Jaka jest różnica między revenue vs profit ?

Jeśli kliknąłeś ten artykuł, prawdopodobnie zastanawiasz się, jaka jest różnica między revenue vs profit. Właśnie dlatego tu jesteśmy! Dzisiaj omówimy następujące kwestie:

 • Definicja przychodu
 • Definicja zysku
 • Różnica między nimi
 • Jak obliczyć przychód brutto i marżę brutto.
 • Jakie czynniki mogą wpływać na przychody i zyski?

Chodź, nie trać ani sekundy, zaczynajmy! 🚀

Przychód : definicja

W kontekście zawodowym, niezależnie od tego, czy jesteś firmą, czy freelancerem, przychód to ogólnie całkowita suma pieniędzy wygenerowana przez działalność handlową lub zawodową, przed wszystkimi opłatami i innymi odliczeniami. 💸

W rzeczywistości dochód może pochodzić z różnych źródeł, takich jak :

 • 🟣 Sprzedaż produktów.
 • świadczenie usług.
 • umowy o pracę.
 • 🔵 Umowy konsultingowe.
 • prawa autorskie.
 • tantiemy.

Dochód jest niezbędny w działalności gospodarczej w celu oceny rentowności ekonomicznej firmy lub osoby samozatrudnionej. W rzeczywistości może się on różnić w zależności od różnych czynników, takich jak wielkość sprzedaży, stosowane ceny, popyt rynkowy, jakość produktu lub usługi czy lojalność klientów. 👀

Wreszcie, jest to kluczowy wskaźnik do oceny wyników finansowych firmy lub osoby samozatrudnionej. 💻

Zysk : definicja

Zysk to po prostu kwota pieniędzy pozostała po odjęciu wszystkich wydatków i kosztów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową od całkowitego dochodu.

Krótko mówiąc, jest to zysk netto osiągnięty po pokryciu wszystkich wydatków. Kiedy mówimy o wydatkach, mamy na myśli :

 • ◾️ Koszty produkcji.
 • ◾️ Koszty ogólne.
 • ◾️ Wynagrodzenia.
 • ◾️ Podatki.
 • ◾️ Koszty marketingu.
 • ◾️ Koszty wynajmu sprzętu.
 • ◾️ Koszty administracji i zarządzania.

Należy pamiętać, że zysk nie jest po prostu dochodem pozostałym po opłaceniu wydatków osobistych.

Nie, jest to miara finansowa, która uwzględnia wszystkie wydatki związane z działalnością zawodową w celu określenia rzeczywistej rentowności firmy lub osoby samozatrudnionej. 👀

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Różnica między revenue vs profit

Różnica między przychodem a zyskiem polega na tym, jak są one obliczane i co reprezentują w kontekście finansów firmy. 🌐

Rzeczywiście, przychód odnosi się do całkowitej kwoty pieniędzy wygenerowanej przez firmę w wyniku działalności gospodarczej, podczas gdy zysk to kwota pieniędzy pozostała po odjęciu wszystkich wydatków i kosztów związanych z działalnością gospodarczą. ✨

Dochód jest miarą generowania przychodów, podczas gdy zysk mierzy rzeczywistą rentowność działalności po uwzględnieniu poniesionych kosztów i wydatków. 😇

Przychód a dochód

Ogólnie rzecz biorąc, różnica między tymi dwoma pojęciami polega na kontekście, w jakim są one używane.

Przychód odnosi się do wpływów pieniężnych generowanych przez sprzedaż towarów lub usług, ponieważ reprezentuje całkowitą kwotę sprzedaży lub transakcji dokonanych przez firmę w danym okresie. Mogą one obejmować :

 • 🛍️ Sprzedaż produktów.
 • ⏱️ Opłaty za usługi.
 • dochód z wynajmu.
 • tantiemy.

Z drugiej strony przychód jest szerszym terminem, który, choć z pewnością obejmuje wpływy, może obejmować inne źródła dochodu.

Dla przypomnienia, dochód reprezentuje całkowitą kwotę pieniędzy wygenerowaną przez firmę lub osobę fizyczną poprzez jej działalność gospodarczą, taką jak :

 • 🔵 Sprzedaż produktów.
 • świadczenie usług.
 • umowy o pracę.
 • prawa autorskie.
 • dywidendy.

Przychód brutto a zysk brutto : jak obliczyć?

Teraz, gdy wiesz już więcej o różnicy między zyskiem a przychodem, oto różne formuły ich skutecznego obliczania. 🦋

Przychód brutto

Jeśli chcesz obliczyć przychód brutto swojej firmy, oto wzór! ⬇️

Tak, to prawda, wzór jest tak prosty, jak to tylko możliwe! W rzeczywistości wszystko, co musisz zrobić, to zsumować całkowitą kwotę każdej indywidualnej sprzedaży dokonanej przez Twoją firmę w danym okresie. Możesz łatwo dodać dowolną liczbę sprzedaży, pamiętając o oddzieleniu ich znakami (+).

Aby zilustrować, co mamy na myśli, oto przykład. 👇🏼

Jeśli firma osiągnęła następującą sprzedaż :

 • 🥇 Sprzedaż nr 1: 1 000 €.
 • sprzedaż nr 2: 1 500 EUR.
 • sprzedaż nr 3: 2 000 EUR.

Obliczenie tego przychodu wyniosłoby zatem: 1 000 EUR + 1 500 EUR + 2 000 EUR = 4 500 EUR.

Oznacza to, że przychód brutto spółki za ten miesiąc wynosi 4 500 EUR. ✨

Zysk brutto

Przejdźmy teraz do wzoru na obliczanie zysku brutto. ⬇️

Jak widać, marża brutto nie uwzględnia innych wydatków, takich jak koszty ogólne, wynagrodzenia, podatki czy koszty marketingu. Skupia się wyłącznie na kosztach bezpośrednio związanych ze sprzedanymi towarami. 💰

Korzystając z tego wzoru, będziesz w stanie ocenić podstawową rentowność swojej firmy, a tym samym określić, czy cena sprzedaży produktów lub usług odpowiednio pokrywa powiązane koszty. 👀

Ponownie przechodzimy do przykładów. ⬇️

Weźmy przykład firmy produkującej biżuterię z następującą sprzedażą w miesiącu:

 • Całkowity przychód ze sprzedaży = 10 000 EUR

Do tego dochodzi koszt sprzedanych towarów:

 • Koszt sprzedanych towarów = 6,00 €

Przejdźmy do wzoru: €10,000 – €6,000 = €4,000.

Jeśli przeanalizujemy wyniki, marża brutto firmy produkującej biżuterię wynosi €4,000. Oznacza to, że po odjęciu kosztów sprzedanych towarów od całkowitych przychodów ze sprzedaży, firma osiąga marżę brutto w wysokości 4000 euro. 🦋

Ta marża brutto reprezentuje podstawową rentowność firmy przed uwzględnieniem przyszłych innych kosztów operacyjnych.

Obliczanie stosunku przychodów do zysków

Przychód do zysku jest więc wyrażeniem niejednoznacznym, ponieważ przychód i zysk to dwa różne pojęcia finansowe. 👀

Rzeczywiście, sprzedaż (CA) reprezentuje całkowitą kwotę sprzedaży dokonanej przez firmę w danym okresie. Odpowiada zatem sumie przychodów generowanych przez sprzedaż towarów lub usług przed dokonaniem jakichkolwiek odliczeń.

Z drugiej strony, zysk to kwota pieniędzy pozostała po odjęciu od sprzedaży wszystkich wydatków i kosztów ⚔️ związanych z działalnością handlową lub zawodową.

Teraz, gdy już to zrozumiałeś, możemy przejść do wzoru na obliczanie zysku w stosunku do sprzedaży.

Mała wskazówka: zysk można również obliczyć za pomocą innych miar finansowych, takich jak zysk netto lub zysk brutto. ✨

Jakie czynniki mogą wpływać na przychody i zyski ?

Jak wiadomo, wiele czynników może wpływać na różne przychody firmy. Właśnie dlatego opracowaliśmy 4 kluczowe czynniki, które mogą mieć wpływ 💥 na Twoje przychody.

1) Strategia cenowa

Strategia cenowa może mieć również bezpośredni wpływ na przychody i zyski firmy.

W rzeczywistości zbyt wysoka cena może zmniejszyć popyt, a tym samym doprowadzić do spadku sprzedaży, a w konsekwencji do spadku przychodów. 📉

Z drugiej strony, zbyt niska cena może prowadzić do niskich marż, znacząco wpływając na zyski. Odpowiednia strategia cenowa, równoważąca postrzeganą przez klienta wartość i koszty, pomaga zmaksymalizować przychody i zyski. 💡

2) Zarządzanie kosztami

Dobre zarządzanie kosztami jest niezbędne do utrzymania zdrowych przychodów i zysków. Oto krótka lista rzeczy, na które należy zwracać uwagę 👁️ :

 • 🔷 Koszty produkcji.
 • koszty surowców.
 • koszty ogólne.
 • wynagrodzenia.

3) Sprzedaż i działania marketingowe

Czy wiesz, że skuteczne siły sprzedaży 🦾 mogą odgrywać istotną rolę w osiąganiu celów w zakresie przychodów? 🧐

W rzeczywistości, jeśli zastosujesz skuteczne strategie marketingowe, takie jak reklama, promocja sprzedaży, marketing cyfrowy, segmentacja rynku, a nawet targetowanie klientów, będziesz w stanie stymulować popyt, a tym samym zwiększyć sprzedaż. 📈

4) Wydajność operacyjna

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest wydajność operacyjna. Rzeczywiście, jeśli dobrze zarządzasz stroną operacyjną, w tym przypadku będziesz w stanie zwiększyć rentowność swojej firmy. Chodzi o małe rzeczy, takie jak :

 • zarządzanie zapasami. 📦
 • Planowanie produkcji. 🛄
 • Logistyka. 🖥️
 • Zarządzanie zasobami. 🌱
 • Automatyzacja procesów. 🤖
 • Zarządzanie czasem. ⏱️

Podsumowując, możemy powiedzieć, że dobrze zorganizowana firma może lepiej reagować na popyt, zmniejszać ilość odpadów, a tym samym optymalizować wyniki finansowe. 💟

A może podsumowanie?

Jak widać, celem tego artykułu było podkreślenie znaczenia dokładnego przyjrzenia się 👁️‍🗨️ przychodom i zyskom, przy jednoczesnym wdrożeniu odpowiednich strategii w celu maksymalizacji rentowności firmy.

Oto krótkie przypomnienie punktów, które omówiliśmy:

 • definicja zysku.
 • definicja przychodów.
 • różnica między zyskiem a przychodem.
 • jak obliczyć przychód brutto i marżę brutto.
 • jakie czynniki mogą mieć wpływ na przychody i zyski?

Często zadawane pytania – revenue vs profit

Nie odchodź tak szybko, wciąż mamy kilka zasobów w magazynie! 👇🏼

Czy przychód to to samo co zysk?

Odpowiedź brzmi: nie. Przychód opisuje dochód generowany przez działalność firmy, podczas gdy zysk opisuje dochód netto po odjęciu wydatków. ✨

Czy zysk może być wyższy niż przychód?

Zysk wyższy niż przychody nie jest możliwy, ponieważ zysk jest obliczany poprzez odjęcie wydatków od przychodów. W przeciwnym razie wydatki musiałyby być ujemne, co nie ma miejsca. 😎

I to wszystko, to już koniec tego artykułu o revenue vs profit. Do zobaczenia później! 👋🏽

Chcesz iść dalej

Pozyskiwanie leadów odgrywa kluczową rolę w rozwoju i zrównoważonym rozwoju firmy. Ale co to tak naprawdę oznacza? 🧐 Termin ten

17/06/2024

W dzisiejszych czasach Facebook giveaway jest podstawowym narzędziem marketingowym, umożliwiającym firmom interakcję z klientami i przyciąganie nowych.Niezależnie od tego, czy

13/06/2024

Techniki sprzedaży? To jak skrzynka z narzędziami pełna strategii i metod przekonywania klientów do zakupu tego, co masz do zaoferowania.

10/06/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story