Dystrybucja selektywna : Jak to działa?

Strona dystrybucja selektywna jest faktycznie popularnym modelem marketing-mix , ponieważ pomaga firmom zagwarantować jakość odsprzedaży produkowanych przez nie produktów. 🛠️ Jednak obowiązujące przepisy bardzo skomplikowane.

Jaka jest definicja kanału dystrybucji selektywnej? W jaki sposób można spełnić warunki? Co to jest umowa dystrybucyjna? W tym artykule podajemy wszystkie informacje, które pomogą Ci zrozumieć. 👌

Dystrybucja selektywna co to

W tym modelu z dystrybucji, dostawcy przyznają prawo do sprzedaży swoich produktów lub usług ograniczonej liczbie „autoryzowanych” dystrybutorów lub odsprzedawców . Dystrybutorzy muszą być wybrani według kryteriów określonych przez dostawcę. 👀

Celem jest zbudowanie wysokiej jakości sieci dystrybucji , a zwłaszcza zbudowanie relacji zaufania z dostawcami. Rozbudowana siećdystrybucji może mieć różną wielkość izasięg geograficzny . 🌎 Rzeczywiście, jeśli chcesz zapewnić jakość resellera, możesz wykorzystać ten model dystrybucji do sprzedaży swoich produktów dystrybucyjnych.

W zasadzie wdrożenie tego systemu dystrybucji uzasadnia decyzja dostawcy o wyborze ograniczonej liczby autoryzowanych dystrybutorów , a więc zakłada możliwość odmowy dystrybucji produktu przez innych nieautoryzowanych dystrybutorów/hurtowników. 🚫 Ci ostatni nie mogą w tym modelu biznesowym narzekać na tzw. „odmowę sprzedaży”.

Po drugie prawo konkurencji komisji Europejskiej mają tu zastosowanie, gdyż niektóre postanowienia mogą ograniczać konkurencję na rynku . 🧑 Bądź ostrożny z każdą strategią dystrybucji selektywnej, którą wdrażasz.

👉 Model sprzedaży lub dystrybucji selektywnej ma zalety i wady. Nie wahaj się również skontaktować z adwokatem , który może pomóc Ci w procesie sprzedaży administracyjnej.

Poniżej znajduje się mały schemat ilustrujący różne rodzaje dystrybucji. W tym artykule skupiamy się w szczególności na dystrybucji selektywnej: ⏬

Dystrybucja selektywna Umowa marketingowa

Jakie są warunki umowy dystrybucyjnej?

Co do zasady zabronione jest, aby dwa podmioty gospodarcze umawiały się na ograniczenie dostępu do rynku. Takie praktyki kończą się zakłóceniem wolnej konkurencji. 🙊 Zastosowanie tego modelu dystrybucji efektywnej musi być uzasadnione w celu utrzymania jego jakości i zapewnienia właściwego wykorzystania, biorąc pod uwagę charakter danego produktu .

Aby uzasadnić decyzję o ograniczeniu liczby dealerów/dystrybutorów, ✍️ dostawca produktu lub usług musi być w stanie uzasadnić listę obiektywnych, sprawdzalnych i wymiernych kryteriów .

Jeślijednak normy te określone w sposób zrozumiały, strony umowy zachowują swobodę w zakresie warunków umownych w rozumieniu swobody umów. 🛎️
Uważaj , aby nie zawrzeć w umowie klauzul abuzywnych dotyczących konkurencji, co może prowadzić do sankcji.

Resellerzy muszą być wybierani na podstawie obiektywnych i jakościowych kryteriów , takich jak zakres usług, marża zysku lub oferowane produkty. 🛍️ W istocie, celem jest utrzymanie pewnego poziomu usług w zakresie reprezentacji produktów i sprzedaży przez autoryzowanych resellerów.

👉 W ramach sieci dystrybucji może współistnieć kilka rodzajów dystrybutorów według kryteriów i handlowych relacji handlowych. Dostawca nie może jednak dyskryminować antykonkurencyjnie w ramach każdej kategorii dystrybutorów.

Ponadto dostawcy mogą prowadzić nieuczciwą konkurencję w celu wzmocnienia selektywności dystrybucji swoich produktów oraz w celu zwalczać przeciwko odsprzedażą przez nieuprawnione osoby trzecie. 💥

This Is Bad Weekend At Bernies GIF by Laff

Jak sporządzić umowę dla dystrybucja selektywna?

Dystrybucja selektywna dystrybucja to umowa , w której dostawca powierza wyłącznemu dystrybutorowi wprowadzenie do obrotu swoich produktów. 🥰

Dodatkowo umowa musi zawierać kryteria , według których dostawca wybrał tego konkretnego dystrybut ora. 🎯 S porządzenie umowy sprzedaży zapewnia pewne bezpieczeństwo, zwłaszcza w relacjach pomiędzy dostawcą a dystrybutorem handlowym.

Sporządzenie umowy dystrybucji selektywnej może byćjednak trudne… 😬 Można skorzystać z szablonu umowy lub skontaktować się z prawnikiem , który pomoże Ci najlepiej sporządzumowę.

👉 W przeciwieństwie do tradycyjnej umowy dystrybucyjnej, umowa dystrybucji selektywnej jest umową upoważniającą dostawcę do odsprzedaży jego produktów jednemu dystryb utorowi na określonym terytorium.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Strategia dystrybucji selektywnej

Jak ustalić cenę umowy dystrybucyjnej?

W przypadku strategii dystrybucji selektywnej, temat swobody w ustalaniu cen odsprzedaży jest kluczowy. 💰

Celem lub skutkiemumów nie może być ograniczenie, nawet w przypadku dystrybucji pośredniej, swobody detalisty/sprzedawcy w zakresie ustalania własnych cen sprzedaży produktów. ✨

💡 Na przykład dostawcy nie mogą ograniczać autoryzowanych odsprzedawców w zakresie sprzedaży poniżej zalecanej strategii cenowej.

Czy można prowadzić Selektywną Dystrybucję w Internecie?

Obecnie istnieje kilka siecidystrybucji, więc przedsiębiorcy zastanawiają się, czy w internecie (poprzez ecommerce) teżpowinni sprzedawać przez autoryzowanych resellerów. 🤔

Niemniej jednak, jeśli zapis w umowie dystrybucyjnej spełnia kryteria podane powyżej, 😯 dostawca może zakazać członkom swojej sieci dystrybucji sprzedaży produktów za pośrednictwem platform zewnętrznych .

👉 Umieszczenie takiej klauzuli w umowy z sprzedaży umowa jest wskazane, przy czym warto też skonsultować się z prawnikiem zajmującym się prawem dystrybucyjnym 🙏 bo trzeba wziąć pod uwagę pewną specyfikę.

Dystrybucja selektywna przykłady

Umowy dystrybucji selektywnej mogą bowiem dotyczyć różnych sektorów gospodarki. 🤓 W sektorze dóbr luksusowych, na przykład perfum, odzieży na zamówienie, biżuterii itp. ten model dystrybucji jest najczęściej stosowany.

Tłumaczy sięto m .in. koniecznością utrzymania określonego wizerunkumarki. 💎 Inne sektory również mogą zwrócić się ku temu modelowi sprzedaży, tak jest w przypadku producentów samochodów i sprzedawców„hi-tech” lub sprzętu komputerowego.

Dystrybucjaselektywna ma zatem wiele organizacyjnych zalet. Oprócz wzmacniania aspektu współpracy w relacjach biznesowych, pomaga utrzymać znak firmowy. 🤩

Po stronie resellerów, mogą oni uzyskać wyłączność terytorialną na dany produkt lub usługę. Strategia marketingowa staje się więc bardziej przejrzysta, a cele łatwiejsze do osiągnięcia. 🏹

you fancy marge simpson GIF

Wnioski: Dlaczego warto prowadzić dystrybucję selektywną?

Podsumowując , pozycjonowanie high-end jest kompatybilne z selektywną strategią handlową. 🧐 S elektywna dystrybucja jest idealną metodą dystrybucji do promowania i sprzedaży produktów zaawansowanych technologicznie, markowych lub luksusowych.

Jest to również najczęściej stosowana metoda w domach luksusowych z kilku powodów: 👇

  • Posiadanie wysokich kryteria dobrze zdefiniowane, ty umożliwiasz wybór strony punktów z sprzedaży gdzie ty chcieć sprzedawać swoje produkty na stronie jako dostawca. W ten sposób, w funkcja twojego obrazu, z innych marek do których ty sprzedawać do oraz do twojej docelowa publiczność (lub rynku docelowego), ty możesz wybrać stronę miejsce strony sprzedaży które ty chcesz sprzedawać.
  • Wyróżnij i odróżnij swoje produkty od innych konkurencyjnych produktów, które nie mają tej samej propozycji wartości lub bardziej powszechne. 🤷
  • Lepsza kontrola the biznes praktyki wykorzystywanych do promowania strony strony reputacji lub e-reputacji Twoich produktów oraz usług.
  • Pozostań konkurencyjny , mając więcej resellerów i punktów sprzedażyna rynku. 🏪 Robienie selektywnej dystrybucji sprawia, że jej produkty mają większą przewagę konkurencyjną.

👉 Wreszcie, przyjęcie strategii dystrybucji selektywnej wiąże się z uwzględnieniem wielu aspektów biznesowych, finansowych , księgowych, prawnych i innych. ⚖️ Podejmując decyzje dotyczące strategii dystrybucji sprzedaży, poświęć czas na zrozumienie zagadnień, zanim zdecydujesz się na swoją metody dystrybucji dystrybucji.

FAQ artykułu

Czym jest strategia dystrybucji selektywnej?

Strategiaselektywna dotyczy sieci dystrybucji składającej się z kilku dealerów przypisanych do punktu sprzedaży „brick-and-mortar” 🤑 S ieć ta jest często stosowana w przypadku produktów zaawansowanych technologicznie lub luksusowych.

Celemtej taktyki dystrybucji jest wybór dealerów według wcześniej ustalonych kryteriów oraz kontrola wizerunku marki , jakości i otoczenia punktu sprzedaży , w którym sprzedawane produkty. 💯 Porozumienia te muszą być jednak obiektywne, przejrzyste, zrównoważone i niedyskryminujące.

Klasycznym przykładem strategii dystrybucji selektywnej jest Galeries Lafayette (we Francji 🗼), która wybrała metodę i sprzedaje produkty wielu znanych marek.

Jaka jest różnica między dystrybucją wyłączną a selektywną?

Te dwie umowy dystrybucyjne pozwalają dostawcom na tworzenie łatwo kontrolowanych sieci dystrybucji w celu utrzymania prestiżowego wizerunku marki. 🪙

Jednakże, w kontekście dystrybucji wyłącznej, poziom kontroli jest nierówny, ponieważ produkty i/lub usługi sprzedawane tylko do jednego punktu sprzedaży. 🥇 W związku z tym możliwości rozwoju ograniczone. Oba rodzaje umów mogą jednak zawierać wiele klauzul, takich jak wyłączność terytorialna lub konkurencyjna, które chronią kontrahentów. 🤝

Proszę bardzo, teraz już wiesz wszystko o dystrybucja selektywna! 😘

Chcesz iść dalej

Czy nie jesteś w stanie obniżyć swojego Customer Effort Score? Albo, co gorsza, w ogóle nie oceniasz interakcji swoich klientów

10/07/2024

Ten artykuł ma na celu pomóc Ci odkryć i opanować sztukę agile project management, abyś mógł zamienić swoje wyzwania w

09/07/2024

Waalaxy jest niezbędnym narzędziem do prospectingu B2B. Nasza wiedza na temat LinkedIn pozwoliła nam pójść o krok dalej i zaoferować

04/07/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story