Co to jest sztuczna inteligencja ? Znaczenie i kategorie IA

Co to jest sztuczna inteligencja (AI)? Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej niesamowitych technologii naszej ery, zdolna do fundamentalnego przekształcenia sposobu, w jaki żyjemy, pracujemy i wchodzimy w interakcje z otaczającym nas światem 🌍

Pewne jest to, że będzie świat przed i świat po, tak jak był świat przed internetem i nowy sposób życia po jego wynalezieniu. 🤯

Naukowcy ciężko pracowali nad stworzeniem algorytmów i systemów uczenia maszynowego, które mogą przetwarzać duże ilości danych, rozumieć język naturalny i podejmować złożone decyzje autonomicznie. Jest to dość szalone, a ja wyjaśnię dlaczego…

W tym artykule odkryjesz wszystkie rodzaje AI i jak one działają.

Co to jest sztuczna inteligencja ?

🤖 Sztuczna inteligencja (AI) jest dziedziną informatyki, która ma na celu stworzenie systemów komputerowych, które mogą replikować ludzkie funkcje, takie jak:

 • Percepcja,
 • Rozumowanie,
 • Uczenie się,
 • Rozumienie,
 • Interakcja.

🧐 Korzyści z AI są liczne i różnorodne.

Można ją wykorzystać do poprawy jakości życia ludzi poprzez umożliwienie lepszego podejmowania decyzji w takich dziedzinach jak:

 • Medycyna,
 • Rolnictwo,
 • Środowisko
 • Bezpieczeństwo i ochrona.

🚀 Może również pomóc firmom być bardziej wydajnymi poprzez automatyzację procesów sprzedaży oraz dostarczanie dokładnych i terminowych analiz.

Ponadto może pomóc w rozwiązaniu złożonych problemów, takich jak:

 • Rozpoznawanie twarzy,
 • Tworzenietreści,
 • Automatyzacja zadań,
 • Wykrywanie oszustw.

🤔 Jednak wszyscy wiemy; A.I. budzi też obawy o swój wpływ na społeczeństwo. Jak każda większa nowość, martwi.

Jedną z głównych obaw jest utrata miejsc pracy, ponieważ niektóre zadania wykonywane kiedyś przez pracowników ludzkich mogą być teraz zautomatyzowane.

Ponadto istnieją obawy dotyczące wykorzystania AI w sytuacjach inwigilacji, kontroli i manipulacji. Dlatego ważne jest, aby zapewnić, że narzędzie jest używane odpowiedzialnie i etycznie.

O różnych rodzajach AI mówimy w kolejnym rozdziale 😉

AI Znaczenie i rodzaje

Pewnie masz problem z określeniem co to jest sztuczna inteligencja i do jakiej kategorii pasują i cóż istnieje około 8 głównych kategorii AI. Niektóre z nich mogą być hybrydowe i dlatego mieszczą się w dwóch kategoriach. 🤯

Słaba AI (Chat AI)

Ta kategoria jest również znana jako „system ekspercki”. 🤖

Jest zdolny do rozwiązywania konkretnych problemów w określonej domenie, ale brakuje mu zdolności do generalizacji poza tą domeną.

Na przykład ” chatbot” należy do kategorii AI zwanej ” Natural Language Processing” (NLP), która skupia się na interakcji między komputerami a ludzkim językiem.

Chatboty wykorzystują algorytmy NLP do zrozumienia żądań użytkownika i generowania odpowiednich odpowiedzi. To może iść tylko tak daleko, tj. Jeśli nie rozumie pytania, chatbot oferuje alternatywę „porozmawiaj z człowiekiem”.

💡 Oto niektóre z jego funkcji:

 • Analiza pytania użytkownika w celu określenia tematu rozmowy.
 • Identyfikacja słów kluczowych i intencji użytkownika.
 • Automatyczna odpowiedź dla użytkownika na podstawie jego pytania.
 • Możliwość skierowania użytkownika do dodatkowych zasobów w razie potrzeby.

Chatboty są uważane za słabe, ponieważ są ograniczone i odpowiadają na konkretne pytania w danym kontekście i nie mogą zrozumieć rozmowy jako całości ani dostosować się do bardziej złożonych sytuacji.

Symboliczna AI (Symbolic AI)

Ten typ AI opiera się na manipulacji abstrakcyjnymi symbolami i jest często wykorzystywany w zadaniach logicznego rozumowania. 🤖🔬

Przykładem symbolicznego AI jest DXplain, system ekspercki opracowany przez Harvard Medical School, który pomaga lekarzom w diagnozowaniu złożonych chorób. W tym samym gatunku jest Isabel Healthcare, internetowy system ekspercki do diagnostyki medycznej, który wykorzystuje reguły logiczne i bazę wiedzy, aby pomóc w diagnozowaniu rzadkich i złożonych chorób.

Isabel SC

Oba wykorzystują wiedzę symboliczną do rozwiązywania medycznych problemów diagnostycznych.

System wykorzystuje reguły logiczne do diagnozowania infekcji bakteryjnych na podstawie objawów i wyników testów medycznych, wykorzystując wiedzę medyczną reprezentowaną jako reguły logiczne.

💡 Niektóre przykłady zadań, które mogą wykonać to:

 • 🥼 Analizowanie objawów i historii medycznej pacjenta.
 • 💉 Wykorzystanie reguł logicznych do identyfikacji możliwych przyczyn objawów.
 • 🩻 Ocena wyników testów medycznych w celu dopracowania diagnozy.

Foto AI (Perception AI)

Kategorie AI oparte na percepcji są w stanie odbierać informacje z danych sensorycznych (obrazów lub dźwięków). 🤖👀

Przykładem zadania dla tej kategorii jest rozpoznawanie obrazu w celu rozpoznania twarzy lub wykrywanie obiektów 🖼️ w filmach.

Sztuczna inteligencja oparta na rozpoznawaniu twarzy wykorzystuje algorytmy do identyfikacji 👀, analizy i porównywania cech ludzkiej twarzy na obrazach lub filmach.

Działanie AI opartej na rozpoznawaniu twarzy opiera się na kilku kluczowych krokach:

 • 👩Wykrywanie twarzy.
 • 👩‍🦲Extraction cechy.
 • 👱‍♀️👩Porównanie cech.

Nazwa pierwszego AI rozpoznającego twarz brzmiała „Eigenface” Została ona opracowana w 1991 roku przez naukowców z MIT (Massachusetts Institute of Technology) w celu automatycznego rozpoznawania ludzkich twarzy z obrazów cyfrowych.

Teraz są nowe super potężne łatwe AI do rozpoznawania:

SI symulacyjna

Ta SI wykorzystuje symulacje do rozwiązywania złożonych problemów. 🤖🎮

Jest często wykorzystywana do planowania i podejmowania decyzji w środowiskach wirtualnych.

Popularną symulacyjną AI jest symulator lotu ✈️, który służy do szkolenia pilotów do różnych scenariuszy lotu w różnych warunkach, od sytuacji awaryjnych do ciężkiej pogody 🍃. Istnieją również symulacyjne AI do szkolenia kierowców, lekarzy i innych specjalistów.

Kilka marek oferuje symulatory lotu tego typu; X-Plane, Microsoft Flight Simulator, Prepar3D i FlightGear. 🛫

Swoją drogą zdjęcia zapierają dech w piersiach.

VIDÉO. On a testé le nouveau Flight Simulator. Une claque visuelle !

Sztuczna inteligencja oparta na wiedzy (Knowledge-based AI)

Te AI wykorzystują wiedzę ekspercką do rozwiązywania konkretnych problemów. 💬

Mogą wyglądać jak słabe AI, ale w rzeczywistości istnieje pewien niuans.

Użyjmy ponownie przykładu Chatbota 🤖; Chatbot jest zwykle zaprojektowany do obsługi prostych, powtarzalnych interakcji międzyludzkich przy użyciu wcześniej przygotowanych reguł i skryptów, a nie czerpania z większej, złożonej bazy wiedzy.

Sztuczne inteligencje wiedzy, mają więc dostęp do znacznie bardziej rozbudowanej bazy danych 🌏

Oto bardziej konkretny przykład > Cyc to system AI oparty na bazie wiedzy zawierającej informacje o świecie i logiczne reguły rozumowania o tych informacjach.

AI w uczeniu maszynowym

Podczas gdy AI oparta na wiedzy wykorzystuje istniejącą wcześniej wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów, AI w uczeniu maszynowym wykorzystuje algorytmy do uczenia się na podstawie danych i poprawiania swojej wydajności w czasie, a tym samym kontynuuje samodzielną ewolucję. 🧠

ChatGPT jest uważany za jeden z najlepszych przykładów AI uczącej się maszynowo ze względu na swoją konstrukcję opartą na modelu języka transformacji, co doprowadziło do znacznej poprawy jakości generowania tekstu.

💡Podstawowo narzędzie potrafi odpowiedzieć na każde pytanie, posiada niepospolitą wiedzę i wciąż rozwija swoje techniki za każdym razem, gdy użytkownik zadaje mu pytania.

AI oparta na danych internetowych

Służy do przeszukiwania sieci i analizy dużych ilości danych. 🤖🕸️

Jest często wykorzystywana w takich zastosowaniach jak badanie produktów online lub monitorowanie opinii publicznej w mediach społecznościowych.

Na przykład Google Search, który wykorzystuje uczenie maszynowe do zrozumienia zapytań użytkowników i dostarczenia odpowiednich wyników wyszukiwania. 👍

New Google Search Console URL Inspection Tool by Infront Webworks

Jeśli szukasz innego przykładu, jest Facebook News Feed, algorytm filtrujący, który wykorzystuje AI do określenia, które posty powinny być wyświetlane w news feedzie każdego użytkownika, na podstawie jego zainteresowań i aktywności w serwisie.

Sztuczna inteligencja, która umożliwia optymalizację zadań

Ten rodzaj AI służy do znajdowania najlepszych możliwych rozwiązań danego problemu za pomocą algorytmów optymalizacyjnych. 🤖🚀

Jest często wykorzystywany w aplikacjach takich jak planowanie tras dostaw lub optymalizacja sieci transportowej, a w niektórych przypadkach na narzędziach prospectingowych lub CRM-ie zarządczym.

Oczywiście wszystkie wymienione powyżej AI są po to, aby optymalizować zadania, oszczędzać czas i ułatwiać życie.

Na przykład systemy rekomendacji używane przez platformy streamingowe takie jak Netflix czy Spotify, które sugerują odpowiednie treści na podstawie preferencji użytkownika, to również optymalizacyjne AI. 😜

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Rodzaje sztucznej inteligencji: Podsumowanie

Typ AI Funkcja Przykłady marek
Symboliczna Wykorzystuje bazy wiedzy do rozwiązywania problemów. DXplain.
Oparta na regułach. Wykorzystuje reguły do podejmowania decyzji i automatyzacji zadań. Drools.
Rozpoznawanie obrazów Identyfikuje i klasyfikuje obiekty na obrazach. Google Cloud Vision, Amazon Rekognition, Microsoft Azure Computer Vision.
Rozpoznawanie mowy Przepisuje i analizuje ludzką mowę. Google Speech-to-Text, Amazon Transcribe, IBM Watson Speech to Text.
Przetwarzanie języka naturalnego Rozumie i generuje ludzki język. Google BERT, OpenAI GPT-3.
Symulacja Modeluje złożone sytuacje dla prognoz i środowisk. AnyLogic, X-Plane, Microsoft Flight Simulator.
Przez uczenie maszynowe Uczy się modeli na podstawie danych i informacji zwrotnych. Google TensorFlow, OpenAI GPT-3.
Słaba Wykonuje określone zadania bez rozumowania i zrozumienia. Siri, Alexa, Google Assistant, chatbot.
Oparte na wiedzy Wykorzystuje bardzo duże bazy wiedzy do rozwiązywania problemów. (zwykle internet). Cyc.

Sztuczna inteligencja to także hybrydy

Niektóre AI należą do kilku kategorii jednocześnie!

Na przykład ChatGPT jest rzeczywiście AI opartym na uczeniu maszynowym, które konkretnie wykorzystuje transformacyjne sieci neuronowe do generowania tekstu.

Również Google Assistant jest hybrydą, ponieważ łączy uczenie maszynowe, wiedzę AI i konwersacyjne AI (przetwarzanie języka naturalnego), aby zapewnić użytkownikowi doświadczenie osobistego asystenta.

Wniosek „czym jest sztuczna inteligencja?”

🤝 Podsumowując, sztuczna inteligencja rewolucjonizuje świat, czy nam się to podoba czy nie, system już istnieje i może nam bardzo pomóc, jeśli nauczymy się go dobrze używać.

Szybkie postępy w tej dziedzinie doprowadziły do bezprecedensowego wzrostu produktywności, efektywności i innowacyjności, marketingu i innych branż. Od medycyny, przez finanse, produkcję, po usługi, AI przekształca sposób, w jaki pracujemy i współdziałamy.

Inwestując w ten obszar, firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną, poprawić wydajność i rentowność oraz dostarczyć bardziej spersonalizowane i angażujące doświadczenie klienta. Będziemy musieli żyć z naszym światem i uczynić z niego siłę. 💪

FAQ – co to jest sztuczna inteligencja

Czym zajmuje się sztuczna inteligencja?

AI jest stosowana w wielu dziedzinach, takich jak rozpoznawanie głosu i twarzy, tłumaczenie maszynowe, autonomiczna jazda, przewidywanie zachowań konsumenckich, wykrywanie oszustw, rekomendacja produktów, rozpoznawanie obiektów, planowanie produkcji, monitorowanie jakości itp.

Jak AI jest wykorzystywana w życiu codziennym?

Możesz zapytać Siri, gdzie znaleźć restauracje lub stacje benzynowe wokół ciebie, możesz poprosić Alexę o stworzenie listy artykułów spożywczych, abyś mógł zrobić zakupy, możesz także poprosić GPT-3, aby napisał i artykuł lub stworzył list motywacyjny dla ciebie i Midjourney, aby narysował dla ciebie piękny ogród.

Reasumując, masz tysiąc możliwości poproszenia o pomoc.

Co może zrobić AI, czego nie może zrobić człowiek?

To bardzo proste; wiele rzeczy! Sztuczna inteligencja ma więcej wiedzy niż człowiek. Posiadają ogromną bazę informacji i mogą ją przeformułować nieskończoną ilość razy. Mogą odpowiadać na Twoje pytania i pomagać Ci w zadaniach w trybie 24/7.

Jaka jest najlepsza sztuczna inteligencja?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od dziedziny zastosowania AI. Na przykład w dziedzinie rozpoznawania mowy za najlepszą uważa się AI Google’a, natomiast w dziedzinie rozpoznawania obrazów bardzo dobra jest AI Facebooka…

Jednak najbardziej używanym i popularnym jest GPT-3 od Open AI.

Kto wymyślił sztuczną inteligencję?

AI jako dziedzina badawcza pojawiła się w latach 50. XX wieku, wraz z pracami naukowców Johna McCarthy’ego, Marvina Minsky’ego, Claude’a Shannona i Nathaniela Rochestera z Dartmouth College

Od tego czasu AI odnotowała duży postęp dzięki rozwojowi matematyki, informatyki, neuronauki i psychologii poznawczej, a także dzięki rozwojowi uczenia maszynowego i big data.

Teraz już wiesz :

 • Wszystkie rodzaje IA,
 • czym jest sztuczna inteligencja,
 • Jak działają 😉

Chcesz iść dalej

Obecnie korzystanie z narzędzi do zarządzanie mediami społecznościowymi jest niezbędne do wdrożenia strategii marketingowej w mediach społecznościowych i osiągnięcia wyznaczonych

17/07/2024

Na hiperkonkurencyjnym i stale ewoluującym rynku pracy każda firma stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem znalezienia najlepszych talentów. 🌟 Zespoły ds.

16/07/2024

Czy nie jesteś w stanie obniżyć swojego Customer Effort Score? Albo, co gorsza, w ogóle nie oceniasz interakcji swoich klientów

10/07/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story