Jak stworzyć plan marketingowy ?

Jak stworzyć plan marketingowy ? jest to kulminacja analizy strategicznej firmy. Można w nim zaprogramować różne działania i cele.

Po analizie wewnętrznej i zewnętrznej ustalamy cele, zakres produktów, cele i budżet. Jest to niezbędne narzędzie do wprowadzania produktu na rynek i monitorowania celów po wprowadzeniu na rynek.

Dowiedzmy się więcej! 👋

Co to jest plan marketingowy ? Definicja

Plan marketingowy kieruje działaniami firmy strategia marketingowa osiągnąć cele wyznaczone przez markę. 🎯

Tworząc plan marketingowy, możesz rozwijać działania swojej marki. Obejmuje to wszystkie elementy analityczne i decyzyjne firmy. zespół marketingowy.

Rzeczywiście, plan marketingowy jest dokumentem, który kieruje działaniami firmy. strategia marketingowa aby osiągnąć swoje cele.

Jest to rzeczywista mapa drogowa używana do kompilowania, opracowywania i ustalania priorytetów marketing operacyjny inicjatywy zaplanowane na dany okres. Plan marketingowy firmy zazwyczaj obejmuje rocznie.

Jak stworzyć plan marketingowy? Plan marketingowy przykład

Oto przykład planu marketingowego, aby zwiększyć B2b SaaS biznes:

Omówienie branży oprogramowania jako usługi (SaaS) i jej znaczenia we współczesnym świecie biznesu. 🌐

 • Krok 1: Analiza rynku
  • Szczegółowe badanie konkurencji i trendów na rynku SaaS.
  • Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb potencjalnych klientów.
 • Krok 2: Tworzenie propozycji wartości
  • Podkreśl unikalne korzyści płynące z SaaS.
  • Stwórz jasny i przekonujący przekaz.
 • Krok 3: Strategia treści marketingowych
  • Twórz blogi informacyjne, filmy i infografiki.
  • Udostępniaj je w sieciach społecznościowych i optymalizuj pod kątem SEO.
 • Krok 4: Pozyskiwanie klientów
  • Wykorzystanie płatnego marketingu (reklamy, PPC).
  • Strategie SEO w celu poprawy pozycji w wyszukiwarkach.
 • Krok 5: Lojalność i polecenia
  • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.
  • Zachęcaj zadowolonych klientów do polecania SaaS.

Podsumowując, solidny plan marketingowy jest niezbędny dla rozwój biznes.

Ten plan marketingowy ma charakter referencyjny, dlatego należy go dostosować do własnej firmy, zasobów i konkretnych celów.

plan marketingowy

Plan marketingowy szablon

Co to jest plan marketingowy jak wygląda kalendarz ? Oto szablon do wypełnienia:

Zadanie Status Odpowiedzialny Termin płatności
Analiza produktu Nie rozpoczęto Arthur C. XX/XX/XX
Badanie rynku W toku Marie B. XX/XX/XX
Tworzenie treści reklamowych Opóźniony Pierre R. XX/XX/XX
Kontrola jakości Zakończony Arthur C. XX/XX/XX
Analiza wyników W toku Marie B. XX/XX/XX

Większość firm ma różne plany które wspierają się nawzajem. 🤝

Twój plan marketingowy definiuje rynek docelowy i rozwiązania, które będziesz im oferować, a także wymienia taktyki promocyjne które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. 🗣️

Powinien on być również powiązany z plan strategiczny który określa ogólny kierunek rozwoju firmy na nadchodzące miesiące i lata.

Dobrze zaprojektowany plan marketingowy zwiększa również zaufanie instytucji finansowych, ponieważ pokazuje, że Twoja firma ma duże szanse na sukces. 😁

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Jak stworzyć plan marketingowy ? 5 kroków

Teraz przyjrzymy się każdy etap szczegółowy plan marketingowy: ⏬

 • 1. Analiza rynku

Pierwszym krokiem w planie marketingowym jest ocena swojej sytuacji, otoczenia oraz konkurencja. Firmy muszą najpierw dokładnie wiedzieć, kim są. 🤔

Aby to osiągnąć, można polegać na Macierz SWOT jest to akronim oznaczający „mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia”. Wewnętrznie można użyć tego narzędzia do podkreślenia mocnych i słabych stron firmy.

Oznacza to, że podczas gdy można wykorzystać swoje cechy i umiejętności, aby zyskać przewaga rynkowa należy również przeanalizować słabe punkty, którymi należy się zająć. 👀

W ujęciu zewnętrznym, macierz SWOT identyfikuje możliwości rozwoju i rozwój, a także przeszkody, jakie może napotkać na rynku.

Analiza SWOT jest uzupełniany przez analiza PESTEL(Polityczne, Ekonomiczne, Społeczne, Technologiczne, Środowiskowe, Legislacyjne), umożliwiając zewnętrzne badanie tych sześciu kryteriów. Możesz zatem skorzystać z kompletnego badania, aby podejmować strategiczne decyzje w harmonii z otoczeniem.

Należy również dokładnie przyjrzeć się konkurencji. Firmy muszą przeprowadzić szczegółową analiza konkurencji zidentyfikować wyróżniki ich produktów i odpowiadające im pozycjonowanie. 📍

Na koniec należy przeprowadzić badania rynku. Jest to niezbędny krok w ocenie charakterystyki rynku i rentowności projektu. 👌

 • 2. Zdefiniuj swoje cele

The plan marketingowy musi być konkretny cele komunikacyjne które firma musi przyswoić przez pewien okres czasu. ✅

Różnią się one w zależności od branży i firmy dojrzałość. Muszą one być starannie dobrane do oczekiwanego wzrostu.

Cele mogą być związane z:

 • Wielkość sprzedaży,
 • Średni rozmiar koszyka,
 • Posiadany udział w rynku,
 • Reputacja firmy, produktu lub usługi,
 • Generowanie wykwalifikowanych leadów,
 • Lojalność klientów.

Każdy cel musi być powiązany z kluczowym wskaźnikiem wydajności (KPI), aby można było analizować wyniki.

Muszą być Cele SMART ! ⚡

ilteligentne cele

 • 3. Strategia marketingu treści

Produkt pozycjonowanie jest kluczowym krokiem w oferowaniu klientom zróżnicowanych produktów i wyróżnianiu się na tle konkurencji. 🤩

Aby ją wdrożyć, firma musi z powodzeniem uwolnić swoje przewaga konkurencyjna i powody jego wyjątkowości. 💎

Produkt musi spełniać oczekiwania grupy docelowej lub „buyer persona”, zarówno pod względem potrzeb, jak i jakości.

Aby to osiągnąć, firmy muszą korzystać z strategia treści wykorzystując „marketing mix” lub Metoda 4-P aby określić właściwe pozycjonowanie. 🏹

To narzędzie pozwala zobaczyć dźwignie marketingowe dostępne dla Twojej marki.

Musisz podjąć decyzję:

 • Polityka produktowa, Która usługa lub produkt najlepiej zaspokoi potrzeby tego klienta? Czy należy zmodyfikować obecną ofertę, aby wyróżnić się na rynku?
 • Polityka cenowa, Ile powinienem pobierać? Jak zwiększyć przewagę konkurencyjną poprzez dostosowanie cen? Ceny produktów zasadniczo zależą od kosztów produkcji, marketingu, dystrybucji i sprzedaży, a także od marży zysku, którą chcesz osiągnąć.
 • Polityka promocyjna, Jakie są najlepsze sposoby komunikacji z klientami i sprzedaży produktów? Kiedy mówimy „marketing”, większość ludzi myśli o reklamie, sprzedaży osobistej, public relations, mediach społecznościowych lub marketingu e-mailowym i innych taktykach promocyjnych.
 • Polityka miejsca, Czy Twoja usługa lub produkt jest poszukiwany, kupowany i używany gdzie? Gdzie klienci najprawdopodobniej znajdą Twoją ofertę? Weź pod uwagę zarówno lokalizacje online, jak i fizyczne.

4P-marketing

 • 4. Zdefiniuj kanały marketingowe

Celem jest wybranie odpowiedniego kanały komunikacji aby osiągnąć swoje cele i wygenerować kwalifikowani potencjalni klienci. 🎯

Firma może wybrać narzędzia cyfrowe, takie jak sieci społecznościowe wideo, e-mail, strony internetowe, a nawet wyświetlacze reklama.

Jednak tradycyjne kanały kampanii marketingowych, takie jak broszury, plakaty, wydarzenia, e-mailing i działania medialne nie powinny być ignorowane. 😬

Marki mogą również korzystać z mniej tradycyjnych techniki komunikacji, takich jak marketing uliczny lub marketing partyzancki. 🔫

Aby dowiedzieć się więcej o różnych kanały pozyskiwania przeczytaj ten dedykowany artykuł! 👏

 • 5. Działania następcze i ocena

Firmy muszą mierzyć wysiłki i inwestycje dla każdego planu marketingowego. Wstępnie zdefiniowane cele muszą być zatem policzalne, a firmy muszą polegać na wskaźniki wydajności.

Regularne monitorowanie umożliwia analizowanie sukcesów i porażek kampanii w celu optymalizacja kanałów zgodnie z jego potrzebami.

Ten ostatni krok umożliwia firmom rozważenie, gdzie istniejące inicjatywy można ulepszyć i wdrożyć w przyszłych planach marketingowych. 🔮

Jeśli Twoja firma posiada CRM można wykorzystać do ich pomiaru. W ten sposób można łatwo integrować inicjatywy marketingowe, definiować cele i monitorować wyniki ROI poszczególnych inicjatyw.

Odkryj Waalaxy CRM 🪐

Bonus : Opracowanie planu marketingowego

 • Budżet marketingowy

Wreszcie, budżet jest ważnym etapem planu marketingowego. Pomaga on ocenić możliwości zdolność finansowa i przewidzieć podział kosztów działań. 💲

Ma to bezpośredni wpływ na sukces kampania marketingowa. 🙊

Twój budżet musi uwzględniać dojrzałość Twojej firmy lub oferta. Na przykład faza wdrożenia wymaga zazwyczaj większych nakładów finansowych. 🤑

Budżety marketingowe są następnie korygowane w dół, gdy produkt osiąga określony poziom dojrzałości.

Oto tabela podsumowująca koszty poszczególnych działań marketingowych, od niskich do wysokich, wraz z objaśnieniami: 👇

Wydarzenie Koszt (💶) Powody
Marketing klienta 💶 Koszt ustanowienia jakichkolwiek programów lojalnościowych.
Kampanie e-mail 💶💶 Gromadzenie danych i zarządzanie nimi, projektowanie graficzne, rozwój.
Relacje z analitykami 💶💶 Opłaty dla ekspertów ds. relacji z analitykami.
Public relations 💶💶 Wydatki związane z komunikatami prasowymi i wydarzeniami publicznymi.
SEO 💶💶💶 Koszty związane z bieżącą optymalizacją i narzędziami.
Strona internetowa 💶💶💶 Koszty projektowania, rozwoju i utrzymania.
Marketing konwersacyjny 💶💶💶 Inwestycja w chatboty i oprogramowanie do automatyzacji.
Sieci społecznościowe 💶💶💶 Inwestycja w narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi / niestandardowych influencerów.
Program lojalnościowy 💶💶💶 Utrata zysków związanych z ofertami.
Wydarzenia 💶💶💶💶 Koszty związane z wynajmem obiektu, logistyką i promocją.
Wideo 💶💶💶💶 Koszty produkcji, montażu i czasami postprodukcji.
Treść 💶💶💶💶 Koszty związane z regularnym tworzeniem treści.
E-maile 💶💶💶💶💶 Koszty związane z platformami automatyzacji, listami i projektem.
Reklama 💶💶💶💶💶 Budżety reklamowe na kampanie.
Marketing produktów 💶💶💶💶💶💶 Rozwój i promocja produktów.

Wnioski: Strategia planu marketingowego

Podsumowując, plan marketingowy to dokument, który zawiera listę działania i strategie które zamierzasz wdrożyć, aby promować swój produkt lub usługę. 🧨

Opisuje również cele do osiągnięcia, wymagane zasoby i terminy dla każdego działania.

Plan marketingowy pomaga organizować i koordynować działania działania marketingowe aby dotrzeć do grupy docelowej i zmaksymalizować wyniki. W ten sposób zapewniasz również utrzymanie klienta i lepsze wrażenia dla użytkowników.

Lets Go Yes GIF by The Democrats

FAQ : Jak stworzyć plan marketingowy ?

Jak napisać plan marketingowy ?

Stworzenie skutecznego planu marketingowego jest niezbędne dla firm, które chcą osiągnąć swoje cele biznesowe. 🔥

Po pierwsze, należy zdefiniować konkretne, mierzalne cele do osiągnięcia. Następnie należy przeanalizować rynek docelowy i zidentyfikować konsument trendy i potrzeby.

Zrozumieć swoje pozycjonowanie marki przeprowadzając dokładne badania konkurencji. 🛍️ Następnie należy określić właściwy marketing mix strategia dla Twojej firmy, w tym produkty, ceny, komunikacja i sprzedaż.

Na koniec stwórz szczegółowy harmonogram i budżet dla swoich działań marketingowych. Regularnie mierz i oceniaj wyniki, a w razie potrzeby dostosuj swój plan. ✅

Dlaczego plan marketingowy jest ważny?

Plan marketingowy jest niezbędnym działaniem dla każdej firmy. Poprzez stworzenie dogłębnej analizy rynku, grupa docelowa i konkurencji, plan ten pomaga lepiej identyfikować potrzeby klientów i wdrażać odpowiednie praktyki.

Ponadto pomaga przydzielać zasoby bardziej efektywnie, określając niezbędne budżety i działania priorytetowe.

Wreszcie, umożliwia analizę wydajności i podejmowanie decyzji w celu zapewnienia, że zrównoważony rozwój firmy. ✨

Jaka jest różnica między planem marketingowym a planem komunikacji?

Dwa podstawowe plany promocji firmy to plan marketingowy i plan komunikacji. 📣

 • Plan marketingowy to globalna strategia, która ma na celu zdefiniowanie celów firmy, określenie jej celów, analizę konkurencji i wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie tych celów.
 • Z drugiej strony,plan komunikacji koncentruje się na działaniach i środkach, które należy wykorzystać do rozpowszechniania komunikatów firmy, tworzenia wizerunku marki i generowania świadomości.

Krótko mówiąc, plan komunikacji jest podejście operacyjne podczas gdy plan marketingowy jest planem strategicznym. Aby zapewnić sukces firmy, oba plany wzajemnie się uzupełniają i wymagają ścisłej koordynacji.

Teraz już wiesz Jak stworzyć plan marketingowy powodzenia! 🍀

Chcesz iść dalej

Czy nie jesteś w stanie obniżyć swojego Customer Effort Score? Albo, co gorsza, w ogóle nie oceniasz interakcji swoich klientów

10/07/2024

Ten artykuł ma na celu pomóc Ci odkryć i opanować sztukę agile project management, abyś mógł zamienić swoje wyzwania w

09/07/2024

Waalaxy jest niezbędnym narzędziem do prospectingu B2B. Nasza wiedza na temat LinkedIn pozwoliła nam pójść o krok dalej i zaoferować

04/07/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story