twojej marki jest częstym tematem storytellingowym. Emocje, na które idziesz, zależą od celów, które realizujesz swoim copywritingiem. 🎯

Ta strategia nie tylko przybliża obecnych klientów do Twojej marki, ale także wzmacnia wizerunek marki, aby przyciągnąć i zatrzymać potencjalnych klientów! 💥

Wile E Coyote Cartoon GIF

#4 Influence Marketing

Od Facebooka przez TikTok po YouTube, sieci społecznościowe

i platformy treściowe stworzyły nowych „influencerów”. Dziś marki nie wahają się polegać na wpływach tych osób, aby promować swoje produkty lub dotrzeć do ściśle określonej grupy odbiorców. 🧲

Influencer marketing polega na wdrażaniu zbadanych podejść w celu zwiększenia świadomości marki poprzez tych influencerów

. 🥳 Na przykład , marki mogą korzystać z transakcji handlowych, aby przekonać influencerów do dzielenia się swoimi wartościami i opiniami o produktach. 💅

Możesz także opracować bardziej ukierunkowaną strategię, współpracując w celu opracowania współtworzonych treści i produktów z osobistościami, które bezpośrednio wpływają na Twoją publiczność. 🗣️
Game Show Selfie GIF by ABC Network

Wnioski: Jakie są różne strategia marketingowa ?

Strategie marketingowe mają kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojego biznesu. 👌 Wykonując te 6 kroków, będziesz w stanie opracować swoją strategię marketingową i zdobyć wszystkie karty w ręku, aby osiągnąć swoje cele: 🚀

 1. Zdefiniuj cele marketingowe.
 2. Przeanalizuj rynek.
 3. Określ profil idealnego klienta.
 4. Monitoruj konkurencję.
 5. Określ plan działania.
 6. Wykorzystaj skuteczne narzędzia.
 7. Testuj, sprawdzaj, dostosowuj!

Co więcej, wprowadzenie produktu na rynek oznacza przyznanie mu określonego miejsca w umysłach konsumentów w porównaniu do konkurencji. Pamiętaj, że konsumenci umieszczają Cię w unikalnym „pudełku” 📦

cat walk GIF

W efekcie możesz być najlepiej działającym lub najtańszym na swoim rynku, ale nie najlepiej działającym i najtańszym. Jak zatem określić pozycjonowanie: 👇

 1. Zidentyfikuj wszystkich konkurentów na rynku docelowym.
 2. Analizuj przewagi konkurencyjne wszystkich graczy na rynku, w tym Ciebie.
 3. Przeanalizuj, jak konsumenci cenią produkty/marki w wysoce konkurencyjnym środowisku i odpowiednio się pozycjonuj.

Do wyboru jest wiele strategii pozycjonowania, np. pozostanie liderem rynku, atakowanie liderów głową, wykorzystywanie słabości liderów, tworzenie nowych obszarów. Tak więc, to do Ciebie należy wybór strategii marketingowej, która pasuje do Ciebie! 🔥

Inbound marketing vs. outbound marketing

Jeśli chcesz posunąć swoją wiedzę marketingową nieco dalej…. 🍃 To sprawdźmy taktykę inbound i outbound marketingu! ✍️

 • Inbound marketing, aby odwołać się do klientów i zbudować lojalność:

Inbound marketing, polega na marketingu treści, aby stworzyć generowanie leadów i jest przeciwny do outbound marketingu, który często opiera się na nietrafionych i natrętnych reklamach. 🙊

Z inbound marketingiem, celem jest stworzenie połączenia z prospektami poprzez oferowanie im wzbogacających treści, które odpowiadają ich zainteresowaniom, bez żadnego celu komercyjnego (jak ten blog)! 😇

 • Outbound marketing, aby znaleźć nowych klientów:

Ogólnie , chodzi o wykorzystanie prospectingu i reklamy jako kanałów pozyskiwania. 🎯 W wielu przypadkach kontrastuje to ze strategiami inbound marketingu, ale obie się uzupełniają i są znacznie bardziej skuteczne, gdy są dobrze połączone. 🍳

Outbound marketing pozwala na szybkie pozyskanie większej lub mniejszej liczby klientów. 🧲 Podczas gdy ta strategia działa dobrze z dużymi budżetami, minusem jest to, że może stać się bardzo droga i jest skuteczna tylko na początku tunelu marketingowego. 👀

👉 Wykorzystaj nasze narzędzie Podawaa w swojej strategii inbound marketingu, dając swoim postom na LinkedIn „boost” w postaci strąków zaangażowania 😉

🚀 Następnie użyj naszego narzędzia Waalaxy do strategii outbound marketingu, generując nowe leady na LinkedIn i tworząc kampanie „cold emailing„. ❄️

Try Waalaxy Now 👩‍🚀

Szybka wskazówka: Połącz te 2 narzędzia, aby uzyskać wybuchowe rezultaty! 💥

Strategia marketingowa FAQ

Czym jest strategia marketingu cyfrowego?

strategia marketingowa cyfrowego opierają się na zestawie działań, które zakładają wykorzystanie różnych kanałów marketingu internetowego do osiągnięcia wcześniej określonych celów. 🏆

Dlatego uwzględnienie marketingu cyfrow ego w planie komunikacji firmy jest niezbędne dla jej sukcesu. W rzeczywistości, w tym ciągle zmieniającym się cyfrowym świecie, 🌐 sukces wprowadzenia produktu na rynek często zależy od tego, co firmy robią, a czego nie robią, w obszarze marketingu online. 🖥️

Mad The Internet GIF by MOODMAN

W marketingu cyfrowym marketerzy mogą swobodnie korzystać z potężnych narzędzi analitycznych, aby mierzyć wpływ strategii SEO i marketingu treści w celu monitorowania popytu, na przykład. 🧐

Oto 7 kroków do połączenia się z konsumentem, przy użyciu marketingu cyfrowego: 👇

 1. Zdefiniuj buyer personas.
 2. Ustal cele.
 3. Wybierz swoje narzędzie marketingu cyfrowego.
 4. Oceń istniejące kanały marketingu cyfrowego i dostępne zasoby.
 5. Oceń i zaplanuj treści wewnętrzne.
 6. Oceniaj i planuj treści zewnętrzne
 7. Oceń i zaplanuj płatne media.

Następnie złóż wszystkie te elementy razem, aby stworzyć solidną strategię. 🦾 Pamiętaj, że strategia marketingu cyfrowego to zestaw działań, które pomogą Ci osiągnąć cele poprzez marketing wielokanałowy. 🎢

Przedsiębiorstwa muszą również strategizować długoterminowo. Dlatego warto odnotować czas wykonania każdego działania w dedykowanym kalendarzu marketingowym. 🗓️ Stosując się do tego podejścia, przedsiębiorcy mogą stworzyć uporządkowaną oś czasu dla swojego biznesu, komunikować swoje plany współpracownikom i mieć jaśniejszy obraz rzeczy. 💧

Jaką strategia marketingowa wybierzesz dla swojego biznesu?

Strategia marketingowa firmy zależy nie tylko od szczegółów sektora biznesu, który rozwija, ale także od znajomości rynku, stanu projektu… 💯 Jak wyjaśniono wcześniej, nie ma jednej strategii odpowiedniej dla wszystkich firm. 🤷

Można jednak uzyskać przegląd strategii, które mogą być realizowane przez zespół marketingowy. Strategie marketingowe są dostosowane do każdej firmy i branży, ale także do klienta docelowego: 👇

 • Jeśli jesteś na młodym, rozwijającym się lub potencjalnym rynku: wskazane jest stworzenie „pull marketingu„.
 • Jeśli jesteś na rynku wschodzącym: „Push marketing” jest możliwą techniką. Polega ona na popychaniu produktu w kierunku konsumentów, na przykład poprzez tworzenie środków reklamowych lub wyróżnianie produktu.
 • Jeśli działasz na rynku stagnacyjnym lub nasyconym: Głównym celem jest zwiększenie udziału w rynku oraz postawienie na zróżnicowanie, specjalizację i dywersyfikację, aby odróżnić się od konkurencyjnych ofert na rynku.
 • Jeśli działasz na dojrzałym, ale nie nasyconym rynku, omówimy strategie penetracji, które pozwalają wejść na rynek poprzez politykę niskich cen, aby zdobyć udział w rynku od konkurencji.

W dzisiejszej gospodarce nie jest już możliwe, ani opłacalne stworzenie produktu i sprawdzenie jak go potem sprzedać… 🌬️ Teraz jesteśmy w okresie przeciążenia podażowego, co oznacza, że klienci mają szeroki wybór podobnych produktów. 😖

To jest powód, dla którego musisz najpierw zidentyfikować potrzeby klientów, a także klientów docelowych przed wyprodukowaniem i wprowadzeniem produktu na rynek. W ten sposób zmaksymalizujesz szanse na to, że Twój produkt lub usługa spełni potrzeby klientów, nazywa się to analizą „product/market fit” 😉

Well Done Bravo GIF by Friends

No i masz!!! Teraz, gdy znasz główne strategie marketingowe, możesz wybrać strategia marketingowa, która najlepiej pasuje do Twojego biznesu! 👌

Discover Waalaxy 🪐

Chcesz iść dalej​

Pozyskiwanie leadów odgrywa kluczową rolę w rozwoju i zrównoważonym rozwoju firmy. Ale co to tak naprawdę oznacza? 🧐 Termin ten

17/06/2024

W dzisiejszych czasach Facebook giveaway jest podstawowym narzędziem marketingowym, umożliwiającym firmom interakcję z klientami i przyciąganie nowych.Niezależnie od tego, czy

13/06/2024

Techniki sprzedaży? To jak skrzynka z narzędziami pełna strategii i metod przekonywania klientów do zakupu tego, co masz do zaoferowania.

10/06/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story