Piramida Maslowa potrzeb: Dowiedz się wszystkiego na ten temat!

Zrozumieć Piramida maslowa Potrzeb to spróbować nieco lepiej zrozumieć złożoność człowieka; jego głębokie motywacje, lęki i potrzeby.

Lepiej rozumiejąc stojącego przed nami człowieka, możemy łatwiej pomóc mu w zaspokojeniu potrzeby, odpowiadając bezpośrednio na to żądanie.

Piramida Maslowa potrzeb: Definicja

Piramida Maslowa, znana również jako hierarchia potrzeb Maslowa, to teoria motywacji zaproponowana przez psychologa Abrahama Maslowa w latach 40. XX wieku.

Teoria ta sugeruje, że istoty ludzkie mają zestaw potrzeb, które muszą być zaspokojone, aby osiągnąć swój pełny potencjał, który nazywa również „samorealizacją”

Piramida Maslowa przedstawia te potrzeby w formie hierarchicznej, z najbardziej podstawowymi potrzebami na dole ⬇️ piramidy i bardziej złożonymi i wyższymi potrzebami na górze. ⬆️

Psycholog stara się wyjaśnić, że tak długo jak pewne potrzeby życiowe nie są zaspokajane, człowiek nie może zaspokoić innych potrzeb.

Jakie są 5 poziomów piramida maslowa potrzeb ?

Poziom Hierarchii Potrzeby Opis
1. poziom Potrzeby fizjologiczne lub podstawowe Podstawowe potrzeby niezbędne do przetrwania; jedzenie, woda, sen, ciepło i powietrze.
2. poziom Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby poczucia bezpieczeństwa i ochrony; bezpieczeństwo fizyczne i osobiste, bezpieczeństwo pracy i finansowe, bezpieczeństwo emocjonalne…
3. poziom Potrzeby społeczne lub potrzeby przynależności Potrzeba poczucia więzi z innymi, bycia kochanym, bycia częścią grupy; przyjaźń, rodzina, społeczność i przynależność do zespołu.
4. poziom Potrzeby związane z poczuciem własnej wartości Potrzeby poczucia wartości, szacunku i docenienia; poczucie własnej wartości, uznanie, status społeczny i szacunek ze strony innych.
5 poziom Potrzeby samorealizacji (self-actualization needs) Potrzeby osiągnięcia pełnego potencjału, rozwoju osobistego i realizacji celów; kreatywności i twórczości, autonomii, rozwiązywania problemów, ciekawości oraz samokontroli emocjonalnej i praktycznej.

Według Maslowa potrzeby niższego poziomu muszą być zaspokojone, zanim będzie można realizować potrzeby wyższego poziomu, nazywane również „potrzebami pierwotnymi” i „potrzebami wtórnymi”.

Zatem, aby osiągnąć poziom samorealizacji, jednostka musi najpierw zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne i samooceny.

Jakie jest wyjaśnienie Hierarchii Potrzeb Maslowa?

Jak już powiedzieliśmy, na piramidzie potrzeb, zwanej również „trójkątem Maslowa”, znajduje się 5 poziomów.

Maslow's hierarchy of Needs

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

1. poziom – Potrzeby fizjologiczne

Posiadanie potrzeb fizjologicznych jest wspólne dla wszystkich żywych istot. Nawet roślinom, którym wystarcza woda i światło słoneczne. 🌱

Potrzeby fizjologiczne to podstawowe potrzeby niezbędne do przetrwania, a więc jedzenie, woda, sen, ciepło i powietrze. Ten poziom stanowi podstawę piramidy Maslowa i jest uważany za najważniejszy (nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego😆).

Według teoretyka, jeśli te potrzeby nie są zaspokojone, nie można osiągnąć pozostałych poziomów. ❌

💡 Na przykład, jeśli masz trzewną potrzebę snu, absolutnie nie będziesz w stanie skupić się na swojej potrzebie przynależności czy inaczej – kreatywności. Potrzeby podstawowe mają pierwszeństwo przed potrzebami wyższymi.

Aby zrealizować potrzeby fizjologiczne, człowiek musi mieć dostęp do wystarczającej ilości jedzenia i wody, a także odpowiedniego schronienia przed żywiołami.

Gdy te potrzeby zostaną zaspokojone, można przejść do kolejnego poziomu.

poziom 2 – potrzeby bezpieczeństwa

Po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, ważne stają się potrzeby bezpieczeństwa. Potrzeby bezpieczeństwa obejmują bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo finansowe. W niektórych przypadkach dodałbym również bezpieczeństwo emocjonalne.

Osoby muszą czuć się bezpieczne i chronione przed fizycznymi i emocjonalnymi niebezpieczeństwami, aby posuwać się naprzód w piramidzie Maslowa.

Czasami te potrzeby mogą być na pierwszym miejscu – zwłaszcza gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie. Jeśli przed fontanną z wodą stoi morderca, to niezależnie od tego, jak bardzo jesteś spragniony, nie będziesz pędził po wodę. 🚰 Ludzie umieją ustalać priorytety swoich potrzeb w zależności od sytuacji. 😜

Aby osiągnąć potrzeby bezpieczeństwa, człowiek musi mieć dostęp do bezpiecznego mieszkania, stabilnej pracy i wystarczających dochodów, aby się utrzymać. Zaspokojenie tych potrzeb pozwala człowiekowi czuć się bezpiecznie, a tym samym dążyć do zaspokojenia innych potrzeb.

Po uzyskaniu mieszkania, poprawa potrzeb bezpieczeństwa może być związana z izolacją okien, systemem alarmowym, pełnoetatową pracą i rodzinnym samochodem z kamerą cofania.

poziom 3 – Potrzeby społeczne lub potrzeby przynależności

Potrzeby społeczne lub przynależności obejmują potrzebę poczucia więzi z innymi i bycia częścią grupy. 🤗 Myślimy więc o przyjaźni, rodzinie, społeczności i przynależności do zespołu.

Jednostki potrzebują czuć się kochane i akceptowane, aby być szczęśliwe. 🌞

Co więcej, według najdłuższego badania, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na temat szczęścia, byłby to nawet najważniejszy punkt, ten, przy którym należy się upierać, by „mieć dobre życie”.

Aby zrealizować potrzeby społeczne lub potrzeby przynależności, osoba musi mieć znaczące relacje społeczne i sieć wsparcia. Zaspokojenie tych potrzeb pozwala osobie czuć się kochaną i akceptowaną, a także skupić się na potrzebach wyższego rzędu. 🎈

4 poziom – Potrzeby związane z poczuciem własnej wartości

Potrzeby związane z poczuciem własnej wartości obejmują potrzebę poczucia wartości, szacunku i docenienia. Może to obejmować poczucie własnej wartości, uznanie, status społeczny i szacunek ze strony innych osób.🤓

Ponownie, to wszystko jest względne! Jeśli nie czujesz się szanowany przez innych, twoje poczucie przynależności również będzie miało wpływ.

Każda z potrzeb pasuje do siebie i współpracuje ze sobą, tworząc harmonię.

Aby osiągnąć tę potrzebę, pierwszym badaniem jest posiadanie zdrowej samooceny, uznanie swoich osiągnięć i szacunek dla innych.

Zaspokojenie tych potrzeb pozwala osobie czuć się dobrze ze sobą i umieć stawiać granice (prosić o szacunek innych, czuć się komfortowo) i skupić się na 5. etapie, czyli samorealizacji, właśnie na tym 😎

5 poziom – Potrzeby samorealizacji

Potrzeby samorealizacji to najwyższy poziom piramidy Maslowa. ⛰️

Potrzeby te dotyczą osiągania pełnego potencjału, rozwoju osobistego i realizacji celów, czyli sensownej kariery zawodowej, przedsięwzięć artystycznych lub twórczych, możliwości bycia niezależnym oraz tworzenia i dążenia do osiągalnych celów. Wiąże się to również z poczuciem autonomii i kontroli nad swoim życiem i historią.

Ludzką motywacją par excellence byłoby więc według Maslowa osiągnięcie siebie, zrealizowanie siebie.

Znaczenie hierarchii potrzeb Maslowa w marketingu

Piramida Maslowa może być przydatna w marketingu i sprzedaży, ponieważ pozwala nam lepiej zrozumieć motywacje i potrzeby konsumentów.

Wykorzystując tę teorię, możesz dostosować swoje podejście do specyficznych potrzeb potencjalnych klientów na różnych poziomach piramidy. ⛰️

⬇️ Oto przykład kampanii reklamowej, która odpowiada na potrzeby fizjologiczne (a także potrzeby komfortu, dzięki dostawie).

Grocery Delivery Advertising | Online Grocery Ads | Gourmet Ads

Podobnie, jeśli konsumenci mają niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, mogą obawiać się o swoje bezpieczeństwo osobiste i finansowe, a nawet zdrowotne. 😨

Które z Potrzeb Maslowa są związane z naszym zdrowiem środowiskowym?

W przypadku zdrowia środowiskowego i osobistego firmy mogą podkreślać gwarancje bezpieczeństwa, usługi gwarancyjne, politykę zwrotów i bezpieczne systemy płatności oraz gwarancje „wolne od substancji chemicznych”, aby zaspokoić te potrzeby.

⬇️ Ten nowy rodzaj bezpieczeństwa nazywany jest „bezpieczeństwem środowiskowym” i staje się coraz bardziej powszechny.

Wreszcie, dla konsumentów znajdujących się na wyższych poziomach piramidy Maslowa, takich jak potrzeby samooceny i potrzeby samorealizacji, firmy mogą tworzyć produkty i usługi, które pomagają konsumentom czuć się cenionymi, szanowanymi i spełnionymi. 🌞

⬇️ Na przykład, możesz podkreślić korzyści płynące z produktów i usług, które pomagają konsumentom osiągnąć ich osobiste cele, takie jak programy treningowe online, aplikacje zdrowotne i wellness, czy luksusowe produkty lifestylowe.

Nike dévoile sa nouvelle publicité "You can't stop us" réalisée avec un mix d'images de ses ambassadeurs - SportBuzzBusiness.fr

Krótko mówiąc, piramida Maslowa może pomóc Ci lepiej sprzedawać i lepiej rozumieć motywacje i potrzeby konsumentów, co może pomóc w projektowaniu kampanii reklamowych i produktów, które zaspokajają te potrzeby oraz zwiększyć skuteczność strategii marketingowych.

Konkretny przykład zastosowania Hierarchii Potrzeb Maslowa

Oto konkretne przykłady każdej z potrzeb w piramidzie Maslowa oraz studium przypadku firmy, która zaspokaja daną potrzebę:

Potrzeby fizjologiczne definicja i przykład

Potrzeby fizjologiczne to podstawowe potrzeby przetrwania, takie jak jedzenie, woda, powietrze, sen i schronienie.

💡 Przykład: Mcdo zaspokaja tę potrzebę poprzez dostarczanie taniego fast foodu dla ludzi, którzy nie mają czasu lub środków na przygotowanie posiłku.

Marka opracowała system fast foodów, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Oferowane posiłki są łatwo dostępne.

McDonald's Brings Back Buy 1, Get 1 For $1 Deal - Chew Boom

Potrzeby bezpieczeństwa wg Maslowa

Potrzeby bezpieczeństwa to potrzeby poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed krzywdą.

💡 Przykład: Verisure to francuska firma ochroniarska, która zaspokaja tę potrzebę oferując systemy bezpieczeństwa. Verisure wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby chronić własność swoich klientów i zdalnie monitorować ich dom lub firmę.

Definicja potrzeb przynależności wg Maslowa

Potrzeba przynależności to potrzeba poczucia akceptacji, miłości i zrozumienia.

💡 Przykład: Facebook spełnia tę potrzebę, zapewniając platformę społecznościową, na której ludzie mogą łączyć się z przyjaciółmi i członkami rodziny. Platforma pozwala ludziom dzielić się zdjęciami, filmami i historiami, pozostawać w kontakcie z przyjaciółmi i poznawać nowych ludzi.

Le cours de la Bourse de Facebook chute à Wall Street et fait perdre 100 milliards de dollars à Mark Zuckerberg - EasyForma

Potrzeby związane z poczuciem własnej wartości

Potrzeby związane z poczuciem własnej wartości to potrzeby związane z poczuciem bycia docenianym i szanowanym.

💡 Przykład: Adidas zaspokaja tę potrzebę, dostarczając wysokiej jakości produkty sportowe, które pomagają ludziom osiągnąć ich osobiste cele. Marka sponsoruje również profesjonalnych sportowców, aby inspirować ludzi do realizacji swoich marzeń i doskonalenia się.

Adidas Ads on Behance

Czym jest potrzeba samorealizacji?

Potrzeby samorealizacji to potrzeby osobistych osiągnięć i spełnienia. 🌞

💡 Przykład: Google zaspokaja tę potrzebę, oferując wyszukiwarkę, która otwiera swoje drzwi na tysiące wiedzy, zapewniając dostęp do ogromnej ilości informacji i edukacji na różne tematy. Google oferuje również programy edukacyjne online, aby pomóc ludziom rozwijać swoje umiejętności i osiągać osobiste cele. 🤗

W tym samym duchu, firmy, które oferują szkolenia, i coaching dla osobistych lub zawodowych projektów, będą bezpośrednio wspierać potrzebę samorealizacji.

Często mówi się, że dopóki wszystkie inne nasze potrzeby nie są zaspokojone, to, nie można skupić się na rozwoju osobistym, dlatego jest to 5 i ostatni krok.

Hierarchia potrzeb Maslowa wyjaśniona dzięki Patagonii

They Call It - Patagonia Campaign on Behance

Przedstawiam tutaj konkretne studium przypadku firmy, która stara się zaspokoić potrzeby konsumentów, nie jest to oczywiście jedyna firma, która zaspokaja kilka potrzeb, podstawowych i nadrzędnych.

Firma Patagonia zaspokaja wszystkie rodzaje potrzeb na piramidzie Maslowa.

Podsumowanie: jaki jest cel hierarchia potrzeb Maslowa?

Podsumowując, piramida Maslowa jest powszechnie uznanym modelem, który pomaga zrozumieć podstawowe potrzeby ludzi, a tym samym konsumentów. Może być stosowany w różnych kontekstach, w tym w psychologii, zarządzaniu zasobami ludzkimi, marketingu i sprzedaży.

W kilku badaniach zbadano zasadność piramidy Maslowa, a niektóre zakwestionowały jej trafność lub uniwersalne zastosowanie.

🤓 Na przykład badanie przeprowadzone przez Wahba i Bridwella (1976) wykazało, że potrzeby nie zawsze podążają za ścisłą hierarchią i mogą być różne u różnych osób, w różnych kulturach i kontekstach. (Umieściłabym link do badania, ale jest po niemiecku 😆)

💡 Co ma sens, powiązania przeplatają się i mogą się zmieniać z dnia na dzień, osoba, która jest bardzo zamożna, a ma tylko bezsenność może nie być zainteresowana swoimi osobistymi osiągnięciami dopóki nie naprawi swojego fizjologicznego problemu.

Pomimo krytyki, piramida Maslowa pozostaje użytecznym narzędziem do zrozumienia podstawowych potrzeb człowieka. Może pomóc firmom projektować produkty i usługi, które zaspokajają potrzeby klientów oraz motywować pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy.

W tym celu zdecydowanie doradzamy tworzenie person, aby lepiej zrozumieć potrzeby konsumentów.

Create my marketing persona

Faq artykułu o piramida potrzeb maslowa

Jak wykorzystać Hierarchię Potrzeb Maslowa w sprzedaży?

Piramida ta służy przede wszystkim do określenia :

  • Jakie potrzeby zaspokajają Twoje produkty lub usługi?
  • Jakie są potrzeby Twoich celów sprzedażowych?

Przede wszystkim te dwie potrzeby muszą być takie same. Jeśli odpowiadasz na potrzebę bezpieczeństwa, ale Twój target w pełni potrzebuje przynależności społecznej, to idziesz pod prąd jego zapotrzebowaniu…

Podsumowując, zrozumienie motywacji i potrzeb klientów za pomocą piramidy Maslowa może pomóc sprzedawcom w spersonalizowaniu podejścia i podkreśleniu istotnych korzyści płynących z ich produktów w celu zaspokojenia tych potrzeb.

Istnieją inne rodzaje podejść do sprzedaży, takie jak AIDA i CAP SONCAS.

Zobacz więcej metod sprzedaży

Kiedy już przećwiczysz to, co nazywa się „rozpoznawaniem potrzeb”, musisz tylko odpowiednio argumentować, aby wyjaśnić swojemu prospektowi, że Twoje produkty lub usługi, które on zidentyfikował.

Jak zrozumieć Hierarchię Potrzeb Maslowa w motywacji do pracy?

Piramida Maslowa może być wykorzystana do zrozumienia motywacji do pracy jako hierarchii potrzeb, które pracownicy starają się zaspokoić.

W tym przypadku zakłada się, że jedni ludzie mają pracę „żywieniową”, która zaspokaja ich potrzeby fizjologiczne, a inni mają pracę „pasjonującą”, która przyczynia się do ich samorealizacji.

Zrozumienie, gdzie członkowie zespołu (lub kandydat) plasują się na piramidzie potrzeb, pomoże lepiej zrozumieć ich motywacje. Aby lepiej zaspokoić ich osobiste potrzeby, zostaną im zaoferowane możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o ich motywacje.

💡 Na przykład:

  • Potrzeba sukcesu = Wzrost odpowiedzialności.
  • Potrzeba społeczna (przynależności)= Możliwość pracy w zespole.

Hierarchia potrzeb Maslowa w PDF

Wielu z Was chce pobrać piramidę Maslowa w PDF, dziś jest to możliwe 🤓

Pobierz piramidę Maslowa w PDF za darmo

Zbuduj swoją własną Hierarchię Potrzeb

Teraz Twoja kolej, aby wykonać ćwiczenie wypełniając swoją piramidę potrzebami Twoich konsumentów, kandydatów lub siebie. 🥳

Maslow's hierarchy of Needs

I oto masz, wiesz już wszystko o poszczególnych etapach zaspokajania ludzkich potrzeb, od pierwszych szczebli do szczytu piramidy. 🏔️

Teraz możesz wykorzystać Hierarchię Potrzeb Maslowa do zrozumienia potrzeb i motywacji swoich konsumentów. 🥳

Chcesz iść dalej

Pozyskiwanie leadów odgrywa kluczową rolę w rozwoju i zrównoważonym rozwoju firmy. Ale co to tak naprawdę oznacza? 🧐 Termin ten

17/06/2024

W dzisiejszych czasach Facebook giveaway jest podstawowym narzędziem marketingowym, umożliwiającym firmom interakcję z klientami i przyciąganie nowych.Niezależnie od tego, czy

13/06/2024

Techniki sprzedaży? To jak skrzynka z narzędziami pełna strategii i metod przekonywania klientów do zakupu tego, co masz do zaoferowania.

10/06/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story