Marketing strategiczny i operacyjny: Definicje i podstawowe narzędzia

Przed wprowadzeniem produktu lub usługi do sprzedaży należy określić strategia poszukiwawcza spójną strategię, opartą na kilku kryteriach. 🤔 Jeśli chodzi o marketing produktu , można wyróżnić dwa rodzaje marketingu, które wzajemnie się uzupełniają marketing marketing strategiczny i operacyjny.

W tym artykule poznamy te definicje, ich przykłady i odpowiednie narzędzia do wykorzystania 👇 krok po kroku!

Jaki jest cel marketingu? Oto definicje!

Marketing można klasycznie zdefiniować jako zespół działań mających na celu badanie potrzeb i zachowań konsumentów oraz wpływanie na nie, a także stałe dostosowywanie produkcji i handlu do wcześniej zidentyfikowanychpotrzebi zachowań. (Zaadaptowana definicja z oficjalnej definicji czasopisma). 📰

Zgodnie z tą definicją, marketing obejmuje: 🍇

 • Marketing jest przeznaczony na badania rynku
 • Badania jakościowe i ilościowe.
 • Analiza zachowań konsumentów itp.

Odpowiednie narzędzia oddziaływania na pragnienia wynikają z potrzeb, głównie w forma marketingu oraz strategie komunikacyjne: 🍊

 • Kampanie reklamowe.
 • Marketing bezpośredni .
 • Sprzedaż promocja sprzedaży.
 • Public relations.
 • Akcje i plany lojalnościowe (CRM)..

Działania i mechanizmy dostosowywania się do potrzeb i zachowań znajdują się głównie w planie marketingowym lub marketingu mix: 🍉

 • Polityka produktowa.
 • Polityka cenowa.
 • Polityka medialna.
 • Polityka dystrybucji.

Achieve To Do List GIF by MAX

Definicja marketingu strategicznego lub taktycznego

Jest to systematyczna analiza rynku w odniesieniu do sektora firmy i jej działań marketingowych. Pomaga zidentyfikować potrzeby rynku i odpowiedzieć na nie w optymalny sposób. 💯

Kiedy firma działa w jakiejkolwiek branży, będzie musiała zidentyfikować i ukierunkować potrzeby i luki na rynku, aby stworzyć konkurencyjny produkt , który będzie się wyróżniał na tle innych. 🔝 Taktyka marketingowa ma na celu określenie przyszłych produktów, które będą dostępne na rynku, na podstawie analizy potrzebrynku.

Celem tej strategii jest dostarczenie informacji firmie i jej kadrze kierowniczej do podejmowania decyzji w przyszłości. W celu wypromowania produktu stosuje się strategię projektowania produktu, wyboru ceny, grupy docelowej oraz strategii komunikacji . 🗣️

Z biegiem lat firmy przyzwyczaiły się do polegania na danych z ich oprogramowanie do prospectingu danych, aby pomóc im w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji marketingowych. ⚒️

lesson studying GIF

Definicja marketingu operacyjnego

Podczas gdy marketing strategiczny jest w zasadzie systematyczną definicją, marketing operacyjny jest połączeniem spójnych działań, które zostaną podjęte w celu wprowadzenia produktunarynek. 🎁

Marketingoperacyjny nazywany jest również „marketingiem mix” i opiera się na czterech osiach lub czterech „P”: 🍍

 • Politykadystrybucji ( „Miejsce”),
 • Polityka komunikacji („Promocja”),
 • Polityka produktowa („Produkt”),
 • Politykacenowa ( „Cena”).

marketing mix

Te cztery osie są biegunami działania w Marketing B2B. Część strategiczna decyzji marketingowych i stanowisk, które zostaną podjęte, będzie konsekwentna i ciągła, aby zapewnić produktowi jak najbardziej konkurencyjną pozycję na rynku. 🛒

Jaki jest związek między marketingiem strategicznym a marketingiem operacyjnym?

Chociaż marketing w ogólności opiera się na strategicznym planowaniu sprzedaży, ważne jest, aby rozróżnić dwa różne obszary: marketing strategiczny i marketing operacyjny. 🦾

Po zdefiniowaniu części strategicznej i marketingu operacyjnego czas przejść do omówienia głównych różnic między tymi dwoma rodzajami marketingu. Porównanie zostanie dokonane według kryteriów ogólnych i wyróżniających. 🥸

Music Video Spinning GIF by Apple Music

Podsumowując, marketing strategiczny i marketing operacyjny są ze sobą silnie powiązane. Marketing strategiczny „myśli”, a marketing operacyjny „wykonuje”. Marketing strategiczny to „kierownica”, która nadaje kierunek, a marketing operacyjny to środek, który zamienia decyzję w działanie. 💥

Marketing strategiczny 🎯

 • Umożliwia stworzenie globalnej strategii marketingowej firmy.
 • Działa w długim okresie czasu.
 • Opiera się na zadaniach związanych z badaniami i dogłębnymi analizami wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia firmy (klienci i konkurenci, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia itp.)
 • Stawia użytkownika w centrum swoich działań.

Marketing operacyjny: ⚡

 • Poszukuje środków do realizacji strategii sprzedaży w celu uzyskania konkretnych wyników.
 • Koncentruje się na wskaźnikach wydajności i dąży do obniżenia kosztów związanych z realizacją planu strategicznego.
 • Działa w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
 • Opiera się na zadaniach związanych z komunikacją strategiepolityką produktową, cenową i dystrybucyjną.
 • Jest spójny z taktyką marketingową taktyką marketingową.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Jaki jest cel projektów z zakresu działań marketingowych? Tutaj znajdziesz narzędzia!

Ogólnie rzecz biorąc, marketing strategiczny oferuje inną perspektywę niż marketing operacyjny. Jego głównym celem jest: 🍑

 • Określenie rynkufirmy.
 • Wykonaj dobrą robotę segmentacja populacji.
 • Ocena segmentów pod względem wielkości, wzrostu i popytu.
 • Wypracowanie odpowiedniej przewagi konkurencyjnej w oparciu o aktualną pozycjęorazprognozy i trendy rynkowe.

W marketingu strategicznymważnejest przeprowadzenie dokładnej analizy wewnętrznej w celu oceny elementów strukturalnych i zasobów materialnych firmy. Na przykład przeprowadzić analizę wewnętrzną za pomocą narzędzia analizy SWOT lub analizę zewnętrzną za pomocą narzędzia analizy PESTEL. 🧐

swot analysis pestel analysis

Te dwa czynniki są bardzo ważne do rozważenia przy tworzeniu strategii inbound marketingu! 🧨

Kiedy plan marketingowymoże

stać się operacyjny? Przykłady tutaj!
Funkcje marketing operacyjny różnią się znacznie od marketingu strategicznego, ale mimo to wzajemnie się uzupełniają. 🤝 Ponieważ opracowanie operacyjnego planu działania musi odbywać się w ścisłym związku ze strategicznym planem marketingowym .

Ogólnie rzecz biorąc, marketing operacyjny kładzie nacisk na wymiar „działania” w ramach koncepcji kierowania rynkiem. Opiera się on na 4 głównych elementach marketingu mix (4 P McCarthy’ego) : 🍈

 • Produkt.
 • Miejsce (dystrybucja).
 • Cena.
 • Promocja ( strategiekomunikacyjne mające na celu zwiększenie rozpoznawalności marki, produktu lub firmy).

Oto 2 przykłady Marketing Mix dla popularnych marek: 👑

Główną funkcją „Marketing Mix” jest zatem tworzenie wartość dodana w krótkim okresie poprzez realizację zorganizowanych i bezpośrednich działań : opracowanie nowej linii produktów , określenie cen sprzedaży , wybór kanałów dystrybucji, opracowanie działań medialnych, segmentacja populacji docelowej itp. 🧲

Wnioski: Nowe kroki w kierunku doskonałości marketingowej i strategii operacyjnej

Tradycyjny model 4P ewoluował wraz z postępem w badaniach marketingowych , dążąc do tego, aby był jak najbardziej wszechstronny i uwzględniał wszystkie czynniki wpływające na wyniki. Następnie opracowano nowy model „7 P” z trzema nowymi krokami: 🔥

 • „Ludzie” to sposób, w jaki Twoi pracownicy lub zespoły marketingowe kontaktują się z klientami: są to siły sprzedaży, odbiór, zachowanie i wpływ na Twoje cele, aby Twoja marka była bardziej atrakcyjna od konkurencji.
 • „Proces” jest ważny , aby zapewnić niezawodność i jakość usług w oczach klienta. Procesy muszą być przygotowane z wyprzedzeniem i uwzględniać wszystkie interakcje z klientami.
 • „Fizyczne dowody”, które wpływają na zadowolenie klienta na wysokim poziomie. Są to namacalne dowody , które przedstawisz swoim klientom (testy, wyniki , rekomendacje…), aby ich uspokoić i dotrzymać obietnic.

Pojawiają sięrównieżnowe modele 10 „P” , takie jak „Partnerstwo”, które obejmuje partnerstwo w analizie i potencjalne obszary działania, ale podstawowa logika pozostaje taka sama. 💁 Zaufaj sobie w kwestii identyfikacji istotnych czynników, które należy uwzględnić w analizie, najlepsza lista „P” jest Twoja! 🤩 Metoda marketingu mix pozostaje taka sama, niezależnie od tego, ile kroków „P” wybierzesz.

Aby zbudować solidną strategię marketingową, ważne jest zadawanie właściwych pytań i stosowanie odpowiednich metod, które pozwolą zoptymalizować działania i osiągnąć wyznaczone cele. Warto również rozważyć włączenie odrobiny growth hacking aby nadać swojej strategii marketingowejwiększą moc! 🚀

Artykuł FAQ

Jaka jest różnica między marketingiem strategicznym a strategią marketingową?

Marketing strategiczny lub strategia marketingowa pozwalają mieć globalną wizję podejścia, które należy stosować, aby osiągnąć wyniki określone przez firmę, w rzeczywistości te dwa pojęcia oznaczają to samo! 👯

Kolejną funkcją marketingu strategicznego jest wywiad konkurencyjny. Tak więc marketing strateg iczny koncentruje się na wewnętrznej strukturze firmy. 🔗 Przeprowadzona analiza zostanie wykorzystana do oceny zasobów fizycznych i elementów strukturalnych firmy.

Następnie, strategia marketing lejkowy najpierw stara się zrozumieć rynek , na którym działa firma, a następnie przeprowadza właściwą segmentację rynku. 🏅 Pozwala to na realistyczną i kompleksową ocenę każdego z segmentów. Nacisk zostanie położony na wzrost, wielkość oraz potrzeby każdego z segmentów. 🤲

Jakie są cele i decyzje w strategicznym planie marketingowym?

Aby podejść do strategicznych działań marketingowych i ułatwić ich wdrożenie w biznesie , należy wykonać 3 kroki 👇

 • Analiza środowiska zewnętrznego i wewnętrznego prowadzi do postawienia diagnozy.
 • Etap definiowania strategii marketingowej i celów marketingowych. Następnie następuje etap określania celów , w tym celów podstawowych i rozszerzonych, oraz pozycjonowania marki lub liniiproduktów.
 • Ostatnim etapem jest określenie, który kanałmarketingowy należy podjąć w danym momencie w celu rozwoju firmy. Te aktywne środki lub dźwignie , które należy uruchomić, są zasadniczo reprezentowane przez marketing mix.

Turn On Stephen Colbert GIF by The Late Show With Stephen Colbert

Zbliżamy się do końca tego artykułu, mam nadzieję, że zrozumieliście główne pojęcia marketingu strategicznego i operacyjnego. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku! 📺

Melany

Chcesz iść dalej

Nie rozumiesz, dlaczego tracisz więcej klientów niż zyskujesz? Być może dlatego, że wskaźnik rezygnacji jest zbyt wysoki.W coraz bardziej konkurencyjnym

27/05/2024

Jak znaleźć adres e mail po nazwie jest obecnie często zadawanym pytaniem. 👀Niezależnie od tego, czy chcesz ponownie połączyć się

23/05/2024

Czy kiedykolwiek słyszałeś termin “Lion LinkedIn” lub LinkedIn Open Networker? 🦁 Cóż, powiem ci, że to nie ma nic wspólnego

22/05/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story