Marketingstrategie : De 3 Belangrijkste Strategieën (+ Voorbeelden)

De marketingstrategie is een van de onderdelen van de B2B prospectiestrategie. 🚀 In sommige gevallen kunnen marketingstrategieën omnichannel of multichannel zijn, waarbij bijvoorbeeld sociale netwerken en e-mailmarketing worden gebruikt. 📩 In deze gids laten we u zien wat een bedrijf kan doen om verschillende marketingdoelstellingen te combineren, afhankelijk van zijn bedrijfsgebied. Laat het ons zien!

Wat is een marketingstrategie?

In eerste instantie kunnen we zeggen dat marketingstrategieën worden ontwikkeld door de sterke en zwakke punten van de marketing van een bedrijf te analyseren aan de hand van een SWOT-analyse en door de omgeving te bestuderen. 🌱

 • Sterke punten: Dit zijn de interne voordelen waarop u kunt steunen om uw strategie uit te bouwen en u te onderscheiden van uw concurrenten. 🦾
 • Zwakke punten: Dit zijn de nadelen wanneer er veel ruimte is voor verbetering. Beperkte financiële middelen, gebrek aan zichtbaarheid, gebrek aan internationale aanwezigheid, enz. 😖
 • Kansen: Alle kansen die zich kunnen voordoen en u kunnen helpen groeien op de markt. Technologische nieuwigheid om de productiekosten te drukken, gebruik van de website om nieuwe klanten te bereiken… 🤩
 • Bedreigingen: Dit zijn externe kwesties en beperkingen die de ontwikkeling van uw project kunnen belemmeren of beperken. Nieuwe regelgeving, de opkomst van hevige concurrentie en een recessie die de wereldwijde vraag doet afnemen. 🙈

Marketingstrategieën zijn afgeleid van marketingplannen of de marketingmix. 🧩 O perationele marketinginstrumenten maken dus deel uit van uw marketingstrategie. 🎯

Daarnaast is een marketingstrategie een indicatie van alle doelen van een bedrijf en hoe de doelgroep te bereiken bij het promoten van een nieuw product of dienst. 📣 Dit wordt meestal overgebracht in een formeel document, zodat alle werknemers het kunnen lezen en de marketingstrategie van het bedrijf kunnen begrijpen. 🤓

Marketingstrategieën kunnen worden geïmplementeerd om een verscheidenheid aan doelen te bereiken, zoals: 👇

 • Verhogen van de verkoop.
 • Nieuwe klanten werven.
 • De verkoop bij bestaande klanten verhogen.
 • Marktaandeel uitbreiden.
 • Verbeteren van klantenbinding.
 • Een reclamecampagne lanceren.

Daarnaast omvat een goede marketingstrategie het analyseren van markten, concurrenten, ideale klanten (“buyer persona”) en diverse andere factoren waarmee uw bedrijf rekening wil houden. 🔎 Hoewel het om een langetermijnstrategie gaat, moet deze regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgewerkt om de resultaten verder te verbeteren. 🏆

Wat is een zakelijke marketingaanpak?

Voor de uitvoering van een marketingaanpak is een succesvolle marketingstrategie nodig. Een marketingaanpak is een geheel van acties gericht op het waarnemen van, anticiperen op of stimuleren van consumentenbehoeften en het aanpassen van een product of dienst aan deze vastgestelde behoeften. 🧐

Kortom, het omvat alle inspanningen van de onderneming om haar positie op de markt te bepalen. Dit is onderverdeeld in verschillende fasen en vindt plaats op strategisch en operationeel marketingniveau. 🔥

 • Strategische marketing: 👇

Het bedrijf naar aantrekkelijke economische kansen leiden. Het doel van strategische marketing is om de basis te leggen voor operationele marketing. Het doel van strategische marketing is de missie van het bedrijf te identificeren, doelstellingen te definiëren, ontwikkelingsstrategieën te ontwikkelen en te zorgen voor een evenwichtige structuur van de productportefeuille. 💼 In wezen de onderneming naar financiële opportuniteiten leiden die overeenstemmen met haar middelen en expertise.

Math Numbers GIF by Jasmine Star

 • Operationele marketing: 👇

Dit is het meest zichtbare deel, d.w.z. het “actie”-gedeelte, het creëren van marketinginstrumenten en -ondersteuning (reclame, discussie, koude e-mailing, persberichten, enquêtes, dashboards, competitive intelligence, enz.) Dit is de belichaming van strategische marketing en de uitvoering van marketingplannen: de 4P’s of “marketingmix”. 💪

Bovendien onderscheidt de marketingbenadering verschillende fasen: analyse en diagnose, definitie van de doelstellingen, selectie van de opties, prospectie-instrumenten en ten slotte de ontwikkeling en evaluatie van de marketingmix. 🧪

Cat Reaction GIF

Wat is de definitie van marketingstrategie?

Marketingstrategie of strategische marketing vereist de uitvoering van verschillende stappen, evenals de aanpassing van het aanbod aan de sector waarin de onderneming actief is. 🤔

Daarom is er niet voor elk bedrijf een standaardstrategie, maar het principe blijft hetzelfde. 👇

 • Ontwikkel een marketingplan:

In de marketingaanpak omvat het ontwerp van een marketingplan een nauwkeurige en gedetailleerde diagnostische analyse en marketingstrategieën. Het is absoluut noodzakelijk om de SWOT-analyse van het bedrijf in het marketingplan in te vullen. Het omvat ook de segmentatie en targeting die u hebt gedefinieerd. 🧲

Dit marketingplan wordt meestal over drie jaar ontwikkeld, het beschrijft en plant de verkoop- en marketingacties met hun data, en bevat een marketingbudget. 💰 Het verkoopactieplan is gedetailleerd (lead generation, doelgroep, reclame, enz.) Het marketingplan omvat de follow-upprocedures voor alle ondernomen acties.

In dit document worden marketing en communicatie immers gecombineerd. Zoals eerder vermeld, moet een deel van het marketingplan gewijd zijn aan de corrigerende maatregelen die indien nodig moeten worden genomen. ✍️

Seth Meyers Lol GIF by Late Night with Seth Meyers

 • Voer marketingacties uit:

Dit is het actieve deel van de marketingaanpak. Het documenteert specifiek het marketingbeleid van de onderneming. De uitvoering van marketingacties wordt gekenmerkt door de marketingmix. 🌀

Dit is het zichtbare gedeelte voor de consument, de mix bestaande uit het product, de prijs, de distributie, de communicatie. 🗣️ U kunt dan de kenmerken van het product bepalen en de prijs vaststellen, afhankelijk van uw doelgroep.

Het gaat om het vaststellen van uw acquisitiekanalen en de belangrijkste spelers om uw product op de markt te brengen. Deze fase eindigt met promotionele marketing activiteiten van uw aanbod en de follow-up van de ondernomen acties. 🤖

Skin Care Happy Dance GIF by Kiehl’s Since 1851

 • Bewaak en controleer de resultaten:

In de marketingaanpak zijn monitoring en analyse van de resultaten essentieel om het succes van uw project te verzekeren. 🤔 Hoe volgt u uw marketingactiviteiten op?

Elke monitoring moet drie basisstappen omvatten: 👇

 1. Verifieer of de bereikte normen juist zijn en de doelstellingen worden gehaald.
 2. Vergelijk de werkelijke situatie met de normale situatie zoals beschreven in het marketingplan.
 3. Controleer en verklaar eventuele afwijkingen, door middel van uitgebreide audits.

In digitale marketing volgt monitoring vaak hetzelfde proces. Echter, de performance metrics of conversie hefboom is anders. 🧐 We praten over bounce rate, website conversiepercentage, aantal kliks, etc.

Click Video Games GIF by HyperX

 • Uw strategie aanpassen en bijsturen:

Als blijkt dat de marketingacties niet de verwachte resultaten opleveren, zijn aanpassingen nodig. 🙏 Het gaat niet altijd om het veranderen van de strategie, we beginnen met het veranderen van de normen die we aan onszelf stellen.

Het gaat niet om het heroverwegen van je marketingdoelen, het gaat om het heroverwegen van de middelen om ze te bereiken. Natuurlijk zijn er gevallen waarin de gebruikte strategieën verkeerd uitvallen door plotselinge veranderingen in de markt. Dan zult u uw aanpak moeten wijzigen. ⚠️

Be Safe Ty Dillon GIF by NASCAR on NBC

Aan de andere kant, als de kloof tussen uw resultaten en uw verwachte resultaten aanzienlijk wordt, kunt u uw marketingplan versterken met een andere strategie. 😬 U kunt bijvoorbeeld inbound marketing gebruiken om uw merkimago te verbeteren, klantloyaliteit op te bouwen of nieuwe klanten aan te trekken. 👌

Tot slot wordt het marketingproces opgesplitst in verschillende, even belangrijke stappen. Het kan echter in vijf woorden worden samengevat: analyse, ontwerp, actie, controle, bijsturing. 🗝️

Vergeet ook de automatiseringstools niet die je het leven makkelijker maken, zoals Waalaxy! 👽

Find out more 🔥

Wat zijn de 3 belangrijkste marketingstrategieën?

De generieke strategie is een type marketingstrategie gemodelleerd door Harvard University professor Michael Porter in de jaren 1980. 📈 Het is verdeeld in drie subgroepen, gericht op het tot stand brengen van een concurrentievoordeel voor een bedrijf binnen een bepaalde DAS, dit zijn:

 • De strategie van kostendominantie.
 • De differentiatiestrategie.
 • De focusstrategie.

Laten we deze 3 hoofdstrategieën eens in detail bekijken! 💥

Marketingstrategie #1: Overheersing

De eerste vorm van algemene strategie is kostendominantie. Om deze dominantiestrategie in de SBU (Strategic Business Unit) te implementeren, moet je de beste manieren vinden om de productiekosten op grote schaal in de hele productieketen te verlagen, maar zonder geïmiteerd te worden door de concurrentie. 🤫

In dit geval is de zekerste manier om innovatie en marktverstoring teweeg te brengen om beter te presteren dan concurrenten. Deze innovatie heeft tot doel een aanzienlijke of lichte verlaging van de eenheidsprijzen mogelijk te maken en de totale productie te verhogen met dezelfde investering. 🌍

Pas daarom je marketingmix aan volgens de DAS waarin je je wilt specialiseren! 🌟

Wat zijn de stappen van het?

Operationele marketing is opgedeeld in 4 verschillende segmenten of de “4P’s“, ook wel de marketingmix genoemd. 🍭

Deze vier aanvullende punten kunnen uw marketingbeslissingen vereenvoudigen, hier zijn ze: 👇

4P-marketing

Marketingstrategie #2: Differentiatie

De zogenaamde generieke differentiatiestrategie komt tot stand door een totaal ander aanbod aan te bieden dan de concurrentie. Differentiatiestrategieën gaan ofwel door middel van verfijning (luxe of “top-up” differentiatie), ofwel door middel van zuivering (of “bottom-up” differentiatie, het verlagen van het assortiment). 🏹

Om dit soort generieke strategie te kunnen toepassen, moeten ondernemingen producten aanbieden met een levensvatbaar bedrijfsmodel in termen van productievolume en kosten. 🤑 Het doelpubliek moet immers over voldoende koopkracht beschikken om de strategie rendabel te maken. Het marktonderzoek maakt het mogelijk het commerciële en strategische potentieel te meten.

Bovendien moet u uw marketingstrategie altijd combineren met uw operationele strategie, zodat uw aanbod coherent is! 💡

Hoe maakt u een operationele marketingstrategie?

De 5C’s operationele marketing is een segmentatie om de integriteit van de analyse te verbeteren en effectiever te handelen. ⚡

Hier is een gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van elk: 👇

 • Bedrijf: Het kennen van het bedrijf zelf is de waarde ervan.
 • Collaborateurs: Distributeurs, leveranciers, detailhandelaren, enz.
 • Concurrentie: Marketingstrategie (direct of indirect), marktaandeel, sterke en zwakke punten, enz.
 • Klanten: hun verwachtingen, hun bronnen, hun koopgedrag – impulsief of niet.
 • Context: Definieert duidelijk de context voor de uitvoering van operationele marketinginspanningen (Kerstmis, Pasen, enz.).

Vergelijkbaar met de marketingmix of 4P’s, zullen deze 5C’s u helpen op koers te blijven met uw marketingplan en elk strategisch punt gemakkelijker te kunnen onderscheiden! 🙏

Marketingstrategie #3: De Focus

Bij deze algemene strategie, die bekend staat als focus, concentreert men zich op producten die worden aangeboden in zeer smalle marktsegmenten waar bedrijven zeker zijn dat ze de concurrentie kunnen breken zonder direct conflict. 💥

Deze hegemonische positie moet u in staat stellen winst te maken, ondanks een inherent krappe markt. Deze strategie wordt vaak verward met een niche-strategie. 💎

Laten we nu eens kijken hoe u uw marketingstrategie goed kunt kiezen, zodra uw doelen goed zijn gedefinieerd. Ik beloof dat het makkelijker zal zijn dan het klinkt! 🎯

Hoe stelt u een succesvolle marketingstrategie op?

Een van de belangrijkste elementen van een goede marketingstrategie is het begrijpen van de behoeften van de klant en het definiëren van doelmarkten. Zo kunt u uw campagnes en marketingkanalen beter beheren , door: 🤓

 • Segmentering en targeting: Segmentatie is het proces van het verdelen van de markt in vergelijkbare subcategorieën. Deze categorieën komen overeen met groepen consumenten met dezelfde verwachtingen en vergelijkbare reacties op marketingactiviteiten. 🤗
 • Zodra de markt is gesegmenteerd, kunnen bij targeting fundamentele doelstellingen worden bepaald. Om een levensvatbare doelgroep te zijn, moet het segment aan de volgende voorwaarden voldoen: Meetbaar zijn: gemakkelijk identificeerbaar zijn, Toegankelijk zijn: gemakkelijk te bereiken zijn, Exploiteerbaar zijn: Er zijn niet te veel concurrenten op de markt, en Winstgevend: biedt potentieel voor bedrijfsontwikkeling. 🏹

Deze twee begrippen zijn de sleutel tot het succes van uw marketingstrategie, want zo maakt u een goede start! Als je alles goed doet, maar je richt op de verkeerde mensen, zullen al je marketinginspanningen tevergeefs zijn. 🙈

Hoe maak je een goede marketingstrategie?

Om een coherente benadering van de markt te verzekeren, moeten marketingplannen worden gezien als gestructureerd tussen strategische en operationele elementen. 👐 Er moet worden uitgegaan van een analyse van de context en een focus op prospects om via de waardepropositie tot de ideale positionering van het aanbod te komen. 🪙

Hier zijn enkele belangrijke stappen die u kunt nemen om uw marketingstrategie op te zetten en in de loop van de tijd te laten evolueren:

Analyseer de marktkansen

Een marketingstrategie staat in direct verband met de doelstellingen van een bedrijf en moet de ambities van het bedrijf vertalen naar marktomvang. De uitvoering ervan is vooral gebaseerd op de kansen die zich voordoen. 👁️

De analyse kan worden vertaald in een meer of minder uitgebreid marktonderzoek. Aan de hand van de aan het licht gebrachte factoren kunt u de markt met kennis van zaken benaderen en een consistente aanpak bepalen om de markt te betreden of te versterken. Door middel van marktonderzoek zullen verschillende klantensegmenten , hun omvang, middelen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. 📊

Pondering Meryl Streep GIF by 20th Century Fox Home Entertainment

Maak een goede targeting van de klantenkring

Zodra de markt is geanalyseerd, is het belangrijk dat men zich kan richten op het publiek en hun behoeften. Hetzelfde aanbod, product of dienst, kan voldoen aan verschillende groepen potentiële klanten, sommige met andere kenmerken dan andere. 🌈

Om de beoogde klant te vinden, moet men zich richten op een groep mensen met vergelijkbaar consumptiegedrag. Het zou interessant zijn deze analyse uit te breiden tot andere dan de potentiële eindgebruikers van het product. In dit targetingproces zou het interessant zijn verschillende mogelijke configuraties van potentiële klanten in overweging te nemen. 🥸

Elke doelstelling kan worden vertaald in een “buyer persona”

, zoals eerder besproken. 👈 Dit is een fictief profiel dat de kenmerken van elke doelgroep omvat, evenals de context waarin zij leven, hun verwachtingen en verlangens, hun smaak, hun koopkracht en hun consumptiegewoonten. Het is een referentiebestand waarop een aangepaste marketingmethode kan worden gebouwd. 🚀

Chefs Kiss Reaction GIF by Nick Jonas

Weten hoe u uw product moet positioneren

Als de klanten eenmaal zijn geselecteerd, is de uitdaging om het product of de dienst die aan de behoeften van elk van hen voldoet, met succes te positioneren. Het komt er dan op aan een waardevoorstel te formuleren. Uitgaande van de behoeften en verwachtingen van de klant, moeten de voordelen en de voordelen van het aanbod worden belicht. 🔥

Ook al moet het waardevoorstel de gebruikers overtuigen, het moet het bedrijf ook in staat stellen zich te positioneren ten opzichte van de concurrentie. Dit betekent dat de attributen van het product of de dienst moeten worden benadrukt die het product of de dienst uniek maken op de markt en die uw aanbod een voorsprong geven op concurrerende aanbiedingen. 💯

Youre The Best GIF by Rhino Records

Pas uw methode aan indien nodig

De marketingstrategie moet ook de middelen verschaffen om de relevantie van de geplande acties in de loop van de tijd te evalueren. ⌚ Naast het monitoren van de verkoop en de ROI is het met name van belang om de effectiviteit van de geïmplementeerde processen te meten , om een optimale distributie te garanderen, om de klanttevredenheid via de after-sales service te monitoren of om de populariteit van het merk bij de beoogde consumentengroepen te kunnen peilen . 😃

Door verschillende KPI-controles uit te voeren, kan het bedrijf nieuwe hefbomen ontdekken om verbeteringen mogelijk te maken, zaken te optimaliseren, dichter bij de markt en de klanten te komen en aan hun behoeften te voldoen. ✅ Het evalueren van de relevantie van acties en het regelmatig bevragen van consumenten kan ook een bron van nieuwe opportuniteiten zijn voor het bedrijf . Het ontmoeten van nieuwe klanten en het vinden van de beste manieren om aan hun specifieke behoeften te voldoen, kan leiden tot nieuwe ontwikkelingsprojecten. 🌌

De markt is, net als de doelstellingen van een bedrijf, voortdurend in beweging. Door monitoring kunt u deze trends signaleren, anticiperen op veranderingen in het aanbod en indien nodig de strategie aanpassen. Een goed begrip van de markt maakt het ook mogelijk om de marge van de vooruitgang te meten en te overwegen welke acties moeten worden ondernomen om vooruit te komen. 🏃

Afhankelijk van de situatie kan het bedrijf nieuwe benaderingen overwegen, overwegen om uit te breiden naar nieuwe markten, bijvoorbeeld door een internationaliseringsstrategie te implementeren, of samenwerkende branding acties om dichter bij een nieuw klantensegment te komen. 🧨

Think About It Reaction GIF by Identity

Wat is een voorbeeld van een succesvolle marketingstrategie?

Om een effectieve marketingstrategie te creëren, moet u eerst uw publiek begrijpen en weten waar zij zich het meest waarschijnlijk bevinden. 🔎

Vervolgens moet je een boodschap creëren die bij hen weerklank vindt en emotionele reacties oproept. om dit te doen, moet u zich richten op de oplossing die u uw publiek biedt.

Laten we eens kijken naar 2 voorbeelden van marketingstrategieën die opvallen in digitale communicatie, op de internationale markt: Netflix 🎥 en in Frankrijk: Leroy Merlin. 🧙

Laten we eens kijken! 🤓

Happy Fun GIF by NTE Grøntforsprang

Netflix: een super gepersonaliseerde strategie

Netflix levert streaming-entertainmentdiensten aan miljoenen betalende gebruikers in meer dan 100 landen. 🪐 Digitale marketingtactieken omvatten diverse campagnes en posts op sociale netwerken, zoals Twitter en Instagram. 🤩

Hun strategie op sociale media is om vragen te stellen en stemmen te creëren die fans aanmoedigen om het gemakkelijke gesprek voort te zetten en leidt tot trending topics. 😎

Het informeert abonnees ook over nieuwe streaming content en suggereert tv-series en films door relevante posts te delen op hun officiële accounts. ✅

👉 De digitale strategie van Netflix evolueert langs twee parameters:

 • Een massastrategie om het grote publiek mee te krijgen.
 • Een super gepersonaliseerde strategie wanneer gebruikers al geabonneerd zijn op de dienst.

Dankzij zijn offbeat humor 👆 voelen gebruikers zich verbonden met community managers en nemen ze deel aan processen met toegevoegde waarde. Dit is ook een van de fundamentele doelstellingen van digitale marketing, om zijn publiek te behouden. 💖

De e-mailmarketingcampagnes van Netflix zijn er ook op gericht om klanten gepersonaliseerde content te bieden. Elke week geven ze voorbeelden van content die hun gebruikers zou kunnen interesseren. 😉

Aan de andere kant kunt u uw eigen e-mailmarketingstrategie maken met de multi-channel campagnes van Waalaxy, ontdek hier hoe het werkt! 🔥

Leroy Merlin: een hyper gerichte strategie

Het tweede voorbeeld van een effectieve marketingstrategie, is die van de doe-het-zelfzaak Leroy Merlin, in Frankrijk. 🥖

Leroy Merlin besloot een digitale inhoudsstrategie te implementeren, gebaseerd op video en gericht op geselecteerde gebieden. Gericht op zowel ervaren doe-het-zelvers als beginners. 💪

Deze video’s zijn erg populair bij het grote publiek. Daarnaast biedt Leroy Merlin een tutorial website die steeds meer tips en best practices geeft om klanten te helpen zelfvoorzienend te worden. 💯

👉 Deze marketingstrategie bouwt dus aan klantenbinding en trekt prospects aan door het merk als expert te positioneren, met het hoogste resultaat in zoekmachines!

Wat zijn de 4 soorten marketingstrategieën?

In de afgelopen jaren hebben trends de wereld van marketing veranderd, waardoor professionals gedwongen zijn nieuwe benaderingen in hun strategieën op te nemen. 🤗 Maar nieuwe dingen moeten open staan en zich steeds sneller aanpassen met de wens om zo dicht mogelijk bij de consument te blijven.

Er zijn echter evenveel marketingstrategieën als er bedrijven zijn, en het is nooit gemakkelijk om de beste weg te vinden. Bekijk hier voorbeelden van effectieve marketingstrategieën om uw bedrijf te laten groeien. ⚡

#1 Inhoud marketing

Content marketing is niets nieuws. Het idee achter dit concept is om non-profit content van hoge kwaliteit te bieden die gerelateerd is aan de interesses van de consument, om zo verbonden te blijven en indirect de belangen van het bedrijf te dienen. 😎

Recentelijk, met de komst van het internet en vele andere sociale netwerken (zoals LinkedIn), is content marketing wijdverbreid geraakt. Vanaf dat moment hebben consumenten gemerkt dat ze minder ontvankelijk zijn voor reclame, omdat iedereen zelf kan kiezen welke inhoud hij wil consumeren en wanneer hij dat wil. 🍝

Als gevolg hiervan moeten adverteerders verschillende benaderingen kiezen om inhoud aan te bieden die beter aan de verwachtingen van de consument voldoet en zo de connectiviteit te behouden en de online bekendheid te vergroten. ⭐

De content van vandaag omvat marketingtactieken om de positie van uw merk te versterken via het ontwerp, de productie en de distributie van tekst, beeld, audio of via video. 📹

Milwaukee Bucks Thumbs Up GIF by ESPN

#2 Sociale Media Marketing

In slechts een paar jaar tijd zijn sociale netwerken zoals LinkedIn, het dominante platform geworden voor de media en prospectie industrie.⚡

Wanneer leden met elkaar in contact komen en content delen onder gelijkgestemden, bieden ze merken ook de kans om relaties op te bouwen met consumenten en hun klanten te integreren in een community. 🤗

Socialmedia marketing omvat benaderingen en methoden voor het implementeren, onderhouden en ontwikkelen van een consistente aanpak voor het bedienen van merken op sociale netwerken . Een van de eerste uitdagingen is het opbouwen van relaties met consumenten op basis van de uitwisseling van ideeën, discussie en samenwerking. 🤝

Daarom zijn sociale platforms ook de toegangspoort tot het koopproces! 💰

Verlies geen klanten meer, en creëer een hyperefficiënte prospectiestrategie door uw LinkedIn-campagnes te automatiseren. 😏

Watch The Demo 🪐

#3 Storytelling marketing

Storytelling is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van een effectieve marketingstrategie. In welke markt je je ook wilt positioneren, er zijn altijd meer concurrenten en je moet je onderscheiden. Je kunt spelen met de emotionele waarde van je merk of bedrijf. 😯

Het doel van emotionele marketing is dan ook om een set van emoties en waarden te creëren zodat je doelgroep zich verbindt met je merk of bedrijf. Storytelling, dat tot doel heeft een boodschap over te brengen door een gevoel van identiteit te creëren voor de lezer, is een belangrijk emotioneel marketinginstrument en helpt om de bekendheid van uw merk te vergroten. 🤩

Het creëren van een uniek verhaal voor uw bedrijf, wat het inspireerde , de waarde ervan, of zelfs het creëren van een verhaal rond uw merk is een gemeenschappelijk storytelling thema. De emoties waar je voor gaat hangen af van de doelen die je nastreeft met je copywriting. 🎯

Deze strategie brengt niet alleen huidige klanten dichter bij je merk, maar versterkt ook je merkimago om potentiële klanten aan te trekken en te behouden! 💥

Wile E Coyote Cartoon GIF

#4 Invloed Marketing

Van Facebook tot TikTok tot YouTube, sociale netwerken

en contentplatforms hebben nieuwe “influencers” gecreëerd. Vandaag de dag aarzelen merken niet om te vertrouwen op de invloed van deze mensen om hun producten te promoten of een welbepaald publiek te bereiken. 🧲

Influencer marketing ligt in de implementatie van onderzochte benaderingen om de merkbekendheid via deze influencers

te vergroten. 🥳 Merken kunnen bijvoorbeeld handelsovereenkomsten gebruiken om beïnvloeders ervan te overtuigen uw productwaarden en meningen te delen. 💅

U kunt ook een meer gerichte strategie ontwikkelen, waarbij u samenwerkt om co-created content en producten te ontwikkelen met persoonlijkheden die uw publiek direct raken. 🗣️
Game Show Selfie GIF by ABC Network

Conclusie: Wat zijn de verschillende marketingstrategieën?

Marketingstrategieën zijn van cruciaal belang voor het succes van uw onderneming. 👌 Door deze 6 stappen te volgen, kunt u uw marketingstrategie ontwikkelen en alle kaarten in handen krijgen om uw doelen te bereiken: 🚀

 1. Bepaal marketingdoelstellingen.
 2. Analyseer de markt.
 3. Bepaal het profiel van de ideale klant.
 4. Monitor de concurrenten.
 5. Bepaal een actieplan.
 6. Gebruik effectieve hulpmiddelen.
 7. Test, controleer, pas aan!

Een product op de markt brengen betekent bovendien dat u het een specifieke plaats geeft in de gedachten van de consument ten opzichte van zijn concurrenten. Vergeet niet dat consumenten u in een uniek “hokje” plaatsen 📦

cat walk GIF

Het resultaat is dat u de best presterende of de goedkoopste in uw markt kunt zijn, maar niet de best presterende en de goedkoopste. Dus hoe bepaal je de positionering: 👇

 1. Identificeer alle concurrenten op de doelmarkt.
 2. Analyseer de concurrentievoordelen van alle spelers op de markt, inclusief uzelf.
 3. Analyseer hoe consumenten hun producten/merken waarderen in een sterk concurrerende omgeving en positioneer uzelf dienovereenkomstig.

Er zijn verschillende positioneringsstrategieën om uit te kiezen, zoals marktleider blijven, leiders frontaal aanvallen, zwakke punten van leiders uitbuiten, nieuwe gebieden creëren. Het is dus aan u om de marketingstrategie te kiezen die bij u past! 🔥

Inbound marketing vs. outbound marketing

Als je nog een stapje verder wilt gaan met je marketingkennis… 🍃 Laten we dan eens kijken naar inbound en outbound marketing tactieken! ✍️

 • Inbound marketing, om klanten aan te spreken en loyaliteit op te bouwen:

Inbound marketing, vertrouwt op content marketing om leadgeneratie te creëren en staat tegenover outbound marketing, dat vaak vertrouwt op ongerichte en opdringerige advertenties. 🙊

Bij inbound marketing is het doel om een band te creëren met prospects door hen verrijkende inhoud aan te bieden die aansluit bij hun interesses, zonder enig commercieel doel (zoals deze blog)! 😇

 • Outbound marketing, om nieuwe klanten te vinden:

In het algemeen gaat het erom prospectie en reclame te gebruiken als acquisitiekanalen. 🎯 In veel gevallen staat dit in contrast met inbound marketingstrategieën, maar de twee vullen elkaar aan en zijn veel effectiever als ze goed worden gecombineerd. 🍳

Outbound marketing stelt u in staat om snel meer of minder klanten te krijgen. 🧲 Hoewel deze strategie goed werkt met grote budgetten, is het nadeel dat het erg duur kan worden en dat het alleen effectief is aan het begin van de marketingfunnel. 👀

👉 Gebruik onze Podawaa tool voor je inbound marketing strategie, en geef je LinkedIn posts een “boost” met engagement pods. 😉

🚀 Gebruik vervolgens onze Waalaxy tool voor je outbound marketing strategie, het genereren van nieuwe leads op LinkedIn, en het creëren van“cold emailing” campagnes. ❄️

Try Waalaxy Now 👩‍🚀

Snelle tip: Combineer deze 2 tools voor explosieve resultaten! 💥

FAQ Marketingstrategie

Wat is een digitale marketingstrategie?

Digitale marketingstrategieën zijn gebaseerd op een reeks acties waarbij verschillende online marketingkanalen worden gebruikt om vooraf gedefinieerde doelen te bereiken. 🏆

Daarom is het opnemen van digitale marketing in het communicatieplan van een bedrijf essentieel voor het succes ervan. Sterker nog, in deze steeds veranderende digitale wereld hangt 🌐 het succes van een productlancering vaak af van wat bedrijven doen, en niet doen, op het gebied van online marketing. 🖥️

Mad The Internet GIF by MOODMAN

Op het gebied van digitale marketing staat het marketeers vrij om krachtige analytics tools in te zetten om bijvoorbeeld de impact van een SEO-strategie te meten en contentmarketing om de vraag te monitoren. 🧐

Hier zijn de 7 stappen om in contact te komen met de consument, met behulp van digitale marketing: 👇

 1. Definieer buyer personas.
 2. Bepaal doelstellingen.
 3. Kies uw digitale marketingtool.
 4. Beoordeel bestaande digitale marketingkanalen en beschikbare middelen.
 5. Evalueer en plan interne content.
 6. Evalueer en plan externe inhoud
 7. Evalueer en plan betaalde media.

Voeg vervolgens al deze elementen samen om een solide strategie te creëren. houd in gedachten dat een digitale marketingstrategie een reeks acties is die u helpen uw doelen te bereiken via multi-channel marketing. 🎢

Bedrijven moeten ook voor de lange termijn strategieën opstellen. Daarom is het nuttig om het tijdstip van uitvoering van elke actie in een speciale marketingkalender te noteren. 🗓️ Door deze aanpak te volgen, kunnen ondernemers een gestructureerde tijdlijn voor hun bedrijf creëren, hun plannen aan collega’s communiceren en een duidelijker beeld van de zaken hebben. 💧

Welke marketingstrategie kiest u voor uw bedrijf?

De marketingstrategie van een bedrijf hangt niet alleen af van de details van de bedrijfssector die het ontwikkelt, maar ook van het kennen van de markt, de stand van zaken… 💯 Zoals eerder uitgelegd, is er niet één strategie die geschikt is voor alle bedrijven. 🤷

Het is echter wel mogelijk om een overzicht te krijgen van strategieën die door het marketingteam kunnen worden toegepast. Marketingstrategieën zijn afgestemd op elk bedrijf en elke bedrijfstak, maar ook op de beoogde klant: 👇

 • Als u zich in een jonge, groeiende of potentiële markt bevindt: is het raadzaam om een “pull marketing” op te zetten.
 • Als u zich in een opkomende markt bevindt: “Push marketing” is een mogelijke techniek. Deze bestaat erin het product in de richting van de consument te duwen, bijvoorbeeld door reclamemiddelen op te zetten of door het product in de kijker te zetten.
 • Als u in een stagnerende of verzadigde markt opereert: De belangrijkste doelstelling is het marktaandeel te vergroten en te focussen op differentiatie, specialisatie en diversificatie om u te onderscheiden van concurrerende aanbiedingen op de markt.
 • Als u in een rijpe maar niet verzadigde markt opereert, zullen we het hebben over penetratiestrategieën waarmee u de markt kunt betreden door middel van een laag prijsbeleid om marktaandeel van uw concurrenten te winnen.

In de huidige economie is het niet langer mogelijk, noch winstgevend, om een product te creëren en daarna wel te zien hoe je het verkoopt… 🌬️ Nu zitten we in een periode van overaanbod, wat betekent dat klanten een ruime keuze hebben uit soortgelijke producten. 😖

Dit is de reden waarom u eerst de behoeften van de klanten en de beoogde klanten moet identificeren voordat u een product produceert en op de markt brengt. Op deze manier maximaliseert u de kans dat uw product of dienst aan de behoeften van uw klanten voldoet, dit wordt de “product/markt fit” analyse genoemd. 😉

Well Done Bravo GIF by Friends

Daar heb je het! Nu je de belangrijkste marketingstrategieën kent, kun je de marketingstrategie kiezen die het beste bij jouw bedrijf past! 👌

Discover Waalaxy 🪐

Verder gaan​

🪐 In de wereld van digitale marketing is het begrijpen van het onderscheid tussen hard bounce vs soft bounce essentieel

18/06/2024

Lead acquisition speelt een cruciale rol in de groei en duurzaamheid van een bedrijf. Maar wat betekent het eigenlijk? 🧐

17/06/2024

Tegenwoordig is winactie Facebook een essentieel marketingmiddel, waarmee bedrijven kunnen communiceren met hun klanten en nieuwe klanten kunnen aantrekken.Of het

13/06/2024

7 contoh pesan prospek yang sukses di LinkedIn (english)

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story