Selectieve distributie : Hoe werkt het?

De selectieve distributie is eigenlijk een populair marketing-mix model omdat het bedrijven helpt de wederverkoopkwaliteit van de producten die zij produceren te garanderen. 🛠️ De toepasselijke regelgeving is echter zeer complex.

Wat is de definitie van een selectief distributiekanaal? Hoe kan aan de voorwaarden worden voldaan? Wat is een distributiecontract? In dit artikel geven wij u alle info om u te helpen begrijpen. 👌

Selectieve distributie betekenis

In dit model van distributie verlenen leveranciers het recht hun producten of diensten te verkopen aan een beperkt aantal “erkende” distributeurs of wederverkopers. De distributeurs moeten worden geselecteerd volgens door de leverancier gespecificeerde criteria . 👀

Het doel is een kwalitatief hoogwaardig distributienetwerk op te bouwen en vooral een vertrouwensrelatie met de leveranciers op te bouwen. Een uitgebreid distributienetwerk kan variëren in omvang en geografische reikwijdte. 🌎 Als u inderdaad de kwaliteit van de wederverkoper wilt waarborgen, kunt u dit distributiemodel gebruiken om uw distributieproducten te verkopen.

In principe rechtvaardigt de toepassing van dit distributiesysteem de beslissing van de leverancier om een beperkt aantal erkende distributeurs te selecteren, en gaat er dus van uit dat de productdistributie door andere niet-erkende distributeurs/groothandelaars kan worden geweigerd. 🚫 Deze kan zich bij dit bedrijfsmodel niet beklagen over de zogenaamde “weigering tot verkoop”.

Ten tweede, de mededingingswetten van de Europese Commissie van toepassing , aangezien sommige bepalingen de concurrentie op de markt kunnen beperken . 🧑 Wees voorzichtig met elke selectieve distributiestrategie die u toepast.

👉 Het selectieve verkoop- of distributiemodel heeft voor- en nadelen. Aarzel ook niet om contact op te nemen met een advocaat die u kan helpen met het administratieve verkoopproces.

Hier is een klein schema om de verschillende soorten distributie te illustreren. In dit artikel richten we ons in het bijzonder op selectieve distributie: ⏬

Verkoopcontract voor selectieve distributie

Wat zijn de voorwaarden van het distributiecontract?

In principe is het verboden dat twee economische entiteiten overeenkomen de toegang tot de markt te beperken. Dergelijke praktijken verstoren uiteindelijk de vrije mededinging. 🙊 Het gebruik van dit effectieve distributiemodel moet gerechtvaardigd zijn om de kwaliteit ervan te handhaven en een goed gebruik ervan te waarborgen , gelet op de aard van het betrokken product .

Om een besluit tot beperking van het aantal dealers/distributeurs te rechtvaardigen , ✍️ moet een product of dienstverlener een lijst van objectieve, verifieerbare en kwantificeerbare criteria kunnen verantwoorden.

Indien deze normenechter op een begrijpelijke manier zijn vastgelegd, blijven de contractsluitende partijen vrij in de zin van contractvrijheid. 🛎️ Pas op dat u in uw contract geen oneigenlijke concurrentiebedingen opneemt , die tot sancties kunnen leiden.

De wederverkopers moeten worden geselecteerd op basis van objectieve en kwalitatieve criteria zoals het dienstenaanbod, de winstmarge of de aangeboden producten. 🛍️ Het doel is immers een bepaald niveau van dienstverlening te handhaven bij de vertegenwoordiging van producten en de verkoop door erkende wederverkopers.

👉 Binnen een distributienetwerk kunnen verschillende soorten distributeurs naast elkaar bestaan volgens criteria en commerciële relaties. De leverancier mag echter binnen elke categorie geen concurrentiebeperkende discriminatie toepassen categorie van distributeurs.

Bovendien kunnen leveranciers oneerlijke concurrentie voeren om de distributieselectiviteit van hun producten te versterken en om te bestrijden tegen de wederverkoop door onbevoegde derden. 💥

This Is Bad Weekend At Bernies GIF by Laff

Hoe een contract opstellen voor selectieve distributeurs?

De selectieve distributie is een contract waarbij de leverancier de exclusieve distributeur belast met het op de markt brengen van zijn producten. 🥰

Bovendien moet het contract de criteria bevatten op grond waarvan de leverancier die bepaalde distributeur heeft geselecteerd . 🎯 De opstelling van het verkoopcontract biedt een zekere zekerheid, met name in de relatie tussen leverancier en commerciële distributeur.

Het opstellen van een selectieve distributieovereenkomst kanechter moeilijk zijn… 😬 U kunt een model van de overeenkomst of contact opnemen met een advocaat om u te helpen bij het opstellen van de overeenkomst.

👉 In tegenstelling tot een traditionele distributieovereenkomst is een selectieve distributieovereenkomst een overeenkomst waarbij een leverancier toestemming krijgt om zijn producten door te verkopen aan één distributeur in een specifiek gebied.

Ontvang deze week de eerste klanten

Gebruik de kracht van Waalaxy om elke dag nieuwe klanten te werven. Start vandaag nog met uw gratis acquisitie.

waalaxy dashboard

Selectieve distributiestrategie

Hoe wordt de prijs van een distributiecontract bepaald?

Bij selectieve distributiestrategie is de vrijheid om wederverkoopprijzen vast te stellen van cruciaal belang. 💰

Contracten mogen niet tot doel of tot gevolg hebben dat, zelfs bij indirecte distributie, de vrijheid van de detailhandelaar/wederverkoper om zijn eigen verkoopprijzen voor producten vast te stellen . ✨

💡 Leveranciers mogenbijvoorbeeld erkende wederverkopers niet verbieden onder de aanbevolen prijsstrategie te verkopen.

Is het mogelijk om selectieve distributie op het internet te doen?

Momenteel zijn er verschillende netwerken van distributie, dus ondernemers vragen zich af of ze ook via erkende wederverkopers op het internet (via e-commerce)moeten verkopen . 🤔

Als de clausule in de distributieovereenkomstechter aan de hierboven genoemde criteria voldoet , 😯 kan de leverancier leden van zijn distributienetwerk verbieden om producten via platforms van derden te verkopen.

👉 De opname van een dergelijke clausule in een contract van verkoopovereenkomst contract is raadzaam, en u wilt misschien ook een advocaat voor distributierecht raadplegen, 🙏 want er zijn enkele bijzonderheden waarmee u rekening moet houden.

Selectieve distributie voorbeeld

Selectieve distributiecontracten kunnen inderdaad betrekking hebben op verschillende economische sectoren. 🤓 In de sector van de luxegoederen, bijvoorbeeld parfums, aangepaste kleding, juwelen, enz. wordt dit distributiemodel het meest gebruikt.

Dit wordt onder meer verklaard door de noodzaak om een bepaald merkimago in stand te houden. 💎 O ok andere sectoren kunnen zich tot dit verkoopmodel wenden, dit is het geval bij autofabrikanten en “hi-tech” of detailhandelaars in computerapparatuur.

Selectieve distributie heeft dus vele organisatorische voordelen. Naast het versterken van het samenwerkingsaspect van zakelijke relaties, helpt het uw merknaam te behouden. 🤩

De wederverkopers kunnen territoriale exclusiviteit krijgen voor een bepaald product of dienst. Zo wordt de marketingstrategie duidelijker en zijn de doelen gemakkelijker te bereiken. 🏹

you fancy marge simpson GIF

Conclusie : wat is selectieve distributie ?

Kortom, de high-end positionering is verenigbaar met een selectieve commerciële strategie. 🧐 Selectieve distributie is de ideale distributiemethode om hoogtechnologische, merk- of luxeproducten te promoten en te verkopen.

Om verschillende redenenishet ook de meest gebruikte methode in luxehuizen : 👇

  • Het hebben van hoge criteria goed gedefinieerd, je toestaan te kiezen de punten van verkoop waar u wilt verkopen uw producten op als leverancier. Dus, in functie van uw beeld, van andere merken waaraan u verkoopt aan en naar uw doelgroep (of doelmarkt), je kan kiezen de locatie van verkoop dat u wilt verkopen.
  • Onderscheid en differentieer uw producten van andere concurrerende producten die niet dezelfde waardepropositie hebben of gewoner zijn. 🤷
  • Beter controle de bedrijf praktijken gebruikt om te promoten de reputatie of e-reputatie van uw producten en diensten.
  • Blijf concurrerend door meer wederverkopers en punten van verkoop op de markt. door selectieve distributie hebben de producten een groter concurrentievoordeel.

👉 Ten slotte houdtde goedkeuring van een selectieve distributiestrategie in dat rekening wordt gehouden met vele zakelijke, financiële, boekhoudkundige, juridische en andere aspecten. ⚖️ Neem bij het nemen van beslissingen voor uw verkoopdistributiestrategieën de tijd om de kwesties te begrijpen voordat u beslist over uw methode van distributiemethode.

FAQ van het artikel

Wat is selectieve distributiestrategie?

De selectieve strategie is voor een distributienetwerk dat bestaat uit meerdere dealers die zijn toegewezen aan een “stenen” verkooppunt . 🤑 Dit netwerk wordt vaak gebruikt voor hoogtechnologische of luxeproducten.

Het doel van deze distributietactiek is de dealers te selecteren volgens vooraf vastgestelde criteria en het merkimago, de kwaliteit en de omgeving van het verkooppunt waar de producten worden verkocht, te controleren. de overeenkomsten moeten echter objectief, transparant, evenwichtig en niet-discriminerend zijn.

Een klassiek voorbeeld van een selectieve distributiestrategie is die van Galeries Lafayette (in Frankrijk 🗼), die voor deze methode heeft gekozen en producten van veel bekende merken.

Wat is het verschil tussen exclusieve en selectieve distributie?

Deze twee distributieovereenkomsten stellen leveranciers in staat gemakkelijk controleerbare distributienetwerken op te zetten om een prestigieus merkimago in stand te houden. 🪙

In de context van de distributie exclusief, is het controleniveau ongelijk, aangezien de producten en/of diensten slechts aan één verkooppunt worden verkocht. 🥇 Daardoor zijn de groeimogelijkheden beperkt. Beide soorten contracten kunnen echter veel clausules bevatten , zoals territoriale of concurrentiële exclusiviteit om de tegenpartijen te beschermen. 🤝

Ziezo, nu weet u alles over selectieve distributie! 😘

Verder gaan

Vandaag de dag is het gebruik van social media management tools essentieel voor het implementeren van een sociale-mediamarketingstrategie en het

17/07/2024

In een hyperconcurrerende en voortdurend evoluerende arbeidsmarkt staat elk bedrijf vandaag voor de enorme uitdaging om het beste talent te

16/07/2024

Lukt het u niet om uw Customer Effort Score te verlagen? Of erger nog, evalueert u de interacties van uw

10/07/2024

7 contoh pesan prospek yang sukses di LinkedIn (english)

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story