S.M.A.R.T goals > De methode om uw doelstellingen te bepalen

Op zoek naar SMART goals voor uzelf, uw projecten of uw teams? Dan bent u op de juiste plaats. In dit artikel ontdekt u niet alleen de definitie van de SMAT-methode, maar leert u ook hoe u ze kunt gebruiken dankzij concrete voorbeelden uit de activiteitensector.

Wat u kunt doen na het lezen van het artikel:

 • 🚀 Boost je methode met de “SMART” techniek,
 • 🎯 Bereik uw doelen,
 • 🥰 Verbeter het moreel van uw team en houd ze gemotiveerd,
 • 📈 Verhoog uw concurrentievermogen.

Wat is een “SMART Goal” of “SMART Objective”? Definitie

Voor de komst van de SMART-methode in 1954 waren de doelstellingen in bedrijven vaag, moeilijk haalbaar en zorgden ze voor ontevredenheid, zowel op salaris- als op managementniveau. Waarom SMART? Er is slechts één methode die universeel kan worden toegepast in elke bedrijfstak.

Het was de eerste keer dat werd uitgelegd dat er slechts 4 termen nodig waren om doelstellingen te definiëren, dat deze verplicht waren, en dat zonder deze termen de vastgestelde doelstellingen zinloos waren.

SMART GOALS Acroniem

Het acroniem S.M.A.R.T. betekent intelligent in het Engels. Het betekent: Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Realistisch, en met een Tijdschema.

De maatregelen moeten dus zowel kwalitatief als kwantitatief zijn.

De uitvinder van deze methode is Peter F. Drucker, die man. 👇

Een echte legende van het management, hij zei ook zinnen die vandaag nog steeds onze gedachten bepalen zoals:

“Management by objectives” is effectief als je de doelstellingen kent

Maar 90% van de tijd ken je ze niet.”

“Er is niets nuttelozer dan iets efficiënt te doen..

dat helemaal niet gedaan hoeft te worden.”

Geen slechte doelen meer

Zoals we vroeger zeiden, zonder deze criteria. Marketingdoelstellingen worden snel vaag. Helaas passen sommige bedrijven deze methode nog steeds niet toe, bij gebrek aan kennis of omdat ze het te academisch vinden, ook al is het nog zo effectief.

Kunt u zich voorstellen dat u een verkoper verkoopdoelstellingen van +15% oplegt, zonder aan te geven hoe die bereikt kunnen worden of waarop u zich baseert om zijn doelstellingen te verhogen?

In veel te veel bedrijven zijn management en teams het oneens over de gekozen doelstellingen. Los dat op en leer hoe je slimme doelen opstelt! 🦸

De betekenis achter SMART Doelen

Doelen stellen is het belangrijkste criterium om teams te motiveren om bedrijfsprojecten en hun missies tot een goed einde te brengen. Stel te moeilijke doelen en ze zullen niet eens proberen ze te halen. ❌

Als de doelstellingen aan zeer specifieke criteria voldoen en vooral als ze ook MET de teams zijn vastgesteld en niet alleen aan de teams zijn gegeven, dan stimuleert u hun investering en geeft u alle kansen om de projecten tot een goed einde te brengen.

Pas nadat u deze stappen hebt doorlopen, kunt u de doelen vaststellen. Het is niet mogelijk om een doel te stellen voor iemand die het hele project niet kent, weet je?

Dan kun je verder met de volgende stap, je doelen stellen.

Ze kunnen individueel of gemeenschappelijk zijn, afhankelijk van de aard van de opdracht. Een goed doel heeft meestal een individuele notie om elk teamlid te motiveren en een gemeenschappelijk deel.

Ontvang deze week de eerste klanten

Gebruik de kracht van Waalaxy om elke dag nieuwe klanten te werven. Start vandaag nog met uw gratis acquisitie.

waalaxy dashboard

De S voor specifiek

Wanneer je een slim doel definieert, moet je ervoor zorgen dat het“specifiek” is, wat betekent dat de doelstellingen duidelijk en precies zijn. Dit is de sleutel tot uw succes en dat van uw teams.

Latenwe eerlijk zijn, hetis moeilijk om een project te starten en af te ronden als het doel onduidelijk is.

voorbeelden van onduidelijke doelstellingen:

 • “Verhoog de verkeer naar onze website Website”.
 • “Verhoog de zichtbaarheid van het product”.
 • “Verdubbel de verkoop”.
 • “Verhoog de omzet”.

Ingezettemiddelen kunnen onvoldoende of overdreven zijn zonder duidelijk doel. Maar hoe formuleer je dan slimme doelen?

Je hebt een duidelijk getal nodig gekoppeld aan een tijdsbestek, hier zijn duidelijk omschreven doelen:

 • “Verhoog mijn prospect database met 20% in het volgende kwartaal.”
 • “Huur 5 nieuwe ontwikkelaars in – met een gevalideerde proefperiode, in de komende 12 maanden.”
 • “Ik wil consequent minstens 40 leads per maand krijgen , gedurende 12 maanden vanaf januari.”

Een ander belangrijk punt bij het bepalen van een duidelijk doel is een duidelijke taakverdeling.

Het is belangrijk dat niemand vraagt wat hij moet doen of het werk van een ander doet!

Als het doel duidelijk is , weet elk lid van het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project precies wat het moet doen.

Zodat iedereen precies weet wat zijn rol is om het doel te bereiken:

 • 🥇 Detailleer elke opdracht op een gedeeld document, bijvoorbeeld op Notion, en schrijf alle tools en middelen op die nodig zijn voor het project.
 • 🥈 Verdeel de opdrachten op een grafiek volgens de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het project.
 • 🥉 Laat de teams de opdrachten en rollen valideren en eventuele vragen beantwoorden om onduidelijkheden te voorkomen.
Maria Kate Alex Clem
Opdracht 1
Missie 2
Missie 3
Missie 4

Natuurlijk hangt voor deze stap alles af van het aantal medewerkers dat in het project is opgenomen. Als de taken worden vastgesteld voor één enkele werknemer – zoals een verkoper vragen zijn verkoop met 20% te verhogen gedurende het jaar – zal de tabel er anders uitzien. Elke tabel moet rekening houden met de specifieke kenmerken van de functie en de taken.

Verkoper 1 Verkoper 2
Middelen en gereedschap
Missie
Temporaliteit
Doelstellingen 20% 12%

De M van meetbaar

Het tweede criterium is zeer belangrijk: meetbare resultaten die kunnen worden gekwantificeerd. Zonder dit is er geen manier om te weten of u uw doelstellingen hebt bereikt als uw resultaten slecht zijn of uw verwachtingen overtreffen.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend voor u, maar ik verzeker u dat veel bedrijven aan projecten beginnen voordat ze zelfs maar weten of het meetbaar is of niet.

Dus, we hebben de behoeften vastgesteld en de opdrachten bepaald. Nu moeten we er zeker van zijn dat we kwantificeerbare doelen hebben.

laten we teruggaan naar onze voorbeelden van eerder

  • Hoe weet ik het aantal gebruikers in mijn huidige database?
  • Hoe kan ik de evolutie van mijn database berekenen?

Om de analyse verder te brengen, kun je je ook afvragen:

  • Als ik verschillende e-mailcampagnes lanceer om dit te bereiken, hoe bereken ik dan de resultaten van elke campagne?
  • Als ik telefoneer, hoe bereken ik dan het aantal nieuwe klanten ten opzichte van het aantal gevoerde gesprekken?

Zeg één ding: hoe meer gegevens u kunt verzamelen, hoe alerter u zult zijn over wat werkt en wat niet werkt in uw prospectietechnieken. Laten we voor de zekerheid nog een voorbeeld nemen:

  • Hoeveel nieuwe ontwikkelaars hebben gedurende het jaar hun proefperiode gevalideerd?

De analyse is vrij eenvoudig, maar als we verder willen gaan om volgend jaar nog beter te presteren, kunnen we enkele metrieken toevoegen:

  • Hoeveel ontwikkelaars heb ik gecontacteerd?
  • Hoeveel sollicitatiegesprekken heb ik gevoerd?
  • Wat waren de belangrijkste oorzaken die het moeilijk maakten?
  • Wat waren de meest effectieve wervingstechnieken?
  • Hoeveel proeftijden verliepen slecht?

Nu je alles weet over de “metrieken” van succes, is het beter te veel te weten dan te weinig, maar het belangrijkste is dat je moet weten wat je meet, wanneer en hoe.

De A van haalbaar

Bent u de koning van de ambitieuze doelen? Ik stop je daar meteen, het is niet echt een minpunt, maar je moet je doel wel kunnen bereiken. In feite doe je jezelf helemaal geen plezier, zeker niet als je teams hebt.

Om een SMART doel met de juiste methode te bereiken, moet je voor drie dingen zorgen:

 • 🥇 Heb je de middelen en producten om het doel te bereiken?
 • 🥈 Heb je de tijd om het project te voltooien?
 • 🥉 Is het project afgestemd op markttrends en concurrentie-intensiteit?

Om op dezelfde voorbeelden van het begin door te gaan, neem ik dit doel:

Stel je voor dat je een verkoper van zweefvliegtuigen bent 🛫 en je doelen zijn de vliegvelden van Frankrijk. Nu al, om geïnteresseerde prospects te krijgen, zal het veel moeilijker zijn dan wanneer u huishoudelijke producten zou verkopen. (Je koopt niet elke dag een zweefvliegtuig). Bovendien zijn er slechts 340 openbare vliegvelden in Frankrijk, dus u wilt meer prospects dan er op de markt zijn.

Natuurlijk maak ik hier een beetje een karikatuur. 😆

Maar dit is het geval bij veel bedrijven, die met niets beginnen en alles tegelijk willen. Met de SMART-methode kunt u de doelen verduidelijken, de toestand van de markt en de concurrentie nagaan en vervolgens de doelen afstemmen op de mogelijkheden van het bedrijf op het moment T.

De R voor Realistisch

Ik weet wat u gaat zeggen, realistisch en haalbaar ” zijn hetzelfde. 🤔

Niet echt. Nou, dat zijn ze wel, maar niet in dit voorbeeld..

Het gaat om het evalueren van de relevantie van de doelen, maar vooral in termen van winstgevendheid.

De markt is veelbelovend, je hebt de middelen. Maar is het winstgevend? Heeft het zin? Is er een echte noodzaak om deze missie uit te voeren?

Vergeet niet dat we het aan het begin van dit artikel hadden over de beste citaten van onze dierbare Peter F. Druker. Deze is precies wat we u proberen uit te leggen:

“Er is niets zinlozer dan effectief iets te doen..

dat helemaal niet gedaan hoeft te worden.”

Zijn uw doelstellingen relevant voor de situatie en de behoeften van het bedrijf?

Moet u uw doelstellingen niet richten op een ander project dat meer winst oplevert?

Wat zijn smart goals stellingen?

bijvoorbeeld:

Je wilt meer leads naar je landingspagina trekken, dus maak je advertentiecampagnes. Behalve dat we in werkelijkheid, als we in je statistieken kijken, merken dat het conversiepercentage van de landingspagina erg laag is.

Wel, misschien richt u uw inspanningen niet op de juiste plaats. U moet uw landingspagina opnieuw ontwerpen voordat u begint met prospectie. U moet nieuwe doelen stellen: Verhoog de conversie van de landing met 10%.

Dat is een realistisch en SMART doel 😉

De T voor tijdgebonden

Het stellen van een deadline voor je project is essentieel voor het nut ervan . De meeste doelen moeten binnen een bepaald tijdsbestek worden voltooid om het project als succesvol te beschouwen.


Bovendien creëert het stellen van deadlines een commitment onder de teams , waardoor het gemakkelijker wordt uw doelente bereiken . De voltooiing van een taak creëert een ritme in de afronding van het project. Als er geen vaste einddatum is, duurt het project meestal langer dan oorspronkelijk het geval zou zijn geweest.

🚨 Pas wel op, de SMART-methode leert je om alle mijlpalen te halen: dat wil zeggen “haalbare” en “realistische” deadlines maken.

Hoe sneller het project klaar is , hoe groter de voordelen en baten. U moet echter de nodige tijd nemen en uw werk niet overhaasten en/of de teams onder druk zetten

Vergeet niet dat een project gewoonlijk minimaal +10% van de geschatte tijd in beslag neemt door onvoorziene gebeurtenissen. Plan iets meer.

🤓 Houd bij het stellen van doelen rekening met:

 • De tijd die nodig is om de goederen te krijgen waar ze moeten zijn,
 • De organisatorische vergaderingen,
 • De “feedback” met de klant – bijvoorbeeld tijdens ontwerp mock-ups.

Een SMART deadline is een tijdsbestek dat is uitgedacht in relatie tot de markt en de beschikbare middelen.

Waar staat SMART voor in SMART goals ?

Concreet betekent SMART doelen stellen dat u geen van de volgende begrippen vergeet:

 • Specifiek = bepaal het project en de doelstelling van elke opdracht.
 • Meetbaar = Stel numerieke doelstellingen vast en kies de middelen om de resultaten te analyseren.
 • Haalbaar = Gebaseerd op uw middelen en de markt.
 • Realistisch = Door de juiste projecten te kiezen.
 • Tijdelijk = Door ze een startdatum en een einddatum te geven.

Deze methode werkt zowel voor individuele als voor groepsdoelen, zowel voor grote projecten als voor kleine opdrachten.

Waarom is de SMART methode zo nuttig in marketingleiderschap?

Een duidelijk marketingdoelstellen maakt het gemakkelijker om de beste langetermijnstrategie te vinden.

Zoals gezegd, hoe meer gegevens we kunnen analyseren, hoe succesvoller de volgende opdracht zal zijn, aangezien het inbound team niet dezelfde fout zal maken.

Het team houdt zich aan het plan, zonder tijd en geld te verspillen . Budgetten zijn onder controle omdat onvoorziene gebeurtenissen minder kans hebben. Een project heeft meer kans van slagen als elke ondernomen actie bijdraagt aan de eigen specifieke doelstellingen.

 • Gemakkelijker te beheren.
 • Minder kinderziektes.
 • Meer manieren om prestaties te meten.

Beeld van SMART-doelstellingen

Om een tabel te maken met de SMART-doelstellingen is niets eenvoudiger, je neemt alle doelstellingen en koppelt ze aan de missie die je moet definiëren.

Neem de 5 stappen van het doel hieronder en pas ze aan. Als je niet zeker weet hoe je dat moet doen, hebben we hieronder 5 voorbeelden bedacht. 🤗

smatrt goals images

De 5 voorbeelden van SMART goals

Deze 5 voorbeelden zijn er gewoon om het SMART doel in de situatie te plaatsen, het doel is natuurlijk om het aan te passen aan je pro doelen. 😊

Voorbeeld 1 > SMART doelen voor bedrijven

Om realistische SMART doelen te stellen voor verkopers, moet je bepalen hoeveel nieuwe klanten en/of prospects ze kunnen krijgen binnen een bepaald tijdsbestek.

Om dit te doen, moet u een goede kennis hebben van de markt en de capaciteiten van uw verkopers.

Voorbeeld = “Buitendienst” – Groothandel in kapsalon producten.
S Verkrijgen van 3 nieuwe klanten in de regio Parijs.
M Om de doelstelling te bereiken, moeten zij minstens één product uit ons assortiment + het onderhoudsabonnement kopen. Het maakt niet uit welk product in het assortiment zit, het maakt niet uit hoeveel het product kost.
A Om dit doel te bereiken beschikt u over een bedrijfsauto en een zakelijke telefoon, evenals brochures, handleidingen en andere middelen.
R De markt steunt ons aanbod en we hebben 3.200 potentiële klanten in de regio Parijs.
T 3 maanden.

Voorbeeld 2 > SMART-doelstellingen voor werk in human resources

Het doel is een haalbare doelstelling vast te stellen. Er moet rekening worden gehouden met de middelen en vooral met de markt, zodat de recruiter niet de indruk krijgt dat het bereiken van het gestelde doel onmogelijk is.

Voorbeeld = Aanwerving van teams in een IT-bedrijf.
S Neem 5 nieuwe ontwikkelaars aan.
M Om het doel te bereiken, moeten ze de proefperiode doorstaan hebben.
A Om het project uit te voeren, zal de werknemer beschikken over kandidaat prospectie software.
R De markt is verzadigd met vraag maar heeft zeer weinig aanbod, daarom is de vertraging vrij groot.
T 1 jaar.

Voorbeeld 3 > SMART-doelstellingen in marketing

Bij communicatie werken de teams samen aan een inbound marketing doelstelling. Ook hier moeten voor elke persoon duidelijke doelstellingen worden vastgesteld.

Voorbeeld = Project van een communicatieteam.
S Lancering van een nieuwe nieuwsbrief.
 • Vormgever = Het visuele aspect van de nieuwsbrief.
 • Copywriter = De gehele media-inhoud.
M Om de succescriteria te halen, moet het hele actieplan binnen de deadline afgerond zijn. Het openingspercentage moet minstens 3% hoger liggen dan het vorige.
A Om het project te voltooien is e-mail- en ontwerpsoftware nodig.
R Het gebruikersbestand is groot genoeg en de teams zijn voldoende opgeleid.
T 1 week.

Voorbeeld 4 > SMART Doelen in IT

De IT-wereld is een perfect voorbeeld. Er zijn voortdurend projecten te doen en nieuwe “roadmaps”,“SCRUM Agile” projecten en elke andere techniek of teamopdracht. Het is dus essentieel om de doelstellingen nauwkeurig te bepalen.

Voorbeeld = Ontwikkeling van de functie van een nieuw product.
S Ontwikkeling van een nieuwe functie van een automatiseringshulpmiddel voor prospectie.
M Om de doelstelling te bereiken, moet het hele actieplan op tijd worden voltooid, bugs moeten worden gecorrigeerd voor de lancering.
A Elke ontwikkelaar heeft een specifieke, duidelijke, haalbare opdracht, in overeenstemming met zijn kwalificaties.
R De teams zijn voldoende opgeleid. Het product in ontwikkeling is een reële marktbehoefte en er zijn vooraf studies uitgevoerd.
T 3 maanden.

Voorbeeld 5 > SMART Fitness Doelen

Dit is de kleine bonus 🎁, maar veel mensen willen als sportcoach de SMART-doelstelling gebruiken om gewichtsverlies te ondersteunen. Ja, de SMART methode kan heel goed gebruikt worden voor werkdoelen of voor levensdoelen zoals een paar kilo afvallen!

Om gemotiveerd te blijven bij elke missie die je belangrijk vindt, moet je altijd onthouden dat je jezelf niet overschat (of ook niet onderschat). 😉

Denk dus SMART: specifiek, meetbaar, haalbaar, Realistisch en Tijdgebonden.

Conclusie en FAQ van het artikel

Je hoeft het alleen maar over te nemen, het is een eenvoudige methode: stel realistische, kwantificeerbare en kwalificeerbare doelen. Het is aan jou. 😁

Voor wie is de SMART-methode bedoeld?

De SMART-methode is vrij universeel. Of je nu een marketing team manager bent, een content strategie manager, een verkoper, een recruiter of zelfs een werkzoekende… zolang je maar doelen moet stellen om je strategieën uit te voeren.

Projectmanagement zal geen geheimen meer voor je hebben als je voor elk van je opdrachten een duidelijk doel kunt vaststellen 😉

Wat zijn de voordelen van SMART-doelen?

Zoals helemaal aan het begin van het artikel uitgelegd, is het voordeel van realistische doelen stellen…wel, het is om niet teleurgesteld te worden en gemotiveerd en gepassioneerd te blijven om onze opdrachten te voltooien. Elke bereikte stap is een kleine overwinning om van te genieten. 🎂

Als je al je persoonlijke of professionele doelen mist, ga je uiteindelijk geloven dat er niets vooruit gaat. 🤗

Wat zijn de risico’s als je de SMART-methode niet toepast?

De risico’s zijn even duidelijk als de voordelen:

 • Verlies van motivatie,
 • Conflict tussen het management en de teams,
 • Doelstellingen niet bereikt.

Tenslotte is het stellen van SMART doelen misschien wel het beste wat je vandaag nog kunt gaan doen. 😁

Verder gaan

Hoe vind ik een email adres op naam is tegenwoordig een steeds terugkerende vraag. 👀Of je nu opnieuw contact wilt

23/05/2024

Heb je ooit gehoord van de term “LinkedIn LION” of LinkedIn Open Networker? 🦁 Nou, laat me je vertellen dat

22/05/2024

Wil je je bedrijf laten groeien en nieuwe klanten aantrekken? Voordat je begint met prospecteren, moet je de tijd nemen

21/05/2024

7 contoh pesan prospek yang sukses di LinkedIn (english)

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story