Doelmarkt, wat is het? Definities en voorbeelden

Een goede target market zorgt ervoor dat uw product zijn plaats op de markt vindt. 🛍️ Daarom is targeting en het definiëren van de profielen van uw “buyer personas” essentieel voor uw bedrijf. Laten we in dit artikel samen uitzoeken hoe u kunt slagen in uw targeting! ⚡

Target market Betekenis in Business Plan: Definities van Positionering en Segmentering

Wat zijn de verschillende soorten target market ?

Vervolgens gaan we dieper in op de verschillende soorten targeting, 🔍 u vindt de definities hieronder.

💡 Hier is een infographic over de stappen van marketing targeting:

 1. Marktsegmentatie,
 2. Target market,
 3. Positionering van het product.

Laten we wat meer in detail treden! 👇

Def target market:

De definitie van target market betekent het selecteren van marktsegmenten, waarvoor bewuste consumenten verwachtingen hebben uitgesproken, waaraan bedrijven kunnen voldoen door middel van de producten en/of diensten die zij op de markt brengen. Targeting is de laatste stap van de strategische aanpak, het wordt gedaan na het segmenteren van de markt en voor het bepalen van de locatie. 📌 Het is een vraag die de consumentengroepen identificeert die het meest geïnteresseerd zijn in het product en hoe het zich onderscheidt van concurrerende producten. 🧐

Daarnaast stelt targeting een bedrijf in staat de marktsegmenten te identificeren die het wil bereiken en zijn marketingstrategie vorm te geven. Effectieve targeting voorkomt dat de onderneming zich richt op segmenten met een laag winstgevendheidspotentieel (“ROI”). door zich te richten op typische klantprofielen of “persona’s”, concentreert de onderneming haar middelen en inspanningen op de verwachtingen die door deze segmenten worden uitgesproken.

👉 Merk op dat de keuze van een targeting-strategie afhangt van de doelstellingen van de onderneming, haar middelen en haar huidige positie op de markt.

Segmentering van de target market:

In de marketing spreekt men van segmentatie, omdat de markt wordt opgedeeld in subcategorieën, om het profiel van de doelconsument te bepalen. Deze segmenten worden bepaald door het beoogde product en het type potentieel klanten. Met een strategische segmentatie kunt u zich richten op consumentensegmenten die waarschijnlijk geïnteresseerd zullen zijn in uw product en kunt u zich op die specifieke markten positioneren. 🏹 De segmentatiecriteria hangen af van de specifieke kenmerken van de primaire doelmarkt en het consumentengedrag. Ze worden bestudeerd op basis van verschillende kenmerken (leeftijd, geslacht, werk, koopkracht, enz.), verzameld tijdens het marktonderzoek. 🤓

👉 U kunt ook een lead scoring-methode gebruiken om de analyse te verfijnen op basis van bijvoorbeeld bestellingen die in het verleden op uw website zijn geplaatst.

Positionering definiëren:

In het algemeen verwijst positionering naar de positie van een product/merk in de ogen van de consument, in vergelijking met soortgelijke en/of concurrerende producten. De prijs van het product, de kenmerken, het imago van het merk hebben invloed op de positionering van het product. 🎯 De term kan ook worden gedefinieerd vanuit een zakelijk perspectief. Het geeft dan de positie aan die de onderneming voor een van haar produkten of diensten tracht te bereiken. Het doel is hier een product te presenteren op een manier die het onderscheidt van de concurrentie.

👉 In beide gevallen is positionering een integrerend deel van de “marketingmix“. Zij wordt vaak geassocieerd met media-acties om de producten/diensten te promoten en onder de aandacht te brengen.

Wat is een voorbeeld van een target market?

Hoe maak je een goede target market strategie?

Verder kunnen we 3 strategieën identificeren om een goede target market strategie te maken: 👇

 • Gedifferentieerde doelmarketing: een product is bestemd voor een segment. Door een product aan te bieden waarvan de kenmerken perfect aansluiten bij de verwachtingen van het doelsegment, zorgt het bedrijf voor een perfecte afstemming tussen vraag en aanbod. 🧲 Pas op, dat u niet een te klein segment aanspreekt als u aan gedifferentieerde marketing doet.
 • Massamarketing: een product dat zich op meerdere segmenten richt. Wanneer verschillende typische consumentenprofielen bepaalde interesses delen, kan het bedrijf ervoor kiezen iets aan te bieden dat voldoet aan de gemeenschappelijke behoeften van deze verschillende segmenten. Massamarketing is meestal gebaseerd op lagere leveringskosten in plaats van gedifferentieerde productkenmerken. Voorbeelden hiervan zijn “hard discount”-winkels die vele soorten klantenprofielen aantrekken, zoals Lidl of ManoMano in Frankrijk. 💪 Let echter op veranderingen in de markt, wanneer marketeers aan massamarketing doen, moet hun aanbod aansluiten bij de huidige behoeften.
 • Multi-segment marketing: Verschillende producten die elk een segment aanspreken. Om de markt zo goed mogelijk te bestrijken, kan de onderneming gedifferentieerde aanbiedingen doen volgens de verwachtingen van elk segment. We kunnen het voorbeeld nemen van autofabrikanten die compacte voertuigen, bedrijfsvoertuigen, sedans, 4×4, enz. aanbieden. 🚗 Opgelet, een zeer precieze marketingstrategie ontwikkelen om te slagen in multi-segment marketing.

Target market voorbeelden

Bedrijven bepalen hun doelmarkt om te begrijpen aan wie ze verkopen en hoe ze die mensen kunnen bereiken met hun marketinginspanningen. In de praktijk kan elk product of dienst dat vandaag op de markt is, worden beschouwd als gericht op een bepaald nichemarktsegment. 🎯

Verschillende criteria, zoals gemeenschappelijke demografische kenmerken of kwaliteiten, kunnen een target market definiëren. 🧐 Hieronder volgen enkele voorbeelden van target market en producten die daarbinnen kunnen worden gepromoot:

 • Een actiefiguurtje gericht op jongens van 9 tot 14. 🧸
 • Een paar veganistische loopschoenen gemaakt van recycleerbare materialen gericht op milieubewuste atleten tussen 24-45 jaar. 🏃
 • Een hoogwaardige, direct-aan-deur maaltijdbox voor drukke professionals met een besteedbaar inkomen in de leeftijd van 30-45 jaar. 🍜

Criteria voor doelgroepbepaling op basis van demografische segmentatie

Demografische segmentatie deelt klanten in op basis van bepaalde kenmerken, zoals leeftijd of economisch niveau. met behulp van typische gegevensverzamelingsmethoden geeft demografische segmentering een beeld van klanten als echte individuen in de echte wereld. Deze segmentering wordt doorgaans gebruikt voor business-to-customer (B2C) marketinginitiatieven. 🤝

Typische kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden bij demografische segmentatie zijn:

 • Leeftijdsgroep,
 • Geslachtsidentiteit,
 • Etniciteit,
 • Seksuele voorkeur,
 • Inkomensklasse,
 • Grootte van het huishouden,
 • Opleidingsniveau,
 • Geografische locatie.

💡 Dat zijn slechts enkele criteria die u kunt gebruiken ! Zorg ervoor dat u deze lijst personaliseert in functie van de ideale prospects die u in gedachten hebt. 🧠

Spongebob Squarepants GIF

Ontvang deze week de eerste klanten

Gebruik de kracht van Waalaxy om elke dag nieuwe klanten te werven. Start vandaag nog met uw gratis acquisitie.

waalaxy dashboard

Conclusie: Hoe uw klantenpubliek succesvol targeten? Gebruik de juiste tools!

Tot slot, om te slagen in uw klant targeting, is het noodzakelijk om uzelf de volgende vragen te stellen over uw target market 👇

 • Aantrekkelijkheid van het segment: Is de grootte van het segment en de potentiële winstgevendheid voldoende?
 • Concurrentie: Wat is de positionering van andere spelers in dit segment? Zijn ze talrijk?
 • Leveranciers: Zijn er voldoende concurrerende leveranciers om relatief lage productiekosten te hebben?
 • Kosten van toetreding: Vereist het betreden van de markt in het gewenste segment een aanzienlijke financiële investering?

Op basis van de antwoorden op deze vragen moet het bedrijf bepalen op welke segmenten het zich zal richten. Een onderneming kan bijvoorbeeld kiezen voor een brede doelgroep en haar aanbod aanbieden aan een segment met gevestigde concurrenten, maar met een hoog winstpotentieel. of omgekeerd, de onderneming kan zich richten op een kleiner segment, maar met weinig concurrentie.

Bovendien kan uw bedrijf enkele analytische instrumenten gebruiken om zijn marketingdoelstelling te bepalen 👇

 • De SWOT Matrix, die gebaseerd is op de interne en externe diagnose van het bedrijf.
 • Gebruik de PESTEL-analyse, om de sterkte van externe factoren die de markt beïnvloeden te identificeren en te meten.

pro tip: Als je echt een boost wilt geven aan je B2B lead onderzoek en slagen in het maken van een goede segmentatie, gebruik dan de CRM Waalaxy 👽(automatiseringstool) om leadlijsten per segment te maken, met behulp van de geavanceerde filters! 🚀

Discover Waalaxy 🪐

FAQ: target market tsegment

Wat is targeting in marketing (synoniem)?

In marketing is klantgerichtheid het proces van het selecteren van de marktsegmenten waarop een bedrijf zich wil richten om zijn producten te verkopen. Deze fase van het strategische proces komt na de fase van het segmenteren van uw prospectlijst, om de “doelmarkt” of de “targetingmarkt” (synoniem) te evalueren en te categoriseren. 🎣

👉 Het leidt tot het vinden van een marketingpositionering die bevorderlijk is voor het promoten van de producten van uw bedrijf in uw prospectiecampagnes.

Wat zijn de 3 target market?

Om samen te vatten, de 3 target market strategieën zijn: 👇

 • Gedifferentieerde targeting marketing: een product is gericht op een segment. Door een product aan te bieden waarvan de kenmerken perfect overeenkomen met de verwachtingen van het doelsegment, zorgt de onderneming voor een perfecte afstemming tussen vraag en aanbod.
 • Massamarketing: een product richt zich op meerdere segmenten. Wanneer vele typische consumentenprofielen bepaalde interesses delen, kan de onderneming ervoor kiezen een aanbod voor te stellen dat beantwoordt aan de gemeenschappelijke behoeften van deze verschillende segmenten.
 • Multi-segment marketing: Verschillende producten die elk gericht zijn op een segment. Om de markt zo goed mogelijk te bestrijken, kan het bedrijf gedifferentieerde aanbiedingen voorstellen volgens de verwachtingen van elk segment.

Hoe bepaal je de target market voor een product?

Een deel van het creëren van een nieuw product bestaat uit het bedenken van de consumenten die het zullen willen hebben. 😏

Een nieuw product moet in een behoefte voorzien, een probleem aanpakken, of beide doen. Die “behoefte” of dat “probleem” is waarschijnlijk niet universeel, tenzij het het niveau van de binnenhuis loodgieterij bereikt. Het is zeer waarschijnlijk dat een breed segment van klanten er behoefte aan heeft, zoals ecologisch gewetensvolle vegetariërs, wetenschappelijke nerds, of liefhebbers van het buitenleven, enz. 🌱

Het inschatten van uw waarschijnlijke target market maakt deel uit van het productontwikkelingsproces en beïnvloedt beslissingen over verpakking, marketing en plaatsing. 🛒

Love You Goodbye GIF by truTV’s At Home with Amy Sedaris

Perfect! Nu weet je hoe een specifieke target market werkt, toch? 😉

Verder gaan

Op zoek naar DE BESTE sales ontdekkingsvragen? Geen paniek! In dit artikel vind je 30 voorbeelden die je zullen helpen

16/05/2024

Verschillende tools in het bijzonder springen eruit voor het stimuleren van leadgeneratie op LinkedIn: Podawaa, Waalaxy vs PowerIn.io. Daarom hebben

15/05/2024

Netwerken is essentieel om vooruitgang te boeken in je professionele leven. Dus, hoe jezelf voorstellen in een mail ? 🤔

13/05/2024

7 contoh pesan prospek yang sukses di LinkedIn (english)

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story