FAQ Triggers

Z pewnością nadszedł czas, aby stworzyć ten FAQ na temat naszej flagowej funkcji, Triggers na LinkedIn. Ta funkcja może być niedoceniana, ale jest to nasza najpotężniejsza funkcja.

Witamy w FAQ dotyczącym triggers na LinkedIn.

Co to jest Triggers?

Trigger dosłownie oznacza „trigger”. W rzeczywistości ta funkcjonalność pozwala na wyzwolenie akcji, zwanej wyjściem, w zależności od wejścia i kilku modalności: warunku i częstotliwości.

Triggery na LinkedIn pozwalają zautomatyzować wiele zadań i akcji, dlatego ta funkcjonalność jest tak potężna.

Poniżej zobaczymy, czym są te komponenty.

Dla przypomnienia, funkcja ta dostępna jest w subskrypcji Advanced i Enterprise.

The Paley Center for Media this is us got it milo ventimiglia agreeing GIF

Jakie są składowe triggera i do czego służą?

Wejście

Wejście triggers to zdarzenie, które spowoduje wykonanie akcji wejściowej.

Narzędzie wykryje wejście, które wybrałeś spośród 14, które oferuje nasze narzędzie i pobierze wszystkie wskazówki odpowiadające wybranemu zdarzeniu.

Przykład: triggers ma dla wejścia „Mój profil został odwiedzony”. Zgodnie z częstotliwością narzędzia, pobierze ono z Linkedin wszystkie osoby, które odwiedziły Twój profil. Następnie triger zostanie uruchomiony w celu wykonania akcji wyjściowej

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Wyjście

Wyjście trigera określa akcję, która zostanie wykonana po jego uruchomieniu.

Obecnie mamy 9 możliwych wyjść.

W powyższym przykładzie, wszystkie leady, które „odwiedziły Twój profil”, zostały pobrane przez narzędzie, jeśli wyjściem, które wybrałeś jest „wyślij prośbę o połączenie”, to te akcje zostaną wysłane bezpośrednio do kolejki do przetworzenia. Jeśli wyjściem było „wyślij do kampanii”, to leady pobrane przez narzędzie zostaną wysłane do kampanii X, którą wybrałeś podczas tworzenia wyzwalacza.

Możesz również wybrać, aby narzędzie wybierało tylko leady już obecne w CRM. To jest warunek.

Warunek

Na LinkedIn są obecnie 2 warunki naszych triggers:

 • status potencjalnego użytkownika ( połączony / niepołączony )
 • jego obecność w CRM, czyli w ProspectIn

Jeśli zdecydujesz się ustawić warunek „połączony” i „obecny w CRM”, Twój trigger zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy prospekt jest połączony z Tobą i już obecny w ProspectIn CRM

Warunek musi być zgodny z danymi wejściowymi i wyjściowymi wyzwalacza, w przeciwnym razie napotkasz błędy w wyzwalaczu.

Częstotliwość

Częstotliwość realizacji pozwala Ci powiedzieć narzędziu „Kiedy zamierzasz pobrać wszystkie perspektywy odpowiadające mojemu wyzwalaczowi”?

Dostępne są 3 częstotliwości:

 • Co 12 godzin
 • Co 24 godziny
 • Co 48 godzin

W tym przypadku, na przykład co 12 godzin, wyzwalacz pójdzie i zobaczy na Linkedin, kto „odwiedził Twój profil” i będzie kierował i integrował wszystkie perspektywy, które wykonały tę akcję.

Jakie są triggers wejścia na LinkedIn?

Skomentował post na LinkedIn
Otrzymano prośbę o dodanie (samoakceptacja zaproszenia)
Mój profil został odwiedzony
Nowy trop w moim zapisanym wyszukiwaniu w Nawigatorze Sprzedaży
Nowy post z hashtagiem
Odpowiedział
Jest oznaczony jako
Wysłano prośbę o połączenie
Wiadomość została wysłana
Odwiedzono lead
Sprawdzono lead
Prośba o połączenie została zaakceptowana
Otrzymano prośbę o dodanie (bez automatycznej akceptacji)
Brak odpowiedzi

Jak mogę usunąć trigger?

Możesz usunąć triger z zakładki „Triger” klikając na czerwony kosz w wierszu danego trigera.

Czy mogę zmodyfikować Triggers ?

Nie możesz zmodyfikować już utworzonego trigera, musisz go usunąć i utworzyć nowy.

Sorry Home Alone GIF by filmeditor

Jak wstrzymać działanie trigera?

Z jakiegoś powodu możesz chcieć wstrzymać działanie swojego wyzwalacza.

Nic prostszego, w zakładce „Wyzwalacz” wciśnij żółtą ikonę w wierszu swojego wyzwalacza. Wyzwalacz zostanie natychmiast wstrzymany.

I odwrotnie, jeśli chcesz ponownie aktywować triger, możesz to zrobić w ten sam sposób, ale triger wznowi swoją częstotliwość wykonywania w tym momencie.

hold on terry GIF by Tacoma FD

Jak mogę zmienić nazwę trigera?

Możesz być zmęczony formalnym tytułem lub prostym numerem, więc dlaczego nie nazwać swojego triggera inaczej. Na przykład „To będzie wysyłane!” lub „Raz triger, zawsze triger”.

W zakładce „Triger” i „Utwórz triger” w prawym górnym rogu, możesz zmienić nazwę triggera.

Kiedy będą wykonywane akcje z mojego triggera?

Kiedy skonfigurujesz swój wyzwalacz z wyjściem, które wysyła akcję do Linkedin, taką jak „Wyślij wiadomość” lub „Wyślij żądanie połączenia”, możesz się zastanawiać, kto ma pierwszeństwo? Kiedy moja akcja zostanie wykonana?

Musisz wiedzieć, że pierwszeństwo będą miały akcje w kolejce, następnie akcje ze scenariusza, które muszą być wysłane w kolejce, a następnie masowe wysyłanie, gdy używasz izolowanych funkcji „Połączenie”, „Wiadomość”, „Follow-up” lub „Wizyta”.

Gdy wszystko to zostanie przetworzone, akcje wyjściowe wyzwalaczy mogą zostać wykonane, ale… tylko wtedy, gdy pozostały jeszcze limity!

Jeśli dzienne limity zostały osiągnięte przez inne akcje, to te z wyzwalacza nie będą mogły być wysłane i zostaną odłożone na później.

Co oznacza symbol sukcesu / błędu w trigerze?

Ta część pozwoli Ci rozróżnić, co się udało, a co nie!

Dla każdej linii Twojego triggera, będziesz miał liczbę sukcesów i liczbę porażek.

Obok liczby niepowodzeń, będziesz miał czerwony przycisk „Zobacz niepowodzenia”, który pozwoli Ci zobaczyć perspektywy, dla których się nie powiodło, a także powód tej porażki. To jest właśnie dziennik błędów.

Showtime Bodega Boys GIF by Desus & Mero

Jakie mogą być logi błędów?

 • potencjalny kandydat był już w CRM

Ten błąd oznacza, że albo nie spełnił się oczekiwany warunek. Wybrano warunek „Już obecny w CRM” – „W CRM”, narzędzie nie musiało pobierać prospekta, ponieważ był on już obecny.

 • prospekt już połączony

Ten log błędu pojawia się, gdy wybrałeś wyjście „wyślij prośbę o połączenie” i ten prospekt jest po prostu już z Tobą połączony. Możesz to sprawdzić filtrując po statusie „połączony” w zakładce „Perspektywy”.

Ten log błędu pojawia się również, gdy wyjściem jest „wyślij w scenariuszu”, jeśli pierwszym krokiem scenariusza jest prośba o połączenie, to potencjalny uczestnik nie może zostać do niego włączony, ponieważ jest już z Tobą połączony.

 • URL postu nie jest już dobry

Ten dziennik błędów pojawia się tylko wtedy, gdy wpis brzmi „Skomentował post na Linkedin”, oznacza to, że adres URL Twojego postu został usunięty.

Co to jest eksport do CRM przez Zapier?

„Eksport do CRM przez Zapier” to wyjście , które pozwala wysłać pobrane leady na podstawie wpisu, do osobistego CRM (Baza danych).

Aby to zrobić, używamy narzędzia Zapier, które pozwala na synchronizację różnych narzędzi między nimi. Geniusz można powiedzieć!

albert einstein vintage GIF by US National Archives

Czy lead jest wysyłany do kolejki, gdy jest „wysłany do scenariusza”?

Kiedy wybrane wyjście ma status „wysłane do scenariusza”, leady pobrane przez wejście zostaną zintegrowane ze scenariuszem X, który określisz podczas tworzenia wyzwalacza.

W trakcie działania scenariusza, Twoje akcje są kolejkowane i wysyłane na bieżąco.

Wszystkie leady pobrane przez triger będą miały bezpośrednio ustawioną swoją akcję w kolejce. Kolejka będzie przetwarzać akcje zgodnie z Twoimi dziennymi limitami i godzinami pracy.

Jakiego postu dotyczy wyzwalacz „Komentujący mój post na Linkedin”?

Kiedy tworzysz wpis „Komentowanie postu na Linkedin”, zostaniesz poproszony o podanie adresu URL danego postu.

Może to być Twój post lub post kogoś innego.

Po pewnym czasie bezczynności wyzwalacz może sam się zatrzymać, ponieważ post nie jest już ważny.

Czy będzie duplikat, jeśli mój scenariusz zaczyna się od prośby o połączenie, a wpis w wyzwalaczu brzmi „prośba o połączenie została zaakceptowana”?

Scenariusz zawsze będzie miał pierwszeństwo przed wyzwalaczami na LinkedIn.

Nie będzie więc duplikatu akcji na leadach, jeśli wyzwalacz i scenariusz mają tę samą akcję „wyślij prośbę o połączenie”.

Czy moje ręczne działania na Linkedin mają wpływ na działanie wyzwalacza?

Wyzwalacz może działać tylko z akcjami, które są wykonywane przez Prospectin.

Jeśli wykonasz ręczną akcję na Linkedin (wizyta, follow-up, prośba o połączenie, wiadomość), nie będzie ona brana pod uwagę przez wyzwalacz.

Aby dowiedzieć się więcej

Będziemy uzupełniać ten FAQ w miarę pojawiania się punktów blokujących lub pytań od naszych użytkowników.

Więc jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się przyjść i zobaczyć nas w supporcie! 😁

Come Austin Powers GIF

  Melany

  Chcesz iść dalej

  Jak znaleźć adres e mail po nazwie jest obecnie często zadawanym pytaniem. 👀Niezależnie od tego, czy chcesz ponownie połączyć się

  23/05/2024

  Czy kiedykolwiek słyszałeś termin “Lion LinkedIn” lub LinkedIn Open Networker? 🦁 Cóż, powiem ci, że to nie ma nic wspólnego

  22/05/2024

  Chcesz rozwijać swój biznes i przyciągać nowych klientów? Zanim zaczniesz pozyskiwać nowych klientów, poświęć trochę czasu na zrozumienie różnicy między

  21/05/2024

  7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

  Newsletter

  Masterclasses

  Dans la piscine

  Sucess story