De porter’s 5 forces : Een essentiële analyse voor marketingstrategie?

Als het om marketingstrategie gaat, is het essentieel om de krachten te begrijpen die de sector waarin een bedrijf actief is, vormgeven. Een van de meest gebruikte methoden om het concurrentievermogen van een sector te beoordelen is de Porter’s 5 forces.

deze benadering, ontwikkeld door professor Michael E. Porter van Harvard University, is bedoeld om bedrijven te helpen de concurrentiedynamiek te begrijpen en passende strategieën te ontwikkelen om zich te onderscheiden op de markt en zo het voortbestaan van hun bedrijf op de lange termijn te garanderen, evenals het nemen van belangrijke strategische beslissingen. 💰

 • 😱 Maar is deze techniek, die dateert uit 1979, vandaag de dag nog steeds relevant?
 • 😨 Zou het niet beter zijn om het systeem te herzien of te herdenken?

Laten we eens kijken hoe het eruit ziet en hoe we het kunnen aanpassen.

Wat zijn de Porter’s 5 forces ?

Bij de 5 forces-marketinganalyse van Porter worden vijf sleutelfactoren beoordeeld die de concurrentie-intensiteit van een bedrijfstak bepalen.

Deze krachten omvatten:

Onderhandelingsmacht van leveranciers – 5 krachten model van porter

Dit is het vermogen van leveranciers om prijzen , kwaliteit en leveringsvoorwaarden te beïnvloeden . Hoe machtiger leveranciers zijn, hoe meer ze hun eisen aan bedrijven kunnen opleggen. In de drankenindustrie bijvoorbeeld kunnen leveranciers van grondstoffen zoals suiker en verpakking invloed uitoefenen.

De onderhandelingsmacht van kopers

Dit is het vermogen van klanten om bedrijven te beïnvloeden op het gebied van prijs, kwaliteit en keuze. Als kopers veel opties hebben en gemakkelijk van leverancier kunnen veranderen, hebben ze een hoge onderhandelingsmacht. Neem bijvoorbeeld de mode-industrie, waar consumenten een ruime keuze hebben tussen verschillende merken.

De dreiging van vervangende producten

Dit is de waarschijnlijkheid dat klanten een beroep zullen doen op alternatieven voor de producten of dienstenvan een bedrijf.Hoe meer substituten er zijn en hoe aantrekkelijker ze zijn, hoe groter de concurrentiedruk. In de drankenindustrie bijvoorbeeld kunnen energiedranken worden gezien als potentiële substituten voor traditionele frisdranken.

De dreiging van nieuwe toetreders

Dit is het gemak waarmee nieuwe bedrijven de markt kunnen betreden en concurreren met bestaande spelers. Als de toetredingsdrempels laag zijn, kunnen nieuwkomers het concurrentie-evenwicht verstoren. Neem bijvoorbeeld de mode-industrie, waar nieuwe merken gemakkelijk kunnen opduiken dankzij goedkope online verkoopkanalen.

De intensiteit van de concurrentie tussen marktspelers

Dit isde concurrentie tussen bestaande bedrijven in de sector. Als de concurrentie hevig is, moeten bedrijven vechten om marktaandeel te winnen en hun concurrentievoordeel te behouden. De kledingindustrie, met merken als Zara, H&M en Uniqlo, is een voorbeeld van een sector waar de concurrentie bijzonder intens is.

De rol van de overheid (5+1)

Welke rol speelt de overheid? Technische of zelfs financiële steun om het gebruik te stimuleren, integratie in het overheidsbeleid, extra belastingen, lagere heffingen, enz.

Hoe voer je een Porter’s 5 forces analyse uit?

Vandaag gaan we samen de kracht van de 5 krachtenanalyse van Porter 🚀 verkennen om het concurrentievermogen van jouw bedrijfssector te beoordelen. deze methode zal je helpen om de uitdagingen waar je voor staat beter te begrijpen en kansen te identificeren om je te onderscheiden. Of je nu in de digitale sector werkt, B2B-diensten of B2C-diensten verkoopt, hier lees je hoe je deze analyse in een paar stappen uitvoert 🗝️:

1. Beoordeel de dreiging van nieuwkomers:

Neem de tijd om na te gaan hoe gemakkelijk het is voor nieuwe bedrijven om de markt te verstoren. 👀

Analyseer de kansen voor nieuwe spelers en beoordeel de bedreiging die ze vormen voor je bedrijf.

🚧 Identificeer bestaande toetredingsdrempels in uw sector:

 • In de digitale sector: drempels kunnen relatief laag zijn, waardoor nieuwe start-ups kunnen ontstaan.
 • Bij de verkoop van B2B-diensten: specialistische kennis en sterke partnerschappen kunnen hogere barrières vormen.
 • Bij de verkoop van B2C-diensten: wettelijke vereisten en opstartkosten kunnen aanzienlijke barrières vormen.

📊 Beoordeel hoe gemakkelijk het is voor nieuwe spelers om uw markt te betreden:

 • Identificeer kansen voor nieuwkomers en beoordeel hun potentieel voor verstoring.
 • Zoek naar gebieden waar u uw eigen toetredingsdrempels kunt versterken om concurrentie te ontmoedigen.

2. Onderhandelingsmacht van leveranciers

Analyseer de onderhandelingspositie van je leveranciers.

Identificeer de belangrijkste leveranciers in jouw sector en noteer ze op een Excel-sheet, waarbij je het belang van elke leverancier noteert.

👑Evalueer hun onderhandelingspositie door rekening te houden met:

 • De concentratie van leveranciers: zijn ze talrijk of zeldzaam?
 • De beschikbaarheid van alternatieve leveringsbronnen.
 • Het belang van hun bijdrage aan uw toeleveringsketen.

▶️ Vind bruikbare oplossingen:

 • Diversifieer uw leveringsbronnen om uw afhankelijkheid van één leverancier te verminderen.
 • Versterk uw relaties met belangrijke leveranciers om voordelen te behalen.

3. De onderhandelingspositie van je kopers

Beoordeel de onderhandelingspositie van je klanten:

Identificeer de belangrijkste klantsegmenten in uw sector en creëer persona’s.

👩‍🔬 Analyseer hun onderhandelingspositie, rekening houdend met :

 • Hun persoonlijkheid,
 • Hun omvang en concentratie.
 • Hun prijsgevoeligheid
 • Hun vermogen om naar alternatieven te zoeken.

praktische oplossingen kiezen:

 • Bied een uniek waardevoorstel om klantenloyaliteit op te bouwen.
 • Verhoog de klanttevredenheid door uitstekende service te bieden, tegemoet te komen aan hun specifieke behoeften en de UX te verwennen 💥.

4. De dreiging van substituten voor je product

Er zijn vast en zeker producten of diensten die ze kunnen kopen in plaats van het jouwe. 👀

🔎 Identificeer potentiële vervangingsproducten of -diensten in uw sector:

 • Zoek naar alternatieven die op een vergelijkbare of betere manier aan de behoeften van klanten kunnen voldoen.
 • Anticipeer op technologische ontwikkelingen en consumententrends die de vraag kunnen beïnvloeden.

🎢 Zoek praktische oplossingen:

 • Innoveer voortdurend om een unieke waardepropositie te bieden die moeilijk te vervangen is.
 • Houd veranderingen in de markt nauwlettend in de gaten en pas je snel aan aan nieuwe trends.

5. De intensiteit van de concurrentie tussen spelers in jouw markt

Afhankelijk van de markt kun je het moeten opnemen tegen grote concurrenten die al zeer goed gevestigd zijn.

🕵️ Analyseer het concurrentieniveau in jouw sector:

 • Identificeer je belangrijkste concurrenten en beoordeel hun marktpositie.
 • Analyseer hun sterke en zwakke punten en hun differentiatiestrategieën.

📊 Neem pragmatische maatregelen:

 • Benadruk uw concurrentievoordelen.
 • Houd uw concurrenten voortdurend in de gaten en reageer snel op veranderingen in de markt.

Als je deze stappen volgt, kun je een grondige analyse maken van de Porter’s 5 forces in jouw bedrijfstak en concrete oplossingen ontwikkelen om concurrerend te blijven.

Ontvang deze week de eerste klanten

Gebruik de kracht van Waalaxy om elke dag nieuwe klanten te werven. Start vandaag nog met uw gratis acquisitie.

waalaxy dashboard

Wat is de 6e kracht van Porter?

Naast de traditionele vijf krachten hebben sommige strategie-experts voorgesteld om een zesde kracht toe te voegen: de staat. 👨‍👩‍👧‍👦

Deze kracht omvat elementen zoals overheidsvoorschriften, sociale normen, milieueffecten en ethische bezwaren. Deze factoren kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de marketingstrategieën van bedrijven, vooral als reactie op de groeiende vraag naar duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Bedrijfsvoorbeelden en de Porter’s 5 forces

Hieronder bekijken we kort 🔍 hoe de Porter’s 5 forces kunnen worden toegepast op drie bekende bedrijven: Coca-Cola, Danone en Zara.

De Porter’s 5 forces bij Coca-Cola:

Sterke punten van Porter Impact op Coca-Cola
Onderhandelingsmacht van leveranciers Laag, omdat Coca-Cola nauwe relaties heeft met haar leveranciers en profiteert van schaalvoordelen, dankzij de intensieve wereldwijde productie. 📈
Onderhandelingsmacht van kopers Matig, consumenten hebben verschillende keuzes in frisdranken en kunnen gemakkelijk van merk veranderen, maar “Coca-Cola” is een paradepaardje.
Dreiging van vervangende producten Matig, omdat er andere frisdranken en alternatieven zijn, zoals vruchtensappen, frisdrank 🥤 en energiedranken.
Bedreiging van nieuwe toetreders Zwak, Coca-Cola heeft een kolossale naamsbekendheid, wereldwijde distributie en enorme financiële middelen! 👑
Intensiteit van de concurrentie Hoog, Coca-Cola heeft te maken met hevige concurrentie van andere grote drankmerken, zowel nationaal als internationaal.

Danone’s 5 sterke punten van Porter:

Sterke punten van Porter Impact op Danone
Onderhandelingsmacht van leveranciers Matig, Danone is afhankelijk van grondstofleveranciers voor zijn zuivelproducten 🥛 en dranken.
Onderhandelingsmacht van kopers Hoog, klanten hebben verschillende alternatieven als het gaat om zuivelproducten en kunnen prijsgevoelig zijn, dus als de prijzen stijgen zullen ze gemakkelijker naar concurrenten gaan. 👀
Dreiging van vervangende producten Laag, Danone biedt gespecialiseerde en essentiële producten (water, melk).
Bedreiging van nieuwe toetreders Laag, Danone beschikt over zeer hoge financiële middelen, knowhow en partnerschappen 👐 die het moeilijk maken voor nieuwe spelers om toe te treden.
Intensiteit van de concurrentie Matig, Danone ondervindt concurrentie van andere grote zuivelmerken, maar behoudt een leidende positie en het merk blijft veel concurrerende bedrijven opkopen om ze samen te voegen 💰.

Zara’s 5 sterke punten van Porter:

Sterke punten van Porter Invloed op Zara
Onderhandelingsmacht van leveranciers Laag, Zara heeft een strakke controle over haar toeleveringsketen. 👕
Onderhandelingsmacht van kopers Hoog, klanten hebben een ruime keuze aan merken en kunnen gemakkelijk prijzen en kwaliteit van kleding vergelijken. (Pull and bear, H&M en vele anderen).
Dreiging van vervangende producten Laag, kleding is een product dat moeilijk te vervangen is. 😆 Tweedehands zou een vervangend product kunnen zijn waarmee rekening kan worden gehouden en daarom is Vinted het meest concurrerende vervangende merk.
Bedreiging van nieuwe toetreders Matig, de mode-industrie is relatief toegankelijk voor nieuwkomers, maar Zara profiteert van een vrij solide reputatie.
Concurrentie-intensiteit Hoog, er zijn talloze andere betaalbare modemerken die zich richten op vergelijkbare segmenten.

De 4 beperkingen van de 5 sterke punten van Porter (die de hele analyse bederven)

Hoe kan ik je vertellen dat je de 5 krachten van Porter leert in je studie bedrijfskunde, maar vandaag de dag zijn er veel punten om rekening mee te houden in deze analyses, en de techniek moet grotendeels opnieuw worden bekeken naar de smaak van de dag… 😅

The Office Boomer GIF by MOODMAN

1. Nieuwe vormen van concurrentie

Concurrentie is de afgelopen tien jaar aanzienlijk veranderd. 😨

De toetredingsdrempels in veel sectoren zijn minder groot geworden, omdat we een magisch instrument hebben ontdekt dat internet heet en dat een nieuwe wereld heeft gevormd, waardoor nieuwe bedrijven en nieuwe bedrijfsmodellen zijn ontstaan. 🌍

Online platformen, innovatieve startups en datagestuurde bedrijven hebben traditionele industrieën ontwricht. De 5 categorieën van Porter houden helemaal geen rekening met technologische voordelen!

2. Het belang van gegevens en voorspellende analyse

Gegevens spelen een cruciale rol in strategische besluitvorming. Tegenwoordig hebben we data-analisten en datawetenschappers, en niet voor niets. Gegevens zijn de nieuwe sleutel 🗝️d tot doelgerichte marketing.

Bedrijven die gegevens effectief kunnen verzamelen, analyseren en benutten, kunnen een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen! Dit gaat veel verder dan de 5 krachtenanalyse van Porter, omdat de nadruk nu ligt op het begrijpen van trends, consumentengedrag en kansen door middel van voorspellende analyses.

3. Snelle veranderingen in de omgeving

De zakelijke omgeving verandert in een razend tempo, met technologische veranderingen, ontwikkelingen in de regelgeving en de verwachtingen van de consument die voortdurend veranderen. 🎢

De Porter’s 5 forces, die vaak gebaseerd zijn op een statische analyse, kunnen de veranderende dynamiek niet volledig weergeven. Bedrijven moeten wendbaar zijn en zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe marktrealiteiten.

4. Het belang van digitale marketing en sociale netwerken

Digitaal heeft de manier veranderd waarop bedrijven met klanten communiceren, hun toeleveringsketen beheren en partnerschappen ontwikkelen. ▶️ Aspecten zoals online marketing, digitale distributie, gebruikerservaring en online reputatiebeheer zijn allemaal dimensies die het concurrentievermogen van een bedrijf enorm kunnen vergroten… 💥

Met deze punten wordt zelden rekening gehouden in de traditionele Porter’s 5 forces analyse, maar dat zou wel moeten.

FAQ over de 5 krachten van Porter

Is de vijf krachten van porter een interne of externe analyse?

De 5 krachten matrix van Porter is een externe analyse, omdat het de externe factoren onderzoekt die het concurrentievermogen van een bedrijfstak beïnvloeden.

Wie is Porter en hoe heeft hij deze matrix bedacht?

Michael E. Porter, een professor aan de Harvard Business School, is de auteur van de Porter’s 5 forces. Hij ontwikkelde deze in zijn boek uit 1980 getiteld “Strategic choices and Competition: techniques for analyzing industries and their competitors”.

Verder gaan

Hoe vind ik een email adres op naam is tegenwoordig een steeds terugkerende vraag. 👀Of je nu opnieuw contact wilt

23/05/2024

Heb je ooit gehoord van de term “LinkedIn LION” of LinkedIn Open Networker? 🦁 Nou, laat me je vertellen dat

22/05/2024

Wil je je bedrijf laten groeien en nieuwe klanten aantrekken? Voordat je begint met prospecteren, moet je de tijd nemen

21/05/2024

7 contoh pesan prospek yang sukses di LinkedIn (english)

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story