Sledzenie wzroku : Wszystkie sekrety ujawnione!

Sledzenie wzroku jest również znane jako śledzenie spojrzenia. ta technologia śledzenia wzroku opiera się na zasadzie , że wzrok jest bardzo ważnym zmysłem, który uruchamia intelektualny proces gromadzenia i przetwarzania informacji u osób. 🧠

Sprawdźmy to! 🔍

Co to jest śledzenie wzroku ?

Eye Śledzenie odnosi się do technik badania spojrzenia lub ruchów gałek ocznych. eye tracking mierzy ścieżkę, punkt fiksacji i czas fiksacji grupy osób podczas określonego zadania lub działania.

Wyniki badań śledzenie wzroku opierają się głównie na opracowaniu map ciepl nych utworzonych z punktów fiksacji oczu.

Eye tracking był pierwotnie wykorzystywany w dziedzinach marketing reklama (prasa i billboardy) i projektowania opakowań, ale w rezultacie znajduje również wiele zastosowań w marketingu cyfrowym.

Definicja Eye Tracking UX

W szczególności śledzenie wzroku jest wykorzystywane w UX do: 👇

 • Wpływ i czytanie opakowania,
 • Optymalizacja z merchandising”,
 • Analiza konsumpcji konsumpcja konsumpcji konsumpcji,
 • Wpływ i czytanie reklama (pras, display, itp.),
 • Analiza elementów internetowych, takich jak wiadomości e-mail, strony internetowe i mobilne aplikacje UX,
 • Analiza uwagi uwaga uwagi na telefony,
 • Analiza doświadczeń doświadczenie w punkcie sprzedaży lub w serwisie…

Technologia i narzędzia dośledzenia wzroku znacznie się rozwinęły, 🤖 wraz z dostępnością okularów do śledzenia wzroku i kamer internetowych, umożliwia to przewidywanie wzroku , które może zautomatyzować testowanie bez konieczności konfigurowania konkretnego badania lub rekrutowania testerów.

Oto kilka przykładów możliwych ścieżek spojrzenia, 👀 które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania strony internetowej.

Niektóre zasady projektowania śledzenia ruchu gałek ocznych: ⏬

Staranne wyrównanie: ⏹️
 • Kiedy projektujemy elementy wizualne, używamy niewidzialnych linii, aby skierować wzrok czytelnika.
 • Staramy się więc zachować pewne wyrównanie, aby skierować wzrok.
Z-reading: :ampoule:
 • Przeznaczony do plakatów reklamowych lub obrazów.
OdczytF: :feu:
Białe obszary lub miejsca odpoczynku: 💤
 • Musisz zorganizować swoje wizualizacje tak, aby nie przeciążać czytelnika (nie wyrzucasz wszystkiego bez sensu i pozwalasz wizualizacjom oddychać).
 • Stosujemy zasadę trójpodziału, aby całość była harmonijna (zasadniczo dzielimy obraz na 3 równe części pod względem długości i szerokości i umieszczamy nasze ważne elementy).

Wszystkie te elementy pomogą Ci stworzyć ścieżkę śledzenia wzroku i określić, który „wzór” działa najlepiej dla Twojego produktu lub odbiorców. 🤗

Jak działa eye tracking?

Eye tracking jest filarem neuromarketingu” , który pozwala nam zrozumieć , co przyciąga spontaniczną uwagę konsumenta. uwaga oka z jednej strony wpływa na podejmowanie decyzji , a z drugiej strony jest również głównym punktem wejścia dla informacji.

Tak więc, eye-tracking w marketingu pozwala nam na: 👇

 1. Ulepszenie strategii marketingowej poprzez ułatwienie kluczowych elementów komunikacji.
 2. Poprawić doświadczenie klienta doświadczenie poprzez nadawanie priorytet do informacje które klienci klienci szukają.

Zasadniczo pozwala zmierzyć ścieżkę przebytą przez oko i czas fiksacji każdego elementu wizualnego, dzięki czemu można je zaakcentować. 😏

Niektóre zalety:

 1. Wiarygodne wyniki, oczy nie kłamią. ruchy gałek o cznych nieświadome i dokładnie odzwierciedlają procesy poznawcze w rzeczywistych sytuacjach. Metody śledzenia oczu dostarczają istotnych informacji na temat użyteczności interfejsu, zachowań użytkowników i ich oczekiwań.
 2. Szczegółowa analiza, wyniki są widoczne. 👁️ Dane uzyskane podczas testów wyświetlane w formie wizualnej. Aby szczegółowo przeanalizować zachowanie konsumentów, dane są obliczane dla każdej „strefy zainteresowania”, takiej jak liczba spojrzeń, czas spojrzenia, kierunek czytania i kolejność odkrywania.
 3. Na podstawie wyników można uzyskać konkretne zalecenia dotyczące ulepszenia interfejsu. ✅

Niektóre ograniczenia:

Technika ta majednak kilka ograniczeń.po pierwsze, śledzenie wzroku jest stosunkowo drogie, niezależnie od sprzętu, ponieważ wymaga szerszego grona uczestników niż w przypadku testy użytkowników aby uzyskać wiarygodne dane.

W rzeczywistości badani śledzenie wzroku   wymaga około 50 uczestników aby uzyskać wiarygodną mapę cieplną, podczas gdy do testów użytkowników wystarczy 10 uczestników. w tym przypadku widzenie peryferyjne nie jest brane pod uwagę przy śledzeniu wzroku.

W rezultacienie wiemy dokładnie, gdzie użytkownik patrzy przez cały czas trwania testu. ponadto niektóre parametry mogą zmienić test, takie jak noszenie tuszu do rzęs, zbliżanie się lub oddalanie od ekranu lub umieszczanie dłoni na twarzy.

Conajlepsze, śledzenie wzroku nie może powiedzieć , dlaczego patrzysz w to czy inne miejsce.fiksacja może mieć wiele przyczyn. Użytkownicy mogą fiksować wzrok na danym punkcie, ponieważ uważają go za atrakcyjny lub odwrotnie, ponieważ go nie rozumieją.

Jednakże uczestnicy nie mogą być przesłuchiwani podczas badania ponieważ nie wolno go przerywać. Interakcja może rozpraszać wzrok i uwagę oraz przeszkadzać w pracy. dlatego trudno jest stosować technikę samodzielnie . Aby wyniki były istotne, należy je uzupełnić testamiużyteczności.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Przygotowanie do testu śledzenie wzroku

Jak przygotować się do testu eye-śledzenie wzroku : 🤔

 • Osoba jest umieszczana przed serią elementów wizualnych , takich jak plakaty reklamowe, strony internetowe i półki w supermarkecie.
 • Urządzenia do śledzenia wzroku rejestrują ruchy gałek ocznych i przesyłają je na ekran.
 • Na ekranie pojawiasię mapa, podkreślająca obszar , na którym wzrok pozostawał najdłużej i przebytą ścieżkę.
 • W ten sposób, widz widz wizualizuje elementy elementy które przyciągać oko i te, które ignorowane.
 • Po obserwacji zespół marketingowy odpowiednio modyfikuje elementy wizual ne, aby poprawić wydajność kampanii i wrażenia użytkownika.🤩

Kilka wskazówek: 🔔

 • Testerzy muszą być reprezentatywni dla użytkowników związanych z aplikacją. należy jednak upewnić się, że uczestnicy nie niedowidzący i nie noszą okularów lub soczewek kontaktowych.
 • Podobnie jak w przypadku testów użytkownika, testy śledzenia wzroku przeprowadzane za pomocą scenariuszy wspólnych dla wszystkich uczestników , aby umożliwić porównanie wyników porównanie wyników.na przykład zakup określonego przedmiotu (w przypadku witryn handlu elektronicznego), finalizacja zakupu itp.
 • Po udzieleniu wskazówek uczestnicy muszą zachowywać się przed interfejsem tak jak w swoim codziennym środowisku. na początku testu planowana jest faza kalibracji urządzenia.

Procedura dla test śledzenie wzroku

 • Podczas sesji„eye tracker rejestruje ruchy gałek ocznych w czasie rzeczywistym oraz momenty , w których uwaga użytkownika skupia się na danym elemencie. testy użytkowników zazwyczaj wykorzystują protokół zwany „Think Na głos” który prosi użytkowników o zwerbalizowanie swoich myśli.
 • W kontekście eye-trackingu należy unikać tej praktyki. jeśli opisujesz działanie słowami , ruch ruch oczu oczu się zmieni! Dlatego moderatorzy powinni być dyskretni w tle , aby nie przerywać testu. Najlepiej byłoby, gdyby uczestnicy byli sami w pokoju podczas sesji.

Podsumowanie testu: 👇

 • Test jest często kończony wywiadem retrospektywnym. metoda ta polega na poproszeniu użytkownika o wyjaśnienie swoich wyborów po zakończeniu sesji. Menedżer testów pokazuje mu zarejestrowane wyniki i zadaje pytania.
 • Ta wymiana zdań między użytkownikiem a testerem rzuca światło na przebieg sesji. należy jednak pamiętać, że niektórzy uczestnicy mają tendencję do uzasadniania swoich decyzji poprzez ich komentowanie.

Oprogramowanie do śledzenia ruchu gałek ocznych

Do śledzenia ruchu gałek ocznych potrzebne są dwa narzędzia: czujniki i oprogramowanie (ze wsparciem AI lub bez). 💥

Tester jest wyposażony w czujniki, a obserwator obserwuje wyniki wyświetlane przez oprogramowanie. sesje śledzenia wzroku przeprowadzane z reprezentatywnym panelem konsumentów w celu uzyskania odpowiednich wyników .

Należyunikać zbyt długich sesji, aby uniknąć zmęczenia oczu, które zniekształca wyniki! 🙈

1. Czujniki śledzenia ruchów gałek ocznych

Istnieją dwa rodzaje czujników śledzenia wzroku:

 • System stacjonarny : obraz jest wyświetlany na ekranie komputera wyposażonego w kamerę na podczerwień. światło podczerwone rzucane na oko testera rejestruje ruchy gałek ocznych: obszary widziane i niewidziane , czas skupienia uwagi na każdym elemencie i trajektorię linii wzroku.
 • System mobilny: Tester jest wyposażony w okulary z kamerą, która rejestruje ruchy oczu podczas oglądania obrazów. system nadaje się na przykład do śledzenia wzrokiem punktów punktów śledzenia.

2. Oprogramowanie do śledzenia ruchu gałek ocznych

Oprogramowanie dośledzenia wzroku jest używane do transkrypcji wyników. oprogramowanie wyświetla różne rodzajemap, takiejak:

 • Mapa ciepl na podkreśla najczęściej obserwowane obszary. gorące (czerwone) obszary przyciągają największą uwagę. Zimne niebieskie obszary to cechy , które ignorowane lub łatwo widoczne. Wyświetlana jest stopniowana paleta kolorów , aby pomóc w tworzeniu hierarchii.
 • Mapa ścieżki śledzi ścieżkę oka podczas całej sesji, rejestrując kolejność odkrywania różnych elementów od początku do końca. ścieżka jest ponumerowana i oznaczona.
 • Mapa okultystyczna pokazuje obszary , którecałkowicie ignorowane , pozwalając nam pokazać to, czego konsumenci nie widzą na obrazie. 🙈

Interpretując te mapy, można zidentyfikować zachowania konsumentów w odniesieniu do reklam i przeglądanych treści internetowych. 💡

Oto 3 przykłady oprogramowania do eyetrackingu: ⏬

 1. Oprogramowanie„Tobii Pro Lab” zbiera i analizuje wyniki czujników „paskowychlub „okularowych”. w szczególności platforma wyświetla ścieżkę przebytą przez wzrok podczas sesji eyetrackingu w postaci numeracji elementówwizualnych .
 2. Oprogramowanie„iMotions” to kompleksowe rozwiązanie do analizy ruchu. Na przykład, oprócz śledzenia wzroku, oprogramowanie analizuje mimikę twarzy , aby wzbogacić wyniki 😉
 3. Oprogramowanie„GazeRecorder” wykorzystuje czujnik typu kamery internetowej do zbierania informacji do analizy. wyniki śledzenia wzroku wyświetlane na mapie termicznej przy użyciu palety kolorów od pomarańczowego do zielonego, z elementami uporządkowanymi według widoczności.

Ponadto nowe oprogramowanie do śledzenia wzroku, takie jak „Sarbacane” lub „Eyeware Tech”, jest już wykorzystywane przez sztuczną inteligencję, aby lepiej uchwycić ruchy oczu podczas testu i lepiej zrozumieć wyniki! 💯

Analityka śledzenia ruchów gałek ocznych

Technologia śledzenia wzroku rozwinęła się wraz z wykorzystaniem technologii cyfrowej. specjaliści od marketingu UX wykorzystują ją do badania zachowań konsumentów w odniesieniu do interfejsów użytkownika stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Nap odstawie uzyskanych wyników programiści mogą zaproponować optymalną ergonomię nawigacji i zasugerować najlepsze ścieżki nawigacji . 🛣️ W ten sposób firma poprawia doświadczenie klienta , a tym samym, zadowolenie klientów korzystając z tej technologii.

E-maile i newslettery wykorzystują śledzenie wzroku, podobnie jak strony internetowe i strony aplikacji mobilnych. te wizualne marketingowe materiały marketingowe zawierają dużo tekstu, a śledzenie wzroku daje czytelnikom szansę na uchwycenie obszarów , które wyróżniają się najbardziej.

Na tej podstawie marketerzy mogą zdecydować o najbardziej strategicznych miejscach, w których należy umieścić przyciski „wezwania do działania” (CTA) i ważne informacje! 🧲

Jak korzystać z śledzenie wzroku ?

Jak widzieliśmy, eye tracking to technologia śledzenia wzroku, która mierzy i analizuje spojrzenia osób wchodzących w interakcje z bodźcami wizualnymi, takimi jak reklamy i strony internetowe. 🤗

Oto 4 przykłady, w których firmy mogą korzystać z eye trackingu: 👇

 1. Optymalizacja reklam online: śledzenie wzroku pomaga firmom zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z reklamami online. Analizując ruchy oczu użytkowników, firmy mogą określić, które elementy wizualne przyciągają najwięcej uwagi, a które najmniej. informacje te można wykorzystać do optymalizacji projektu reklamy, podkreślając najważniejsze elementy i umieszczając je strategicznie, aby zmaksymalizować widoczność.
 2. Poprawa komfortu korzystania z witryny: śledzenie wzroku dostarcza cennych informacji o tym, jak użytkownicy poruszają się po witrynie. dzięki zrozumieniu, czego szukają użytkownicy i które elementy wizualne przyciągają ich uwagę, firmy mogą poprawić układ, organizację informacji i projekt przycisków CTA. Przekłada się to na lepsze wrażenia użytkownika, bardziej intuicyjną nawigację i wyższe współczynniki konwersji.
 3. Ocena skuteczności opakowania produktu: firmy mogą wykorzystać śledzenie wzroku do oceny wizualnego wpływu opakowania produktu. ❇️ Mierząc ruchy oczu konsumentów patrzących na ich opakowania, firmy mogą określić, które elementy przyciągają największą uwagę, a które są pomijane. Informacje te można wykorzystać do dostosowania projektu opakowania, podkreślenia kluczowych cech i poprawy komunikacji wizualnej w celu przyciągnięcia uwagi konsumentów w punkcie sprzedaży.
 4. Testowanie użyteczności interfejsu użytkownika: śledzenie wzroku może być wykorzystane do oceny użyteczności interfejsów użytkownika, takich jak aplikacje mobilne i oprogramowanie. śledząc wzrok użytkowników podczas interakcji z interfejsem użytkownika, organizacje mogą zidentyfikować problemy lub obszary nieporozumień. Możemy wykorzystać te informacje do wprowadzenia ukierunkowanych ulepszeń w naszym interfejsie, które ułatwią nawigację, wyjaśnią informacje i zoptymalizują proces interakcji, co może prowadzić do zwiększenia lojalności i zadowolenia klientów.

Strategiczne wykorzystanie śledzenia wzroku może zapewnić firmom cenny wgląd w zachowania wizualne konsumentów, 🤨 umożliwiając firmom optymalizację działań marketingowych w celu przyciągnięcia uwagi, poprawy doświadczenia użytkownika i zwiększenia konwersji. 🚀

Przykłady marketingu opartego na śledzenie wzroku

Śledzenie wzroku jest wykorzystywane w wielu dziedzinach, w tym w marketingu i obsłudze klienta: 👇

 1. Merchandising: punkt sprzedaży wykorzystuje wyniki śledzenia wzroku do podkreślania promocji i organizowania półek w celu optymalizacji obsługi klienta. Na przykład: eye tracker rejestruje preferencyjną uwagę na żółtym znaczniku i dłuższy czas fiksacji na belce na wysokości 1,60 m. Aby wypchnąć produkt, sklep umieszcza go na tej wysokości, a etykieta zmienia kolor na żółty.
 2. Opakowanie: 🎁 wyniki śledzenie wzroku pokazują, które elementy opakowania przyciągają największą uwagę. Na przykład: marki chcą się wyróżniać dzięki nowym opakowaniom. W oparciu o techniki testowania A/B marka oferuje konsumentom trzy różne opakowania. Wynik ten można wykorzystać do określenia, które z nich przyciąga najwięcej uwagi.
 3. Plakaty i ulotki: 📚 wyniki śledzenia wzroku pokazują ścieżki spojrzenia i czasy fiksacji dla różnych elementów obrazu. Na przykład: jeśli marka chce podkreślić niskie ceny, graficy umieszczają cenę na pierwszym miejscu. Jeśli marka chce podkreślić bezpłatną dostawę, grafik strategicznie zmieni położenie i poprawi informacje.

Przykłady map ciepła

Dane z sesji śledzenie wzroku mogą być wyświetlane w formie map ciepła mapy, takich jak ta: 👇

Wyniki pokazują , że regiony z większymi lub mniejszymi kolorowymi kropkami o różnych kolorach najczęściej obserwowane. ten rodzaj analizy wymaga znacznej liczby uczestników.

Śledzenie wzroku można wykorzystać do sprawdzenia, czy organizacja informacji w interfejsie użytkownika jest zgodnaz logiką użytkownika i czy informacje prezentowane we właściwej kolejności. może pokazać , gdzie zgubiłeś się w podróży podróży i zidentyfikować optymalizacje , aby czytanie było bardziej płynne.

Mapy mapy cieplne obiektywnie reprezentują obszary niewidoczne dla użytkownika. śledzenie wzroku nie może stwierdzić, czy użytkownik rozumie obszary, na które patrzy, ale wyraźnie pokazuje obszary , których nie rozumie.

Powstaje pytanie , czy obszary te zawierają przydatne informacje do optymalizacji interfejsu. jeśli tak, zalecamy ich wyróżnienie!

Wnioski : Eye tracking i neuromarketing

Podsumowując, eye tracking to technika analizy oparta na ruchach gałek ocznych. 👁️

Polega ona na obserwowaniu zachowania oczu konsumentów przed elementami wizualnymi w celu wyciągnięcia wniosków, zwiększenia skuteczności marketingu i poprawy doświadczenia klienta. 💪

Eye tracking jest wykonywany przy użyciu urządzenia zwanego eye śledzenie wzroku. 🏹

Oko rejestruje obraz i przekształca go w komunikat nerwowy, który mózg musi zinterpretować. na podstawie tej interpretacji ludzie odczuwają emocje, podejmują decyzje i wykonują działania .

Na przykład, gdy oczy kierowcy odbierają obraz czerwonego światła, 🚦 wiadomość jest wysyłana do mózgu, a kierowca dochodzi do wniosku, że musi się zatrzymać. Następnie naciska pedał hamulca.

Obserwacja elementów wizualnych, na których koncentruje się uwaga, oraz trajektorii spojrzenia w obrębie sceny pomaga zrozumieć funkcje poznawcze funkcje poznawcze i przewidywać reakcje. 🔮

Na tym właśnie polega śledzenie wzroku. technologia ta może być stosowana w marketingu, aby wpływać na zachowania konsumentów i badać je !

Mówiąc dokładniej, jest to technika marketingowa zwana „neuromarketingiem”. jest to metoda marketingowa wykorzystująca neuronaukę poznawczą i technologię komunikacji. 🗣️ Łącząc mózg i aktywność poznawczą, pomaga nam głębiej zrozumieć zachowania konsumentów.

FAQ : Sledzenie wzroku

Jak wdrożyć śledzenie wzroku?

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie oko tracker.po pierwsze, można wybrać rozwiązanie sprzętowe od wyspecjalizowanego producenta. Urządzenia te można kupić online lub w specjalistycznych sklepach.

Niektóre firmy oferują również wynajem eye trackerów na określony czas. inną opcją jest użycie oprogramowania do śledzenia wzroku opartego na wizji komputerowej , które można zainstalować na istniejących urządzeniach , takich jak komputery i smartfony, bez potrzeby korzystania z dodatkowego sprzętu.

Ten rodzaj oprogramowania wykorzystuje wbudowaną kamerę w urządzeniach do śledzenia ruchów gałek o cznych. niektóre rozwiązania programowe bezpłatne, podczas gdy inne można kupić lub udostępnić w ramach subskrypcji.

To wszystko! Teraz wiesz już wszystko o śledzenie wzroku. 😉

Chcesz iść dalej

Jak znaleźć adres e mail po nazwie jest obecnie często zadawanym pytaniem. 👀Niezależnie od tego, czy chcesz ponownie połączyć się

23/05/2024

Czy kiedykolwiek słyszałeś termin “Lion LinkedIn” lub LinkedIn Open Networker? 🦁 Cóż, powiem ci, że to nie ma nic wspólnego

22/05/2024

Chcesz rozwijać swój biznes i przyciągać nowych klientów? Zanim zaczniesz pozyskiwać nowych klientów, poświęć trochę czasu na zrozumienie różnicy między

21/05/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story