Cena Sprzedaży Fomuła i Strategie Ustawiania Ceny Idealnej !

Szukasz lepszego zrozumienia„cena sprzedaży„, zadajesz sobie pytania typu: „jaką cenę sprzedaży ustalić?”, „jakie są najlepsze strategie cenowe?” „Jak poznać właściwą cenę sprzedaży?”. W takim razie trafiłeś we właściwe miejsce. Dowiedz się, jak upewnić się, że osiągniesz zysk. 😜

Co to jest cena sprzedaży?

Jak ustalić cenę sprzedaży?

Ustalenie ceny sprzedaży jest kluczowym krokiem w sprzedaży produktu lub usługi, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy przedsiębiorca pracujący na własny rachunek.

Oto kilka kroków, które należy wykonać, aby ustawić cenę sprzedaży. 👇

Krok 1) 👩‍🔬 Analizuj ceny rynkowe jak naukowiec:

 • Czyli ceny stosowane na rynku przez konkurencyjne firmy, bezpośrednie i pośrednie. To pomoże Ci określić, czy Twoja cena jest konkurencyjna, czy nie (w dalszej części artykułu zobaczymy, że nie musisz dorównywać cenie konkurencyjnego produktu!).

Krok 2) 🧑‍🏫Calculez swoje koszty jak nauczyciel matematyki:

 • Znajomość Twoich kosztów produkcji, kosztów ogólnych, bezpośrednich i pośrednich oraz marży zysku jest niezbędna do określenia ceny sprzedaży. Upewnij się, że uwzględniasz wszystkie koszty związane z produkcją, sprzedażą i dystrybucją Twojego produktu lub usługi.

Krok 3)👨‍💼SetTwój cel zysku jak przedsiębiorca:

 • Określ zysk, jaki chcesz osiągnąć na każdej sprzedaży i dodaj go do swoich kosztów, aby uzyskać ostateczną cenę sprzedaży. Musisz ustalić własne kryteria, a do tego musisz znać strategie cenowe (o tym porozmawiamy wkrótce)!

Krok 4)🕵️Evaluatepopyt i profil nabywców jak śledczy:

 • Popyt na Twój produkt lub usługę może również wpłynąć na cenę. Jeśli popyt jest wysoki, możesz ustalić wyższą cenę, natomiast jeśli popyt jest niski, być może będziesz musiał dostosować cenę w dół. Ponadto, jeśli sprzedajesz np. produkty luksusowe, jakość uzasadnia wysoką cenę!

Krok 5)🧝Regularnieprzeglądajswoją strategię jako eksporter:

 • Pamiętaj, że rynek stale się zmienia, a ceny mogą się wahać w zależności od konkurencji, podaży i popytu. Dlatego ważne jest, aby regularnie dostosowywać swoje ceny (i ogólne zarządzanie firmą), aby pozostać konkurencyjnym.

Wykonując te kroki, będziesz w stanie określić cenę sprzedaży, która pozwoli Ci osiągnąć zysk, będąc jednocześnie konkurencyjnym na rynku.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Jak obliczyć cenę sprzedaży produktu?

Aby obliczyć cenę produktu lub usługi, należy jak najdokładniej wyszczególnić koszty pośrednie i bezpośrednie! Posłużmy się przykładem studium przypadku. Wyobraź sobie, że sprzedajesz oprogramowanie do prospectingu (CRM).

Krok🥇) Zidentyfikuj koszty bezpośrednie:

W przypadku oprogramowania CRM koszty bezpośrednie mogą obejmować wynagrodzenie programistów, którzy pracowali nad oprogramowaniem, koszt hostingu w chmurze, koszt utrzymania i aktualizacji oprogramowania.

Na przykład, jeśli całkowite wynagrodzenie deweloperów wynosi 100 000 USD, a oprogramowanie jest hostowane w chmurze za 10 000 USD rocznie, a koszty utrzymania i aktualizacji wynoszą 20 000 USD, to całkowite koszty bezpośrednie wyniosłyby 130 000 USD.

Krok🥈) Zidentyfikuj koszty pośrednie:

W przypadku oprogramowania CRM koszty zmienne mogą obejmować koszty marketingu i reklamy, koszty ogólne, opłaty prawne, podatki, ubezpieczenia itp.

Na przykład, jeśli koszty marketingu i reklamy wynoszą 50.000 dolarów, koszty ogólne 30.000 dolarów, koszty prawne 10.000 dolarów, podatki 15.000 dolarów i ubezpieczenie 5.000 dolarów, to całkowite koszty pośrednie wyniosą 110.000 dolarów.

Krok🥉) Oblicz koszty bezpośrednie i pośrednie na jednostkę:

Załóżmy, że konkurencja sprzedaje te same produkty za około 300 dolarów, wtedy możemy sobie wyobrazić, ile oprogramowania musielibyśmy sprzedać, aby „złamać próg rentowności”

(130 000$ / 1 000 sztuk) = 130$ kosztów bezpośrednich na 1 000 sprzedaży.

Jak na razie jest dobrze.

Korzystając z tego samego przykładu co poprzednio, koszt pośredni na jednostkę wyniósłby 110$ (110 000$ / 1 000 sztuk).

Zakończ ✅ Dodawanie kosztów bezpośrednich i pośrednich:

Dodając koszty bezpośrednie na jednostkę (130$) i koszty pośred nie na jednostkę (110$), całkowity koszt na jednostkę wyniósłby 240$, (zakładając, że sprzedajesz co najmniej 1000 sztuk).

Ten koszt może potencjalnie wzrosnąć, jeśli sprzedajesz więcej oprogramowania (potrzeba więcej programistów, aby zaktualizować narzędzie, potrzeba więcej reklamy, aby rozwijać się w niektórych krajach …)

Jak powiedzieliśmy, zawsze trzeba podwójnie sprawdzić swoje strategie i swoją sprzedaż, aby ustawić cenę sprzedaży produktu.

Jak kalkulacja ceny sprzedaży na podstawie kosztu i marży?

Marża handlowa jest ważna z kilku powodów:

Powód🥇 To Twój jedyny sposób na bycie rentownym:

procent marży pomaga określić rentowność działalności firmy. Jeśli marża handlowa jest niska, firma może mieć problemy z pokryciem kosztów i osiągnięciem zysku.

Ogólnie rzecz biorąc, produkty jakościowe, które sprzedają się mało, mają wysoką marżę, aby zapewnić rentowność, odwrotnie, produkty codziennego użytku będą kosztować mniej i będziesz musiał sprzedać więcej, aby zarobić swój rok!

Powód🥈To jest twoja dźwignia, aby być konkurencyjnym:

Konkurencyjność firmy na rynku będzie zależała od jej strategii sprzedaży. Jeśli marża sprzedaży będzie niższa niż u konkurencji, firma może mieć trudności z utrzymaniem pozycji na rynku.

Uzasadnienie🥉To pozwala na zróżnicowanie ceny sprzedaży:

Jest to jedyne pole manewru jakie masz (dużo łatwiej jest zmieniać marżę niż koszty stałe) może pomóc w bardziej globalnym podejmowaniu decyzji dotyczących cen sprzedaży, a tym samym strategii firmy.

Aby dowiedzieć się wszystkiego o marży sprzedaży wejdź w link 👀 W przeciwnym razie, oto podsumowanie. 👇

Należy pamiętać, że marża handlowa nie stanowi zysku netto firmy, ponieważ nie uwzględnia innych kosztów, takich jak koszty marketingu, koszty ogólne, podatki i opłaty.

Aby obliczyć zysk netto, trzeba będzie odjąć wszystkie koszty firmy.

Aby obliczyć swój zysk, wystarczy: ( cena sprzedaży produktu – koszty) x sprzedane sztuki. 😜

Używając naszego przykładu na prospecting CRM, będzie to ( 300 – 240 x 1000) = 60 000$ zysku!

Dlaczego tak ważne jest ustalenie właściwej marży zysku?

Marża zysku jest ważna, ponieważ określa, ile zysku osiąga firma na każdej sprzedaży. 🤑

Wyższa marża zysku oznacza, że biznes zarabia więcej pieniędzy na każdej sprzedaży. Oznacza to również, że firma może łatwiej pokryć swoje koszty operacyjne i mieć więcej pieniędzy pozostawionych na inwestycje lub inne cele. Ty strategia cenowa jest jedną z najważniejszych strategii marketingowych, o której należy pomyśleć przed lansowaniem nowego produktu. 🚀

Sprawdźmy teraz kilka pomysłów na Twoją strategię cenową. 😍

Resume : Ważne obliczenia dla strategii cen sprzedaży

Tutaj znajdziesz kilka sposobów obliczania kosztów i marży, pomoże Ci to w ustaleniu idealnej ceny sprzedaży!

 • Marża handlowa = cena sprzedaży – Koszt produkcji.
 • Marża zysku = (Przychód / Sprzedaż) x 100.
 • Marża brutto = (Sprzedaż całkowita – Koszt sprzedanych towarów) / Sprzedaż całkowita.
 • Breakeven Point (w jednostkach) = Koszty stałe / (Cena za jednostkę – Koszty zmienne za jednostkę).
 • Marża procentowa = (Cena Sprzedaży – Koszt Sprzedanych Towarów) / Koszt Sprzedanych Towarów.
 • Zysk = całkowite przychody – całkowite koszty.
 • Marża zysku = Cena sprzedaży – Koszty zmienne na jednostkę.
 • Cenowa elastyczność popytu = (Procentowa zmiana żądanej ilości) / (Procentowa zmiana ceny).

W artykule opowiem Ci, dlaczego te wszystkie wzory są ważne i jak pomagają Ci ustalać ceny!

Jakie są strategie ustalania Twoich cen sprzedaży?

Istnieje kilka strategii marketingu cenowego, które firmy mogą wykorzystać do osiągnięcia różnych celów marketingowych i sprzedażowych.

Wśród tych przykładów najbardziej znane są :

 • Premium/ High pricing – Wybór wyższej ceny niż u konkurencji w celu pozycjonowania produktu lub usługi jako wyższej jakości, luksusowej lub ekskluzywnej.
 • Competition-oriented pricing – Jest to ustalenie bardzo niskiej ceny początkowej w celu szybkiej penetracji rynku lub przyciągnięcia klientów wrażliwych na cenę.
 • Experience curve pricing – Ustalenie wysokiej ceny początkowej dla innowacyjnego i unikalnego produktu lub usługi, często drugą fazą jest stopniowe obniżanie ceny w celu dotarcia do szerszej grupy odbiorców.
 • Ustalanie cen na podstawie popytu – Polega na dostosowaniu się do rynku (a więc i konkurencji), skupiając się na jakości produktu, a nie na konkurencyjnej cenie jego sprzedaży.

Idź dalej w swojej strategii cenowej

Możesz również myśleć poza klasycznymi strategiami, aby ustalić swoje ceny.

Moją ulubioną strategią jest Yield management pricing!😉

To strategia polegająca na ustanowieniu różnych cen dla różnych segmentów klientów lub różnych czasów zakupu. Na przykład linia lotnicza może zmieniać ceny biletów lotniczych w zależności od pory roku lub pory dnia. Możesz zdecydować się na modyfikację cennika w zależności od sezonu, wydarzenia lub rodzaju klientów….

Przy okazji, istnieje artykuł poświęcony tej strategii, jeśli jesteś zainteresowany!

Wnioski: Jak określić cenę sprzedaży?

Cena sprzedaży jest zazwyczaj określana na podstawie kosztów produkcji, pożądanej marży zysku, konkurencji i popytu rynkowego. Firmy muszą również brać pod uwagę takie czynniki jak warunki ekonomiczne, polityka podatkowa i regulacje rządowe.

Cena sprzedaży dla firmy będzie zatem ceną zakupu dla klienta!

Artykuł Faq

Jaka jest rola ceny sprzedaży w strategii marketingowej?

Cena sprzedaży jest ważnym elementem strategii marketingowej firmy, ponieważ może wpływać na postrzeganie przez klienta wartości produktu lub usługi. Cena może również wpływać na konkurencję, rentowność i pozycję rynkową. 🎯

Jakie są zagrożenia związane ze zbyt wysoką ceną sprzedaży?

Jeśli cena sprzedaży jest zbyt wysoka, klienci mogą być zniechęceni do zakupu produktu lub usługi, ponieważ może być ona postrzegana jako zbyt droga lub niewystarczająco rentowna w porównaniu z konkurencją.

Jakie są zagrożenia związane z niską ceną sprzedaży?

Jeśli cena sprzedaży jest zbyt niska, może wpłynąć na postrzeganą jakość i zyski firmy. Będziesz musiał dużo sprzedawać, aby być rentownym i konsekwentnie utrzymywać ten przepływ. 😰

Czym jest próg rentowności?

Jest to poziom działalności, który pozwala dzięki osiągniętej marży osiągnąć zysk (zacząć być rentownym).

kalkulacja wygląda następująco = Koszty stałe / Stawka marży na kosztach zmiennych.

Znajomość progu rentowności jest ważna dla Twojej firmy, ponieważ pomaga przedsiębiorcy zrozumieć, ile towarów/usług musi sprzedać, aby pokryć koszty produkcji. Po osiągnięciu progu rentowności, każda dodatkowa sprzedaż będzie skutkowała zyskiem dla firmy 🤑💰

Co to jest marża brutto?

Aby obliczyć marżę zysku, zysk brutto dzieli się przez przychody ze sprzedaży. Zysk brutto to kwota pieniędzy pozostała po odjęciu kosztów sprzedanych towarów od całkowitego przychodu ze sprzedaży. Marża brutto to procent zysku brutto podzielony przez całkowity przychód ze sprzedaży.

Co to jest cena sprzedaży netto?

Cena sprzedaży netto to rzeczywista cena sprzedaży (to po prostu inna terminologia dla niektórych firm). W niektórych przypadkach, jak na przykład w transakcji na rynku nieruchomości, stosuje się opłaty agencyjne, dlatego mówimy o cenie sprzedaży netto (rzeczywiście postrzeganej przez sprzedającego).

Jaka jest różnica między ceną sprzedaży przed i po opodatkowaniu?

Cena HT oznacza „z wyłączeniem podatków państwowych”. Jest ona generalnie przeznaczona do negocjacji między profesjonalistami. (to właśnie na tej cenie należy obliczyć swoją marżę). Cena brzucha TTC zawiera już podatki, to ta, którą naprawdę zapłacą konsumenci. 🤌

Jak dostosować cenę sprzedaży?

Przedsiębiorcy mogą dostosowywać cenę sprzedaży w zależności od warunków rynkowych, zapotrzebowania klientów i konkurencji. Ważne jest, aby regularnie monitorować rynek i koszty, aby upewnić się, że cena sprzedaży pozostaje konkurencyjna i zgodna z oczekiwaniami klientów.

Jak zmienić ceny po wylądowaniu produktu?

Tak, oczywiście, można, a nawet należy! Ceny i rynek ewoluują z czasem, trzeba stale przyglądać się wielkości sprzedaży i sprawdzać, czy się zmienia.

Wielkość sprzedaży jest kluczowym czynnikiem w określaniu ceny sprzedaży, marży zysku i progu rentowności dla Twojego biznesu. Im więcej mamy danych, tym więcej możemy podjąć świadomych decyzji dotyczących produkcji, cen i strategii marketingowych w celu zwiększenia przychodów i rentowności. (Kalkulacja „elastyczność cenowa popytu” pomoże Ci uzyskać dane)!

Możesz również zmienić ceny w zależności od notoryczności, im bardziej marka staje się sławna, tym bardziej wiesz, że klienci zapłacą wyższą cenę za twoje produkty. 😎

Ustalenie cena sprzedaży to ważny akt w strategii Twojej firmy, więc nie zaniedbuj go. 😜

Chcesz iść dalej

Obecnie korzystanie z narzędzi do zarządzanie mediami społecznościowymi jest niezbędne do wdrożenia strategii marketingowej w mediach społecznościowych i osiągnięcia wyznaczonych

17/07/2024

Na hiperkonkurencyjnym i stale ewoluującym rynku pracy każda firma stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem znalezienia najlepszych talentów. 🌟 Zespoły ds.

16/07/2024

Czy nie jesteś w stanie obniżyć swojego Customer Effort Score? Albo, co gorsza, w ogóle nie oceniasz interakcji swoich klientów

10/07/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story