pl
frenesitptdenlruidja

Jak działa scenariusz na Waalaxy?

show table of contents

Celem tego artykułu jest wyjaśnienie technicznego działania funkcji scenariusz na Waalaxy. Czyli algorytmu pisanego w tle. Aby zrozumieć, jak używać scenariuszy automatyzacji LinkedIn, przejdź przez ten tutorial lub obejrzyj wideo.

Mój prospekt spełnił swój warunek ponad 24 godziny temu i nie przeszedł do kolejnego kroku scenariusz na Waalaxy

time condition for prospecting

Postępy prospektów w scenariuszu działają w ten sposób:

  • Prosument spełnił warunek oczekiwania, aby przejść do następnego kroku. Na przykład, zaakceptował prośbę o połączenie.
  • Co 12 godzin dokonywana jest aktualizacja statusu potencjalnego użytkownika: jeśli spełnił warunek i jeśli opóźnienie pomiędzy dwoma akcjami zostało osiągnięte w ciągu ostatnich 12 godzin, akcja zostaje umieszczona w kolejce.
  • Opóźnienie pomiędzy faktem spełnienia warunku (akcja wykonana przez Waalaxy w przypadku wizyty lub follow, zaakceptowane żądanie w przypadku połączenia lub komunikat „widziane/niewidziane” dla wiadomości) a wykonaniem akcji mieści się wtedy w przedziale od X dni do X dni + 12 godzin (gdzie X to opóźnienie pomiędzy obiema akcjami). To może wyjaśniać, dlaczego opóźnienia są czasami nadrzędne w stosunku do 1 dnia.

Gdy umieszczasz akcję w kolejce, pod uwagę brana jest godzina wykonania, a nie godzina, na którą została umieszczona w kolejce.

W przypadku akcji połączenia ważny jest dzień i godzina akceptacji, a nie godzina wysłania zapytania.

Tak więc, dla X dni opóźnienia pomiędzy dwoma akcjami, maksymalnie X dni + 12 godzin może upłynąć przed ustawieniem w kolejce.

Ilustracja z kilkoma przykładami

  • Moja perspektywa otrzymała wizytę w dniu 0 o godzinie 11:00 z 1-dniowym opóźnieniem. Zatem, akcja powinna zostać umieszczona w kolejce jutro o 11:00. Jednak aktualizacja nastąpi o godzinie 02:00. Perspektywa zostanie więc ustawiona w kolejce o godzinie 14:00 (UTC+1) i akcja zostanie wykonana (w odniesieniu do dostępnych kwot).
  • Wysłałem zapytanie o połączenie do mojego potencjalnego klienta w dniu 0 o godzinie 11:00. Perspektywa akceptuje mnie w dniu 1 o godzinie 15:00. Jeśli opóźnienie ma wynosić 1 dzień, to akcja komunikatu, która nastąpi po tym fakcie zostanie umieszczona w kolejce jutro o godzinie 02:00 (UTC+1).

Czy można stworzyć własny scenariusz na Waalaxy lub dodać krok?

Tworzenie własnych scenariuszy lub dodawanie kroków nie jest możliwe. Możesz jednak skontaktować się z nami na czacie i zaproponować nam szablony, jeśli jeszcze nie istnieją.

Czy można umieścić mniej niż 1 dzień opóźnienia pomiędzy dwoma akcjami?

Nie ma możliwości umieszczenia w scenariuszu opóźnienia poniżej 1 dnia pomiędzy dwiema akcjami. Aktualizacja statusu prospektów w scenariuszu (wyjaśniona w pytaniu„Mój prospekt spełnił swój warunek ponad 24 godziny i nie przeszedł do kolejnego kroku„) wymusza na nas co najmniej 24godzinne opóźnienie. Każda aktualizacja statusu zobowiązuje przedłużającego do sprawdzenia określonej liczby elementów na LinkedIn. Aby zachować „naturalne” zachowanie, nie można więc wprowadzić opóźnienia krótszego niż 1 dzień.

5/5 (127 votes)
Cover-Ebook-US

Want more leads for your business? 🔥

Get the 7 most effective message templates for generating leads on LinkedIn for free. 👽

Cover-Ebook-US

Want more leads for your business? Get our E-book for free ! 🔥

Get the 7 most effective message templates for generating leads on LinkedIn. 👽