Piramide van Maslow van behoeften : leer er alles over!

De piramide van Maslow behoeften begrijpen is proberen de complexiteit van de mens wat beter te begrijpen; zijn diepe drijfveren, zijn angsten en zijn behoeften.

Door de mens voor ons beter te begrijpen, kunnen we hem gemakkelijker helpen een behoefte te bevredigen door direct op deze behoefte in te gaan.

Piramide van Maslow behoeften : Definitie

De piramide van Maslow, ook bekend als de behoeftehiërarchie van Maslow, is een motivatietheorie die in de jaren 1940 door de psycholoog Abraham Maslow werd voorgesteld.

Deze theorie stelt dat mensen een reeks behoeften hebben waaraan moet worden voldaan om hun volledige potentieel te bereiken, wat hij ook wel “zelfrealisatie” noemt

De piramide van Maslow geeft deze behoeften weer in een hiërarchische vorm, met de meest elementaire behoeften onderaan ⬇️ van de piramide en de meer complexe en hogere behoeften bovenaan. ⬆️

Wat de psycholoog met deze voorstelling probeert uit te leggen is dat zolang bepaalde vitale behoeften niet worden gerespecteerd, de mens andere behoeften niet kan vervullen.

Wat zijn de 5 niveaus van Maslows behoeftenhiërarchie?

Niveau van de hiërarchie Behoeften Beschrijving
1e niveau Fysiologische of primaire behoeften Basisbehoeften die nodig zijn om te overleven; voedsel, water, slaap, warmte en lucht.
2e niveau Veiligheidsbehoeften Behoeften om zich veilig en beschermd te voelen; fysieke en persoonlijke veiligheid, werk- en financiële zekerheid, emotionele veiligheid…
3e niveau Sociale behoeften Behoeften om zich verbonden te voelen met anderen, geliefd te zijn en deel uit te maken van een groep; vriendschap, familie, gemeenschap en teamlidmaatschap.
4e niveau Behoefte aan eigenwaarde Behoeften om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen; eigenwaarde, erkenning, sociale status en respect van anderen.
5e niveau Zelfrealisatie behoeften Behoeften om zijn volledige potentieel te bereiken, persoonlijke groei en het bereiken van doelen; creativiteit en creatie, autonomie, probleemoplossing, nieuwsgierigheid en emotionele en praktische zelfbeheersing.

Volgens Maslow moet aan behoeften van een lager niveau worden voldaan voordat behoeften van een hoger niveau kunnen worden nagestreefd, ook wel “primaire behoeften” en “secundaire behoeften” genoemd.

Om het niveau van zelfrealisatie te bereiken, moet een individu dus eerst zijn of haar fysiologische, veiligheids-, sociale en eigenwaardebehoeften bevredigen.

Wat is de verklaring van behoeftepiramide Maslow ?

Zoals gezegd zijn er 5 niveaus op de behoeftepiramide, ook wel “de driehoek van Maslow” genoemd.

Maslow's hierarchy of Needs

Ontvang deze week de eerste klanten

Gebruik de kracht van Waalaxy om elke dag nieuwe klanten te werven. Start vandaag nog met uw gratis acquisitie.

waalaxy dashboard

1e niveau – Fysiologische behoeften

Alle levende wezens hebben fysiologische behoeften. Zelfs planten met water en zonlicht. 🌱

Fysiologische behoeften zijn de basisbehoeften die nodig zijn om te overleven, dus voedsel, water, slaap, warmte en lucht. Dit niveau is de basis van de piramide van Maslow en wordt beschouwd als het belangrijkste (ik hoef niet uit te leggen waarom😆).

Volgens de theoreticus kunnen de andere niveaus niet worden bereikt als niet aan deze behoeften wordt voldaan. ❌

💡 Als je bijvoorbeeld een viscerale behoefte hebt om te slapen, zul je je absoluut niet kunnen concentreren op je behoefte om erbij te horen of anders op je creativiteit. Kernbehoeften gaan boven hogere behoeften.

Om aan de fysiologische behoeften te voldoen, moet een persoon toegang hebben tot voldoende voedsel en water, en voldoende beschutting tegen de elementen.

Als aan deze behoeften is voldaan, kan men overgaan naar het volgende niveau.

niveau 2 – Veiligheidsbehoeften

Zodra aan de fysiologische behoeften is voldaan, worden veiligheidsbehoeften belangrijk. Veiligheidsbehoeften omvatten persoonlijke veiligheid, werkzekerheid en financiële zekerheid. Ik zou daar in sommige gevallen ook emotionele veiligheid aan toevoegen.

Mensen moeten zich veilig en beschermd voelen tegen fysieke en emotionele gevaren om verder te komen in de piramide van Maslow.

Soms komen deze behoeften op de eerste plaats – vooral als er gevaar dreigt. Als er een moordenaar voor een waterfontein staat, ga je niet snel water halen, hoe dorstig je ook bent. 🚰 Mensen weten hoe ze hun behoeften moeten prioriteren naargelang de situatie. 😜

Om de behoeften van veiligheid te bereiken, moet iemand toegang hebben tot veilige huisvesting, een stabiele baan en voldoende inkomen om zichzelf te onderhouden. Door aan deze behoeften te voldoen kan een persoon zich veilig voelen en daarom op zoek gaan naar andere behoeften.

Zodra huisvesting is verkregen, kan het verbeteren van iemands veiligheidsbehoeften betrekking hebben op het isoleren van ramen, een alarmsysteem, een fulltime baan en een gezinsauto met een achteruitrijcamera.

niveau 3 – Sociale behoeften

Sociale behoeften omvatten de behoefte zich verbonden te voelen met anderen en deel uit te maken van een groep. we denken dus aan vriendschap, familie, gemeenschap en bij een team horen.

Individuen moeten zich geliefd en geaccepteerd voelen om gelukkig te zijn. 🌞

Volgens de langste studie ooit over geluk zou dit zelfs het belangrijkste punt zijn, het punt om aan te dringen op “een goed leven hebben”.

Om aan de sociale of saamhorigheidsbehoeften te voldoen, moet een persoon betekenisvolle sociale relaties en een ondersteunend netwerk hebben. Door aan deze behoeften te voldoen kan een persoon zich geliefd en geaccepteerd voelen, en zich richten op behoeften van een hoger niveau. 🎈

4e niveau – behoeften aan eigenwaarde

Eigenwaardebehoeften omvatten de behoefte om zich gewaardeerd, gerespecteerd en gewaardeerd te voelen. Dit kan gaan om eigenwaarde, erkenning, sociale status en respect van anderen.🤓

Nogmaals, het is allemaal relatief! Als je je niet gerespecteerd voelt door anderen, zal dat ook gevolgen hebben voor je gevoel erbij te horen.

Elke behoefte past bij elkaar en werkt samen om harmonie te creëren.

Om deze behoefte te bereiken, is de eerste studie een gezond gevoel van eigenwaarde, erkenning van je prestaties en respect voor anderen.

Door deze behoeften te bevredigen kan iemand zich goed voelen over zichzelf en grenzen weten te stellen (respect vragen van anderen, zich op zijn gemak voelen) en zich richten op het 5e niveau, dat van zelfverwerkelijking, juist dat.😎

5e niveau – Zelfactualisatiebehoeften

Zelfactualisatiebehoeften zijn het hoogste niveau van de piramide van Maslow. ⛰️

Deze behoeften betreffen het bereiken van iemands volledige potentieel, persoonlijke groei en het bereiken van doelen, d.w.z. een zinvolle carrière, artistieke of creatieve inspanningen, onafhankelijk kunnen zijn en haalbare doelen kunnen creëren en nastreven. Het gaat ook om het gevoel autonoom te zijn en controle te hebben over iemands leven en geschiedenis.

De menselijke motivatie bij uitstek is dan om zichzelf te verwezenlijken, zichzelf te realiseren, aldus Maslow.

Belang van de behoeftenhiërarchie van Maslow in Marketing

De piramide van Maslow kan nuttig zijn in marketing en verkoop, omdat hij ons in staat stelt de motivaties en behoeften van consumenten beter te begrijpen.

Met behulp van deze theorie kunt u uw aanpak aanpassen aan de specifieke behoeften van uw prospects op verschillende niveaus van de piramide. ⛰️

⬇️ Hier is een voorbeeld van een reclamecampagne die inspeelt op fysiologische behoeften (en ook op comfortbehoeften, dankzij de levering).

Grocery Delivery Advertising | Online Grocery Ads | Gourmet Ads

Evenzo kunnen consumenten met onvervulde veiligheidsbehoeften zich zorgen maken over hun persoonlijke en financiële veiligheid of zelfs over hun gezondheid. 😨

Welke behoeften van Maslow houden verband met onze milieugezondheid?

In het geval van milieu- en persoonlijke gezondheid kunnen bedrijven veiligheidsgaranties, garantiediensten, retourbeleid en veilige betalingssystemen en “chemicaliënvrije” garanties benadrukken om aan deze behoeften te voldoen.

⬇️ Dit nieuwe type veiligheid wordt “milieuveiligheid” genoemd en komt steeds meer voor.

Voor consumenten op hogere niveaus van de piramide van Maslow, zoals de behoeften inzake eigenwaarde en zelfrealisatie, kunnen bedrijven producten en diensten creëren die consumenten helpen zich gewaardeerd, gerespecteerd en vervuld te voelen. 🌞

⬇️ U kunt bijvoorbeeld de voordelen benadrukken van producten en diensten die consumenten helpen hun persoonlijke doelen te bereiken, zoals online trainingsprogramma’s, gezondheids- en wellness-apps of luxe lifestyleproducten.

Nike dévoile sa nouvelle publicité "You can't stop us" réalisée avec un mix d'images de ses ambassadeurs - SportBuzzBusiness.fr

Kortom, de piramide van Maslow kan je helpen beter te verkopen en de motivaties en behoeften van consumenten beter te begrijpen, wat kan helpen bij het ontwerpen van reclamecampagnes en producten die aan die behoeften voldoen en de effectiviteit van marketingstrategieën kan verbeteren.

Concreet voorbeeld van het gebruik van de behoefte piramide van Maslow

Hier zijn concrete voorbeelden van elke behoefte in de piramide van Maslow en een case study van een bedrijf dat in die behoefte voorziet:

Fysiologische behoeften definitie en voorbeeld

Fysiologische behoeften zijn elementaire overlevingsbehoeften zoals voedsel, water, lucht, slaap en onderdak.

voorbeeld: Mcdo voorziet in deze behoefte door goedkoop fastfood aan te bieden aan mensen die geen tijd of middelen hebben om een maaltijd te bereiden.

Het merk heeft een fastfoodsysteem ontwikkeld om aan de behoeften van zijn klanten te voldoen. De aangeboden maaltijden zijn gemakkelijk toegankelijk.

McDonald's Brings Back Buy 1, Get 1 For $1 Deal - Chew Boom

Maslow’s veiligheidsbehoeften

Veiligheidsbehoeften zijn de behoeften om zich veilig en beschermd te voelen tegen schade.

voorbeeld: Verisure is een Frans beveiligingsbedrijf dat in deze behoefte voorziet door beveiligingssystemen aan te bieden. Verisure gebruikt geavanceerde technologie om de eigendommen van haar klanten te beschermen en hun huis of bedrijf op afstand te bewaken.

Maslows definitie van de behoefte om erbij te horen

De behoefte om erbij te horen is de behoefte om zich geaccepteerd, geliefd en begrepen te voelen.

voorbeeld: Facebook vervult deze behoefte door een sociaal netwerkplatform te bieden waar mensen contact kunnen leggen met vrienden en familieleden. Via het platform kunnen mensen foto’s, video’s en verhalen delen, in contact blijven met vrienden en nieuwe mensen ontmoeten.

Le cours de la Bourse de Facebook chute à Wall Street et fait perdre 100 milliards de dollars à Mark Zuckerberg - EasyForma

Behoefte aan eigenwaarde

Eigenwaardebehoeften zijn de behoeften om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen.

voorbeeld: Adidas voorziet in deze behoefte door hoogwaardige sportproducten te leveren om mensen te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken. Het merk sponsort ook professionele atleten om mensen te inspireren hun dromen na te jagen en uit te blinken.

Adidas Ads on Behance

Wat is zelfrealisatie behoeften?

Zelfrealisatiebehoeften zijn de behoeften aan persoonlijke prestatie en vervulling. 🌞

voorbeeld: Google vervult deze behoefte door een zoekmachine aan te bieden die zijn deuren opent naar duizenden kennis, en toegang biedt tot een enorme hoeveelheid informatie en onderwijs over verschillende onderwerpen. Google biedt ook online leerprogramma’s om mensen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hun persoonlijke doelen te bereiken. 🤗

In dezelfde geest zullen bedrijven die training en coaching aanbieden voor persoonlijke of professionele projecten de behoefte aan zelfrealisatie direct ondersteunen.

Er wordt vaak gezegd dat zolang al onze andere behoeften niet vervuld zijn, het onmogelijk is om ons te concentreren op onze persoonlijke ontwikkeling, daarom is het de 5e en laatste stap.

Maslow’s hiërarchie van behoeften uitgelegd met Patagonia

They Call It - Patagonia Campaign on Behance

Ik presenteer hier een specifieke casus over een bedrijf dat probeert de behoeften van consumenten te bevredigen, het is natuurlijk niet het enige bedrijf dat aan meerdere behoeften, basis en superieure, voldoet.

Het bedrijf Patagonia voldoet aan alle soorten behoeften op de piramide van Maslow.

Conclusie: wat is het doel van piramide van maslow behoefte ?

Kortom, de piramide van maslow is een algemeen erkend model dat helpt om de basisbehoeften van mensen en dus van consumenten te begrijpen. Het kan worden gebruikt in verschillende contexten, waaronder psychologie, human resources management, marketing en verkoop.

Verschillende studies hebben de geldigheid van de piramide van maslow onderzocht, en sommige hebben de relevantie of universele toepassing ervan in twijfel getrokken.

een studie van Wahba en Bridwell (1976) toonde bijvoorbeeld aan dat behoeften niet altijd een strikte hiërarchie volgen en kunnen variëren tussen individuen, culturen en contexten. (Ik zou de link naar de studie geplaatst hebben, maar die is in het Duits 😆)

💡 Wat logisch is, de verbanden lopen door elkaar heen en kunnen van dag tot dag verschillen, iemand die heel rijk is, maar alleen slapeloosheid heeft, is misschien niet geïnteresseerd in zijn persoonlijke prestatie totdat hij zijn fysiologische probleem heeft opgelost.

Ondanks de kritiek blijft de piramide van maslow een nuttig instrument om de menselijke basisbehoeften te begrijpen. Het kan bedrijven helpen producten en diensten te ontwerpen die voldoen aan de behoeften van hun klanten en hun werknemers motiveren door veilige en bevredigende werkomstandigheden te bieden.

Hiervoor raden wij u sterk aan persona’s te creëren, om de behoeften van consumenten beter te begrijpen.

Creëer mijn marketing persona

Faq van het artikel over basisbehoeften

Hoe gebruik je de behoefte piramide van Maslow om te verkopen?

Deze piramide wordt voornamelijk gebruikt om :

  • In welke behoeften voorzien uw producten of diensten?
  • Wat zijn de behoeften van uw verkoopdoelstellingen?

Deze twee behoeften moeten vooral dezelfde zijn. Als u beantwoordt aan de behoefte aan veiligheid, maar uw doelgroep heeft juist behoefte aan sociale binding, dan gaat u in tegen zijn vraag…

Kortom, inzicht in de motivaties en behoeften van klanten met behulp van de piramide van Maslow kan verkopers helpen hun aanpak te personaliseren en de relevante voordelen van hun producten te benadrukken om aan deze behoeften te voldoen.

Er zijn andere soorten verkoopbenaderingen, zoals AIDA en CAP SONCAS.

Meer verkoopmethoden bekijken

Als u eenmaal hebt geoefend in wat men noemt “behoeftenherkenning”, hoeft u alleen maar dienovereenkomstig te redeneren om uw prospect uit te leggen dat uw producten of diensten die hij heeft geïdentificeerd.

Hoe de behoeftehiërarchie van Maslow begrijpen in werkmotivaties?

De piramide van Maslow kan worden gebruikt om werkmotivaties te begrijpen als een hiërarchie van behoeften die werknemers trachten te bevredigen.

In dit geval wordt aangenomen dat sommige mensen “voedsel”-banen hebben om aan hun fysiologische behoeften te voldoen en dat anderen “passie”-banen hebben, die bijdragen tot hun zelfverwerkelijking.

Inzicht in waar teamleden (of de kandidaat) vallen op de behoeftepiramide zal helpen om hun motivaties beter te begrijpen. Om hun persoonlijke behoeften beter te bevredigen, zullen zij op basis van hun motivaties loopbaanontwikkelingsmogelijkheden aangeboden krijgen.

bijvoorbeeld:

  • Behoefte aan succes = Toename van verantwoordelijkheden.
  • Sociale (saamhorigheids)behoefte = De mogelijkheid om in een team te werken.

Maslow’s behoeftepiramide in PDF

Velen van u willen de piramide van Maslow downloaden in PDF, vandaag is het mogelijk 🤓

Download piramide van Maslow gratis in PDF

Bouw je eigen hiërarchie van behoeften

Nu is het uw beurt om de oefening te doen door uw piramide te vullen met de behoeften van uw consumenten, kandidaten of uzelf. 🥳

Maslow's hierarchy of Needs

En daar heb je het, je weet alles over de verschillende stappen om menselijke behoeften te bevredigen, van de eerste niveaus tot de top van de piramide. 🏔️

Nu kunt u de behoeftepiramide van Maslow gebruiken om de behoeften en motivaties van uw consumenten te begrijpen. 🥳

Verder gaan

Lead acquisition speelt een cruciale rol in de groei en duurzaamheid van een bedrijf. Maar wat betekent het eigenlijk? 🧐

17/06/2024

Tegenwoordig is winactie Facebook een essentieel marketingmiddel, waarmee bedrijven kunnen communiceren met hun klanten en nieuwe klanten kunnen aantrekken.Of het

13/06/2024

Verkooptechnieken ? Het is als een gereedschapskist vol strategieën en methodes om klanten te overtuigen om te kopen wat je

11/06/2024

7 contoh pesan prospek yang sukses di LinkedIn (english)

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story