Verkoopprijsformule en strategieën om de perfecte prijs op te stellen!

U bent op zoek naar een beter begrip van“verkoopprijs“, u stelt uzelf vragen als “welke verkoopprijs moet ik vaststellen?”, “wat zijn de beste prijsstrategieën?” “Hoe weet je de juiste verkoopprijs?”. Dan bent u op de juiste plaats. Ontdek hoe je ervoor kunt zorgen dat je winst gaat maken. 😜

Wat is de verkoopprijs?

Hoe stel je een verkoopprijs vast?

Het vaststellen van een verkoopprijs is een cruciale stap bij het verkopen van een product of dienst, of het nu gaat om een bedrijf of een zelfstandig ondernemer.

Hier volgen enkele stappen om een verkoopprijs vast te stellen. 👇

Stap 1) 👩‍🔬 Analyseer de marktprijzen als een wetenschapper:

 • Dat wil zeggen, de prijzen die concurrerende bedrijven op de markt vragen, direct en indirect. Dit zal u helpen bepalen of uw prijs concurrerend is of niet (we zullen later in het artikel zien dat u de prijs van een concurrerend product niet hoeft te evenaren!).

Stap 2) 🧑‍🏫Calculez uw kosten als een wiskundeleraar:

 • Het kennen van je productiekosten, overhead, directe en indirecte kosten en winstmarges is essentieel voor het bepalen van de verkoopprijs. Zorg ervoor dat u rekening houdt met alle kosten die gepaard gaan met de productie, verkoop en distributie van uw product of dienst.

Stap 3)👨‍💼Setje winstdoel als een ondernemer:

 • Bepaal de winst die je wilt maken op elke verkoop en tel die op bij je kosten om de uiteindelijke verkoopprijs te krijgen. U moet uw eigen criteria bepalen en daarvoor moet u de prijsstrategieën kennen (we zullen het er binnenkort over hebben)!

Stap 4)🕵️Evaluate de vraag en het profiel van de kopers als een onderzoeker:

 • De vraag naar uw product of dienst kan ook de prijs beïnvloeden. Als de vraag hoog is, kunt u een hogere prijs vaststellen, terwijl u bij een lage vraag uw prijs misschien naar beneden moet bijstellen. Bovendien, als u bijvoorbeeld luxeproducten verkoopt, rechtvaardigt de kwaliteit de hoge prijs!

Stap 5)🧝Bekijk regelmatig uw strategie als exporteur:

 • Houd er rekening mee dat de markt voortdurend verandert en dat prijzen kunnen schommelen afhankelijk van concurrentie, vraag en aanbod. Het is daarom belangrijk om uw prijsstelling (en uw algemene bedrijfsvoering) regelmatig bij te stellen om concurrerend te blijven.

Door deze stappen te volgen, kunt u een verkoopprijs bepalen waarmee u winst kunt maken en tegelijkertijd concurrerend bent op de markt.

Ontvang deze week de eerste klanten

Gebruik de kracht van Waalaxy om elke dag nieuwe klanten te werven. Start vandaag nog met uw gratis acquisitie.

waalaxy dashboard

Hoe verkoopprijs berekenen van een product?

Om de prijs van een product of dienst te berekenen, moet u de indirecte en directe kosten zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen! Laten we het voorbeeld nemen van een case study. Stel dat u prospectiesoftware (CRM) verkoopt.

Stap🥇) Identificeer de directe kosten:

Voor CRM-software kunnen de directe kosten bestaan uit het salaris van de ontwikkelaars die aan de software hebben gewerkt, de kosten van cloud hosting, de kosten voor het onderhouden en updaten van de software.

Bijvoorbeeld, als het totale salaris van de ontwikkelaars $100.000 bedraagt en de software wordt gehost in de cloud voor $10.000 per jaar, en de onderhouds- en update kosten $20.000 bedragen, dan zijn de totale directe kosten $130.000.

Stap🥈) Identificeer de indirecte kosten:

Voor CRM-software kunnen variabele kosten marketing- en reclamekosten, overhead, juridische kosten, belastingen, verzekeringen, enz. omvatten.

Als de marketing- en reclamekosten bijvoorbeeld $50.000 bedragen, de overheadkosten $30.000, de juridische kosten $10.000, de belastingen $15.000 en de verzekering $5.000, dan zouden de totale indirecte kosten $110.000 bedragen.

Stap🥉) Bereken de directe en indirecte kosten per eenheid:

Laten we aannemen dat de concurrentie dezelfde producten verkoopt voor ongeveer $300, dan kunnen we ons voorstellen hoeveel software wij zouden moeten verkopen om “break-even” te draaien

($130.000 / 1.000 eenheden) = $130 directe kosten per 1.000 verkopen.

Tot zover gaat het goed.

Met hetzelfde voorbeeld als hiervoor, zouden de indirecte kosten per eenheid $110 per eenheid zijn ($110.000 / 1.000 eenheden).

Eindig met het optellen van de directe en indirecte kosten:

Als u de directe kosten per eenheid ($130) en de indirecte kosten per eenheid ($110) bij elkaar optelt, zouden de totale kosten per eenheid $240 bedragen, (ervan uitgaande dat u minstens 1.000 eenheden verkoopt).

Deze kosten kunnen stijgen als u meer software verkoopt (meer ontwikkelaars nodig om de tool bij te werken, meer reclame nodig om in sommige landen te ontwikkelen…)

Zoals we al zeiden, moet u altijd uw strategieën en uw verkopen dubbel controleren om de verkoopprijs van een product vast te stellen.

Hoe berekent u de verkoopprijs uit de kosten en de marge?

De handelsmarge is om verschillende redenen belangrijk:

Reden🥇 Het is je enige manier om winstgevend te zijn:

het marge percentage bepaalt mede de winstgevendheid van het bedrijf. Als de handelsmarge laag is, kan het bedrijf moeite hebben om zijn kosten te dekken en winst te maken.

In het algemeen hebben kwalitatieve producten die weinig verkopen een hoge marge om winstgevendheid te garanderen, omgekeerd zullen alledaagse producten minder kosten en moet u meer verkopen om uw jaar te maken!

Reden🥈Dit is uw hefboom om concurrerend te zijn:

Het concurrentievermogen van het bedrijf op de markt zal afhangen van zijn verkoopstrategie. Als de verkoopmarge lager is dan die van de concurrenten, kan het bedrijf moeite hebben om zijn marktpositie te handhaven.

Reden🥉Het stelt u in staat de verkoopprijs te variëren:

Dit is de enige manoeuvreerruimte die je hebt (het is veel gemakkelijker om de marge te variëren dan de vaste kosten) het kan helpen om beslissingen over verkoopprijzen en dus de strategie van de onderneming globaler te maken.

Om alles te leren over verkoopmarge volg de link 👀 Anders is hier een samenvatting. 👇

Het is belangrijk op te merken dat de verkoopmarge niet de nettowinst van het bedrijf weergeeft, omdat geen rekening wordt gehouden met andere kosten zoals marketingkosten, overhead, belastingen en vergoedingen.

Om de nettowinst te berekenen, moet je alle kosten van het bedrijf aftrekken.

Om uw winst te berekenen, is het eenvoudig: ( verkoopprijs van het product – kosten) x verkochte artikelen. 😜

Om ons voorbeeld over prospecterende CRM’s te gebruiken, wordt het ( 300 – 240 x 1000) = $ 60.000 winst!

Waarom is het zo belangrijk om de juiste winstmarge vast te stellen?

De winstmarge is belangrijk omdat deze bepaalt hoeveel winst een bedrijf maakt op elke verkoop. 🤑

Een hogere winstmarge betekent dat een bedrijf meer geld verdient op elke verkoop. Het betekent ook dat het bedrijf zijn bedrijfskosten gemakkelijker kan dekken en meer geld overhoudt voor investeringen of andere doeleinden. Uw prijsstrategie is een van de belangrijkste marketingstrategieën waarover u moet nadenken voordat u een nieuw product lanceert. 🚀

Laten we eens kijken naar een paar ideeën voor uw prijsstelling. 😍

Resume : De belangrijke berekeningen voor verkoopprijsstrategie

Hier vindt u enkele manieren om kosten en marge te berekenen , het zal u helpen om de perfecte verkoopprijs op te stellen!

 • Handelsmarge = verkoopprijs – productiekosten.
 • Winstmarge = (Inkomsten / Verkoop) x 100.
 • Brutomarge = (Totale verkoop – Kosten van verkochte goederen) / Totale verkoop.
 • Breakeven Point (in eenheden) = Vaste kosten / (Prijs per eenheid – Variabele kosten per eenheid).
 • Winstpercentage = (Verkoopprijs – Kosten van verkochte goederen) / Kosten van verkochte goederen.
 • Winst = Totale Opbrengst – Totale Kosten.
 • Contributie marge = verkoopprijs – variabele kosten per eenheid.
 • Prijselasticiteit van de vraag = (Procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid) / (Procentuele verandering in de prijs).

Ik zal u in het artikel vertellen waarom al deze formules belangrijk zijn en hoe zij u helpen uw prijsstelling vast te stellen!

Wat zijn de strategieën om uw verkoopprijzen vast te stellen?

Er zijn verschillende prijs marketingstrategieën die bedrijven kunnen gebruiken om verschillende marketing- en verkoopdoelstellingen te bereiken.

De meest bekende zijn :

 • Premium/ Hoge prijsstelling – Het kiezen van een hogere prijs dan de concurrentie om het product of de dienst te positioneren als hogere kwaliteit, luxe of exclusief.
 • Concurrentie gerichte prijsstelling – Dit is het vaststellen van een zeer lage initiële prijs om snel een markt te penetreren of prijsgevoelige klanten aan te trekken.
 • Experience curve pricing – Het vaststellen van een hoge initiële prijs voor een innovatief en uniek product of dienst, vaak is de tweede fase het geleidelijk verlagen van de prijs om een breder publiek te bereiken.
 • Prijsstelling op basis van de vraag – Dit houdt in dat men zich aanpast aan de markt (en dus aan de concurrentie) en zich richt op de kwaliteit van het product en niet op de concurrerende prijs om het te verkopen.

Ga verder in uw prijsstrategie

U kunt ook verder denken dan de klassieke strategieën om uw prijzen te bepalen.

Mijn favoriete strategie is de Yield management pricing!😉

Dat is een strategie waarbij je verschillende prijzen instelt voor verschillende klant segmenten of verschillende koopmomenten. Een luchtvaartmaatschappij kan bijvoorbeeld haar prijzen voor vliegtickets wijzigen afhankelijk van de tijd van het jaar of het tijdstip van de dag. U kunt ervoor kiezen om de prijslijst aan te passen aan het seizoen, een evenement of het type klanten…

Er is trouwens een artikel gewijd aan deze strategie, als u geïnteresseerd bent!

Conclusie: Hoe bepaal je de verkoopprijs?

De verkoopprijs wordt over het algemeen bepaald aan de hand van de productiekosten, de gewenste winstmarges, de concurrentie en de marktvraag. Bedrijven moeten ook rekening houden met factoren als economische omstandigheden, belastingbeleid en overheidsvoorschriften.

De verkoopprijs voor de onderneming wordt dus de aankoopprijs voor de klant!

Artikel Faq

Wat is de rol van de verkoopprijs in de marketingstrategie?

De verkoopprijs is een belangrijk onderdeel van de marketingstrategie van een onderneming omdat hij de perceptie van de klant over de waarde van het product of de dienst kan beïnvloeden. De prijs kan ook de concurrentie, de winstgevendheid en de marktpositie beïnvloeden. 🎯

Wat zijn de risico’s van een te hoge verkoopprijs?

Als de verkoopprijs te hoog is, kunnen klanten worden afgeschrikt om het product of de dienst te kopen omdat het als te duur of niet winstgevend genoeg wordt beschouwd in vergelijking met de concurrentie.

Wat zijn de risico’s van een lage verkoopprijs?

Als de verkoopprijs te laag is, kan dat de waargenomen kwaliteit en de winst van het bedrijf beïnvloeden. Je zult veel moeten verkopen om winstgevend te zijn en die stroom consistent vast te houden. 😰

Wat is het break-even punt?

Het is het niveau van activiteit dat het mogelijk maakt om dankzij de behaalde marge winst te maken (om winstgevend te beginnen zijn).

de berekening is als volgt = Vaste kosten / Marge op variabele kosten.

Kennis van het break-even punt is belangrijk voor uw bedrijf, omdat het een bedrijf helpt te begrijpen hoeveel goederen/diensten het moet verkopen om de productiekosten te dekken. Zodra het break-even punt is bereikt, zal elke extra verkoop resulteren in winst voor het bedrijf.🤑💰

Wat is de brutomarge?

Om de winstmarge te berekenen, wordt de brutowinst gedeeld door de verkoopopbrengst. De brutowinst is het bedrag dat overblijft na aftrek van de kosten van de verkochte goederen van de totale verkoopopbrengst. De brutomarge is het percentage van de brutowinst gedeeld door de totale verkoopopbrengst.

Wat is de netto verkoopprijs?

De netto verkoopprijs is de werkelijke verkoopprijs (het is gewoon een andere terminologie voor sommige bedrijven). In sommige gevallen, zoals bij een onroerendgoedtransactie bijvoorbeeld, zijn er makelaarskosten van toepassing, daarom spreken we van de netto verkoopprijs (echt waargenomen door de verkoper).

Wat is het verschil tussen de verkoopprijs vóór en na belastingen?

De HT-prijs betekent “exclusief staatsbelastingen”. Het is over het algemeen bedoeld voor onderhandelingen tussen professionals. (op deze prijs moet u uw marge berekenen). De buikprijs TTC bevat reeds de belastingen, het is de prijs die de consument werkelijk zal betalen. 🤌

Hoe past u de verkoopprijs aan?

Bedrijven kunnen de verkoopprijs aanpassen aan de marktomstandigheden, de vraag van klanten en de concurrentie. Het is belangrijk om de markt en de kosten regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat de verkoopprijs concurrerend blijft en in overeenstemming met de verwachtingen van de klant.

Hoe kunt u de prijs aanpassen nadat u een product op de markt hebt gebracht?

Ja, natuurlijk kan en moet dat! Prijsstelling en markt evolueren met de tijd, u moet blijven kijken naar uw verkoopvolumes en zien of het verandert.

Verkoopvolume is een belangrijke factor bij het bepalen van de verkoopprijs, de winstmarge en het break-evenpunt voor uw bedrijf. Hoe meer gegevens u hebt, hoe meer u weloverwogen beslissingen kunt nemen over productie-, prijs- en marketingstrategieën om de omzet en winstgevendheid te verhogen. (De berekening “prijselasticiteit van de vraag” zal u helpen om gegevens te krijgen)

U kunt ook uw prijzen aanpassen aan uw bekendheid: hoe bekender het merk wordt, hoe meer u weet dat de klanten een hogere prijs voor uw producten zullen betalen. 😎

Het bepalen van de verkoopprijs is een belangrijke handeling in de strategie van uw bedrijf, dus verwaarloos het niet. 😜

Verder gaan

Op zoek naar DE BESTE sales ontdekkingsvragen? Geen paniek! In dit artikel vind je 30 voorbeelden die je zullen helpen

16/05/2024

Verschillende tools in het bijzonder springen eruit voor het stimuleren van leadgeneratie op LinkedIn: Podawaa, Waalaxy vs PowerIn.io. Daarom hebben

15/05/2024

Netwerken is essentieel om vooruitgang te boeken in je professionele leven. Dus, hoe jezelf voorstellen in een mail ? 🤔

13/05/2024

7 contoh pesan prospek yang sukses di LinkedIn (english)

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story