Toegevoegde waarde: De 3 belangrijke assen om het te ontwikkelen

show table of contents

Wanneer we “Toegevoegde waarde” horen, kunnen verschillende manieren om dit te benaderen in ons opkomen:

 • 🔢 #1 De berekening van de toegevoegde waarde ed in de boekhouding. (van een bedrijf).
 • 📞 #2 De waarde die wordt toegevoegd aan een product of dienst. (materieel of immaterieel).
 • 👩🏿🤝🧑🏻 #3 De toegevoegde waarde in human resources (intern).

In 2022 is toegevoegde waarde niet langer louter gerelateerd aan een pragmatische berekening, aangezien we beseffen dat de rijkdom van een onderneming veel breder is. Het doel van dit artikel is om een 360° rondgang te maken over wat toegevoegde waarde is en hoe het te benaderen en te meten in deze 3 verschillende contexten

Wat is Toegevoegde waarde ?

Wanneer we online zoeken naar definities van toegevoegde waarde, komen we altijd de goede oude hyperpragmatische berekening van de accountant tegen. 🤓 Hoewel we zo meteen op die definitie zullen terugkomen, denk ik dat er een echt gebrek aan perspectief is bij wat we online vinden. Dus laat ik iets duidelijker zijn. Toegevoegde waarde is niet alleen kwantificeerbare getallen, het is:

Het vermogen van een bedrijf – of een individu – om middelen te genereren.

Met andere woorden, in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren, of dat nu financieel is, menselijk of overeenkomt met een product of een aangeboden dienst. Voorbeeld: Ik heb een waterdichte telefoon gekocht. Zijn toegevoegde waarde is zijn waterdichtheid. De toegevoegde waarde waarop de marketing de nadruk zal leggen, is zijn vermogen om in water te worden ondergedompeld.

Hoe bereken je de toegevoegde waarde?

De complexiteit van de vraag is hier dus te weten hoe u de toegevoegde waarde(n) moet berekenen waarin u geïnteresseerd bent en het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Welke bron van toegevoegde waarde wilt u meten? In dit artikel bekijken we alle noodzakelijke berekeningen, hun realisaties, hun voordelen en hun beperkingen.

Hoe wordt de toegevoegde waarde verdeeld?

Vanuit het globale standpunt van een onderneming wordt de toegevoegde waarde in twee categorieën verdeeld.

 • De toegevoegde waarde van de op de markt ontwikkelde producten en/of diensten.
 • De menselijke toegevoegde waarde van de verschillende mensen die in de ontwerp-, productie- en promotieafdelingen werken.

#1 Toegevoegde waarde in de boekhouding

In de boekhouding is de toegevoegde waarde (VA) een economische indicator die de rijkdom meet die door een economische agent (onderneming, organisatie…) tijdens een productieperiode wordt gecreëerd.

Inderdaad.

De berekening van de toegevoegde waarde in de boekhouding

De berekening is heel eenvoudig:

Toegevoegde waarde (VA) = Commerciële marge + Productie van het jaar – Verbruik van derden van het jaar.

🍤 Laten we het een beetje uitsplitsen om het u duidelijker te laten zien:

 • 🍎 Commerciële marge: als u appels van een producent koopt voor 0,20 cent per eenheid en ze in uw winkel verkoopt voor 1 euro per eenheid, dan is uw marge 80 cent.
 • 🍏 Productie van het jaar: de totale goederen en diensten die in een jaar worden geproduceerd. Dus alle verkochte appels in de periode die u wilt analyseren.
 • 🚛 Consumptie voor het jaar van derden: Dit zijn alle externe goederen en diensten die het bedrijf heeft verbruikt en aan derden heeft betaald. (in ons voorbeeld: leveringskosten voor appels, kosten betaald aan leveranciers…).

Hoe genereert u toegevoegde waarde?

Om toegevoegde waarde in de boekhouding te genereren, moet u uw markt goed doordacht hebben. Je moet ervoor zorgen dat de marge overeenstemt met de markttendensen en niet te klein is. Simpel gezegd zijn er twee trends:

  • Lage marge = groot productievolume, gericht op de geproduceerde hoeveelheid. U zult veel moeten produceren en verkopen om de bedrijfswaarde te laten floreren. Voorbeeld: witte sokken. 🧦
 • Hoge marge = klein productievolume, maar gericht op productkwaliteit. Je zult je moeten richten op toegevoegde waarde van het product en content marketing om de consument de voordelen te laten inzien. Voorbeeld: een high-end horloge. ⌚

Natuurlijk zitten daar nuances in, en die zal ik je hieronder een beetje helpen begrijpen. 👇

Waarom is de toegevoegde waarde een betere maatstaf voor de productie?

Heel eenvoudig, omdat het de meest omvattende is. Als u alleen de marge berekent, houdt u geen rekening met externe kosten.

Als je alleen de omzet berekent (verkoopprijs x verkochte hoeveelheden), heb je geen idee van de marge noch van de uitgaven. Ik raad niet aan om alles te laten liggen en te zweren bij de VA, maar je kunt het ook niet negeren.

#2 Toegevoegde waarde van uw bedrijf

Er is een kwantificeerbare VA (in de boekhouding) en een bepaalde toegevoegde waarde (die van uw bedrijf, d.w.z. uw producten en uw teams). Het is deze tweede invalshoek die we nu zullen bespreken.

Toegevoegde waarde van uw onderneming

De toegevoegde waarde van uw onderneming, vanuit een globaal standpunt, is wat u op de markt brengt dat anders is. Wat is uw toegevoegde waarde? Er zijn verschillende manieren om de merkidentiteit van een bedrijf te definiëren, de bekendste is het identiteitsprisma van Kapferer. Het klinkt erg academisch, maar in werkelijkheid is het voor iedereen bruikbaar.

Als u niet weet welke waarde u op de markt wilt brengen, waaruit die waarde bestaat en hoe u wilt dat consumenten u zien, zal het onduidelijk zijn wat u aanbiedt, en als het onduidelijk is, zal het niet verkopen. 💨

Kapferer’s identiteitsprisma voor het bepalen van uw waarde in de markt

U kunt deze afbeelding gebruiken om uw eigen prisma te maken. Het gaat erom te identificeren wie u bent in de markt en wat u inbrengt om uzelf te onderscheiden.

kapferer prism empty

Kapferer Prisma Voorbeeld

Hier is een voorbeeld van hoe u het Prisma op Waalaxy kunt opzetten

U kunt vele voorbeelden online vinden zoals de identiteitsprisma’s van Perrier of Coca-cola die zeer bekend zijn.

Eigenlijk heb ik deze alleen gemaakt voor zelfpromotie, maar hé, het zal je nog steeds goed van pas komen 😉 Als je dit leest begrijp je snel wat Waalaxy brengt en wat zijn concurrenten niet doen.

Découvrir Waalaxy 🪐

Leid je concurrentievoordelen en je VA af uit dit prisma

Jouw waarde is de middelen die je meebrengt. Een product dat helpt met LinkedIn prospectie zoals Waalaxy brengt efficiëntie, resultaten, groei, vermindering van ondankbare taken. Wat zijn uw waarden? Wat brengt u?

 • De rijkdom van je product in het algemeen.
 • De waarde van je product ten opzichte van concurrenten(concurrentievoordeel).

Nu, als we Waalaxy vergelijken met andere producten op de markt:

Dan zult u deze 2 punten op uw voorbeeld moeten vinden om deze voordelen tijdens uw communicatie-acties te ondersteunen.

Wat is een product met hoge toegevoegde waarde?

Een product met hoge toegevoegde waarde is een product dat aanzienlijke rijkdom brengt aan de persoon die het gebruikt. Als ik het over rijkdom heb, bedoel ik dat in de breedste zin van het woord en niet alleen economisch: tijdwinst, verbetering van de levenskwaliteit, gezondheidsvoordelen. Er zijn twee soorten producten. (nogmaals, dit is een karikatuur).

 • Het essentiële product.
 • Het gadget product. (niet-essentieel).

Het Covid-tijdperk heeft veel bedrijven doen beseffen hoe niet-essentieel hun product was. Het product dat essentieel is voor de gezondheid van uw bedrijf, zoals het management-CRM, de internetverbinding… zijn verkopers waar u natuurlijk de beste kwaliteit voor wilt. Zonder hen kunt u niet werken.

Niet-essentiële producten zijn producten die uw werkomstandigheden een beetje verbeteren, het zijn comfortproducten. Zij zullen uw prestaties zeker verbeteren, maar zullen niet de hoofdreden zijn voor het succes of het falen van uw onderneming. Welnu, een essentieel product heeft per definitie een sterke toegevoegde waarde voor uw activiteit.

Vermogen om middelen te creëren.

Bepaal, bewijs en communiceer een VA

Het is niet omdat je een niet-essentieel hulpmiddel hebt dat het geen toegevoegde waarde heeft, je moet alleen leren hoe je het bepaalt, het bewijst en het communiceert.

 • ❓ Wat is de waarde van mijn product voor mijn klanten? > Benoem alle voordelen van mijn product of dienst.
 • 🔍 Hoe toon ik aan dat deze waarde reëel is? > Voer studies, tests, feedbacks, productdemo’s uit…
 • 📳 Hoe breng ik deze informatie over aan mijn doelgroep, mijn prospecten, mijn klanten? Vul het Kapferer Prisma in > identificeer de merkidentiteit en focus op de differentiatie > communiceer via sociale netwerken, reclame, digitale Ads.

#3 interne toegevoegde waarde

Nu gaan we over naar de derde en laatste manier om over toegevoegde waarde te praten. De menselijke waarde. Dat wil zeggen, wat u als individu inbrengt in een organisatie. Hiervoor zullen we zien dat er twee invalshoeken zijn van waaruit we kunnen kijken:

 • De toegevoegde waarde die u als persoon brengt.
 • De toegevoegde waarde die een rekruteerder zoekt om een persoon aan te werven of een manager om een team samen te stellen.

Het gaat in beide gevallen om de menselijke waarde, maar dan vanuit het oogpunt van degene die aanneemt, en dan vanuit het oogpunt van degene die wordt aangenomen.

Hoe intern toegevoegde waarde te ontwikkelen

Ook hier ga ik het hebben over een techniek die zo oud is als de heuvels. Het doel is niet om deze bedrijfsstrategie identiek na te bootsen, maar wel om de voordelen van dit proces te begrijpen. Dit is een vaardigheidsgrafiek. Hoewel deze grafiek een beetje radicaal lijkt, kan hij ons toch veel leren over menselijke relaties en teamwork.

Deze tabel wordt meestal gebruikt bij de aanwerving van personeel. We evalueren de verschillende vaardigheden van de kandidaten en we kijken naar de vaardigheden die het meest complementair zijn met het team waarmee hij/zij zal worden geassocieerd. Het gaat er dus om de verdeling van de toegevoegde waarde te organiseren.

board of competences hr

Alleen is dit een stap die veel recruiters vergeten. Het is van cruciaal belang de toegevoegde waarde van een volledig team te kennen alvorens een functiebeschrijving op te stellen. Wanneer de waarden complementair zijn, spreekt men van “gedeelde meerwaarde of co-creatie van waarden” Dat betekent dat alles werkt als een goed geoliede motor.⚙

Iedereen kan een deel van het werk doen, niemand is in een staat van flux, iedereen kan een koffiepauze nemen. ☕

Dus hier heb je een onbreekbare waardeketen.

Meer leren over de Agile scrum methode. 👀

Hoe identificeer je profielen met toegevoegde waarde?

Er wordt vaak gezegd dat de beste mensen het eerst vertrekken, dit is ook het geval in de rekruteringswereld. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar die uitzonderingen blijven ook niet erg lang beschikbaar. Het is een beetje als een appartement ver onder de marktprijs. 🤩

Nou dan, die appartementen, hoe vind je die?

Op LinkedIn.

Op LinkedIn,

Oh, en op LinkedIn.

Nee, serieuzer. Er zijn veel manieren om kandidaten te vinden: op job boards of op evenementen zoals jobbeurzen, maar LinkedIn blijft de meest uitgebreide en effectieve bron voor werkgelegenheid in 2021.

Lees de gids over hoe je een goede zoektocht op LinkedIn uitvoert. 👀

Hoe profielen met een hoge toegevoegde waarde aanwerven?

De toegevoegde waarde van een bedrijf begint bij de werknemers. Het begint zelfs bij de werknemers, want zij zijn de eersten in de productieketen.

Zonder een ontwikkelaar is er geen toepassing.

Om de toegevoegde waarde van een bedrijf te verhogen, moet je je dus EERST richten op de medewerkers. Dit is precies wat Waalaxy doet. Violette heeft een Webinar voorbereid over de voordelen die wij bieden en die het verschil maken:

Onder de lijst, verschillende tips voor het verbeteren om waargenomen waarde te creëren:

 • Vergoeding van werknemers.
 • Aandeel van de herverdeelde rijkdom,
 • Overweging.
 • Welzijn in het bedrijf.

Hoe kunt u waarde toevoegen aan het bedrijf?

Als u werknemer bent of werk zoekt, vraagt u zich waarschijnlijk af hoe u van nut kunt zijn voor het bedrijf. In ieder geval, alleen al door jezelf deze vraag te stellen, heb je de juiste instelling. Om dit te doen moet je:

 • 🌟 Ken uw waarden: maak een lijst van uw kennis en vaardigheden, leer ze te identificeren en weet ze te verdedigen. (Feit + concreet voorbeeld + wat u toelaat de resultaten te meten).
  • Bijvoorbeeld: Ik ben een ervaren schrijver, ik heb meer dan 200 artikelen geschreven voor Waalaxy, as I speak zijn er 100+ duizend bezoekers per maand op de blog.
 • 🏨 Ken de bedrijfsbehoeften: welke vaardigheden zullen winst opleveren voor het bedrijf? Focus hier niet op wat je kan, denk breder.
 • ✅ Identificeer verbeterpunten waaraan u kunt bijdragen: het creëren van welvaart is een gezamenlijke inspanning van het bedrijf en de werknemers. Als u ziet waar u kunt bijdragen tot een activiteit met toegevoegde waarde, stel ze dan voor!
 • 👨🏫 Train jezelf. Het is superbelangrijk om de vaardigheden te identificeren die je wil ontwikkelen en de vaardigheden die het bedrijf morgen nodig zal hebben. Maak echt gebruik van HR-ondersteuning om de kloof te overbruggen tussen wat je nodig hebt en wat je kunt brengen.

Hoe kunt u uw toegevoegde waarde bewijzen

Hier komen we dichter bij social selling.

Welke waarde denkt u te kunnen toevoegen?

Ik ga mezelf herhalen, maar de beste methode om mensen te overtuigen dateert van Aristoteles, en is nog steeds relevant.

 • Ethnos: het is je vermogen om assertief te zijn.
 • Logos: het weten hoe je moet argumenteren.
 • Pathos: weten hoe te bewijzen dat je waarde hebt.

Ik zal een belangrijk punt toevoegen:

 • Weten hoe je jezelf kunt onderscheiden.

Als je een beetje zelfvertrouwen nodig hebt, er is hier een video die ik erg goed vind die werkt voor het ontwikkelen van eenvoudige technieken. 👀

Artikel FAQ

Met welke middelen kunt u de waarde meten die u toevoegt? Er zijn verschillende ratio’s, afhankelijk van de waarde die u wilt meten: menselijk, of financieel.

Financiële ratio’s (verantwoording)

Er zijn andere ratio’s om de goede gezondheid van de onderneming te begrijpen.

 • Berekening in relatie tot netto inkomen: Netto inkomen/omzet. (Is het winstgevend?).
 • Berekening met betrekking tot EBITDA: Brutowaarde exploitatieoverschot (GOE) / Omzet.
 • Het globaal netto werkkapitaal (GNWC) wordt als volgt berekend: Vast kapitaal (top van de passiva) – vaste activa.
 • De behoefte aan bedrijfskapitaal (WCR) wordt als volgt berekend: Vlottende activa – kortlopende schulden.

Leer meer over deze ratio’s. 👀 Ter herinnering, de berekening van de VA is:

Toegevoegde waarde (VA) = Verkoopmarge + Productie van het jaar – Verbruik van derden van het jaar.

Menselijke verhoudingen

Om nu de toegevoegde waarde van de werknemers te berekenen, moeten we proberen de gezondheid van de onderneming op het menselijke vlak te begrijpen.

 • Omloopsnelheid: Blijven mensen bij het bedrijf? Het is moeilijker waarde te creëren als vaardigheden niet op middellange/lange termijn worden ontwikkeld.
 • Absenteïsmecijfer: Hoe meer werknemers afwezig zijn, hoe meer ze gedemotiveerd zijn door hun werk. (behalve om ernstige persoonlijke redenen natuurlijk). Ter herinnering: motivatie is een van de pijlers van de menselijke bijdrage VA, zonder motivatie kan er geen sprake zijn van professionele ontwikkeling en creativiteit.
 • Supervisiegraad: Moeten we onze teams veel superviseren? Als het antwoord nee is, kan dit een zeer goede indicator van autonomie zijn.
 • Evolutie van het loon in verhouding tot de omzet.
 • Extern percentage: Is er een gebrek aan interne vaardigheden om bepaalde activiteiten te ontwikkelen?
 • Verdeling van de contracttypes: De overgang van een stagiair naar een vast contract is ook een goede indicator van de interne waarde.

Nu dat je alles weet over toegevoegde waarde, is hier de complete gids om het beste te halen uit LinkedIn (bedrijf, recruiter of kandidaat).

4.8/5 (189 votes)
Wij bevelen u aan 👇

Convert more leads into clients with these 7 secret B2B prospecting messages 🚀

Enter your first name and email address  to receive the 11 page digital book now:

Where do we have to send it now?