Jak zrobić badania rynku w 5 krokach?

Jak przeprowadzić badania rynku ? Często o tym słyszymy, ale nigdy do końca nie wiemy jak się za to zabrać i jak to zrobić. To całkiem dobre wyczucie czasu, ponieważ właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać 😁. Aby pomóc Ci wiedzieć, o czym będziemy dziś rozmawiać, oto dzisiejsze menu:

 • Definicja badań rynku.
 • Jak robić badania rynku.
 • Dlaczego warto je robić.
 • Różne przykłady.

Definicja badania rynku

Badanie rynku to dogłębna analiza 🥸 określonego rynku lub branży w celu zebrania informacji o potrzebach, preferencjach konsumentów i konkurencji. Należy wiedzieć, że jest to proces niezbędny do zrozumienia trendów na danym rynku i poznania rentowności 🫀 produktu lub usługi. Taka analiza rynku bardzo różni się od biznesplanu, ale wszystko można zrozumieć w poniższym artykule. Niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, czy nadal jesteś w firmie, kluczowe jest, aby zrobić swoje badania rynku w następujących przypadkach:

 • Ustanowienie nowego produktu lub usługi.
 • Rozpoczęcie działalności.
 • Poprawa pozycji na rynku.

To badanie rynku może obejmować ankiety, wywiady, badania danych i inne metody zbierania danych, aby uzyskać pełny obraz rynku docelowego 🎯. Wyniki badań rynku mogą być wykorzystane, aby pomóc firmom w podejmowaniu świadomych decyzji 💡 dotyczących produktów, cen, reklamy i strategii sprzedaży.

Jak przeprowadzić badania rynku?

Aby złożyć dobre badanie rynku, będziesz musiał połączyć następujące różne elementy:

 • Zdefiniuj cele 🎢 swojego badania rynku.
 • Zbadać informacje o swoim rynku.
 • Przeprowadzić analizy popytu.
 • Ustalenie oferty.
 • Poznaj swoje otoczenie.

Należy pamiętać, że badanie rynku nie kończy się na prezentacji wyników i że konieczne jest monitorowanie trendów rynkowych i regularne aktualizowanie danych, aby decyzje firmy były zawsze zgodne z trendami rynkowymi.

#Krok 1: Zdefiniuj swoje cele

Cele badań rynkowych to kluczowe elementy 🗝️, które określają kierunek i wysiłek Twoich badań. Opisują one, co chcesz osiągnąć poprzez analizę danych i informacji zebranych na rynku docelowym.

Cele mogą się różnić w zależności od firmy, produktu lub usługi, ale niektóre z bardziej powszechnych celów związanych z badaniami rynku obejmują:

 1. Zrozumienie trendów rynkowych i potencjalnych możliwości biznesowych.
 2. Identyfikacja segmentów rynku i docelowych konsumentów.
 3. Ocenić konkurencję i pozycję firmy na rynku.
 4. Określenie 💡 potrzeb i oczekiwań konsumentów.
 5. Mierzyć potencjalną akceptację produktu lub usługi.
 6. Analizować reakcje konsumentów na cenę i cechy produktu.
 7. Ocenić wykonalność nowego produktu lub usługi.
 8. Określać najbardziej odpowiednie 📩 kanały dystrybucji.
 9. Określić najbardziej skuteczne strategie marketingowe, aby dotrzeć do docelowych konsumentów.
 10. Dostarczyć informacji, które mogą być wykorzystane do opracowania biznesplanów i strategii marketingowych.

Podsumowując, cele badań rynkowych pomagają informować o decyzjach strategicznych i kierować rozwojem produktu, wysiłkami marketingowymi i sprzedażowymi. Firmy mogą wykorzystać wyniki do ulepszenia swoich produktów, usług i strategii biznesowych, maksymalizując w ten sposób swój potencjał wzrostu i sukcesu na rynku docelowym.

Ważne jest, aby jasno określić cele, które chcesz osiągnąć. Może to obejmować pytania takie jak „Jaki jest rynek docelowy dla naszego produktu?” lub „Jaki jest udział w rynku naszej obecnej działalności?”

#2 Badanie informacji rynkowych

Drugą bardzo ważną częścią Twojego badania rynku jest badanie informacji. Polega to na zbieraniu danych i informacji o rynku docelowym 🎯 w celu realizacji zdefiniowanych celów. Źródła informacji mogą być różne w zależności od firmy, produktu lub usługi. Ale będą one obejmować dane wtórne, które obejmują:

 • Źródła takie jak raporty z badań rynku, publikacje rządowe, internetowe bazy danych, artykuły z czasopism …

Następnie skupimy się na ankietach, które założysz z konsumentami, będziesz musiał zebrać info takie jak:

 • Opinie.
 • Postawy.
 • Zachowanie Twoich konsumentów.

W poszukiwaniu informacji czekają Cię również wywiady z ekspertami rynku, będziesz musiał zebrać :

 • Możliwości biznesowe.
 • Twoje perspektywy rozwoju.

W poszukiwaniu informacji o rynku, będziesz musiał zebrać dane pierwotne takie jak: – Potencjał rynku w zakresie wzrostu

 • Obserwacje w terenie 👀.
 • Wyniki Twoich badań konsumenckich.
 • Wywiady z klientami.

Do realizacji elementów badania będziesz potrzebował danych biznesowych, które obejmują:

 • Wyniki finansowe.
 • Sprzedaż.
 • Ustalanie cen przez firmy lub Twoich bezpośrednich lub pośrednich konkurentów już na rynku docelowym.

Ważne jest, aby połączyć różne źródła informacji, aby uzyskać pełny obraz rynku. Należy również pamiętać, że należy sprawdzić wiarygodność i jakość wykorzystywanych źródeł informacji, aby uniknąć błędów i uprzedzeń. Dzięki tym badaniom będziesz w stanie zrozumieć trendy, możliwości, wyzwania i oczekiwania rynku.

#3 Analiza popytu

Tak naprawdę tutaj będziemy głównie analizować popyt na produkt, który chcesz wprowadzić lub nową linię, którą chcesz wypuścić. Ten krok będzie Ci potrzebny, aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania konsumentów. Pozwoli Ci to określić wielkość potencjalnego rynku dla produktu lub usługi, a także zrozumieć trendy i preferencje wszystkich. Aby to zrobić, musisz zebrać zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe. Jeśli chodzi o dane jakościowe, będziesz mógł wykorzystać :

 • Wywiady 😘 z konsumentami.
 • Grupy fokusowe (które możesz znaleźć np. na LinkedIn).
 • Ankiety, które zamieścisz, aby poznać punkty bólu, a także potrzeby swoich potencjalnych klientów.

Jeśli chodzi o dane ilościowe, pobierzesz:

 • Wielkość sprzedaży produktu lub usługi.
 • Wydatki.
 • Dane demograficzne.

Oczywiście, nie można analizować popytu bez badania konkurencji. Badając rywali, uświadomisz sobie szanse, które mogą istnieć na rynku. Analiza popytu nie odbywa się w „jednym strzale”. Wymaga ciągłej pracy, która pomoże ci określić najbardziej efektywne strategie marketingowe i sprzedażowe, aby osiągnąć swoje cele.

#4 Twoja propozycja oferty

To tutaj dowiesz się czy Twój projekt jest opłacalny czy nie. Będziesz musiał określić kilka elementów takich jak:

 • Twoja zdolność produkcyjna 🫁 do produkcji.
 • Koszty produkcji.
 • Koszt 💰 pracy (jeśli jest).
 • Koszty surowców.

Spojrzenie na podaż pomoże Ci określić optymalną ilość produktów lub usług, które możesz wyprodukować i sprzedać, w oparciu o wielkość popytu. Możesz użyć modeli ekonometrycznych, aby określić optymalne ceny sprzedaży w oparciu o popyt i konkurencję. Nazywa się to zrównoważonym rozwojem, ponieważ jeśli twoje koszty są znacznie wyższe niż sprzedaż, nie będziesz w stanie rozwijać swojego biznesu.

#5 Środowisko

Twoje środowisko będzie obejmować czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe i prawne. Nazywa się to metodą PESTEL. pestel-analysis

Czynniki te bezpośrednio wpływają na zwyczaje zakupowe konsumentów i decyzje biznesowe. Aby Twoje badanie rynku było skuteczne, ważne jest zrozumienie obecnego środowiska i trendów, które mogą mieć wpływ na różne cele. Analizując rynek za pomocą PESTEL, możesz uzyskać bardzo interesujące informacje na przykład o:

 • Stopy inflacji.
 • Trendach politycznych.
 • Różnych regulacji (dotyczących ochrony środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa).
 • Zmiany lub rozwój w dziedzinie technologii.
 • Etc…

Nie należy się wahać i regularnie sprawdzać swoje otoczenie, aby wiedzieć, co się dzieje. Wszystko może się zmienić, jeśli chodzi o nawyki konsumentów. Spójrz, jak zmieniło się nasze otoczenie, gdy byliśmy pod jarzmem pandemii.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Dlaczego warto robić badania rynku?

Prowadzenie badań rynku jest szczególnie interesujące, gdy jesteś przedsiębiorcą i/lub rozpoczynasz działalność gospodarczą. Studiowanie rynku pozwoli Ci rozwinąć działalność lub wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę. Dzięki temu badaniu zrozumiesz trendy, konkurencję, zwyczaje zakupowe…

Wreszcie będziesz miał wszystkie elementy niezbędne do dobrego startu Twojego produktu/usługi lub do stworzenia nowego asortymentu. Pewnie wydaje Ci się, że możesz to zrobić na nosie 👃? Może, ale może się okazać, że będziesz musiał zamknąć swój biznes wcześniej niż myślałeś. Zrozumienie swoich użytkowników pomoże Ci ukierunkować strategię marketingową, być świadomym ryzyka, zmniejszyć ilość pytań i móc testować nowe pomysły.

Kiedy poświęcisz trochę czasu na zrobienie badań rynkowych, zbierzesz dane. Dane te pozwolą ci poznać wielkość i wzrost rynku, odkryć możliwości, a tym samym pomogą ci określić, czy twój produkt jest opłacalny, czy nie. Pozwoli Ci to również wiedzieć, czy konkurencja jest silna 💪 czy nie, a co za tym idzie, być w stanie wyróżnić się i zadać sobie pytanie, co mógłbyś zrobić więcej w porównaniu do nich.

Ale to nie wszystko, ponieważ będziesz miał okazję pogłębić swoją strategię, zadając sobie pytanie, jakie są najskuteczniejsze kanały komunikacji z Twoimi klientami.

Przykłady badań rynku

Nadal nie wiesz, jak przeprowadzić badanie rynku? Nie ma problemu, wyjaśniliśmy czym jest badanie rynku, teraz porozmawiajmy o przykładach. Dla rozróżnienia zrobimy przykład dla nowego biznesu (delikatesy), a następnie zrobimy przykład na założenie asortymentu w istniejącym biznesie.

Badanie rynku delikatesów

W tym przykładzie, aby wiedzieć, czy możemy rozpocząć biznes delikatesowy, będziemy musieli zastanowić się nad kilkoma elementami. Pierwszym krokiem jest określenie naszych celów, a więc postaramy się zrozumieć trendy rynkowe i różne możliwości, które moglibyśmy wykorzystać. Jeśli odwołamy się do danych, które możemy znaleźć w Internecie, to możemy wiedzieć, że rynek delikatesów ma się dobrze. Zdaje się, że tego typu rynek przyniósł w 2020 roku od 7 do 9 miliardów euro 💰.

We Francji działa około 5300 sklepów spożywczych z wyższej półki, a „Made in France” stale rośnie.

Oczywiście, omówiliśmy tylko różne elementy. Od Ciebie zależy, czy naprawdę je rozwiniesz, aby Twoje badanie rynku było jak najbardziej kompletne.

Jak zrobić badanie rynku nieruchomości?

Branża nieruchomości jest ogromna, ale jako agent postanowiłeś otworzyć się na nowy region lub nowy rodzaj wynajmu? Czy chcesz wejść w luksusowe nieruchomości? Dowiedzmy się tego już teraz.

Przykładowe badanie rynku PDF

Abyś mógł w każdej chwili zabrać ze sobą to badanie rynku, możesz pobrać plik PDF ze wszystkim, co powiedzieliśmy o badaniu rynku.

Podsumowanie artykułu

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nowy biznes, czy po prostu chcesz wprowadzić na rynek nową linię, przeprowadzenie badania rynku jest niezbędne. Dzięki badaniu rynku, będziesz mógł zacząć wiedzieć :

 • Twoją typologię 🦖 klientów.
 • Przewidywany obrót.
 • Sektor działalności.
 • Koszty 💰 jakie musisz ponieść….

W każdym razie masz teraz informacje na temat :

 • Definicja badania rynku.
 • Jak zrobić badanie rynku.
 • Dlaczego należy je robić.
 • Przykłady.

FAQ artykułu

Jesteśmy już prawie na końcu tego tematu, ale może są jeszcze rzeczy, których możemy Cię nauczyć.

SWOT

Powiedzieliśmy Ci o PESTELU, ale istnieje również SWOT, który możesz wykorzystać do przeprowadzenia analizy swojego mikrośrodowiska. Będziesz miał okazję ocenić mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia swojego projektu (lub nawet firmy).

 • Mocne strony 💪 będą dotyczyły głównie wewnętrznych atutów firmy (talentów, zasobów, przewag konkurencyjnych, które posiadasz).
 • Weaknesses dotyczą wewnętrznych niedociągnięć Twojej firmy, takich jak brak talentów, nieefektywne procesy i zasoby, które są ograniczone.
 • Opportunities to Twoje zewnętrzne przewagi, takie jak trendy rynkowe, nowe technologie oraz możliwości ekspansji (na przykład na inne kraje).
 • Threats ❌ to czynniki zewnętrzne, które mogą zaszkodzić firmie. Dotyczy to konkurencji, przepisów i wydarzeń gospodarczych, które są poza Twoją kontrolą.

Jak zrobić badania rynku za darmo?

Absolutnie nie musisz płacić za przeprowadzenie badań rynku. W rzeczywistości możesz po prostu użyć Google Doc 📄 w celu ustawienia wszystkich niezbędnych elementów do badania. Ale to nie wszystko, ponieważ możesz skorzystać z Google Trends, uruchomić ankiety poprzez Google Forms i poprosić o informacje na forach lub grupach dyskusyjnych LinkedIn.

Teraz jesteś już gotowy i wiesz, jak przeprowadzić badania rynku .

Mélisande

Chcesz iść dalej

W dzisiejszych czasach Facebook giveaway jest podstawowym narzędziem marketingowym, umożliwiającym firmom interakcję z klientami i przyciąganie nowych.Niezależnie od tego, czy

13/06/2024

Techniki sprzedaży? To jak skrzynka z narzędziami pełna strategii i metod przekonywania klientów do zakupu tego, co masz do zaoferowania.

10/06/2024

Czym jest polityka sprzedaży marketingowa ? W tym artykule wyjaśnię wszystkie jej aspekty, dlaczego jest niezbędna dla Twojej firmy i

06/06/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story