Czym jest Smarketing ?

Smarketing to połączenie słów „Sales” i „Marketing”. 🤝

Odnosi się to do dostosowania działów i procesów marketingowych i sprzedażowych firmy.

Dzięki temu trybowi organizacyjnemu można osiągnąć wiele rezultatów.🚀

Obejmują one generowanie leadów, zwiększanie sprzedaży, poprawę wydajności i wiele innych.

Czym jest smarketing?

Smarketing to coraz bardziej popularny termin B2B. Słowo to jest połączeniem dwóch angielskich słów: „Sales” i „Marketing”.

Za tym anglicyzmem kryje się prosta definicja. 👉Smarketing polega na współpracy zespołów marketingu i sprzedaży w dążeniu do wspólnego celu.

Dzięki tej technice zarządzania działania są skoordynowane w ramach firmy. To działanie, które zapewnia wzrost!

Dlaczego Smarketing jest ważny w B2B?

Marketing to coś więcej niż tylko modne hasło. Przede wszystkim jest motorem wzrostu. 💥Takie dostosowanie motywuje zespół do osiągnięcia wspólnego, SMART celu.

Poprawia komunikację i spójność, umożliwiając zespołom współpracę w celu poprawy cyklu życia klienta i lejków konwersji.

Dzięki smarketingowi możesz wdrożyć metodę sprzedaży, która umożliwia szybsze generowanie leadów B2B.

Tworzenie treści jest lepiej dostosowane do grupy docelowej, a także ułatwia przedstawicielom handlowym generowanie leadów.

Rzeczywiście, dane stały się kluczem do sprzedaży. 🔑 Im lepiej znasz swojego potencjalnego klienta, tym więcej masz argumentów, aby zamknąć sprzedaż.

Na przykład, analizując dane przeglądania, możemy spersonalizować oferty zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawić kierowanie kampanii reklamowych, a nawet przewidzieć trendy zakupowe, aby odpowiednio dostosować zapasy.

Rzeczywiście, wydajność i wyniki Twojej firmy poprawią się! 👏

Jak wdrożyć Smarketing w swojej firmie?

Zaangażuj cały zespół i uczyń smarketing częścią swojej kultury

Połączenie pracy pracowników marketingu i sprzedaży często wymaga zbudowania zespołu przedsprzedażowego zdolnego do obsługi leadów. 🌟

W ten sposób powstają specjaliści ds. kwalifikacji lead ów, którzy kierują do sprzedaży tylko najbardziej odpowiednie leady.

Ponieważ działają oni jako pomost między dwoma działami, ich efekt jest dwojaki. 👌

Marketerzy wiedzą, że wszystkie leady są przetwarzane. Podczas gdy sprzedawcy widzą, że ich praca jest zoptymalizowana.

Skontaktują się tylko z potencjalnymi klientami zainteresowanymi projektem. 📞

Skupiają się tylko na ciepłych leadach, zwiększając szanse na sprzedaż, ale także na trafność kontaktu.

Ponadto należy skonfigurować precyzyjną podróż klienta, aby pomóc w monitorowaniu kroków między zespołami marketingu i sprzedaży.

Każdy zespół będzie mógł zobaczyć wyniki swoich działań, a także pracę wykonaną przez drugą stronę. ILLU-Parcours-client-3-1024x724

Dzięki tej strategii sprzedaż i marketing nie działają osobno. 💡

Pracują razem jako jeden zespół specjalizujący się w produktach, segmentach klientów, geografiach, treściach itp.

Strategia „smarketingu” jest zatem integralną częścią kultury firmy.

Jest to świetny sposób na zwiększenie przychodów, a także pomaga położyć kres wszelkim tarciom między zespołami.

Jak skonfigurować proces zarządzania leadami?

W tej części porozmawiamy o kilku rzeczach, jak pozyskiwać leady jednocześnie ze sprzedaży i marketingu oraz jak działać, aby połączyć te dwie strategie. 🤲

Jak pozyskiwać leady jednocześnie poprzez sprzedaż i marketing oraz jak działać, aby połączyć te dwie strategie.

Oto kilka przykładów metod i podejść: ⏬

1. Persona i wspólna ocena leadów

Wdrożenie systemu oceny leadów opracowanego wspólnie przez sprzedaż i marketing, aby zapewnić, że tylko najbardziej wykwalifikowani leady są przekazywane do sprzedaży. 🗣️

Po pierwsze, należy zdefiniować „persony”, ponieważ jest to jeden z podstawowych filarów strategii marketingowej B2B.

Aby jednak były one przydatne dla całej firmy, ważne jest, aby współtworzyć je z zespołem sprzedaży. 🖌️

Oto kilka wskazówek: 👇

 • Zaangażuj wszystkich : najpierw zadając im właściwe pytania. Na przykład poproś sprzedawców, aby wymienili ostatnich klientów, z którymi podpisali umowę, a którzy stanowią dla nich idealną perspektywę. Wymieniając prawdziwe firmy lub osoby, ćwiczenie person stanie się bardziej konkretne.
 • Przedstaw personę zespołom: po sfinalizowaniu person przedstaw je zespołom sprzedaży i marketingu. Wyjaśnij, w jaki sposób te osoby będą miały wpływ na działania marketingowe, ale także na ich podejście do sprzedaży.
 • Wspólna praca nad ich ulepszeniem: regularnie komunikuj się z zespołem sprzedaży przez cały rok, aby zebrać informacje zwrotne na temat interakcji z potencjalnymi klientami.

Wszystkie te informacje pozwalają na aktualizację person bez konieczności tworzenia ich od podstaw.🪚

Ścisła współpraca sprawia, że śledzenie person jest bardziej efektywne.

Przykład lead scoringu

Leadscoring to technika wykorzystywana do oceny jakości leadów w prospectingu sprzedaży. 🎯 ILLU-Lead-scoring-1 Jest to proces, w którym firma kategoryzuje potencjalnych klientów lub „leady” według ich zainteresowań i prawdopodobieństwa zostania klientami. 🤩

Pozwala to firmom skoncentrować swoje działania sprzedażowe i marketingowe na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach.

Co więcej, narzędzia CRM są często używane do konfigurowania zautomatyzowanych systemów oceny potencjalnych klientów, które pomagają śledzić i optymalizować wydajność pozyskiwania klientów. ✨

2. Skoordynowane kampanie

Uruchom kampanie marketingowe, które bezpośrednio wspierają cele sprzedażowe, takie jak ukierunkowane promocje lub wydarzenia, które generują wykwalifikowanych potencjalnych klientów. ✅

W dynamicznym świecie marketingu i sprzedaży S-Marketing to innowacyjna strategia, która łączy mocne strony zespołów marketingowych i sprzedażowych, aby zmaksymalizować skuteczność i spójność kampanii. 💪

Oto jak osiągnąć tę synergię: ⏬

 • Przejrzysta komunikacja: kluczem do sukcesu jest otwarta i regularna komunikacja. 🗝️ Organizuj cotygodniowe spotkania, aby dostosowywać cele i dzielić się opiniami klientów. Zapewnia to, że wszystkie zespoły nadają na tych samych falach i zwiększa skuteczność kampanii.
 • Udostępnianie danych: zespoły marketingowe posiadają cenne informacje na temat preferencji i zachowań klientów. Udostępniając te dane działowi sprzedaży, można tworzyć bardziej ukierunkowane i spersonalizowane kampanie oraz zwiększyć szanse na konwersję.
 • Wspólne cele: ustal jasne, mierzalne cele, które obejmują zarówno sprzedaż, jak i marketing. Sprzyja to ścisłej współpracy i wspólnemu skupieniu się na celach takich jak zwiększenie sprzedaży i poprawa relacji z klientami.
 • Ciągła informacja zwrotna: zdolność adaptacji jest niezbędna. Zachęcaj do ciągłej informacji zwrotnej między zespołami, aby stale udoskonalać strategię i szybko reagować na zmiany na rynku. 🏹

Włączenie tych zasad marketingowych do kampanii nie tylko tworzy synergię między zespołami, ale także buduje drogę do sukcesu firmy. 🧨

Rozpocznij przygodę ze „Smarketingiem” i zobacz, jak Twoje kampanie stają się bardziej skuteczne niż kiedykolwiek! 😉

3. Integracja CRM i automatyzacja marketingu

„Smarketing” to połączenie marketingu i sprzedaży, a integracja narzędzi CRM (Customer Relationship Management) z automatyzacją marketingu jest podstawą lejka sprzedaży. 🥸

Dlaczego?🤔

Ponieważ zapewnia jednolitą wizję klienta, spójną komunikację i zoptymalizowane procesy sprzedaży.

 • Krok 1: Wybierz odpowiednie narzędzie – Wybierz CRM i platformę automatyzacji marketingu, które można łatwo zintegrować. Upewnij się, że spełniają one specyficzne potrzeby Twoich zespołów marketingowych i sprzedażowych.
 • Krok 2: Dostosuj dane – Zsynchronizuj dane między systemami. Obejmuje to informacje o klientach, interakcje i historię zakupów. 360-stopniowy widok klientów jest niezbędny dla skutecznej kampanii smarketingowej.
 • Krok 3: Automatyzacja procesów sprzedaży i marketingu – Wykorzystaj automatyzację do wysyłania spersonalizowanych szablonów e-mail marketingu, zarządzania potencjalnymi klientami i śledzenia wydajności kampanii. Automatyzacja zapewnia płynną i spójną komunikację z klientami.
 • Krok 4: Szkolenie i adopcja – Przeszkol swój zespół, aby efektywnie korzystał z tych narzędzi. Akceptacja przez wszystkie grupy jest niezbędna dla powodzenia strategii smarketingowej.
 • Krok5: Analiza i dostosowanie – Wykorzystaj zebrane dane do analizy wydajności. Dostosuj swoją strategię w oparciu o zebrane informacje w celu ciągłego doskonalenia.

Integrując CRM i automatyzację marketingu, tworzysz ekosystem, w którym marketing i sprzedaż działają w tandemie, pomagając lepiej zrozumieć klientów i zwiększyć wyniki sprzedaży. 🎯

Co więcej, możesz użyć Waalaxy do cross-channel LinkedIn email. 📧

Jeśli dodasz narzędzia do automatyzacji postów, takie jak Podawaa, otrzymasz strategię „smarketingu na LinkedIn”, wszystko w jednym!

Przykład kampanii „smarketingowej”

Na przykład w Waalaxy prowadzimy skoordynowane kampanie, takie jak Black Friday, w których wszystkie nasze zespoły SEO, obsługi klienta i mediów współpracują ze sobą, aby ujednolicić tę efemeryczną ofertę. 🤩

 • Zespół SEO napisał posty na blogu dotyczące promocji Black Friday, aby zwiększyć ruch na naszej stronie internetowej,
 • Zespół SEA stworzył dedykowaną „stronę docelową”, aby płatności przebiegały płynnie,
 • Zespół ds. mediów udostępniał posty we wszystkich naszych sieciach społecznościowych, a także prowadził kampanie e-mailingowe,
 • Zespół wsparcia był gotowy na napływ zgłoszeń i przygotował skrypty, aby lepiej prowadzić nowych klientów.
 • Zespół programistów naprawił wszystkie błędy przed premierą i wiele więcej…

W ten sposób udało nam się osiągnąć kwartalny obrót w ciągu jednego dnia!🖤

Black Friday Software Deals for Your Content Business | by Tina Lopez | ILLUMINATION | Medium

Wreszcie, możesz również użyć narzędzia „Sprout Social” do automatyzacji i tworzenia strategii na platformach takich jak Instagram i Facebook.

To oprogramowanie pozwala łatwo zarządzać profesjonalnymi kampaniami w sieciach społecznościowych, 👌 przy jednoczesnym utrzymaniu płynnej komunikacji między zespołami.

Podsumowanie: Czym jest smarketing?

Podsumowując, smarketing to nie tylko trend, to rewolucja w sposobie, w jaki firmy podchodzą do swoich strategii sprzedaży i marketingu.🎉

Ściśle integrując te dwa sektory, tworzysz potężną synergię, która może napędzać wzrost i poprawiać wrażenia klientów.

Narzędzia takie jak Waalaxy, Podawaa i ponownie „Sprout Social” ułatwiają tę integrację, czyniąc proces płynnym i wydajnym. ⚡

Zastosuj smarketing, aby uzyskać jednolitą wizję, spójne kampanie i imponujące wyniki sprzedaży.🚀

Rozpocznij tę strategiczną przygodę już dziś i obserwuj, jak Twoja firma osiąga nowe wyżyny!

Artykuł FAQ

Czym dokładnie jest smarketing?

Smarketing to strategiczne dostosowanie zespołów sprzedaży i marketingu do spójnej pracy na rzecz wspólnych celów, poprawy ogólnej wydajności i rozwoju biznesu. 🌱

Jak mierzy się sukces Smarketingu?

Sukces Smarketingu jest mierzony za pomocą kluczowych wskaźników, takich jak wzrost przychodów, poprawa sprzedaży, zadowolenie klientów i skuteczność kampanii marketingowych. 🤓

Aby wybrać odpowiednie wskaźniki, należy zidentyfikować te, które najlepiej odzwierciedlają wspólne cele zespołów sprzedaży i marketingu.

Jak wyjaśniono wcześniej, wskaźniki muszą być wymierne, dostosowane do celów strategicznych i zdolne do wykazania bezpośredniej korelacji z podjętymi działaniami.

Umożliwienie dostosowania strategii w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji ogólnej wydajności. Ponadto dowiedz się, jak poprawić kulturę zorientowaną na klienta, tutaj! 👈

Czy Smarketing może być dostosowany do każdej wielkości firmy?

Jak najbardziej! Smarketing jest elastyczny i można go dostosować do każdej struktury, od małych firm po duże korporacje, pomaga zoptymalizować wydajność między zespołami.

Buster Keaton The Blacksmith GIF by Maudit

Teraz wiesz już wszystko o Smarketingu! 👏

Melany

Chcesz iść dalej

Zastanawiasz się, jak zrobic post sponsorowany na Instagramie, aby zwiększyć widoczność swojej marki? 🚀 Trafiłeś we właściwe miejsce! Niezależnie od

11/04/2024

Chcesz zweryfikować lub przetestować adres e-mail? W takim razie potrzebujesz mail tester. 🤔 W tym artykule wyjaśnimy, jak to działa

02/04/2024

Czy wiesz, co to jest CSAT ? Jest to kluczowy wskaźnik dla firm, które chcą wiedzieć więcej o swojej wydajności.

30/03/2024

Zdobądź ostateczny eBook dla wielokanałowego prospectingu (English) 📨

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych, które zwiększą wskaźnik odpowiedzi w kampaniach prospectingowych.

Ebook-7-messages-US-mockup

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story