Hoe kom ik aan kapitaalverhoging?

Vandaag gaan we uitzoeken hoe jonge bedrijven het kapitaal verzamelen dat ze nodig hebben om hun financiële succes te schrijven. Je hebt het, we gaan het hebben over hoe kapitaalverhoging. En we zijn vertrokken! Bereid je natuurlijk voor op een kleine verrassing 😉.

Op de agenda voor dit artikel

 • ➡️ De definitie van fondsenwerving.
 • ➡️ Het proces.
 • ➡️ Interview.
 • ➡️ Fondsenwervers om te onthouden.

Hoe kapitaal aantrekken voor een bedrijf : kapitaalverhoging betekenis

Laten we eerst eens kijken naar de definitie van deze termen 🤿 voordat we ons volledig in het onderwerp verdiepen.

Fondsenwerving verwijst in algemene termen naar het proces waarbij een bedrijf of organisatie zoekt financiering 💰 of financieel kapitaal van investeerders, kredietverstrekkers of donoren om haar activiteiten, uitbreiding of projecten te ondersteunen.

In de context van start-ups en de wereld van ondernemerschap fondsenwerving verwijst naar het verkrijgen van externe financiering om een jong bedrijf te ontwikkelen.

Er zijn verschillende veelgebruikte methoden om fondsen te werven. Laten we ze nu eens bekijken.

Fondsenwerving voor bedrijven : Durfkapitaal

Durfkapitalisten verstrekken fondsen aan startende bedrijven in ruil voor een belang in het bedrijf.

Durfkapitaal wordt vaak afgekort tot VC. Het is een soort bedrijf financiering waarbij investeerders, “durfkapitalisten” of “risicokapitaalverstrekkers” genoemd, fondsen verstrekken aan startende bedrijven en groei bedrijven in ruil voor een belang in het bedrijf.

Over het algemeen investeren in bedrijven met een hoog groeipotentieel 📈 maar die ook een hoog risico kunnen inhouden.

Aspect Beschrijving
Doel Bedrijven met een hoog groeipotentieel, met name start-ups, ondersteunen.
Financiering met eigen vermogen Investering van fondsen in ruil voor aandelen of aandelen in het bedrijf.
Risico en rendement Hoog risico, met het potentieel voor een aanzienlijk rendement als je succesvol bent.
Betrokkenheid van investeerders Bied naast financiering ook advies, middelen en expertise.
Financieringsfasen Betrokken bij verschillende stadia van de ontwikkeling van het bedrijf (seed, start-up, groei, beursgang).
Ga naar Winsten worden gerealiseerd wanneer het bedrijf wordt verkocht of naar de beurs wordt gebracht.

Participatieve financiering (of crowdfunding campagne)

Bedrijven vragen kleine financiële bijdragen van een groot aantal van mensen via online crowdfunding platforms 🖥️. Deze vorm van financiering is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Het biedt nieuwe financieringsmogelijkheden voor een verscheidenheid aan projecten en bedrijven.

Aspect Beschrijving
Soorten crowdfunding
Donatie: bijdragen zonder financiële tegenprestatie te verwachten. – Beloning: niet-financiële beloning in ruil voor steun. – Lening: lening van geld met toekomstige terugbetaling. – Investering: investering in ruil voor aandelen of eigen vermogen.
Crowdfunding-platforms
Online platforms stellen projecteigenaren in staat om participatieve financieringscampagnes op te zetten.
Gevarieerde projecten
Gebruikt om een breed scala aan projecten te financieren, waaronder productlanceringen, films, gemeenschapsprojecten, bedrijven, enz.
Risicodeling en beloningen
Financiering wordt verdeeld over veel bijdragers, waardoor er minder afhankelijkheid is van één investeerder.
Zichtbaarheid en marketing Mogelijkheid om het project te promoten, media-aandacht te trekken en een fanbase op te bouwen.
Reglement De regelgeving verschilt van land tot land, met specifieke wetten voor crowdfunding.

Schuldfinanciering – kapitaalverhoging

Dit is een fondsenwerving mechanisme. Een bedrijf of organisatie leent geld van kredietverstrekkers, meestal in de vorm van bankleningen 💳, obligatie-uitgiften of financiering verkregen van particuliere beleggers. Het bedrijf heeft de verplichting om het geleende bedrag terug te betalen, vaak met rente, over een bepaalde periode. Er zijn verschillende methoden om schuldfinanciering zoals:

 • Bankleningen 💰.
 • Obligaties.
 • Leningen met eigen vermogen.
 • Kredietlijnen.

Leningen worden vaak gedekt door zekerheid zoals onroerend goed 🏢, apparatuur of bedrijfsactiva. In geval van wanbetaling geldschieter beslag kan leggen op deze activa om haar vordering te innen.

Aspect Beschrijving
Soorten schuldfinanciering Bankleningen – Obligaties – Participatieleningen – Kredietlijnen
Rente en aflossingstermijnen
Bedrijven betalen rente over het geleende bedrag en betalen terug volgens de voorwaarden van het contract.
De lening garanderen
Leningen worden vaak gedekt door onderpand, zoals onroerend goed of bedrijfsactiva.
Voordelen
Snelle toegang tot contant geld – Behoud van controle over het bedrijf – Aftrek van rente als belastinguitgave.
Nadelen
Terugbetaling met rente – Risico van financiële last – Gevolgen van niet-terugbetaling.
Soorten bedrijven
Gebruikt door bedrijven van alle groottes, inclusief kleine bedrijven, beursgenoteerde bedrijven en non-profitorganisaties.

Zaaikapitaal

Zaaien wordt ook wel Zaaifinanciering 🌱. Dit is een cruciale fase in de financieringscyclus van start-ups. Het is de allereerste financiering die een start-up krijgt om zijn bedrijf te lanceren. activiteiten een prototype ontwikkelen of marktonderzoek doen.

Bronnen van zaaifinanciering kunnen zijn:

 • Persoonlijk sparen.
 • Angel-investeerders.
 • Wedstrijden 🖊️.

Het doel is om een veelbelovend idee om te zetten in een werkend bedrijf.

Aspect Beschrijving
Definitie van startkapitaal Eerste financieringsfase voor start-ups, met kapitaal voor de eerste lancering.
Financieringsbronnen
Inclusief persoonlijk spaargeld van oprichters, investeerders, subsidies, enz.
Business angels Business angels investeren hun eigen geld in ruil voor een aandelenbelang.
Doelstellingen van seed funding
Zet een idee om in een functionerend bedrijf, toon een levensvatbaar bedrijfsmodel aan, trek klanten aan en ontwikkel een groeistrategie.
Omvang van de investering De geïnvesteerde bedragen zijn bescheiden in vergelijking met de latere financieringsfasen.
Gerelateerde risico’s Hoog-risico stadium met een hoog faalpercentage.
Doorstroom naar andere stadia van financiering Eenmaal succesvol kan de zaaifase leiden tot verdere financiering, zoals durfkapitaal.
Het belang van voorbereiding Een goede voorbereiding, inclusief een ondernemingsplan, is essentieel om investeerders aan te trekken.

Subsidies en wedstrijden – kapitaalverhoging

Dit zijn geldbedragen 💸 of financiële voordelen die worden verstrekt door overheden, non-profitorganisaties om te ondersteunen:

 • Projecten.
 • Activiteiten.
 • Of specifieke initiatieven.

Dit is een soort niet-terugvorderbare subsidie. Dit betekent dat ontvangers niet verplicht zijn om de ontvangen fondsen terug te betalen 🤩.

Aspect Beschrijving
Doel van subsidies Om specifieke projecten, activiteiten of initiatieven te ondersteunen zonder terugbetalingsverplichting.
Financieringsbronnen Overheden, internationale organisaties, particuliere bedrijven, filantropische stichtingen, enz.
Soorten subsidies Overheid – Particulier – Internationaal.
Toepassing en naleving Aanvragers dienen gedetailleerde aanvragen in en moeten voldoen aan strenge regels.
Toepassingsgebieden Onderzoek, onderwijs, milieu, gezondheid, technologie, economische ontwikkeling, enz.
Voor- en nadelen
Voordelen: niet-terugvorderbare financiering; Nadelen: concurrentie, administratieve follow-up, strikte voorwaarden.

Zaaifondsenwerving

In de context van fondsenwerving verwijst de “seed”-fase 🌱 naar de eerste financieringsfase die een start-up doorloopt om fondsen te werven. Het is meestal de eerste stap na de initiële financiering door de oprichters van het bedrijf of andere naaste investeerders 💓.

De “seed”-fase is de allereerste financieringsronde waartoe een start-up toegang heeft. In dit stadium bevindt de start-up zich mogelijk nog in het productontwerp, de voorontwikkeling of de ontwikkeling van het product. markt onderzoeksfase.

Investeringen in deze fase zijn over het algemeen bescheiden in vergelijking met latere financieringsrondes. De opgehaalde bedragen variëren aanzienlijk afhankelijk van de aard van het bedrijf en zijn specifieke behoeften.

Investeerders kunnen business angels, vrienden 🧑🏾‍❤️‍🧑🏻, familieleden of durfkapitaalfondsen gespecialiseerd in vroege rondes.

Deze fondsen worden gebruikt voor essentiële behoeften zoals productontwikkeling, marktonderzoek, enz.

Kapitaalverhoging Serie A B C

Serie A-, serie B- en serie C-financieringsrondes zijn belangrijke fasen in het fondsenwervingsproces van een start-up. Elk van deze fases vertegenwoordigt een fase in de ontwikkeling en groei van het bedrijf. Ze worden gekenmerkt door grotere financieringsbedragen en hogere prestatie-eisen.

Serie A kapitaalverhoging

Serie A is meestal de eerste ronde van institutionele financiering voor een start-up, na de zaaifase. In deze fase heeft de start-up zijn concept al gevalideerd, mogelijk een prototype ontwikkeld of een minimum viable product (MVP) gelanceerd en een bepaald aantal gebruikers verworven ✅.

Het financieringsbedrag in een Serie A varieert aanzienlijk, maar kan variëren van een paar miljoen tot ongeveer tien miljoen dollar.

Investeerders in deze serie zijn over het algemeen venture kapitaalfondsen en institutionele investeerders. Ze zijn op zoek naar start-ups die hun groeipotentieel hebben laten zien en rentabiliteit.

Serie B fondsenwerving

Serie B is de volgende financieringsronde na serie A. Meestal heeft de start-up een bewezen baanrecord van gestage groei, een solide klantenbasis en voorspelbare toekomstige winstgevendheid.

Financieringsbedragen zijn over het algemeen hoger dan in Series A en kunnen variëren van enkele tientallen miljoenen dollars tot meer dan honderd miljoen.

Series B-investeerders zijn over het algemeen dezelfde als Series A-investeerders, evenals privé-investeerders. aandelenfondsen en privé participatiemaatschappijen.

Deze fondsen worden over het algemeen gebruikt voor versnelde groei, uitbreiding naar nieuwe markten, overname van concurrenten of investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Serie C fondsenwerving

Serie C is de derde 🟢 grote financieringsronde na Serie B. In dit stadium is de start-up over het algemeen in een vergevorderd stadium van ontwikkeling, heeft een solide klantenbasis, is op weg om winstgevend en overweegt misschien zelfs een beursgang op de middellange termijn.

De financieringsbedragen in deze ronde zijn nog hoger dan in vorige rondes en kunnen oplopen tot meer dan enkele honderden miljoenen dollars.

Investeerders zijn vaak private equity bedrijven, institutionele beleggers en soms durfkapitalisten.

Deze fondsen worden gebruikt voor massale groei, wereldwijde expansie 🌍, marktconsolidatie, strategische overnames of om het bedrijf voor te bereiden op een potentiële overname. IPO.

Hoe kapitaalverhoging voor een bedrijf : het proces

Zoals je je kunt voorstellen, is het proces complex en vereist het een nauwgezette voorbereiding. Laten we eens kijken naar de verschillende stadia die betrokken zijn bij geld inzamelen voor een start-up.

kapitaalverhoging

De fasen ontwikkelen 👇.

1. Eerste voorbereiding

In deze fase moet je je bedrijf voorbereiden op fondsenwerving. Je moet ervoor zorgen dat je een goed team hebt 💪 een goed gedefinieerd bedrijfsplan en een duidelijk inzicht in je financieringsbehoeften.

Er zijn natuurlijk verschillende stappen in deze voorbereiding:

 • Bedrijfsanalyse: je begint met een grondige beoordeling van je bedrijf. U onderzoekt
 • Financieringsvereisten: Hier zul je echt identificeren waarom je financiering nodig hebt.
 • Financiële doelstellingen: Bepaal de financiële doelstellingen van de fondsenwerving. Hoeveel geld hoop je op te halen?

2. Taxatiebeoordeling

Het is essentieel om de waarde van je bedrijf te bepalen. Dit is inclusief de financiële waarde, voordat je op zoek gaat naar investeerders. Dit staat bekend als een pre-money waardering en is het proces waarbij de waarde van je bedrijf wordt geschat voordat je op zoek gaat naar investeerders. geld inzamelen.

Deze waarde is belangrijk omdat het bepaalt welk deel van het eigendom investeerders zullen ontvangen in ruil ♻️ voor hun investering. Een realistische waardering is cruciaal voor het aantrekken van investeerders, omdat het de werkelijke waarde van je bedrijf weerspiegelt en duidelijke verwachtingen schept voor alle betrokken partijen.

3. Zoeken naar investeerders

Identificeer potentiële investeerders die op één lijn zitten met jouw bedrijf en doelstellingen. Dit kunnen zijn investeerders, risicokapitaal fondsen, participatiemaatschappijen…

Zoals u zich kunt voorstellen, is dit een essentiële stap. Voordat je begint, moet je 💡 duidelijk zijn over je financieringsbehoeften. Bereken hoeveel geld je nodig hebt, in welke fase van ontwikkeling je zit en wat je ervoor terug kunt krijgen.

Natuurlijk moet je ook een solide investeringsplan waarin je uitlegt hoe je de fondsen die je zoekt gaat gebruiken. Benadruk je bedrijfsmodel, je groeistrategie en je financiële prognoses.

Om investeerders te vinden en een netwerk op te bouwen, kun je het volgende proberen LinkedInGebruik online platforms of neem deel aan netwerkevenementen.

4. Pitch en presentatie

Als we het over pitchen hebben, hebben we het niet over dat heerlijke broodje 🥖… Nee, de pitch is een korte, krachtige presentatie.

Bereid een overtuigende pitch voor die je bedrijf, de waarde, de markt, het team en het groeiplan belicht. Deze presentatie is uiterst belangrijk om de aandacht van investeerders te trekken.

Je moet erin slagen de aandacht van het publiek te trekken. Je kunt gebruik maken van storytelling een interessante statistiek of een vraag.

Er zijn fases in je presentatie en hier zijn ze 👇:

 • Inleiding.
 • Probleem: Identificeer expliciet het probleem dat je bedrijf oplost. Investeerders moeten begrijpen waarom jouw oplossing nodig is.
 • Oplossing ✅: Presenteer je product als de oplossing. Benadruk wat jouw oplossing uniek maakt.
 • Doelmarkt 🎯: Beschrijf wie je klanten zijn, laat zien hoe groot de markt is en wat het groeipotentieel is.
 • Businessmodel: Leg uit hoe je geld verdient.
 • Tractie: Zet de belangrijkste prestaties van je bedrijf in de kijker.

5. Onderhandelingen

Besprekingen 👄 en onderhandelingen met potentiële investeerders zijn een belangrijk onderdeel 🔑 van het proces. Het is belangrijk om overeenstemming te vinden over de voorwaarden van de investering.

Om te slagen in onderhandelingen is het essentieel om expliciet te definiëren doelstellingenStel prioriteiten en bereid je voor door informatie over de andere partij te verzamelen. Actief luisteren en constructief communiceren zijn belangrijke vaardigheden, omdat ze je in staat stellen de behoeften en zorgen van de andere partij te begrijpen.

Het doen van strategische concessies is vaak noodzakelijk, terwijl gezocht wordt naar win-win oplossingen die waarde creëren voor alle partijen. Duidelijke, juridisch bindende documentatie is essentieel om de voorwaarden van de overeenkomst vast te leggen. Tijdsbeheer is een belangrijke overweging, aangezien onderhandelingen zich in de loop van de tijd kunnen voortslepen ⏳.

6. Hoe kapitaalverhoging : Due diligence

Due diligence is een proces van grondig onderzoek dat bedrijven, investeerders en andere partijen uitvoeren voordat ze commerciële transacties aangaan, zoals fusies en overnames, investeringen, partnerschappen of contractuele overeenkomsten.

Het doel van due diligence is het verzamelen van nauwkeurige en betrouwbare informatie 📄 over een bedrijf. Het doel? De risico’s, voordelen, waarde en wettelijkheid van de transactie beoordelen. Het omvat doorgaans het onderzoeken van de financiën, activa, contracten, bestuur, personeelszaken, naleving van regelgeving, lopende rechtszaken en andere relevante aspecten van het bedrijf.

Investeerders voeren uitgebreide due diligence om de financiële gezondheid, levensvatbaarheid en het potentieel van je bedrijf te beoordelen. Wees bereid om gedetailleerde informatie te verstrekken.

7. De deal afronden

Dit is de fase waarin alle partijen die betrokken zijn bij een zakelijke transactie 🫱🏼‍🫲🏼 zich verbinden tot de overeengekomen voorwaarden. Dit is een kritiek moment dat plaatsvindt nadat de onderhandelingen succesvol zijn afgerond en er overeenstemming is bereikt over de details van de overeenkomst.

Zodra de onderhandelingen zijn afgerond en ijver tevreden is, kunt u de overeenkomst afronden en het geld ontvangen.

8. Afsluiting

En, dit is de laatste fase, we beoordelen de handtekeningen 🖋️ op de definitieve documenten zoals contracten, overeenkomsten…

De fondsenwerving is voltooid wanneer het geld is overgemaakt en de wettelijke overeenkomsten zijn ondertekend. Vanaf dat moment kun je het geld gebruiken om je bedrijf te ontwikkelen volgens het opgestelde plan.

Het is essentieel om de voorwaarden van de overeenkomst te controleren en na te leven, zodat alle partijen zich eraan houden en de gestelde doelen worden bereikt.

Nu we de definitie en het proces hebben gezien, waarom vragen we niet iemand die daadwerkelijk geld heeft opgehaald om ons de informatie te geven die we nodig hebben?

Kapitaalverhoging voor bedrijven : Interview met Tom Benattar

We hebben een reeks vragen gesteld aan Tom Benattar die geld inzamelde voor zijn bedrijf PixelMe.

tom-benattar

Ik moet erop wijzen dat de fondsenwerving waar ik het nu over ga hebben, voor mijn bedrijf vóór PixelMe was. Dat ik een jaar geleden verkocht

geleden

Kun je jezelf voorstellen? Je bedrijf voorstellen? En ons vertellen wat het doet?

Mijn naam is Tom 😄, ik zit al zo’n tien jaar in de SaaS-business en PixelMe is een URL-verkorter waarmee je retargetingpixels aan links kunt toevoegen.
De doelgroep zijn voornamelijk Amazon-verkopers.
Een URL-verkorter is een dienst die een lange URL inkort in een kortere versie.
Het werkt door een lange URL te nemen en er een nieuwe, kortere URL aan te geven, meestal bestaande uit een paar alfanumerieke tekens.

Je hebt met succes fondsen geworven. Kun je ons uitleggen wat fondsenwerving is? Hoe zou je het uitleggen aan een publiek dat niet bekend is met dit onderwerp? En waarom is het belangrijk voor bedrijven?

Bij fondsenwerving geef je een deel van je kapitaal in ruil voor een som geld aan investeerders, met als doel je bedrijf sneller te laten groeien.

Voor een beginner is het gewoon een kwestie van een deel van de aandelen van je bedrijf toekennen aan een investeerder in ruil voor geld dat de investeerder in het bedrijf inbrengt. Het doel is dat de investeerder na vijf jaar 10 tot 100 keer zijn initiële investering heeft terugverdiend.

Dit is alleen belangrijk als het bedrijf echte groei doormaakt, waarvoor veel kapitaal nodig is om sneller te gaan en een markt te veroveren terwijl je wacht om een evenwichtspunt te vinden.

Welke soorten investeerders zijn over het algemeen betrokken bij het werven van fondsen voor start-ups en wat zijn hun beweegredenen?

Er zijn twee soorten beleggers. Ten eerste zijn er de business angels Ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht of het heel goed hebben gedaan en die belastingvrij een beetje terug willen geven en hopen op een mooie meerwaarde.

Dan zijn er de professionele investeerders (VC’s), die worden gefinancierd door grote bedrijven. Voor hen is het eenvoudig: ze weten dat voor elke 10 bedrijven er één is die x100 van de investering zal opbrengen, dus kunnen ze een veelvoud van het geld teruggeven aan de bedrijven.

Wat zijn de belangrijkste criteria waar investeerders naar kijken als ze overwegen een start-up te financieren?

Het hangt echt af van het stadium (seed, serie A, B, C…). In ons geval, de seed-fase, zullen investeerders vooral kijken naar het team en de markt. Is dit team in staat om over vijf jaar iets ongelooflijks te leveren in deze markt?

Waar ik het over heb zijn financieringsrondes met impliciete, gecodificeerde regels. A zaadronde haalt bijvoorbeeld tussen de 500K en 2 miljoen euro op, met een waardering tussen de 1 en 5 miljoen euro. Series A, B en C zijn de volgende rondes die een start-up doet om zichzelf te financieren.

Wat zijn de voor- en nadelen van fondsenwerving bij investeerders, vergeleken met financiering op eigen kracht of uit andere bronnen?

Voordelen: geld beschikbaar hebben voordat je een omzet of veel omzet hebt, massaal en snel werven om sneller te gaan, toegang hebben tot een enigszins gesloten netwerk.

Een investeerder geeft geld in ruil voor aandelen in een bedrijf.

Ze willen uiteindelijk een veelvoud van hun investering terugverdienen (bijvoorbeeld 10 tot 100 keer). Het probleem hiermee is dat de verkoopprijs van het bedrijf erg hoog moet zijn voor de investeerder om te krijgen wat hij wil.

Overwegende dat een ondernemer die geen geld heeft opgehaald, zal zijn bedrijf voor een paar duizend of zelfs miljoenen euro’s kunnen verkopen en zal daar heel blij mee zijn.

Nadelen: verlies van autonomie, verantwoording moeten afleggen en, bovenal, wat de meeste ondernemers vergeten is dat een bedrijf dat niet meer dan een seed van 1 miljoen ophaalt, een waardering van 4 tot 5 miljoen. Dit betekent dat de VC op zijn minst een exit van 20 tot 50 miljoen verwacht. De ondernemer daarentegen kan rijk worden door zijn bedrijf voor 5 miljoen te verkopen.

Hoe kapitaalverhoging : voorbeelden om te onthouden

We gaan het nu hebben over de bedrijven die zich hebben weten te onderscheiden met hun fondsenwerving voor bedrijven.

Fondsenwerving voor bedrijven: Uber

uber-us

Je bent waarschijnlijk bekend met Uber. Ja, we hebben het over het mobiliteitstechnologiebedrijf. Het werd opgericht in 2009 en biedt een mobiele app 📱 die passagiers die op zoek zijn naar een rit verbindt met beschikbare chauffeurs. De service van Uber is voornamelijk gericht op autovervoer, hoewel het bedrijf zijn aanbod heeft uitgebreid naar andere vormen van vervoer, zoals:

 • Fietsen.
 • Elektrische scooters.
 • Maaltijdbezorging via Uber Eats.

Nu we weten wat het is, laten we eens kijken naar de fondsenwerving, een van de meest opmerkelijke in de geschiedenis van start-ups 🌠.

Bij de lancering in 2009 financierden oprichters Travis Kalanick en Garrett Camp hun bedrijf aanvankelijk zelf. Maar om de groei te versnellen, benaderden ze durfkapitalisten. In 2010 haalde Uber 1,25 miljoen dollar op. risicokapitaalfinanciering.

Met deze eerste financiering kon Uber snel uitbreiden in veel Amerikaanse steden en internationaal. Het ride-sharing model was innovatief en trok veel belangstelling.

In 2011 haalde Uber 37 miljoen dollar op in zijn Serie B-financieringsronde, geleid door Menlo Ventures. Deze ronde was cruciaal voor de internationale uitbreiding van het bedrijf.

In de loop der jaren heeft Uber verschillende financieringsrondes afgerond, met investeerders als Google Ondernemingen, Benchmark en anderen. Het bedrijf is zijn wereldwijde bereik blijven uitbreiden en zijn diensten blijven diversifiëren, waaronder UberX, UberEATS en UberPool.

Na miljarden aan privéfinanciering te hebben verzameld, ging Uber in 2019 eindelijk naar de beurs 💰. De beursgang werd echter ontsierd door vragen over de waardering en financiële verliezen.

Hoe u kapitaalverhoging kunt : Welkom in de Jungle

welcometothejungle

Welcome to the Jungle is een wervings- en contentplatform voor bedrijven en werkzoekenden.

Het werd in 2015 opgericht door Jérémy Clédat en Bertrand Uzee.

Het bedrijf heeft verschillende financieringsrondes opgehaald om zijn uitbreiding en de ontwikkeling van zijn platform te ondersteunen. Drie fondsenwervingen sinds 2015 – behoorlijk sterk, nietwaar?

Bij de eerste fondsenwerving, in 2018, wist het platform €7 miljoen op te halen, met als doel zijn reputatie en merk te vergroten. In 2023 wist het Franse bedrijf €50 miljoen op te halen.

Deze derde financieringsronde werd mogelijk gemaakt door hun partners:

 • Revaia.
 • XAnge.
 • Bpifrance.
 • Blisce/.
 • Cipio Partners.
 • ADP Groep.
 • Kotogri.
 • RAISE Sherpa’s.

Met deze financiering kan het bedrijf zich beter profileren, aangezien het van plan is internationaal uit te breiden, met name in de Verenigde Staten.

Airbnb: Hoe kapitaalverhoging

airbnb-us

Een bedrijf dat u waarschijnlijk wel kent, heeft ook geld opgehaald. Dat klopt, we hebben het over Airbnb. Dit online platform dat particulieren kortetermijnaccommodatie laat verhuren, werd in 2008 opgericht door Brian Chesky, Joe Gebbia en Nathan Blecharczyk.

Het bedrijf heeft een uitzonderlijke groei doorgemaakt, maar dit is het verhaal van hun fondsenwerving.

Toen het werd opgericht, werd het gelanceerd met beperkte financiële middelen. De oprichters verkochten zelfs cornflakes 🥣 om aan geld te komen. In 2009 voltooide Airbnb zijn eerste Serie A-financieringsronde en haalde zo’n $7,2 miljoen op bij investeerders waaronder Sequoia Capital.

Met het opgehaalde geld was het bedrijf in staat om zijn activiteiten internationaal uit te breiden en zijn aanwezigheid in vele steden over de hele wereld te vergroten.

In de loop der jaren heeft het bedrijf verschillende andere financieringsrondes gedaan, waaronder Serie B, C en D financieringen die honderden miljoenen dollars opbrachten.

Na jaren van ontwikkeling en fondsenwerving voltooide Airbnb uiteindelijk zijn beursgang 💰 (IPO) in december 2020. Deze stap was een belangrijk moment in de geschiedenis van het bedrijf, waardoor het een beursgenoteerd bedrijf kon worden.

Conclusie van het artikel

Zoals je weet, komt aan alle goede dingen een einde. En dit artikel over het werven van startkapitaal is er daar één van. We hebben begrippen behandeld zoals:

 • ➡️ De definitie van fondsenwerving.
 • ➡️ Het proces.
 • ➡️ Interview.
 • ➡️ Fondsenwervers om te onthouden.

FAQ over hoe kapitaalverhoging

We zouden je niet zo abrupt verlaten zonder je een paar noties te geven over het onderwerp waar we het vandaag over hebben gehad. Kom op, laten we eens kijken 👇.

Wat zijn de gevolgen van kapitaalverhoging voor een start-up?

Het heeft belangrijke gevolgen voor een start-up. Het kan een grote impact hebben op zijn ontwikkeling, groei, bestuur en activiteiten.

Er zijn voor- en nadelen.

Zoals je zou verwachten, is dit het einde van ons artikel, maar je hebt nu een solide basis in hoe je kunt kapitaalverhoging. 🚀

Mélisande

Verder gaan

Hoe doe je aan sourcing kandidaten en wat is het? Dit is een hoeksteen op het gebied van werving en

15/04/2024

In de 🌌 competitieve wereld van werving en selectie is het ontwikkelen van een effectieve sourcingstrategie een must voor elke

13/04/2024

Wil je een e-mailadres verifiëren of testen ? Dan heb je een mailtester nodig. 🤔 In dit artikel leggen we

02/04/2024

Ontvang het ultieme eBook voor prospectie via meerdere kanalen (Engels) 📨

7 voorbeelden van effectieve prospectieberichten die de respons in prospectiecampagnes zullen verhogen.

Ebook-7-messages-US-mockup

7 contoh pesan prospek yang sukses di LinkedIn (english)

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story