Analiza SWOT: Co to jest?

Czy chcesz podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne niż Twój wujek, który waha się między mieszkaniem w dużym mieście a spokojnym życiem na wsi? W takim razie zostań z nami, bo dziś odkryjemy metodę SWOT. Mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia będą pojęciami, które do końca tego artykułu opanujesz do perfekcji. No to zaczynamy 🚀! Żebyś miał pojęcie o dzisiejszym menu, oto czego będziemy mogli się nauczyć podczas naszej przygody :

 • Definicja analizy SWOT
 • Metoda SWOT: Jak to zrobić?
 • Zalety SWOT
 • Wady
 • Różnice pomiędzy SWOT a PESTEL
 • 4 przykłady firm

SWOT co to ?

Analiza SWOT to skrót od Strenghts, Weaknesses, Opportunities i Threats. Jest to narzędzie analizy strategicznej służące do identyfikacji :

 • Twoje mocne strony.
 • Słabości.
 • Szanse.
 • Twoich zagrożeń.

Pozwoli Ci to ocenić obecną pozycję Twojej firmy, określić cele, a następnie ustalić strategię ich osiągnięcia.

Co powiecie na głębokie zanurzenie się w każdym z aspektów 🤯 tego pojęcia, co wy na to?

Mocne strony

Pierwszym krokiem w analizie SWOT jest określenie mocnych stron Twojej firmy. Jest to jeden z elementów wewnętrznych, który sprawia, że Twoja firma wyróżnia się na tle konkurencji. Możesz wyróżnić się na kilku płaszczyznach:

 • Twoja marka 💫.
 • Twój talent 🧠.
 • Twoja reputacja marki 💓.
 • Albo twoje patenty 🧪.

Identyfikując swoje mocne strony, możesz pomóc swojej firmie zdobyć udział w rynku, zwiększyć rentowność lub poprawić swoją pozycję na rynku.

Słabe strony

W tej analizie SWOT będziesz musiał również zidentyfikować swoje słabe strony. Ten wewnętrzny element pozwala zidentyfikować, co przeszkadza Ci w rozwoju. Należą do nich:

 • Słabe zarządzanie kosztami.
 • Brak innowacyjności.
 • Brak umiejętności (jeśli np. nie masz w swoim zespole konkretnego talentu).

Te słabości mogą doprowadzić do spadku Twojej sprzedaży, utraty udziału w rynku lub spadku rentowności 😔. Znajomość swoich słabych stron pozwoli Ci podjąć kroki w celu skorygowania siebie, a tym samym poprawy sprzedaży i pozycji.

Możliwości

Jakie są rzeczy, które mogą być zyskowne ✅ dla biznesu? W analizie SWOT są one nazywane szansami. Możliwości te pozwolą Ci na rozwój i ekspansję. Mogą one obejmować:

 • Nowe rynki.
 • Partnerstwa strategiczne.
 • Postęp technologiczny.

Musisz być na bieżąco i oceniać możliwości, które pomogą Ci poprawić sprzedaż 💸. Możesz na przykład zrobić wywiad w swojej branży, aby później szybko je wdrożyć.

Zagrożenia

Mówimy tutaj o zewnętrznych elementach w Twoim otoczeniu marketingowym, które mogą mieć negatywny wpływ na Twój biznes. Może to obejmować:

 • Wzrost konkurencji.
 • Ryzyko geopolityczne ❌.
 • Wydarzenia pogodowe.
 • Lub kryzysy gospodarcze.

Te zagrożenia, jak sam zrozumiałeś, mogą doprowadzić do spadku Twojej sprzedaży 💸 i bezwzględnie musisz być świadomy swoich potencjalnych zagrożeń, aby zminimalizować ryzyko dla Twojego biznesu. Kiedy już zidentyfikujesz te cztery elementy, możesz wykorzystać tę analizę do opracowania skutecznej strategii.

Oczywiście nie chodzi o to, aby zrobić tę analizę jako „jeden strzał” 🥛 ale raczej powtarzać ją, aby dostosować się do swojej ewoluującej branży. Jeśli będziesz to robić regularnie, będziesz w stanie utrzymać konkurencyjność swojego biznesu i stale dostosowywać się do zmieniających się rynków.

Metoda SWOT: Jak to zrobić?

Cóż, jak powiedzieliśmy wcześniej, analiza SWOT jest narzędziem zarządzania, które pozwala firmom zidentyfikować różne wewnętrzne i zewnętrzne elementy dotyczące ich marki lub projektu. Aby prawidłowo przeprowadzić tę analizę, będziesz musiał wykonać kilka kluczowych kroków 🗝️.

Analiza swot : Elementy wewnętrzne

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest zbieranie danych. Może to obejmować:

 • Informacje o Twojej firmie (jej obecny stan) ✒️.
 • Jej reputacja/znajomość 👀.
 • Twoje kompetencje (co wnosisz do stołu, jaką potrzebę zaspokajasz) 🧠.
 • Twoje zasoby finansowe 💰.
 • Twoje pozycjonowanie 🌓.
 • Posiadane patenty 📄.
 • Twoja własność intelektualna 🤓.

To jest to, co nazywamy fazą diagnostyczną. Tutaj dokonujesz bilansu tego, co już masz w swoim posiadaniu. Robiąc tę diagnozę, będziesz już miała obraz tego, jakie są Twoje mocne i słabe strony.

Swot: elementy zewnętrzne

Drugim krokiem jest zidentyfikowanie 👀 elementów zewnętrznych, które mogą być korzystne lub niekorzystne dla Twojej firmy, dostrzeżenie Twoich słabych stron. Jak się domyślasz, będziesz musiał zebrać informacje o elementach, które mogą być korzystne dla Twojej firmy. Czasami będziesz musiał również dokonać przewidywań 🔮 na temat tego, co może mieć jako rozwój wydarzeń.

Te zewnętrzne elementy mogą obejmować przybycie nowych klientów lub nowe osiągnięcia technologiczne, gdy będziemy mówić o szansach. Musisz również pomyśleć o elementach, które negatywnie wpłyną na Twoją firmę, takich jak konkurencyjna firma, ryzyko specyficzne dla Twojego sektora lub kryzysy gospodarcze.

Kiedy masz już wszystkie te informacje w swoim posiadaniu, ważne jest, aby je dokładnie przeanalizować i wykorzystać do opracowania skutecznej strategii. Pozwoli Ci to zmaksymalizować szanse na sukces ✅ na rynku.

SWOT: szablon

Aby pomóc Ci nadać widoczność tym różnym elementom w Twojej analizie, istnieje szablon, który pozwoli Ci to wszystko zwizualizować.

swot-analysis

Możesz na przykład ponownie wykorzystać ten szablon i zapisać wszystkie swoje elementy bezpośrednio na nim.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Korzyści z regularnego stosowania SWOT

Jak możesz sobie wyobrazić, regularne stosowanie analizy SWOT ma wiele zalet dla Twojej strategii marketingowej, m.in

 • 🟢 Lepsze zrozumienie otoczenia firmy, ponieważ analizujesz 4 jego filary. Daje to możliwość lepszego zrozumienia wyzwań, przed którymi stoisz, a co za tym idzie, wprowadzenia ulepszeń do swojej działalności.
 • 🟢 Lepsze podejmowanie decyzji: Ta matryca dostarcza Ci kluczowych informacji, które pomagają Ci podejmować świadome decyzje dotyczące strategii biznesowej. Po zebraniu danych będziesz w stanie określić obszary, którym należy nadać priorytet i obszary, których należy unikać.
 • 🟢 Lepsze zarządzanie zmianami. Rzeczywiście, będziesz mógł przygotować swoją firmę na różne nadchodzące zmiany, dokonując analizy szans, jak również przyszłych zagrożeń.
 • 🟢 Lepsze zarządzanie konkurencją: Poprzez zrozumienie mocnych i słabych stron swojego sektora rynku, zrozumiesz również mocne i słabe strony swoich konkurentów. Pozwoli to na wprowadzenie strategii, które pozwolą Ci odróżnić się od konkurencji.
 • 🟢 Poprawa komunikacji wewnętrznej: Będziesz mógł zaangażować w analizę różne swoje działy, dzięki czemu każdy interesariusz będzie mógł zrozumieć cele i priorytety firmy.

Na co czekasz, aby zacząć z niego korzystać? Aha, chcesz poznać wady może? Przyjrzyjmy się.

Matryca SWOT: wady

Ta analiza wciąż oferuje Ci wiele zalet, ale jest też ciemna strona tej matrycy.

 • 🔴 Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć jest to, że analiza SWOT opiera się na opiniach i spostrzeżeniach osób biorących udział w analizie. Dlatego na Twoje wyniki mogą wpływać osobiste uprzedzenia i schematy, co może przekrzywić Twoją analizę i decyzje, które z niej wynikną 😔.
 • 🔴 Analiza SWOT to narzędzie upraszczające, które redukuje złożone informacje do listy kluczowych czynników. To uproszczenie może spowodować utratę ważnych informacji, które mogłyby być przydatne w podejmowaniu decyzji.
 • 🔴 Nie można nadać priorytetów różnym czynnikom, które ta macierz bierze pod uwagę. To sprawia, że czasami trudno jest określić priorytety w zakresie tego, jakie strategie należy wdrożyć.
 • 🔴 Trudność w mierzeniu w obiektywny sposób (związany z punktem pierwszym) swoich wyników.
 • 🔴 Nie ma żadnych rekomendacji. Niniejsza analiza nie zawiera żadnych konkretnych zaleceń dotyczących strategii do wdrożenia. Do różnych decydentów należy więc określenie, jakie działania podjąć na podstawie wyników.

Teraz, gdy masz już listę zalet i wad, od Ciebie zależy, jak efektywnie je wykorzystasz.

Jakie są różnice między SWOT a PESTEL?

Macierz SWOT i analiza PESTEL to dwa różne, ale uzupełniające się narzędzia analizy strategicznej. Często są one używane razem, aby pomóc firmom zrozumieć ich otoczenie biznesowe i podjąć dobre decyzje. Analiza SWOT skupia się na mocnych stronach, zidentyfikowanych słabościach, szansach i zagrożeniach firmy.

Skupia się na wewnętrznych i zewnętrznych czynnikach firmy.

Matryca pozwoli Ci zbudować obraz ich obecnej i przyszłej pozycji poprzez uwzględnienie trendów rynkowych, zmian w branży oraz czynników wewnętrznych, takich jak umiejętności i zasoby firmy. Analiza PESTEL, skupia się na czynnikach makroekonomicznych, które wpływają na firmę. Czy wiesz co oznacza pojęcie PESTEL?

 • Polityczne.
 • Ekonomiczne.
 • Społeczny.
 • Technologiczny.
 • Środowiskowe.
 • Prawny (mówimy o prawnym).

Artykuł w całości poświęcony analizie Pestel mamy w innym miejscu, jeśli chcesz wiedzieć więcej 😉. Główne różnice pomiędzy tymi dwoma analizami leżą w ich zakresie i celu. Jak już mówiliśmy, analiza SWOT skupia się bardziej na czynnikach wewnętrznych firmy, podczas gdy PESTEL skupia się bardziej na czynnikach zewnętrznych.

Analiza SWOT jest bardziej praktyczna i skupia się na bezpośrednich aspektach firmy, natomiast PESTEL jest bardziej teoretyczny i skupia się na przyszłych trendach i rozwoju.

SWOT jest często uważany za prostszy i łatwiejszy do zrozumienia dla firm każdej wielkości, podczas gdy PESTEL może być bardziej złożony i wymaga dogłębnej znajomości czynników makroekonomicznych, które wpływają na firmę. Aby wiedzieć jak dobrze ją wykorzystać, przygotowaliśmy 4 przykłady znanych firm 👇.

4 analiza SWOT przykład

Zanurzmy się głęboko w przykładach dużych firm, które pomogą Ci wiedzieć, jak korzystać z macierzy SWOT.

Coca-Cola

Bezpośrednio zaczniemy od bardzo dużej firmy, którą pewnie wszyscy znacie: Coca-Cola.

Jakie są mocne strony Coca-Coli?

Coca-Cola ☕ to ikoniczna marka, znana na całym świecie ze swojego logo i flagowego produktu: napoju bezalkoholowego o tej samej nazwie. Firma posiada rozbudowaną sieć dystrybucji w wielu krajach i współpracuje z kilkoma dużymi sieciami handlowymi. Posiada również wysoko rozwinięte możliwości marketingowe i reklamowe.

Metodologia SWOT: Słabe strony Coca-Coli

Chociaż marka ta jest globalnym liderem w branży napojów bezalkoholowych, musi stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony konkurentów takich jak PepsiCo i Nestle. Firma jest również krytykowana za zawartość cukru w swoich napojach, co spowodowało, że wielu konsumentów zwróciło się ku zdrowszym alternatywom.

Szanse dla Coca-Coli

Marka ma możliwość ekspansji na nowe i rozwijające się rynki, takie jak Azja 🌏 i Afryka, gdzie zapotrzebowanie na napoje bezalkoholowe stale rośnie. Firma może również wykorzystać okazję do opracowania zdrowszych produktów w odpowiedzi na obawy dotyczące zdrowia i żywienia.

Zagrożenia

Przepisy stają się coraz bardziej rygorystyczne w zakresie zdrowia 🧑‍⚕️ i bezpieczeństwa żywności. Może to stanowić zagrożenie dla Coca-Coli, podobnie jak ruch bojkotu napojów słodzonych. Można również przewidywać, że zmiany klimatyczne wpłyną na produkcję i dostępność składników do wytwarzania ich produktów.

SWOT firmy Coca-Cola: Podsumowanie

Zróbmy mały wykres wszystkiego, co powiedzieliśmy, aby to ułatwić.

Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia
Wewnętrzne Ikoniczna marka. Rozbudowana sieć dystrybucji. Rozwinięte możliwości marketingowe Rosnąca konkurencja, krytyka zawartości cukru w napojach Rozwój na nowych rynkach, Możliwość produkcji zdrowszych napojów. Surowe przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Ruchy bojkotu przeciwko napojom słodzonym.
Zewnętrzne Zmiany klimatyczne, które mogą wpłynąć na produkcję i dostępność składników.

A może przejdziemy do kolejnego przykładu? Chodź, przechodzimy teraz do Netflixa.

Netflix

Fani małych wieczorów filmowych? Czy nie byłoby ciekawie spojrzeć na jego macierz SWOT? Naszym zdaniem tak.

Matryca SWOT: Mocne strony Netflixa

Netflix 📺 to wiodąca platforma streamingowa, która stawia na wysokiej jakości oryginalne treści i zaawansowaną technologię personalizacji. Do wyboru jest ogromna gama filmów, seriali, kreskówek i dokumentów.

Słabe strony

Netflix jest jednak uzależniony od niektórych tytułów, co może stanowić ryzyko dla firmy. Ponadto koszty produkcji treści są wysokie, co może być problemem. Wreszcie rosnąca konkurencja na rynku (z pachydermami 🐘 na czele jak Amazon czy nawet Disney+).

Szanse

Netflix, ma możliwość jeszcze większej ekspansji, aby umocnić swoją pozycję na rynku.

Jakie są zagrożenia, z którymi może spotkać się Netflix?

Netflix stoi przed kilkoma zagrożeniami, w tym rosnącymi kosztami 💰 praw do transmisji, ograniczeniami budżetowymi dla abonentów oraz zależnością od dostawców zewnętrznych w zakresie infrastruktury. Ponadto zmiany regulacyjne dotyczące własności intelektualnej i konkurencji mogą wpłynąć na nasz ukochany Netflix.

Podsumowanie Netflixa

Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia
Wewnętrzna Wiodąca platforma streamingowa. Wysokiej jakości oryginalne treści, Zaawansowana technologia personalizacji. Uzależnienie od niektórych tytułów, Wysokie koszty produkcji treści. Rosnąca konkurencja na rynku. Ekspansja międzynarodowa, Możliwość oferowania nowych formatów treści. Rosnące koszty praw do transmisji, Ograniczenia budżetowe dla abonentów.
Zewnętrzne Wzrost rynku platform streamingowych. Zwiększony popyt na treści na żądanie. Zależność od dostawców zewnętrznych w zakresie infrastruktury, Zmiany regulacyjne dotyczące własności intelektualnej i konkurencji. Potencjalne przejęcia w celu rozszerzenia oferty treści, Zwiększone partnerstwo z zewnętrznymi dostawcami treści. Zwiększona konkurencja ze strony nowych graczy, takich jak Disney+ czy Amazon Prime Video. Zwiększona presja na obniżenie kosztów produkcji.

Tesla

Porozmawiajmy o samochodach, porozmawiajmy o elektrycznych, porozmawiajmy o Tesli.

Jakie są mocne strony Tesli?

Tesla jest znana z tego, że jest w czołówce innowacji technologicznych w branży motoryzacyjnej. Jako pierwsi wprowadzili samochód elektryczny 🚗 o dużym zasięgu, który przyciągnął lojalną bazę klientów. Ich wizerunek marki jest silny jako pioniera w dziedzinie mobilności elektrycznej. Ich strategia marketingowa, jak również osobowość założyciela Elona Muska, pomogły uczynić Teslę wysoce rozpoznawalną marką na całym świecie.

Tesla SWOT: Słabe strony

Z tak charyzmatycznym CEO, Tesla jest bardzo zależna od swojego CEO, co może być problemem, jeśli miałby odejść. Po drugie, koszty produkcji są stosunkowo wysokie, częściowo ze względu na zaawansowaną technologię ich samochodów i ich zintegrowany łańcuch dostaw. Może to uniemożliwić im obniżenie cen i ekspansję na tańsze segmenty. Wreszcie, zależność od baterii: technologia baterii jest krytyczna dla działalności Tesli, a awaria tej technologii mogłaby mieć znaczący wpływ na ich działalność.

Możliwości Tesli

Podobnie jak w przypadku większości marek, mogą zdecydowanie rozszerzyć się na inne kraje, ponieważ wciąż jest wiele rynków 🌏 do zdobycia. Istnieje również rosnący popyt na samochody elektryczne.

Zagrożenia

Jak można sobie wyobrazić, na tego typu rynku jest zwiększona konkurencja. Inni tradycyjni producenci samochodów zaczęli rozwijać własne modele elektryczne, co może zmniejszyć udział Tesli w rynku. Jeśli chodzi o przepisy, to niektóre z nich dotyczące środowiska naturalnego mogą się w każdej chwili zmienić i tym samym negatywnie wpłynąć na działalność Tesli.

Wreszcie, zmienność 🦟 cen surowców (takich jak na przykład wzrost cen litu) może wpłynąć na koszty produkcji Tesli.

Podsumowanie SWOT firmy Tesla

Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia
Wewnętrzne Innowacje technologiczne. Silny wizerunek marki i pionowo zintegrowany łańcuch dostaw. Zależność od Elona Muska. Wysokie koszty i uzależnienie od baterii. Ekspansja. Dywersyfikacja produktów i wzrost popytu na samochody elektryczne. Zwiększona konkurencja. Regulacje i niestabilność cen surowców.

Waalaxy

Yep, Waalaxy to jedna z naprawdę dużych firm, o których chcieliśmy porozmawiać 😏. No ok, nie taka duża, ale i tak warto spojrzeć na nasze SWOT również 🙄.

Mocne strony Waalaxy

Ta firma jest ekspertem w tworzeniu oprogramowania typu SaaS. Posiada głęboką wiedzę na temat LinkedIn i jego funkcji. Pomaga zautomatyzować zadania związane z prospektowaniem, co może zwiększyć efektywność i produktywność jego użytkowników. Przy okazji, jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej o tym małym cudeńku, wejdź tutaj 👇.

Découvrir Waalaxy 🪐

Słabe strony Waalaxy

Musisz wiedzieć, że na rynku oprogramowania SaaS do prospectingu LinkedIn jest spora konkurencja. No i oczywiście platforma może w każdej chwili zdecydować się na zmianę swojej funkcjonalności, co może wpłynąć na działanie Waalaxy.

Możliwości Waalaxy

Jeśli chodzi o możliwości, to korzystamy z rosnącego zapotrzebowania na oprogramowanie do prospectingu online. Istnieje również możliwość dywersyfikacji funkcjonalności narzędzia w celu zaspokojenia innych potrzeb marketingowych.

Swot: Zagrożenia Waalaxy

W końcu trzeba też wziąć pod uwagę, że duże firmy mogą opracować konkurencyjne rozwiązania. Trzeba też wziąć pod uwagę zasady 📏 ochrony prywatności i danych osobowych, które mogą się zmienić i wpłynąć na zbieranie danych klientów.

Krótkie podsumowanie dla Waalaxy: SWOT

POZYTYWNE NEGATYWY
STRENGTHS Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania SaaS. Dogłębna znajomość LinkedIn i jego funkcji. Możliwość automatyzacji zadań związanych z prospektowaniem, co może zwiększyć efektywność i produktywność.
SŁABE STRONY Zwiększona konkurencja na rynku oprogramowania prospektowego LinkedIn SaaS. Platforma LinkedIn może w każdej chwili zmienić swoje funkcje, co może wpłynąć na działanie Twojego oprogramowania.
SZANSE Zwiększone zapotrzebowanie na oprogramowanie prospectingowe online. Możliwość dywersyfikacji funkcjonalności oprogramowania w celu zaspokojenia innych potrzeb marketingu cyfrowego. Możliwość rozszerzenia oferty na inne platformy społecznościowe
ZAGROŻENIA Duże firmy mogą opracować konkurencyjne rozwiązania. Przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych, które mogą się zmienić i wpłynąć na gromadzenie danych klientów, Budżety marketingowe firm mogą zostać zredukowane, co może zmniejszyć popyt na Twoje oprogramowanie.

Przy okazji, specjalnie dla Ciebie, postanowiliśmy umożliwić Ci pobranie szablonu 👇.

Download Waalaxy's SWOT

Wnioski

Podsumowując, analiza SWOT to proste i skuteczne narzędzie zarządzania strategicznego, które pozwoli Ci zidentyfikować mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia Twojej firmy lub projektu. Dzięki temu będziesz miał możliwość odpowiedniego dostosowania swojej strategii.

Nie zapominaj, że musi być ona stosowana regularnie, aby zapewnić konkurencyjność i wzrost Twojej firmy. Abyś mógł mieć na uwadze wspólny wątek, oto co zobaczyliśmy dzisiaj:

 • ➡️ Definicja analizy SWOT
 • ➡️ Metoda SWOT: Jak to zrobić?
 • ➡️ Zalety SWOT.
 • ➡️ Wady.
 • ➡️ Różnice między SWOT a PESTEL.
 • ➡️ 4 przykłady firm.

FAQ artykułu o SWOT

Aby ogarnąć wszystkie tematy o SWOT, poniżej przedstawiam jeszcze kilka koncepcji, które mogą Ci pomóc. To jest darmowe 🎁.

SWOT: Definicja (przypomnienie)

Chodź po obejrzeniu tych wszystkich treści pomyśleliśmy, że byłoby miło, gdybyś miał możliwość przypomnienia sobie definicji analizy SWOT.

swot-analysis

Analiza SWOT pozwoli Ci dokonać wewnętrznej diagnozy, jak również zewnętrznej diagnozy Twojej firmy lub Twojego projektu zgodnie z obszarem działania 💡. Będziesz mógł zatem zidentyfikować:

 • Twoje mocne strony.
 • Słabe strony.
 • Szanse.
 • Zagrożenia.

Zbierasz dwa rodzaje danych: wewnętrzne i zewnętrzne i w ten sposób możesz określić mocne i słabe strony tego, co masz na miejscu.

Kiedy stosować SWOT?

Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, macierz analizy SWOT jest narzędziem analitycznym służącym do oceny mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń firmy lub projektu. Może być przydatna w wielu sytuacjach, w tym do określenia strategii rozwoju firmy, do oceny wykonalności projektu lub do identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Jest przydatny dla firm chcących ocenić swoje pozycjonowanie w stosunku do konkurencji oraz określić możliwości rozwoju.

Jak zrobić SWOT dla projektu?

Podobnie jak w przypadku Twojej firmy, będziesz musiał przeanalizować 4 filary metody SWOT dla Twojego projektu. Może to obejmować takie czynniki jak:

 • Twoje zasoby.
 • Umiejętności Twojego zespołu.
 • Trendy rynkowe.
 • Pewne potencjalne zagrożenia.

Gdy już zidentyfikujesz te czynniki, możesz je uporządkować na wykresie SWOT przy użyciu czterech kategorii (tak jak zrobiliśmy to wcześniej w tym artykule). Następnie ocenisz każdy czynnik pod względem jego znaczenia dla projektu i jego potencjalnego wpływu. Celem SWOT jest pomoc w identyfikacji kluczowych obszarów, na których powinieneś skupić swoje wysiłki, aby zmaksymalizować szanse na sukces.

Teraz wiesz już wszystko o SWOT.

Mélisande

Chcesz iść dalej

Pozyskiwanie leadów odgrywa kluczową rolę w rozwoju i zrównoważonym rozwoju firmy. Ale co to tak naprawdę oznacza? 🧐 Termin ten

17/06/2024

W dzisiejszych czasach Facebook giveaway jest podstawowym narzędziem marketingowym, umożliwiającym firmom interakcję z klientami i przyciąganie nowych.Niezależnie od tego, czy

13/06/2024

Techniki sprzedaży? To jak skrzynka z narzędziami pełna strategii i metod przekonywania klientów do zakupu tego, co masz do zaoferowania.

10/06/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story