Jak pozyskać kapitał

Dziś dowiemy się, w jaki sposób młode firmy pozyskują kapitał potrzebny do odniesienia sukcesu finansowego. Masz to, porozmawiamy o jak pozyskać kapitał. I ruszamy! Oczywiście przygotujcie się na małą niespodziankę 😉 .

W porządku obrad dla tego artykułu

 • ➡️ Definicja pozyskać kapitał.
 • ➡️ Proces.
 • ➡️ Wywiad.
 • ➡️ Pozyskać kapitał to remember.

Jak pozyskać kapitał dla biznesu? Definicja

Zanim 🤿 w pełni zagłębimy się w temat, przyjrzyjmy się najpierw definicji tych terminów.

Zbieranie funduszy, ogólnie rzecz biorąc, odnosi się do procesu, w ramach którego biznes lub organizacja poszukuje finansowania 💰 lub kapitału finansowego od inwestorów, pożyczkodawców lub darczyńców w celu wsparcia swojej działalności, ekspansji lub projektów.

W kontekście start-upów i świata przedsiębiorczość Fundraising odnosi się do pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój młodej firmy.

Istnieje kilka popularnych metod pozyskiwania funduszy. Przyjrzyjmy się im teraz.

Pozyskiwanie funduszy dla biznesu :Venture capital

Inwestorzy venture capital zapewniają fundusze start-upom w zamian za udziały kapitałowe w spółce.

Venture capital jest często określany skrótem VC. Jest to rodzaj działalności finansowanie, w ramach którego inwestorzy, zwani „inwestorami venture capital” lub „inwestorami venture capital”, zapewniają fundusze start-upom i przedsiębiorstwom. wzrost w zamian za udziały kapitałowe w spółce.

Ogólnie rzecz biorąc inwestować spółki o wysokim potencjale wzrostu 📈, ale które mogą również wiązać się z wysokim poziomem ryzyka.

Aspekt Opis
Cel Wspieranie firm o wysokim potencjale wzrostu, w szczególności start-upów.
Finansowanie kapitałowe Inwestowanie środków w zamian za akcje lub udziały w spółce.
Ryzyko i zwrot Wysokie ryzyko, z potencjałem znacznych zwrotów, jeśli się powiedzie.
Zaangażowanie inwestorów Zapewnienie doradztwa, zasobów i wiedzy specjalistycznej oprócz finansowania.
Fazy finansowania Zaangażowany na różnych etapach rozwoju firmy (seed, start-up, wzrost, IPO).
Wyjście Zyski są realizowane, gdy spółka jest sprzedawana lub wprowadzana na giełdę.

Finansowanie partycypacyjne (lub kampania pozyskać kapitał)

Firmy zabiegają o niewielkie wkłady finansowe od duża liczba osób przez internet platformy crowdfundingowe 🖥️. Ta forma finansowania staje się coraz bardziej popularna w ostatnich latach. Oferuje nowe możliwości finansowania dla różnych projektów i firm.

Aspekt Opis
Rodzaje finansowania społecznościowego
Darowizna: wkład bez oczekiwania zwrotu finansowego. – Nagrody: nagrody niefinansowe w zamian za wsparcie. – Pożyczka: pożyczenie pieniędzy z przyszłą spłatą. – Inwestycja: inwestycja w zamian za udziały lub akcje.
Platformy finansowania społecznościowego
Platformy internetowe umożliwiają właścicielom projektów tworzenie kampanii finansowania partycypacyjnego.
Zróżnicowane projekty
Służy do finansowania szerokiej gamy projektów, w tym premier produktów, filmów, projektów społecznościowych, firm itp.
Podział ryzyka i nagrody
Finansowanie jest rozdzielane między wielu darczyńców, co zmniejsza zależność od jednego inwestora.
Widoczność i marketing Możliwość promowania projektu, przyciągania uwagi mediów i budowania bazy fanów.
Przepisy Przepisy różnią się w zależności od kraju, z konkretnymi przepisami regulującymi finansowanie społecznościowe.

Finansowanie dłużne

To jest zbieranie funduszy mechanizm. Firma lub organizacja pożycza pieniądze od pożyczkodawców, zazwyczaj w formie pożyczki bankowe 💳, emisje obligacji lub finansowanie uzyskane od prywatni inwestorzy. Firma jest zobowiązana do spłaty pożyczonej kwoty, często wraz z odsetkami, w określonym czasie. Istnieje kilka metod finansowanie dłużne, takich jak:

 • Kredyty bankowe 💰.
 • Obligacje.
 • Pożyczki kapitałowe.
 • Linie kredytowe.

Pożyczki są często zabezpieczone przez zabezpieczenie takich jak nieruchomości 🏢, sprzęt lub aktywa biznesowe. W przypadku niewykonania zobowiązania pożyczkodawca może zająć te aktywa, aby odzyskać swoje roszczenie.

Aspekt Opis
Rodzaje finansowania dłużnego Pożyczki bankowe – Obligacje – pozyskać kapitał – Linie kredytowe
Warunki oprocentowania i spłaty
Firmy płacą odsetki od pożyczonej kwoty i spłacają je zgodnie z warunkami umowy.
Zabezpieczenie pożyczki
Pożyczki są często zabezpieczone zabezpieczeniami, takimi jak nieruchomości lub aktywa spółki.
Korzyści
Szybki dostęp do gotówki – Zachowanie kontroli nad biznesem – Odliczenie odsetek jako kosztu podatkowego.
Wady
Spłata z odsetkami – Ryzyko obciążenia finansowego – Konsekwencje braku spłaty.
Rodzaje spółek
Używany przez firmy różnej wielkości, w tym małe przedsiębiorstwa, spółki giełdowe i organizacje non-profit.

Kapitał zalążkowy

Seeding jest również znany jako Finansowanie zalążkowe 🌱. Jest to kluczowy etap w cyklu finansowania start-upów. Jest to pierwsze finansowanie, jakie start-up uzyskuje na uruchomienie swojej działalności. działania opracować prototyp lub przeprowadzić badania rynkowe.

Źródła finansowania zalążkowego mogą obejmować

 • Oszczędności osobiste.
 • Aniołowie biznesu.
 • Konkursy 🖊️.

Celem jest przekształcenie obiecującego pomysłu w działający biznes.

Aspekt Opis
Definicja finansowania zalążkowego Pierwszy etap finansowania dla start-upów, zapewniający kapitał na pierwsze uruchomienie.
Źródła finansowania
Obejmuje osobiste oszczędności założycieli, aniołów biznesu, dotacje itp.
Aniołowie biznesu Anioły biznesu inwestują własne pieniądze w zamian za udziały kapitałowe.
Cele finansowania zalążkowego
Przekształcenie pomysłu w działający biznes, zademonstrowanie realnego modelu biznesowego, przyciągnięcie klientów i opracowanie strategii rozwoju.
Wielkość inwestycji Zainwestowane kwoty są skromne w porównaniu z późniejszymi etapami finansowania.
Związane z tym ryzyko Etap wysokiego ryzyka z wysokim wskaźnikiem niepowodzeń.
Przejście do innych etapów finansowania Po osiągnięciu sukcesu, etap zalążkowy może prowadzić do późniejszego finansowania, takiego jak kapitał wysokiego ryzyka.
Znaczenie przygotowania Solidne przygotowanie, w tym biznesplan, jest niezbędne do przyciągnięcia inwestorów.

Dotacje i konkursy

Są to sumy pieniędzy 💸 lub korzyści finansowe zapewniane przez rządy, organizacje non-profit w celu wsparcia:

 • Projekty.
 • Działania.
 • Lub konkretne inicjatywy.

Jest to rodzaj bezzwrotnej dotacji. Oznacza to, że odbiorcy nie mają obowiązku zwrotu otrzymanych środków 🤩.

Aspekt Opis
Cel dotacji Wspieranie konkretnych projektów, działań lub inicjatyw bez obowiązku spłaty.
Źródła finansowania Rządy, organizacje międzynarodowe, firmy prywatne, fundacje filantropijne itp.
Rodzaje dotacji Rządowe – Prywatne – Międzynarodowe.
Zastosowanie i zgodność Kandydaci składają szczegółowe wnioski i muszą przestrzegać surowych zasad.
Obszary zastosowań Badania, edukacja, środowisko, zdrowie, technologia, rozwój gospodarczy itp.
Zalety i wady
Zalety: bezzwrotne finansowanie; Wady: konkurencyjność, działania administracyjne, rygorystyczne warunki.

Zbieranie funduszy zalążkowych

W kontekście pozyskiwania funduszy, faza „seed” 🌱 odnosi się do pierwszego etapu finansowania, przez który przechodzi start-up w celu uzyskania funduszy. Jest to zazwyczaj pierwszy krok po początkowym finansowaniu przez założycieli firmy lub innych bliskich inwestorów 💓.

Faza „zalążkowa” to pierwsza runda finansowania, do której start-up ma dostęp. Na tym etapie start-up może nadal znajdować się na etapie projektowania produktu, wstępnego rozwoju lub rynek etap badań.

Inwestycje w tej fazie są zazwyczaj skromne w porównaniu z późniejszymi rundami finansowania. Zebrane kwoty różnią się znacznie w zależności od charakteru firmy i jej konkretnych potrzeb.

Inwestorami mogą być aniołowie biznesu, przyjaciele 🧑🏾‍❤️‍🧑🏻, członkowie rodziny lub fundusze venture capital specjalizujący się we wczesnych rundach.

Fundusze te są wykorzystywane na podstawowe potrzeby, takie jak rozwój produktu, badania rynku itp.

Pozyskiwanie funduszy Seria A B C

Rundy finansowania serii A, serii B i serii C są kluczowymi etapami w procesie pozyskiwania funduszy przez start-up. Każdy z tych etapów reprezentuje fazę rozwoju i wzrostu firmy. Charakteryzują się one większymi kwotami finansowania i wyższymi wymaganiami dotyczącymi wyników.

Pozyskiwanie funduszy w ramach serii A

Seria A to zazwyczaj pierwsza runda finansowania instytucjonalnego dla start-upu, następująca po fazie zalążkowej. Na tym etapie start-up zweryfikował już swoją koncepcję, mógł opracować prototyp lub wprowadzić na rynek minimalny opłacalny produkt (MVP) i pozyskał określoną liczbę użytkowników ✅.

Kwota finansowania w serii A jest bardzo różna, ale może wynosić od kilku do około dziesięciu milionów dolarów.

Inwestorzy w tej serii to zazwyczaj venture fundusze kapitałowe i inwestorów instytucjonalnych. Poszukują oni start-upów, które wykazały swój potencjał wzrostu i rentowność.

Pozyskać kapitał serii B

Seria B to kolejna runda finansowania po serii A. Zazwyczaj start-up ma sprawdzoną pozycję na rynku. osiągnięcia stabilnego wzrostu, solidnej bazy klientów i przewidywalnej przyszłej rentowności.

Kwoty finansowania są zazwyczaj wyższe niż w przypadku serii A i mogą wynosić od kilkudziesięciu milionów dolarów do ponad stu milionów.

Inwestorzy serii B są zasadniczo tacy sami jak inwestorzy serii A, a także inwestorzy prywatni fundusze kapitałowe i prywatny firmy kapitałowe.

Fundusze te są zazwyczaj wykorzystywane na przyspieszony wzrost, ekspansję na nowe rynki, przejęcia konkurentów lub inwestycje w badania i rozwój.

Pozyskiwanie funduszy z serii C

Seria C jest trzecią 🟢 główną rundą finansowania po serii B. Na tym etapie start-up jest zazwyczaj na zaawansowanym etapie rozwoju, ma solidną bazę klientów i jest na dobrej drodze, aby stać się liderem na rynku. opłacalny i może nawet rozważyć IPO w perspektywie średnioterminowej.

Kwoty finansowania w tej rundzie są jeszcze większe niż w poprzednich rundach i mogą przekroczyć kilkaset milionów dolarów.

Inwestorzy często obejmują private equity firmy, inwestorzy instytucjonalni, a czasami inwestorzy venture capital.

Fundusze te są wykorzystywane do ogromnego wzrostu, globalnej ekspansji 🌍, konsolidacji rynku, strategicznych przejęć lub do przygotowania firmy do potencjalnego przejęcia. IPO.

Jak pozyskać kapitał dla biznesu: proces

Jak można sobie wyobrazić, proces ten jest złożony i wymaga skrupulatnego przygotowania. Przyjrzyjmy się różnym etapom zaangażowanym w pozyskać kapitał dla start-upu.

pozyskać kapitał

Rozwijanie etapów 👇.

1. Wstępne przygotowanie

Etap ten obejmuje przygotowanie firmy do pozyskiwania funduszy. Musisz upewnić się, że masz dobry zespół 💪 dobrze zdefiniowany biznesplan i jasne zrozumienie swoich potrzeb finansowych.

Przygotowanie to składa się oczywiście z kilku etapów:

 • Analiza biznesowa: zaczynasz od dokładnej oceny swojej firmy. Zbadane zostaną
 • Wymagania dotyczące finansowania: W tym miejscu naprawdę określisz, dlaczego potrzebujesz finansowania.
 • Cele finansowe: Określ cele finansowe zbiórki pieniędzy. Ile pieniędzy chcesz zebrać?

2. Ocena wartości

Istotne jest określenie wartości swojej firmy. Obejmuje to jego wartość finansową, zanim zaczniesz szukać inwestorów. Jest to proces szacowania wartości firmy przed rozpoczęciem poszukiwania inwestorów.

Wartość ta jest ważna, ponieważ określa udział we własności, jaki inwestorzy otrzymają w zamian ♻️ za swoją inwestycję. Realistyczna wycena ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia inwestorów, ponieważ odzwierciedla prawdziwą wartość firmy i określa jasne oczekiwania dla wszystkich zaangażowanych stron.

3. Wyszukiwanie inwestorów

Zidentyfikuj potencjalnych inwestorów, którzy są zgodni z Twoją działalnością i celami. Może to obejmować aniołowie biznesu, venture capital fundusze, firmy private equity.

Jak można sobie wyobrazić, jest to niezbędny krok. Zanim zaczniesz, musisz mieć 💡 jasność co do swoich potrzeb finansowych. Ustal, ile pieniędzy potrzebujesz, na jakim etapie rozwoju jesteś i co możesz zaoferować w zamian.

Oczywiście należy również stworzyć solidne plan inwestycyjny który wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystasz fundusze, o które się ubiegasz. Podkreśl swój model biznesowy, swoją strategię rozwoju i swoje prognozy finansowe.

Aby znaleźć inwestorów, zbudować sieć, możesz spróbować LinkedIn, korzystać z platform internetowych lub uczestniczyć w wydarzeniach networkingowych.

4. Pitch i prezentacja

Kiedy mówimy o pitchingu, nie mówimy o tej pysznej małej bułeczce 🥖…. Nie, pitch to krótka, zwięzła prezentacja.

Przygotuj przekonującą prezentację, która podkreśli Twoją firmę, jej wartość, rynek, zespół i plan rozwoju. Prezentacja ta jest niezwykle istotna dla przyciągnięcia uwagi inwestorów.

Musisz odnieść sukces w przyciągnięciu uwagi odbiorców. Możesz użyć opowiadanie historii interesującą statystykę lub pytanie.

Istnieją etapy prezentacji, a oto one 👇:

 • Wprowadzenie.
 • Problem: Wyraźnie określ problem, który rozwiązuje Twoja firma. Inwestorzy muszą zrozumieć, dlaczego Twoje rozwiązanie jest potrzebne.
 • Rozwiązanie ✅: Przedstaw swój produkt jako rozwiązanie. Podkreśl, co sprawia, że Twoje rozwiązanie jest wyjątkowe.
 • Rynek docelowy 🎯: Opisz, kim są Twoi klienci, pokaż wielkość rynku i jego potencjał wzrostu.
 • Model biznesowy: Wyjaśnij, w jaki sposób zarabiasz pieniądze.
 • Trakcja: Podkreśl kluczowe osiągnięcia swojej firmy.

5. Negocjacje

Dyskusje 👄 i negocjacje z potencjalni inwestorzy są kluczową częścią procesu. Ważne jest, aby znaleźć wspólną płaszczyznę dla warunków inwestycji.

Aby odnieść sukces w negocjacjach, konieczne jest wyraźne zdefiniowanie celeUstal priorytety i przygotuj się, zbierając informacje o drugiej stronie. Aktywne słuchanie i konstruktywna komunikacja są kluczowymi umiejętnościami, ponieważ umożliwiają zrozumienie potrzeb i obaw drugiej strony.

Dokonywanie strategicznych ustępstw jest często konieczne, przy jednoczesnym poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron. Jasna, prawnie wiążąca dokumentacja jest niezbędna do zapisania warunków umowy. Zarządzanie czasem jest ważnym aspektem, ponieważ negocjacje mogą przeciągać się w czasie ⏳.

6. Jak pozyskać kapitał : Due diligence

Due diligence to proces dokładnej analizy i badania, który spółki, inwestorzy i inne strony przeprowadzają przed zaangażowaniem się w transakcje handlowe, takie jak fuzje i przejęcia, inwestycje, partnerstwa lub umowy umowne.

Celem badania due diligence jest zebranie dokładnych i wiarygodnych informacji 📄 na temat spółki. Cel? Ocena ryzyka, korzyści, wartości i legalności transakcji. Zazwyczaj obejmuje to badanie finansów spółki, jej aktywów, umów, zarządzania, zasobów ludzkich, zgodności z przepisami, toczących się postępowań sądowych i innych istotnych aspektów.

Inwestorzy przeprowadzają szeroko zakrojone należyta staranność aby ocenić kondycję finansową, rentowność i potencjał firmy. Bądź przygotowany na dostarczenie szczegółowych informacji.

7. Finalizacja transakcji

Jest to etap, na którym wszystkie strony zaangażowane w transakcję biznesową zobowiązują się 🫱🏼‍🫲🏼 do przestrzegania uzgodnionych warunków. Jest to krytyczny moment, który następuje po pomyślnym zakończeniu negocjacji i uzgodnieniu szczegółów umowy.

Po zakończeniu i zakończeniu negocjacji staranność Po spełnieniu tego warunku można sfinalizować umowę i uzyskać środki.

8. Zamknięcie

I to jest ostatnia faza, w której dokonujemy przeglądu podpisy 🖋️ na dokumentach końcowych, takich jak umowy, porozumienia…

Pozyskiwanie funduszy jest zakończone po przekazaniu środków i podpisaniu umów prawnych. Od tego momentu możesz wykorzystać fundusze na rozwój swojej firmy zgodnie z ustalonym planem.

Istotne jest monitorowanie i przestrzeganie warunków umowy, tak aby wszystkie strony jej przestrzegały, a wyznaczone cele zostały osiągnięte.

Skoro poznaliśmy już definicję i proces, dlaczego nie poprosimy kogoś, kto faktycznie zebrał pieniądze, o udzielenie nam potrzebnych informacji?

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Pozyskać kapitał dla biznesu : Wywiad z Tomem Benattarem

Zadaliśmy serię pytań do Tom Benattar który zebrał fundusze dla swojej firmy PixelMe.

tom-benattar

Powinienem zaznaczyć, że zbiórka funduszy, o której za chwilę opowiem, dotyczyła mojej firmy przed PixelMe. Którą sprzedałem rok temu

temu

Czy możesz się przedstawić? Przedstawić swoją firmę? I powiedzieć nam, czym się zajmuje?

Nazywam się Tom 😄, działam w branży SaaS od około dziesięciu lat, a PixelMe to skracacz adresów URL, który umożliwia dodawanie pikseli retargetingowych do linków.
Docelowymi odbiorcami są głównie sprzedawcy Amazon.
Skracacz adresów URL to usługa, która skraca długi adres URL do krótszej wersji.
Działa to poprzez pobranie długiego adresu URL i nadanie mu nowego, krótszego, zazwyczaj składającego się z kilku znaków alfanumerycznych.

Udało ci się zebrać fundusze. Czy możesz nam wyjaśnić, czym jest zbieranie funduszy? Jak wytłumaczyłbyś to nowym odbiorcom? I dlaczego jest to ważne dla firm?

Pozyskiwanie funduszy polega na przekazaniu inwestorom części kapitału w zamian za pewną sumę pieniędzy, w celu umożliwienia szybszego rozwoju firmy.

Dla nowicjusza jest to po prostu przypadek przyznania części udziałów spółki inwestorowi w zamian za pieniądze, które inwestor wpłaca do spółki. Celem jest odzyskanie przez inwestora od 10 do 100-krotności jego początkowej inwestycji po pięciu latach.

Jest to ważne tylko wtedy, gdy firma doświadcza prawdziwego wzrostu, który wymaga dużego kapitału, aby przyspieszyć i podbić rynek, czekając na znalezienie punktu równowagi.

Jakiego rodzaju inwestorzy są zazwyczaj zaangażowani w pozyskiwanie funduszy dla start-upów i jakie są ich motywacje?

Istnieją dwa rodzaje inwestorów. Po pierwsze, są to aniołowie biznesu 👼 przedsiębiorcy, którzy sprzedali swoje firmy lub osiągnęli bardzo dobre wyniki i którzy chcą oddać trochę pieniędzy, nie płacąc podatku, i mają nadzieję na osiągnięcie znacznego zysku kapitałowego.

Następnie są profesjonalni inwestorzy (VC), którzy są finansowani przez ogromne korporacje. Dla nich jest to proste: wiedzą, że na każde 10 firm przypada jedna, która zarobi x100 inwestycji, więc będą w stanie zwrócić korporacjom dużą wielokrotność pieniędzy.

Jakie są główne kryteria, na które zwracają uwagę inwestorzy rozważający finansowanie start-upu?

To naprawdę zależy od etapu (seed, seria A, B, C…). W naszym przypadku, na etapie zalążkowym, inwestorzy będą głównie patrzeć na zespół i rynek. Czy ten zespół jest w stanie dostarczyć coś niesamowitego w ciągu pięciu lat na tym rynku?

To, o czym mówię, to rundy finansowania z ukrytymi, skodyfikowanymi zasadami. A runda seed na przykład, pozyska od 500 tys. do 2 mln euro, przy wycenie od 1 do 5 mln euro. Serie A, B i C to kolejne rundy, w których start-up będzie się finansował.

Jakie są zalety i wady pozyskiwania funduszy od inwestorów w porównaniu z finansowaniem własnym lub z innych źródeł?

Zalety Pieniądze dostępne przed rotacją lub dużą rotacją, masowa i szybka rekrutacja, aby działać szybciej, mając dostęp do nieco zamkniętej sieci.

Inwestor przekazuje pieniądze w zamian za udziały w spółce.

Ich celem jest ostateczne odzyskanie wielokrotności swojej inwestycji (na przykład od 10 do 100 razy). Problem polega na tym, że cena sprzedaży spółki musi być bardzo wysoka, aby inwestor mógł uzyskać to, czego chce.

mając na uwadze, że przedsiębiorca który nie zebrał żadnych pieniędzy, będzie mógł sprzedać swój biznes za kilka tysięcy lub nawet milionów euro i będzie z tego bardzo zadowolony.

Wady Utrata autonomii, konieczność ponoszenia odpowiedzialności, a przede wszystkim to, o czym większość przedsiębiorców zapomina, to fakt, że firma, która nie pozyska nic więcej niż 1 milion euro, będzie miała wycena od 4 do 5 milionów. Oznacza to, że co najmniej VC będzie oczekiwać wyjścia w wysokości od 20 do 50 milionów. Z drugiej strony przedsiębiorca może stać się bogaty, sprzedając swoją firmę za 5 milionów.

Jak pozyskać kapitał : przykłady do zapamiętania

Porozmawiamy teraz o tych firmach, którym udało się wyróżnić z tłumu dzięki pozyskiwaniu funduszy dla biznesu.

Fundraising dla biznesu: Uber

uber-us

Prawdopodobnie jesteś zaznajomiony z Uber. Tak, mówimy o firmie zajmującej się technologią mobilności. Została założona w 2009 roku i oferuje aplikację mobilną 📱, która łączy pasażerów szukających przejazdu z dostępnymi kierowcami. Usługa Uber koncentruje się głównie na transporcie samochodowym, chociaż firma rozszerzyła swoją ofertę na inne środki transportu, takie jak:

 • Rowery.
 • Hulajnogi elektryczne.
 • Dostawa posiłków przez Uber Eats.

Teraz, gdy już wiemy, co to jest, przyjrzyjmy się jego zbiórce funduszy, która jest jedną z najbardziej niezwykłych w historii start-upów 🌠.

Kiedy firma wystartowała w 2009 roku, jej założyciele Travis Kalanick i Garrett Camp początkowo samodzielnie finansowali swoją działalność. Aby jednak przyspieszyć rozwój, zwrócili się do inwestorzy venture capital. W 2010 roku Uber zebrał 1,25 miliona dolarów w finansowanie venture capital.

Dzięki temu początkowemu finansowaniu Uber był w stanie szybko rozwijać się w wielu amerykańskich miastach i na arenie międzynarodowej. Model współdzielenia przejazdów był innowacyjny i cieszył się dużym zainteresowaniem.

W 2011 roku Uber zebrał 37 milionów dolarów w rundzie finansowania serii B, prowadzonej przez Menlo Ventures. Runda ta miała kluczowe znaczenie dla międzynarodowej ekspansji firmy.

Na przestrzeni lat Uber przeszedł kilka rund finansowania, z inwestorami takimi jak Google Przedsięwzięcia, Benchmark i inne. Firma nadal rozszerza swój globalny zasięg i dywersyfikuje swoje usługi, w tym UberX, UberEATS i UberPool.

Po zgromadzeniu miliardów prywatnych funduszy, Uber w końcu wszedł na giełdę 💰 w 2019 roku. Jednak jego IPO było nękane pytaniami o wycenę i straty finansowe.

Jak pozyskać kapitał : Welcome to the Jungle

welcometothejungle

Welcome to the Jung le to platforma rekrutacyjna i treściowa dla firm i osób poszukujących pracy.

Została założona w 2015 roku przez Jérémy’ego Clédata i Bertranda Uzee.

Firma pozyskała kilka rund finansowania, aby wesprzeć swoją ekspansję i rozwój platformy. Trzy zbiórki funduszy od 2015 roku – całkiem mocne, prawda?

Podczas pierwszej zbiórki funduszy w 2018 r. platforma zdołała zebrać 7 milionów euro w celu zwiększenia swojej reputacji i marki. W 2023 roku francuskiej firmie udało się zebrać 50 milionów euro.

Ta trzecia runda finansowania była możliwa dzięki ich partnerom:

 • Revaia.
 • XAnge.
 • Bpifrance.
 • Blisce/.
 • Cipio Partners.
 • ADP Group.
 • Kotogri.
 • RAISE Sherpas.

Finansowanie to pozwoli firmie zwiększyć swój profil, ponieważ planuje ona ekspansję międzynarodową, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Airbnb : Jak pozyskać kapitał

airbnb-us

Firma, którą prawdopodobnie znasz, również pozyskała fundusze. Zgadza się, mówimy o Airbnb. Ta platforma internetowa, która pozwala osobom fizycznym wynajmować krótkoterminowe zakwaterowanie, została założona w 2008 roku przez Briana Chesky’ego, Joe Gebbię i Nathana Blecharczyka.

Firma doświadczyła wyjątkowego wzrostu, ale oto historia ich pozyskiwania funduszy.

Kiedy powstała, została uruchomiona z ograniczonymi zasobami finansowymi. Założyciele sprzedawali nawet płatki śniadaniowe 🥣, aby zebrać początkowe fundusze. W 2009 roku Airbnb zakończyło swoją pierwszą rundę finansowania serii A, pozyskując około 7,2 miliona dolarów od inwestorów, w tym Sequoia Capital.

Dzięki zebranym funduszom firma mogła rozszerzyć swoją działalność na arenie międzynarodowej, zwiększając swoją obecność w wielu miastach na całym świecie.

Z biegiem lat firma pozyskała kilka dodatkowych rund finansowania, w tym finansowanie serii B, C i D, pozyskując setki milionów dolarów.

Po latach rozwoju i pozyskiwania funduszy, Airbnb ostatecznie zakończyło swoją pierwszą ofertę publiczną 💰 (IPO) w grudniu 2020 roku. Krok ten był kluczowym momentem w historii firmy, pozwalając jej stać się spółką giełdową.

Podsumowanie artykułu

Jak wiadomo, wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. A ten artykuł na temat pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności jest jednym z nich. Omówiliśmy w nim takie pojęcia jak:

 • ➡️ Definicja fundraisingu.
 • ➡️ Proces.
 • ➡️ Wywiad.
 • ➡️ Fundraiserzy do zapamiętania.

FAQ na temat pozyskać kapitał

Nie zostawilibyśmy Cię tak nagle bez przedstawienia Ci kilku pojęć związanych z tematem, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Chodź, spójrzmy 👇.

Jakie są konsekwencje pozyskiwania funduszy dla start-upu?

Ma to znaczące konsekwencje dla start-upu. Może mieć duży wpływ na jego rozwój, wzrost, zarządzanie i działalność.

Istnieją zalety i wady, oto one.

Jak można się spodziewać, to już koniec naszego artykułu, ale masz teraz solidne podstawy, jak pozyskać kapitał. 🚀

Mélisande

Chcesz iść dalej

Obecnie korzystanie z narzędzi do zarządzanie mediami społecznościowymi jest niezbędne do wdrożenia strategii marketingowej w mediach społecznościowych i osiągnięcia wyznaczonych

17/07/2024

Na hiperkonkurencyjnym i stale ewoluującym rynku pracy każda firma stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem znalezienia najlepszych talentów. 🌟 Zespoły ds.

16/07/2024

Czy nie jesteś w stanie obniżyć swojego Customer Effort Score? Albo, co gorsza, w ogóle nie oceniasz interakcji swoich klientów

10/07/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story