Czym jest benchmarking: Jak mierzyć i poprawiać wydajność?

Aby wyróżnić się na tle konkurencji, musisz ją zbadać i porównać z nią swoją firmę. Mówimy więc o benchmark, a nie o kulturystyce. Do przodu, stopy 👣 do przodu.

W trakcie tego artykułu przyjrzymy się:

 • 📖 Definicja benchmarku.
 • różne rodzaje benchmarków.
 • 🖋️ Jak przeprowadzić benchmark w 6 krokach.
 • zalety.
 • wady.

Benchmarking co to ? Definicja

Benchmarking, w marketingu i analizie danych, odnosi się do procesu porównywania i pomiaru 📏 wydajności firmy, produktu, usługi lub strategii w stosunku do konkurencji lub innych benchmarków w branży.

Jest to metoda analizy, która pomaga określić poziom sukcesu lub skuteczności podmiotu poprzez porównanie jego wyników z wynikami innych graczy w tym samym sektorze.

Termin ten obejmuje identyfikację :

 • Najlepszych praktyk ✅.
 • Kluczowych wskaźników wydajności.
 • Strategie marketingowe.
 • Specyficzne cechy, które umożliwiają firmie lub organizacji osiągnięcie doskonałych wyników.

Obejmuje to gromadzenie odpowiednich, porównywalnych danych w celu oceny mocnych 💪 i słabych stron analizowanego podmiotu w odniesieniu do jego konkurentów (bezpośrednich lub pośrednich).

Cele benchmarkingu mogą się różnić w zależności od kontekstu, ale obejmują one:

 • Poprawę wydajności.
 • Innowacje i adaptacja.
 • Dostosowanie do konkurencji.
 • Ocena wydajności.

Istnieją różne rodzaje benchmarkingu, takie jak benchmarking konkurencyjny (porównanie z bezpośrednimi konkurentami), benchmarking wewnętrzny (porównanie między różnymi działami lub jednostkami w ramach tej samej firmy), benchmarking funkcjonalny (porównanie z organizacjami wykonującymi podobne funkcje, nawet jeśli nie należą one do tego samego sektora) i benchmarking ogólny.

types-of-benchmark

Dlaczego benchmarking jest ważny?

Benchmarking odgrywa kluczową rolę w rozwoju i wzroście Twojego biznesu online. Benchmarking jest niezbędny dla :

 • Zrozumienia swojej pozycji rynkowej.

Umożliwia zrozumienie swojej pozycji w stosunku do konkurencji i liderów rynku. Porównując swoje wyniki z wynikami innych graczy w danym sektorze, można ocenić swoją pozycję i zidentyfikować swoje mocne i słabe strony ❌.

 • Identyfikacja najlepszych praktyk i trendów rynkowych.

Będziesz miał możliwość przeanalizowania aktualnych praktyk i pojawiających się trendów w swoim sektorze. Możesz odkryć, która strategia działa najlepiej, jakie innowacyjne podejścia przyjmują twoi konkurenci. Da ci to pomysły i spostrzeżenia, które pozwolą ci ulepszyć swój biznes.

 • Zdefiniuj realistyczne i mierzalne cele 📏.

Benchmarking pomaga wyznaczyć realistyczne, mierzalne cele. Wszystko w oparciu o wyniki kluczowych graczy na rynku.

 • Oceń swoją wydajność.

Benchmarking umożliwia pomiar wydajności systemu, produktu lub firmy w porównaniu z konkurencją lub ustalonymi standardami.

 • Podejmowanie świadomych decyzji 💡.

Poprzez zrozumienie wydajności produktu lub firmy w porównaniu z konkurencją lub benchmarkami branżowymi, benchmarking dostarcza obiektywnych danych do podejmowania właściwych decyzji.

 • Wprowadzaj innowacje.

Może również stymulować innowacje, podkreślając luki między obecną wydajnością a najlepszymi na rynku. Może zatem zachęcać do przesuwania granic i poszukiwania nowych rozwiązań i technologii, aby osiągnąć lub przekroczyć 📈 wyniki benchmarków.

Jakie są rodzaje testów porównawczych?

Jak wspomnieliśmy na początku tego artykułu, istnieje kilka rodzajów benchmarków, a my zamierzamy zagłębić się 🤿 w każdy z nich, abyś był nie do zatrzymania w tym temacie.

Czym jest benchmarking: Benchmarking konkurencyjny

Benchmarking konkurencyjny jest powszechną praktyką stosowaną przez firmy w celu oceny ich pozycji w stosunku do bezpośredniego konkurenta na rynku.

Jest to metoda analityczna, która mierzy i porównuje 🤔 wydajność, praktyki, strategie i wyniki firmy z wynikami jej konkurentów.

I oferuje wiele korzyści! Rzeczywiście, pozwala lepiej zrozumieć swoją pozycję konkurencyjną, zidentyfikować mocne 💪 i słabe strony konkurencji, dostrzec możliwości rozwoju i innowacji oraz podejmować strategiczne decyzje.

Podczas wdrażania benchmarkingu konkurencyjnego, oto elementy, które należy wziąć pod uwagę:

 • ➡️ Wybór konkurentów. Musisz ich zidentyfikować. Wybierz różnych konkurentów.
 • ➡️ Gromadzenie danych. Zbierz odpowiednie dane, takie jak wyniki finansowe, udział w rynku, oferta produktów lub usług, strategie marketingowe, praktyki cenowe, kanały dystrybucji, opinie klientów…
 • ➡️ Benchmarking. Porównaj zebrane dane, aby ocenić, jak Twoja firma wypada na tle konkurencji.
 • ➡️ Identyfikacja najlepszych praktyk. Tutaj zidentyfikujesz, co działa najlepiej wśród twoich konkurentów i nauczysz się z tych najlepszych praktyk.
 • ➡️ Plan działania: Wykorzystanie informacji uzyskanych z analizy porównawczej konkurencji do opracowania strategicznego planu działania.
 • ➡️ Działania następcze: Tak, to nie jest jednorazowe ćwiczenie – musisz stale monitorować i aktualizować informacje o swoich konkurentach.

Przykład konkurencyjnej analizy porównawczej / tabeli

Istnieje kilka metod przeprowadzania analizy porównawczej. Tutaj zdecydowaliśmy się zrobić to w formie tabeli. W tym przykładzie chcemy skonfigurować witrynę streamingową, a więc zamierzamy porównać się z trzema gigantami branżowymi: Amazon Prime, Netflix i Disney 👇.

Kryteria porównawcze Moja witryna streamingowa Amazon Prime Netflix Disney+
Cena Miesięczna subskrypcja. Miesięczna subskrypcja dostępna w różnych planach cenowych. Miesięczna subskrypcja z różnymi planami cenowymi. Miesięczna subskrypcja z różnymi planami cenowymi.
Zawartość Katalog około 500 filmów i seriali. Szeroki wybór filmów, seriali, dokumentów… Obszerna biblioteka filmów, seriali telewizyjnych, dokumentów… Bogata biblioteka filmów, seriali telewizyjnych, dokumentów…
Oryginalna zawartość Brak. Tworzy nagradzane oryginalne filmy i seriale Produkuje uznaną przez krytyków oryginalną zawartość Produkuje oryginalne treści oparte na franczyzach Disneya
Transmisje na żywo Brak. Oferuje transmisje na żywo wydarzeń sportowych Nie oferuje transmisji wydarzeń na żywo Nie oferuje transmisji wydarzeń na żywo
Jakość transmisji Dostępne są dwie opcje. Streaming z opcjami jakości. Transmisja strumieniowa z opcjami jakości. Streaming z opcjami jakości.
Funkcje Brak dostępnych funkcji. Zaawansowane funkcje rekomendacji i profili. Zaawansowane funkcje rekomendacji i profilu. Zaawansowane funkcje rekomendacji i profilu.
Dostępność geograficzna Tylko Francja. Obecność na całym świecie z różnymi katalogami. Dostępne w wielu krajach z różnymi wariantami zawartości. Dostępne w wielu krajach z różnymi wariantami zawartości.
Interfejs użytkownika Prosty interfejs. Przyjazny dla użytkownika, spersonalizowany interfejs. Intuicyjny, łatwy w nawigacji interfejs użytkownika. Intuicyjny, łatwy w nawigacji interfejs użytkownika.
Opcje udostępniania Brak opcji udostępniania Umożliwia udostępnianie konta członkom rodziny. Ogranicza udostępnianie konta do określonych profili. Umożliwia udostępnianie konta członkom rodziny.

Oczywiście, jeśli masz inne kryteria do dodania, możesz dodać tyle, ile chcesz (pod warunkiem, że pozostają one istotne dla Twojej strategii).

Wewnętrzny benchmarking

Znany również jako wewnętrzny benchmarking korporacyjny, jest to metoda porównywania wydajności i praktyk w ramach tej samej organizacji. Koncentruje się na różnych jednostkach, działach lub zespołach w organizacji 🏢.

Jego głównym celem jest identyfikacja najlepszych praktyk i możliwości poprawy. W ten sposób promuje organizacyjne uczenie się, zachęca do współpracy i optymalizuje ogólną wydajność.

Aby wewnętrzny benchmarking był skuteczny, oto kilka rzeczy, których nie należy pomijać:

 • Identyfikacja obszarów: Określ kluczowe obszary 🗝️, które chcesz poddać wewnętrznej ocenie i benchmarkingowi. Może to obejmować procesy operacyjne, praktyki zarządzania, wskaźniki satysfakcji klienta…
 • Gromadzenie danych: Podobnie jak w przypadku benchmarkingu konkurencji, należy zebrać odpowiednie dane.
 • Benchmarking: Porównanie zebranych danych w celu zidentyfikowania luk w wydajności, najlepszych praktyk i możliwości poprawy.
 • Dzielenie się wynikami: Zachęcaj do współpracy i wymiany najlepszych praktyk między zespołami.
 • Identyfikacja potencjalnych 📈 ulepszeń: Opracuj konkretne plany działania w celu wdrożenia najlepszych praktyk.
 • Monitoruj i ulepszaj: Regularnie monitoruj swoje postępy, aby ocenić siebie i dokonać niezbędnych korekt.

Funkcjonalny benchmark

Jeśli nigdy nie słyszałeś o tym typie benchmarkingu, szybko wyjaśnimy, na czym on polega. Metoda ta, znana również jako benchmarking procesów, umożliwia ocenę wydajności i praktyk firmy.

Ma ona na celu porównanie wydajności określonej funkcji, takiej jak :

 • ➡️ Obsługa klienta.
 • ➡️ Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • ➡️ Łańcuch dostaw.
 • ➡️ Marketing.
 • Etc…

Jego celem jest identyfikacja najlepszych praktyk (zaczynamy znać tę piosenkę), możliwości poprawy oraz stymulowanie wydajności i innowacji w określonej funkcji.

Aby przeprowadzić benchmark funkcjonalny, będziesz potrzebować :

 • Wybrać funkcję, która ma zostać poddana benchmarkingowi.
 • Zdefiniować kryteria porównawcze (kluczowe wskaźniki wydajności, kluczowe procesy, przydzielone zasoby itp.)
 • Zidentyfikować referencje dla benchmarku.
 • Zebrać 🏀 dane.
 • Przeanalizuj je, aby zidentyfikować luki w wydajności, mocne i słabe strony….
 • Porównaj i oceń wyniki.
 • Opracuj plan działania w celu poprawy wydajności funkcji.
 • Wdrożenie tego działania ⚡.

Czym jest benchmarking: Ogólny benchmarking

Ten rodzaj benchmarkingu umożliwia ocenę wyników, praktyk i strategii firmy w odniesieniu do innych firm działających w różnych sektorach lub branżach.

W przeciwieństwie do benchmarkingu konkurencyjnego, który koncentruje się na bezpośrednich konkurentach, benchmarking ogólny poszerza zakres porównania o firmy, które mogą nie być bezpośrednio związane z konkretną branżą, ale mogą oferować praktyczne, innowacyjne pomysły.

Podobnie jak w przypadku innych benchmarków, oto co należy wdrożyć:

 • zidentyfikować odnoszące sukcesy firmy.
 • zdefiniować kryteria porównawcze.
 • zebrać dane.
 • analizuj je, aby zidentyfikować pojawiające się trendy i innowacyjne pomysły.
 • 🟢 Dostosuj praktyki, aby dowiedzieć się, co możesz, a czego nie możesz cofnąć.
 • opracowanie planu działania.
 • wdrożenie go.

Jak przeprowadzić benchmark w 6 krokach?

W końcu dotarłeś do części, na którą czekałeś. W tej sekcji pokażemy, jak przeprowadzić dobry benchmark. Aby pomóc ci stworzyć najlepszy możliwy benchmark, przedstawimy listę kroków, które należy wykonać. Zaczynajmy.

what-is-benchmarking

#1 Zdefiniuj cele

Pierwszym krokiem w tym procesie jest jasne zdefiniowanie celów. Pozwoli ci to skupić się na konkretnych aspektach, które chcesz zmierzyć i skierować swoje wysiłki we właściwym kierunku.

Podczas definiowania celów warto pomyśleć o :

 • Zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Pomyśl o konkretnych obszarach swojej działalności, w których chcesz poprawić wydajność.
 • Wyznaczyć mierzalne cele: Zdefiniuj konkretne cele. Może to być na przykład zwiększenie udziału firmy w rynku lub obniżenie kosztów.
 • Zrozumienie oczekiwań interesariuszy: Zidentyfikuj oczekiwania i potrzeby kluczowych interesariuszy Twojej firmy 🔑.
 • Komunikowanie celów: Upewnij się, że jasno komunikujesz cele benchmarkingu wszystkim zaangażowanym ⚠️.

To wstępna faza ustalania celów, przejdźmy teraz do wskaźników wydajności.

#2 Identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności do oceny

Kolejnym krokiem w procesie jest zidentyfikowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które będą oceniane w celu pomiaru i porównania z konkurencją lub firmami porównawczymi. Wskaźniki te służą jako punkt odniesienia do oceny własnych wyników i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Identyfikacja wskaźników KPI będzie zależeć od konkretnych celów zdefiniowanych w pierwszym kroku. Na przykład, jeśli celem jest poprawa satysfakcji klienta 🙂 kluczowe wskaźniki mogą obejmować wskaźnik satysfakcji klienta, liczbę skarg …

Wybierając wskaźniki wydajności, ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich znaczenie, wykonalność i zdolność do zapewnienia całościowego obrazu wydajności firmy.

#3 Wybierz konkurentów lub firmy porównawcze

Aby móc porównywać, musisz wybrać firmy (ma to sens). Musisz zidentyfikować podmioty, z którymi chcesz porównać swoje wyniki i praktyki. Ma to na celu ocenę pozycji konkurencyjnej i zidentyfikowanie możliwości.

Kluczowe punkty do rozważenia to

 • bezpośredni konkurenci: Zidentyfikuj firmy działające w tej samej branży lub oferujące produkty lub usługi podobne do Twoich.
 • firma referencyjna: Poszukaj firm, które są uznawane za doskonałość, innowacyjne praktyki lub sukcesy w określonych dziedzinach.
 • rozmiar i zakres działalności: Weź pod uwagę wielkość konkurencji i wybranych firm.
 • lokalizacja geograficzna: Tak, jeśli działasz na rynku lokalnym, może być istotne, aby wybrać konkurentów w tym samym obszarze.
 • dostępność danych: Upewnij się, że dane potrzebne do porównania wyników są dostępne. W idealnej sytuacji powinieneś być w stanie uzyskać wiarygodne informacje na temat ich praktyk operacyjnych, strategii
 • innowacyjność: Wybieraj firmy, które są uznawane za innowacyjne i wiodące.

#4 Zbieraj i analizuj dane

Przechodzimy do zasadniczego kroku ❗, jakim jest gromadzenie i analiza danych. Umożliwiają one zebranie niezbędnych informacji na temat wyników i praktyk konkurencji oraz porównanie ich z własnymi. Aby zrobić to dobrze:

 • Zidentyfikuj odpowiednie źródła danych. Mogą to być raporty finansowe, badania rynku, ankiety, raporty roczne lub dane wewnętrzne. Nie zapominaj, że musisz użyć odpowiednich metod do zbierania danych. Mogą to być kwestionariusze, badania online lub inne sposoby gromadzenia danych.
 • Po zebraniu danych przeprowadź analizę, aby wyciągnąć znaczące wnioski. Możesz użyć takich analiz, jak porównanie wskaźników finansowych,analiza SWOT … Zidentyfikuj luki w wydajności między Twoją firmą a konkurencją.

Oczywiście jest jeszcze jedna praca do wykonania: interpretacja wyników. Pomoże Ci to w podejmowaniu decyzji zgodnych z Twoją strategią.

#5 Opracowanie planu działania i wdrożenie ulepszeń

Teraz dochodzimy do etapu, w którym należy opracować plan działania 🖋️ i wdrożyć ulepszenia. Będziesz musiał :

 • Ustalić priorytety działań: Poszukać kluczowych obszarów 🔑, w których potrzebne są usprawnienia. Ustal priorytety tych obszarów zgodnie z ich potencjalnym wpływem na ogólną wydajność i osiągnięcie celów.
 • Wyznaczanie konkretnych celów: Twoje cele muszą być jasne i konkretne. Upewnij się, że są one mierzalne i osiągalne w określonych ramach czasowych.
 • Planowanie kroków i zasobów: Podziel każde działanie na mniejsze kroki i określ zasoby potrzebne do ich realizacji.
 • Przydziel obowiązki: Określ członków lub działy odpowiedzialne za każde działanie.
 • Monitorowanie i mierzenie postępów: Skonfiguruj system monitorowania, aby regularnie oceniać postępy w realizacji celów.

#6 Porównanie i ocena

Tutaj będziesz mierzyć i analizować wyniki swojej firmy w porównaniu z konkurencją. Wiąże się to z gromadzeniem odpowiednich danych. Porównanie podkreśli mocne i słabe strony oraz możliwości poprawy.

Po skonfigurowaniu benchmarku wszystko nie kończy się z dnia na dzień: będziesz musiał dokonywać ciągłej oceny, aby dowiedzieć się, co możesz, a czego nie możesz poprawić.

Jakie są korzyści z benchmarkingu?

Aby przekonać się o korzyściach płynących z benchmarkingu, co może być lepszego niż krótka lista zalet? Porozmawiajmy o nich teraz:

Bez względu na to, z jakiego benchmarku korzystasz, przyda ci się on do :

Jakie są wady benchmarkingu?

Oczywiście jest kilka rzeczy, o których należy pomyśleć podczas benchmarkingu. Zwłaszcza, jeśli chcemy, aby były one wysokiej jakości. Istnieje więc kilka wad benchmarkingu:

Podsumowanie artykułu Czym jest benchmark ?

Ponieważ ten artykuł dobiega końca (nie, nie smuć się), zamierzamy szybko podsumować to, co widzieliśmy, a może nawet odpowiedzieć na kilka dodatkowych pytań, które możesz mieć.

Tak więc, w trakcie tego artykułu mogliśmy zobaczyć 👇:

 • Definicja benchmarku.
 • Rodzaje benchmarków.
 • Jak stworzyć dobry benchmark.
 • Zalety.
 • Wady.

Benchmarking pomoże ci monitorować konkurencję i dostroić strategię marketingową. Oto, co musisz wiedzieć o benchmarkingu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Znasz nas, zawsze mamy kilka rzeczy, którymi chcemy się z Tobą podzielić, zanim się pożegnamy.

Jakie są inne sposoby mówienia „Benchmark”?

Benchmark to słowo, które ukradliśmy z języka angielskiego, ale możemy również powiedzieć étalonnage, parangonnage lub po prostu benchmarking.

Możesz więc pochwalić się, mówiąc: „Benchmark? Och, ale to także definicja parangonnage” lub „Le benchmarking c’est la même def qu’étalonnage„. Będziesz w stanie blefować więcej niż jeden, uwierz nam.

Czym jest benchmarking SEO?

Czy jesteś zainteresowany utrzymaniem konkurencyjności swojej witryny online? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Jeśli nie wiesz, czym jest benchmark SEO, jest to po prostu porównanie twoich parametrów SEO z parametrami konkurencji w twoim sektorze.

Aby przeprowadzić benchmark SEO, będziesz potrzebować :

 • Słowa kluczowe 🗝️.
 • Analiza treści: Ocena jakości, trafności i optymalizacji treści w odniesieniu do treści konkurencji.
 • Analizalinków zwrotnych.
 • Władze domeny.
 • Analiza wyników rankingowych.

Ten test porównawczy da ci jasny obraz twojej pozycji w stosunku do konkurencji i zidentyfikuje obszary wymagające poprawy w celu wzmocnienia twojej obecności w Internecie. Dostarcza cennych informacji do opracowania skutecznej strategii SEO.

Teraz, gdy masz już do dyspozycji wszystkie te informacje, wiesz już, czym jest benchmark i możesz wypróbować go samodzielnie!

Mélisande

Chcesz iść dalej

Jak pozyskiwanie kandydatów i co to jest? Jest to kamień węgielny w dziedzinie rekrutacji i zasobów ludzkich, oferujący kluczową strategię

15/04/2024

W 🌌 konkurencyjnym świecie rekrutacji opracowanie skutecznej sourcing strategy staje się koniecznością dla każdego rekrutera i specjalisty HR, który chce

13/04/2024

Zastanawiasz się, jak zrobic post sponsorowany na Instagramie, aby zwiększyć widoczność swojej marki? 🚀 Trafiłeś we właściwe miejsce! Niezależnie od

11/04/2024

Zdobądź ostateczny eBook dla wielokanałowego prospectingu (English) 📨

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych, które zwiększą wskaźnik odpowiedzi w kampaniach prospectingowych.

Ebook-7-messages-US-mockup

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story