5 sił Portera: Analiza niezbędna dla strategii marketingowej?

Jeśli chodzi o strategię marketingową, kluczowe znaczenie ma zrozumienie sił, które kształtują branżę, w której działa firma. Jedną z najczęściej stosowanych metod oceny konkurencyjności sektora jest analiza 5 sił Portera.

podejście to, opracowane przez profesora Michaela E. Portera z Uniwersytetu Harvarda, ma na celu pomóc firmom zrozumieć dynamikę konkurencji i opracować odpowiednie strategie, aby wyróżnić się na rynku, a tym samym zapewnić długoterminowe przetrwanie ich działalności, a także podejmować ważne decyzje strategiczne. 💰

 • ale czy ta technika, której początki sięgają 1979 roku, jest nadal aktualna?
 • czy nie byłoby lepiej zrewidować lub przemyśleć system?

Przyjrzyjmy się bliżej, jak on wygląda i jak go zaadaptować.

Czym jest 5 sił Portera?

Analiza marketingowa 5 sił Portera obejmuje ocenę pięciu kluczowych czynników, które określają intensywność konkurencji w branży.

Siły te obejmują:

Siła przetargowa dostawców – 5 sił portera przykład

Jest to zdolność dostawców do wpływania na ceny , jakość i warunki dostaw. Im silniejsi są dostawcy, tym bardziej mogą narzucać swoje wymagania firmom. Na przykład w branży napojów dostawcy surowców, takich jak cukier i opakowania, mogą wywierać wpływ.

Siła przetargowa nabywców

Jest to zdolność klientów do wpływania na firmy pod względem ceny, jakości i wyboru. Jeśli kupujący mają wiele opcji i mogą łatwo zmienić dostawcę, mają wysoki poziom siły negocjacyjnej. Weźmy na przykład branżę modową, w której konsumenci mają szeroki wybór różnych marek.

Zagrożenie produktami zastępczymi

Jest to prawdopodobieństwo, że klienci zwrócą się ku alternatywom dla produktów firmy lub usług. Naprzykład w branży napojów napoje energetyczne mogą być postrzegane jako potencjalne substytuty tradycyjnych napojów bezalkoholowych.

Zagrożenie ze strony nowych uczestników rynku

Jest to łatwość, z jaką nowe firmy mogą wejść na rynek i konkurować z istniejącymi graczami. Jeśli bariery wejścia na rynek są niskie, nowe podmioty mogą zakłócić równowagę konkurencyjną. Weźmy na przykład branżę modową, w której nowe marki mogą łatwo pojawić się dzięki tanim kanałom sprzedaży online.

Intensywność konkurencji między uczestnikami rynku

Jest torywalizacja między istniejącymi firmami w branży. Jeśli konkurencja jest ostra, firmy muszą walczyć o zdobycie udziału w rynku i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Przemysł odzieżowy, z takimi markami jak Zara, H&M i Uniqlo, jest przykładem sektora, w którym konkurencja jest szczególnie intensywna.

Rola rządu (5+1)

Jaką rolę odgrywają władze publiczne? Wsparcie techniczne lub nawet finansowe w celu zachęcenia do wdrażania, integracja z polityką publiczną, dodatkowe podatki, obniżone opłaty itp.

Jak przeprowadzić analiza 5 sił portera ?

Dzisiaj wspólnie zbadamy siłę analizy 5 sił Portera 🚀, aby ocenić konkurencyjność Twojego sektora biznesowego. metoda ta pomoże Ci lepiej zrozumieć stojące przed Tobą wyzwania i zidentyfikować możliwości wyróżnienia się. Niezależnie od tego, czy działasz w sektorze cyfrowym, sprzedajesz usługi B2B, czy usługi B2C, oto jak przeprowadzić tę analizę w kilku kluczowych krokach 🗝️:

1. Oceń zagrożenie ze strony nowych podmiotów:

Poświęć trochę czasu na zastanowienie się, jak łatwo jest nowym firmom pojawić się i zakłócić Twój rynek. 👀

Przeanalizuj możliwości dla nowych graczy i oceń zagrożenie, jakie stanowią dla Twojej firmy.

zidentyfikuj istniejące bariery wejścia na rynek w Twoim sektorze:

 • W branży cyfrowej: bariery mogą być stosunkowo niskie, umożliwiając pojawienie się nowych start-upów.
 • W sprzedaży usług B2B: specjalistyczna wiedza i silne partnerstwa mogą stanowić wyższe bariery.
 • W sprzedaży usług B2C: wymogi regulacyjne i koszty rozpoczęcia działalności mogą stanowić istotne bariery.

oceń, jak łatwo jest nowym graczom wejść na Twój rynek:

 • Zidentyfikuj możliwości dla nowych podmiotów i oceń ich potencjał zakłóceń.
 • Poszukaj obszarów, w których możesz wzmocnić własne bariery wejścia, aby powstrzymać konkurencję.

2. Siła przetargowa dostawców

Przeanalizuj siłę przetargową swoich dostawców.

Zidentyfikuj kluczowych dostawców w swoim sektorze i zanotuj ich w arkuszu Excel, zapisując znaczenie każdego z nich.

oceń ich siłę negocjacyjną, biorąc pod uwagę:

 • Koncentrację dostawców: czy są oni liczni czy rzadcy?
 • Dostępność alternatywnych źródeł dostaw.
 • Znaczenie ich wkładu w łańcuch dostaw.

▶️ Znajdź praktyczne rozwiązania:

 • Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w celu zmniejszenia zależności od jednego dostawcy.
 • Wzmocnienie relacji z kluczowymi dostawcami w celu uzyskania przewagi.

3. Siła przetargowa nabywców

Oceń siłę przetargową swoich klientów:

Zidentyfikuj kluczowe segmenty klientów w swoim sektorze i stwórz personę.

👩‍🔬 Przeanalizuj ich siłę negocjacyjną, biorąc pod uwagę :

 • Ich osobowości,
 • Ich wielkość i koncentrację.
 • Ich wrażliwość cenową
 • Ich zdolność do szukania alternatyw.

przyjęcie praktycznych rozwiązań:

 • Zapewnienie unikalnej propozycji wartości w celu budowania lojalności klientów.
 • Zwiększ satysfakcję klientów, oferując doskonałą obsługę i spełniając ich specyficzne potrzeby oraz rozpieszczając UX 💥.

4. Zagrożenie substytutami produktu

Z pewnością istnieją produkty lub usługi, które klienci mogą kupić zamiast Twoich. 👀

zidentyfikuj potencjalne produkty lub usługi zastępcze w swoim sektorze:

 • Poszukaj alternatyw, które mogłyby zaspokoić potrzeby klientów w podobny lub lepszy sposób.
 • Przewidywanie rozwoju technologicznego i trendów konsumenckich, które mogą mieć wpływ na popyt.

znajdź praktyczne rozwiązania:

 • Nieustannie wprowadzaj innowacje, aby oferować unikalną propozycję wartości, którą trudno zastąpić.
 • Uważnie monitoruj zmiany na rynku i szybko dostosowuj się do nowych trendów.

5. Intensywność konkurencji między graczami na danym rynku

W zależności od rynku, możesz znaleźć się w konfrontacji z ogromnymi konkurentami, którzy mają już bardzo ugruntowaną pozycję.

🕵️ Przeanalizuj poziom konkurencji w swoim sektorze:

 • Zidentyfikuj głównych konkurentów i oceń ich pozycję rynkową.
 • Przeanalizuj ich mocne i słabe strony, a także strategie różnicowania.

podejmij pragmatyczne działania:

 • Podkreśl swoje przewagi konkurencyjne.
 • Stale monitoruj swoich konkurentów i szybko reaguj na zmiany rynkowe.

Postępując zgodnie z tymi krokami, będziesz w stanie przeprowadzić dogłębną analizę 5 sił Portera w swoim sektorze działalności i opracować konkretne rozwiązania, aby pozostać konkurencyjnym.

Czym jest szósta siła Portera?

Oprócz tradycyjnych pięciu sił, niektórzy eksperci ds. strategii sugerują dodanie szóstej siły: państwa. 👨‍👩‍👧‍👦

Siła ta obejmuje takie elementy, jak regulacje rządowe, standardy społeczne, wpływ na środowisko i kwestie etyczne. Czynniki te mogą mieć znaczący wpływ na strategie marketingowe firm, szczególnie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.

Przykłady firm i porter’s 5 forces

Poniżej przyjrzymy się, jak 5 sił Portera można zastosować do trzech znanych firm: Coca-Cola, Danone i Zara.

5 sił Portera Coca-Coli:

Mocne strony Portera Wpływ na Coca-Colę
Siła przetargowa dostawców Niska, ponieważ Coca-Cola ma bliskie relacje ze swoimi dostawcami i korzysta z ekonomii skali dzięki intensywnej globalnej produkcji. 📈
Siła przetargowa nabywców Umiarkowana, konsumenci mają do wyboru kilka napojów bezalkoholowych i mogą łatwo zmienić markę, jednak „Coca-Cola” jest produktem flagowym.
Zagrożenie ze strony produktów zastępczych Umiarkowane, ponieważ istnieją inne napoje bezalkoholowe i alternatywy, takie jak soki owocowe, napoje gazowane 🥤 i napoje energetyczne.
Zagrożenie ze strony nowych uczestników rynku Słabe, Coca-Cola ma kolosalną świadomość marki, globalną dystrybucję i ogromne zasoby finansowe! 👑
Intensywność konkurencji Wysoka, Coca-Cola stoi w obliczu silnej konkurencji ze strony innych głównych marek napojów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

5 mocnych stron Portera firmy Danone:

Mocne strony Portera Wpływ na Danone
Siła przetargowa dostawców Umiarkowana, Danone zależy od dostawców surowców do swoich produktów mlecznych 🥛 i napojów.
Siła przetargowa nabywców Wysoka, klienci mają kilka alternatyw, jeśli chodzi o produkty mleczne i mogą być wrażliwi na ceny, więc jeśli ceny wzrosną, łatwiej będzie im przejść do konkurencji. 👀
Zagrożenie produktami zastępczymi Niskie, Danone oferuje specjalistyczne i podstawowe produkty (woda, mleko).
Zagrożenie ze strony nowych uczestników rynku Niskie, Danone ma bardzo wysokie zasoby finansowe, know-how i partnerstwa 👐, które utrudniają nowym graczom wejście na rynek.
Intensywność konkurencji Umiarkowana, Danone stoi w obliczu konkurencji ze strony innych głównych marek mleczarskich, ale utrzymuje pozycję lidera, a marka nadal kupuje wiele konkurencyjnych firm, aby je połączyć 💰.

5 mocnych stron Zary według Portera:

Mocne strony Portera Wpływ na firmę Zara
Siła przetargowa dostawców Niska, Zara utrzymuje ścisłą kontrolę nad swoim łańcuchem dostaw. 👕
Siła przetargowa nabywców Wysoka, klienci mają szeroki wybór marek i mogą łatwo porównać ceny i jakość odzieży. (Pull and bear, H&M i wiele innych).
Zagrożenie produktami zastępczymi Niskie, odzież jest produktem trudnym do zastąpienia. 😆 Second hand może być produktem zastępczym, który można wziąć pod uwagę, a zatem Vinted jako najbardziej konkurencyjna marka zastępcza.
Zagrożenie ze strony nowych podmiotów Umiarkowane, branża modowa jest stosunkowo dostępna dla nowych podmiotów, ale Zara korzysta z dość solidnej reputacji.
Intensywność konkurencji Wysoka, istnieje niezliczona liczba innych niedrogich marek modowych ukierunkowanych na podobne segmenty.

4 ograniczenia 5 mocnych stron Portera (które psują całą analizę)

Jak mogę powiedzieć, że nauczyłeś się 5 sił Portera na studiach biznesowych, ale dzisiaj istnieje wiele punktów, które należy wziąć pod uwagę w tych analizach, a technika powinna być w dużej mierze ponownie przeanalizowana do smaku dnia…. 😅

The Office Boomer GIF by MOODMAN

1. Nowe formy konkurencji

Konkurencja znacznie się zmieniła w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 😨

Bariery wejścia na rynek w wielu sektorach stały się mniej znaczące, ponieważ odkryliśmy magiczne narzędzie zwane Internetem, które ukształtowało nowy świat, umożliwiając pojawienie się nowych firm i nowych modeli biznesowych. 🌍

Platformy internetowe, innowacyjne startupy i firmy oparte na danych zakłóciły funkcjonowanie tradycyjnych branż, a 5 kategorii Portera w ogóle nie uwzględnia przewagi technologicznej!

2. Znaczenie danych i analizy predykcyjnej

Dane odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dziś mamy analityków danych i naukowców zajmujących się danymi, i to nie bez powodu. Dane są nowym kluczem 🗝️d do ukierunkowanego marketingu.

Firmy, które potrafią skutecznie gromadzić, analizować i wykorzystywać dane, mogą uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną! Wykracza to daleko poza analizę 5 sił Portera, ponieważ nacisk kładzie się teraz na zrozumienie trendów, zachowań konsumentów i możliwości poprzez analizę predykcyjną.

3. Szybkie zmiany w środowisku

Środowisko biznesowe zmienia się w zawrotnym tempie, a zmiany technologiczne, zmiany regulacyjne i oczekiwania konsumentów stale ewoluują. 🎢

Pięć sił Portera, które często opierają się na statycznej analizie, może nie w pełni uchwycić zmieniającą się dynamikę. Firmy muszą być zwinne i zdolne do szybkiego dostosowywania się do nowych realiów rynkowych.

4. Znaczenie marketingu cyfrowego i sieci społecznościowych

Technologia cyfrowa zmieniła sposób, w jaki firmy wchodzą w interakcje z klientami, zarządzają łańcuchem dostaw i rozwijają partnerstwa. ▶️ Aspekty takie jak marketing online, dystrybucja cyfrowa, doświadczenie użytkownika i zarządzanie reputacją online to wymiary, które mogą ogromnie zwiększyć konkurencyjność firmy… 💥

Punkty te są rzadko brane pod uwagę w tradycyjnej analizie 5 sił Portera, ale powinny być.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące 5 sił Portera

Czy macierz 5 sił Portera jest analizą wewnętrzną czy zewnętrzną?

Macierz 5 sił Portera jest analizą zewnętrzną, ponieważ bada czynniki zewnętrzne, które wpływają na konkurencyjność branży.

Kim jest Porter i jak stworzył tę macierz?

Michael E. Porter, profesor Harvard Business School, jest autorem macierzy 5 sił Portera. Opracował ją w swojej książce z 1980 roku zatytułowanej „Strategic choices and Competition: techniques for analyzing industries and their competitors”.

Elodie

Chcesz iść dalej

Czy chciałbyś zacząć automatyzować swój prospection LinkedIn ? Czy chciałbyś ocenić narzędzia dostępne na rynku i określić, które z nich

18/04/2024

Czy znasz terminy pokolenie x y z, silent, boomers lub alpha? Jest to klasyfikacja urodzeń, ustalona na podstawie specyfiki, oczekiwań

17/04/2024

Jak pozyskiwanie kandydatów i co to jest? Jest to kamień węgielny w dziedzinie rekrutacji i zasobów ludzkich, oferujący kluczową strategię

15/04/2024

Zdobądź ostateczny eBook dla wielokanałowego prospectingu (English) 📨

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych, które zwiększą wskaźnik odpowiedzi w kampaniach prospectingowych.

Ebook-7-messages-US-mockup

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story