Pokolenie x y z alpha i boomers: kim oni są?

Czy znasz terminy pokolenie x y z, silent, boomers lub alpha? Jest to klasyfikacja urodzeń, ustalona na podstawie specyfiki, oczekiwań i zachowań, które charakteryzują każdą grupę wiekową. 👀

W tym artykule przeanalizujemy każde pokolenie, od cichego pokolenia do najnowszego pokolenia Alpha.

Bez zbędnych ceregieli, zaczynajmy! ⬇️

Generation x y z alfa lub marketing pokoleniowy: definicja

Marketing pokoleniowy to strategia, która dzieli rynek na segmenty w oparciu o wiek konsumentów. 👀

Każde pokolenie ma odrębne cechy, wartości i zachowania, na które wpływ mają warunki społeczno-ekonomiczne i kulturowe, w których dorastało i rozwijało się. 😇

Szybko, choć wrócimy do tego w artykule, oto przedziały wiekowe dla każdego pokolenia:

 • 1️⃣ Cichy: urodzony między 1928 a 1945 rokiem.
 • 2️⃣ Osoby z wyżu demograficznego: urodzone w latach 1946-1964.
 • 3️⃣ Pokolenie X: urodzeni między 1965 a 1980 rokiem.
 • 4️⃣ Milenialsi (pokolenie Y): urodzeni między 1981 a 1996 rokiem.
 • 5️⃣ Pokolenie Z: urodzeni między 1997 a 2012 rokiem.
 • 6️⃣ Generacja Alpha: urodzeni od 2013 r. do dziś.

Strategia ta pozwala markom spersonalizować swoje komunikaty reklamowe (takie jak kampanie marketingowe sms), produkty i usługi, aby lepiej zaspokoić specyficzne potrzeby każdej grupy wiekowej. 💟

Ciche pokolenie

Ciche pokolenie, znane również jako „weterani” lub „tradycjonaliści”, obejmuje osoby urodzone w latach 1928-1945. 📆

Termin ten wywodzi się z faktu, że w przeciwieństwie do pokoleń, które nastąpiły po nich, nie wyróżniali się, nie protestowali ani nie demonstrowali na rzecz zmian społecznych lub politycznych.

Jeśli chodzi o ich nawyki konsumenckie, szukają raczej jakości i wartości niż samej ceny.

W rezultacie są oni mniej podatni na wpływ nowoczesnychtrendów reklamowych imarketingowych, preferując przemyślane, zrównoważone zakupy.

Ponadto, oto krótka lista ich kluczowych wartości 🔑 :

 • Ciężka praca.
 • Dyscyplina.
 • Szacunek dla autorytetów.
 • Poświęcenie dla społeczności i rodziny.
 • Silne poczucie osobistej odpowiedzialności.

Dzięki naszym pradziadkom lub dziadkom uczymy się z ich historycznych doświadczeń i mądrości. 😇

Są starszymi z wyżu demograficznego, pielęgnuj ich 💟.

Odbierz pierwszych klientów w tym tygodniu

Wykorzystaj moc Waalaxy, aby codziennie zdobywać nowych klientów. Rozpocznij bezpłatne pozyskiwanie już dziś.

waalaxy dashboard

Baby boomer

Przejdźmy do pokolenia wyżu demograficznego i nie mówię tu o paznokciach. 💅🏼

Pokolenie to obejmuje osoby urodzone w latach 1946-1964, w okresie powojennym, w którym nastąpił znaczny wzrost wskaźnika urodzeń, stąd nazwa „Baby-boomers”.

Kim są osoby z wyżu demograficznego?

Osoby z wyżu demograficznego znane są z dużej siły nabywczej i wysokiego poziomu konsumpcji. Rzeczywiście, priorytetowo traktują jakość i wartość produktu lub usługi i są mniej podatni na wpływ trendów, efemerycznych zamachów mody lub marketingu influencerów, w przeciwieństwie do młodszych pokoleń. 👀

Oto kilka pomysłów na ich wartości:

 • Osobiste osiągnięcia.
 • Sukces finansowy.
 • Ciężka praca.
 • Zaangażowanie na rzecz rodziny.
 • Bezpieczeństwo zatrudnienia.

To pokolenie było odpowiedzialne za ewolucję norm społecznych, takich jak prawa obywatelskie, równość płci i reforma edukacji! 💪🏼

Ale to nie wszystko, jako pierwsi zaadoptowali naszego ukochanego przodka, minitel, telefon komórkowy, a nawet komputer osobisty. 😇

Pokolenie x

Często postrzegane jako „zapomniany środek” między wyżem dem ograficznym a milenialsami, pokolenie X ma pewne unikalne cechy, o których zaraz się dowiemy. 😇

Ile lat ma pokolenie x?

Pokolenie to reprezentuje osoby urodzone w latach 1965-1980, a termin „pokolenie x” został spopularyzowany przez książkę Douglasa Couplanda „Generation x: tales for an accelerated culture” z 1991 roku, która opisuje życie i aspiracje tego pokolenia w tamtym czasie.

Ale dlaczego X? 🤔

Cóż, ten list odnosi się do nieznanego, symbolizując odrzucenie przez to pokolenie etykiet i ideałów swoich poprzedników, a także ich poczucie dwuznaczności co do ich miejsca w społeczeństwie. 😅

Szybkie spojrzenie 🌍 na ich kluczowe wartości: 👇🏼

 • Niezależność.
 • Autonomia.
 • Pragnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Różnorodność.
 • Pragmatyzm.
 • Kwestionowanie autorytetu.

Jakie są cechy pokolenie x charakterystyka ?

Pokolenie to znane jest z przedkładania jakości i funkcjonalności produktów nad modę. Ponieważ osiągnęli dorosłość przed pojawieniem się Internetu w 2000 roku, lubią kupować w sklepie. 🛍️

Oto niektóre z ich funkcji:

 • Zdolność adaptacji ➡️ Dorastając ze zmianami technologicznymi, są bardzo elastyczni i czują się komfortowo z technologią.
 • Sceptycyzm ➡️ są znani ze swojego sceptycyzmu wobec mediów, instytucji politycznych i reklam, preferując podejmowanie decyzji w oparciu o badania i fakty.
 • Duch niezależności ➡️ ceni sobie niezależność i wolność wyboru, czy to w karierze, zakupach czy stylu życia.

Pokolenie Y (millenialsi)

Termin „milenialsi” został spopularyzowany przez Neila Howe’a i Williama Straussa w ich książce „Millennials Rising: The Next Great Generation” z 2000 roku. 📖

Nazwa odnosi się do osób, które osiągnęły pełnoletność w okolicach tysiąclecia, podkreślając nowe pokolenie o odmiennych perspektywach i doświadczeniach 🙂

Odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu miejsc pracy, polityki i kultury. 🤩

Oto ich wartości w skrócie 👀 :

 • Autentyczność.
 • Wspólna praca.
 • Różnorodność.
 • Włączenie.
 • Innowacja
 • Kreatywność.

Wiek pokolenia Y

Pokolenie Y składa się z osób urodzonych w latach 1981-1996 (jeśli zwracałeś uwagę, ich rodzice należą do pokolenia X). Pokolenie to często charakteryzuje się przystosowaniem do ery cyfrowej, formalnym wykształceniem i wyjątkowym podejściem do życia zawodowego. 👀

Jakie są cechy pokolenie Y charakterystyka ?

Przyjrzyjmy się, co odróżnia ich od innych pokoleń. 👀

Członkowie tego pokolenia dokonują zakupów, które wnoszą wartość dodaną do ich życia, takich jak podróże, wydarzenia kulturalne lub doświadczenia kulinarne 🍝.

Ponadto są bardzo wrażliwi na etyczne i zrównoważone praktyki, ponieważ często wspierają przejrzyste, etyczne i społecznie odpowiedzialne marki. 🌿

Ale jakie są ich oczekiwania? 🤔

Cóż, lubią mieć bardziej elastyczną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, z możliwościami rozwoju osobistego i zawodowego oraz integracyjnym i opartym na współpracy środowiskiem pracy.

Wreszcie, oto kilka cech, które wyróżniają je dość dobrze jak na mój gust: 👇🏼

 • Łączność ➡️ Cyfrowi tubylcy są zawsze połączeni, korzystając z sieci społecznościowych do komunikowania się, uzyskiwania informacji i wywierania wpływu.
 • Elastyczność ➡️ preferują elastyczność w życiu zawodowym, wolą regulowane godziny pracy i możliwość pracy zdalnej.
 • Kształcenie ustawiczne i szkolenia ➡️ silny nacisk na uczenie się przez całe życie i rozwój osobisty.

Pokolenie Z

Termin „Pokolenie Z” logicznie podąża za Pokoleniem X i Y w kontynuacji alfabetu. Został on przyjęty, aby zaznaczyć odrębną nową erę w sekwencji pokoleń. 🧪

Pokolenie Z od kiedy ?

Pokolenie to urodziło się w latach 1997-2012 i charakteryzuje się zanurzeniem w technologii cyfrowej od najmłodszych lat oraz pewną świadomością kwestii globalnych.

Preferują zakupy online i spersonalizowane, interaktywne doświadczenia zakupowe. Następnie, podobnie jak pokolenie Y, preferują przejrzyste, etyczne i zrównoważone marki, a przy podejmowaniu decyzji zakupowych kierują się recenzjami online, influencerami i sieciami społecznościowymi. 💸

Pokolenie Z charakterystyka

Członkowie pokolenia Z oczekują elastycznego, inkluzywnego i zróżnicowanego środowiska pracy, które oferuje możliwości rozwoju osobistego.

Rzeczywiście, są bardzo zaangażowani na platformach promujących zmiany społeczne i broniących spraw, które uważają za ważne. 🌍

Różnorodność, integracja, równość i zrównoważony rozwój to kluczowe wartości pokolenia Z.

Oto kilka aspektów ich osobowości: 👇🏼

 • Wizualni i multimedialni ➡️ preferują komunikację wizualną (taką jak filmy i infografiki) i są fanami platform takich jak Instagram, TikTok i YouTube.
 • Cyfrowi tubylcy ➡️ dorastali w otoczeniu technologii cyfrowych i bardzo dobrze czują się ze smartfonami, mediami społecznościowymi i platformami internetowymi.
 • Pragmatyczni i realistyczni ➡️ świadomi wyzwań ekonomicznych i środowiskowych, pragmatycznie podchodzą do edukacji, pracy i życia.
 • Niezależni i autonomiczni ➡️ cenią sobie autonomię w nauce i rozwoju kariery, często szukając możliwości przedsiębiorczych i szansy na uruchomienie własnego start-upu.

Jak można się domyślić, pokolenie Z uosabia zmiany i adaptację, z przemyślanym podejściem do globalnych wyzwań. 👀

Pokolenie alfa

Jak sugeruje nazwa, „Alpha” oznacza początek nowej serii pokoleń, następującej po Pokoleniu Z. Wybór słowa „Alpha” odzwierciedla ideę nowego początku lub nowej ery w sekwencji pokoleń.

Trochę kultury, ten termin został wprowadzony przez Marka McCrindle’a. 💡

Jeśli chodzi o ich wartości, oto co sugerują badania: ⬇️

 • Inkluzywność.
 • Trwałość.
 • Innowacyjność.
 • Szacunek dla środowiska.
 • Różnorodność.
 • Równość.
 • Spełnienie.

Dlaczego „oczekuje się”? Cóż, te wartości są nauczane od najmłodszych lat, więc zakłada się, że będą one głęboko zakorzenione w sposobie myślenia i działania. 💪🏼

Wiek generacji alfa

To młodsze pokolenie odnosi się do dzieci urodzonych od 2010 roku, kiedy to po raz pierwszy pokolenie urodziło się w 21ᵉ wieku, a technologia i Internet są wszechobecne.

Pokolenie to będzie jeszcze lepiej radzić sobie z zakupami online i technologiami cyfrowymi niż inne pokolenia. Rozwijają się w środowisku, które jest jeszcze bardziej zintegrowane technologicznie we wszystkich aspektach ich życia, od edukacji, pracy i wypoczynku po wymianę z bliskimi. 🖤

Pokolenie Alfa cechy

Generacja Alpha jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, co oznacza, że wpływ i różne funkcje będą ujawniane w miarę postępów. 😇

Rzućmy okiem na funkcje: 👇🏼

 • Edukacja w środowisku cyfrowym: od najmłodszych lat mają kontakt z tabletami, telefonami i technologiami edukacyjnymi, takimi jak filmy w telewizji lub na platformach streamingowych.
 • Potencjalnie najlepiej wykształceni: dzięki łatwemu dostępowi do informacji i innowacyjnej edukacji mogą być lepiej wykształceni niż jakiekolwiek inne pokolenie.
 • Hiperpołączenie: całe ich życie społeczne i edukacyjne odbywa się za pomocą technologii, co wpływa na sposób, w jaki się komunikują, uczą i bawią.

Jakie są ograniczenia marketingu pokoleniowego ?

Chociaż marketing pokoleniowy jest przydatny do kierowania reklam do określonych grup demograficznych, może mieć pewne ograniczenia… Dowiedzmy się od razu! ⬇️

Ograniczenia marketingu pokoleniowegoOpis
Nadmierne uogólnieniaOpiera się na uogólnieniach, które mogą ignorować różnorodność w obrębie pokolenia.
Nakładające się funkcjeTrudność w zdefiniowaniu unikalnych strategii ze względu na nakładające się cechy między pokoleniami.
Szybko zmieniające się trendyTrendy zmieniają się szybciej niż okresy pokoleniowe, przez co niektóre strategie stają się przestarzałe.
Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych i kulturowychNa zachowanie i wartości mają wpływ czynniki społeczno-ekonomiczne i kulturowe, a nie tylko wiek.
Ryzyko stereotypów i wykluczeniaMoże prowadzić do kampanii, które stereotypizują lub wykluczają, potencjalnie szkodząc wizerunkowi marki.
Złożoność segmentacji międzypokoleniowejTrudności w stosowaniu uogólnionych strategii w kontekście wielopokoleniowym.
Adaptacja do nowych technologiiStarsze pokolenia również korzystają z nowych technologii, zacierając tradycyjne granice wiekowe.

Wniosek : tabela generacji x y z

Podsumowując, możemy powiedzieć, że zrozumienie i docenienie niuansów pokoleń X, Y I Z ma kluczowe znaczenie dla nawigacji ⛵️ w dzisiejszym krajobrazie marketingu i komunikacji.

Różne pokolenia wnoszą swoje własne doświadczenia, wartości i oczekiwania, oferując markom wyjątkowe możliwości nawiązania kontaktu 🫱🏽‍🫲🏾.

Teraz wiesz wszystko o poprzednich pokoleniach i nowych pokoleniach, które nadejdą.

Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy zauważyłeś, ale obrazy, które widziałeś wcześniej w artykule, zostały wygenerowane na DALL-E 👀

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pokolenia x y z

Nie spiesz się zbytnio, wciąż mamy kilka zasobów, którymi możemy się z Tobą podzielić. 👇🏼

Jakie jest 7 pokoleń ?

Oto 7 znanych generacji:

 • 1️⃣ Cichy: urodzony między 1928 a 1945 rokiem.
 • 2️⃣ Osoby z wyżu demograficznego: urodzone w latach 1946-1964.
 • 3️⃣ Pokolenie X: urodzeni między 1965 a 1980 rokiem.
 • 4️⃣ Milenialsi (Pokolenie Y): urodzeni między 1981 a 1996 rokiem.
 • 5️⃣ Pokolenie Z: urodzeni między 1997 a 2012 rokiem.
 • 6️⃣ Generacja Alpha: urodzeni od 2013 r. do dziś.
 • 7️⃣ Generacja Beta: urodzeni po 2025 roku.


Czym jest Generacja Beta ?

Po pokoleniu x y z i alfa, nowe pokolenie Beta odnosi się do dzieci urodzonych po pokoleniu Alpha, urodzonych od 2025 roku do nieokreślonej daty w przyszłości. 📆


Jak pracować z generacjami x, y, z i alpha?

Wspólne zamieszkiwanie w życiu korporacyjnym w marketing pokoleniowym wymaga otwartego i integracyjnego podejścia, które docenia różnice. Oto kilka strategii, które można wprowadzić w życie:

 • Ułatwianie komunikacji międzypokoleniowej: zachęcanie do wymiany między pokoleniami poprzez spotkania zespołowe, wspólne projekty, a nawet działania integracyjne.
 • 🫱🏽‍🫲🏾 Promowanie integracji i różnorodności: tworzenie środowiska pracy, w którym każdy pracownik, niezależnie od wieku, czuje się doceniany i włączany.
 • 💪🏼 Wykorzystanie mocnych stron każdego pokolenia: identyfikacja i wykorzystanie różnych mocnych stron każdej osoby w celu poprawy wyników firmy i zadowolenia z pracy.
 • 📈 Zapewnianie dostosowanych do potrzeb możliwości rozwoju zawodowego: oferowanie spersonalizowanych szkoleń i ścieżek kariery, które spełniają aspiracje i potrzeby rozwojowe każdego pokolenia.
 • Dostosowanie polityki pracy: elastyczna polityka w zakresie godzin pracy, telepracy i urlopów może pomóc w zaspokojeniu tych zróżnicowanych potrzeb.
 • 🫶🏼 Tworzenie poczucia przynależności: zachęcanie do tworzenia kultury korporacyjnej, która celebruje zbiorowe i indywidualne sukcesy.

Więc teraz wiesz wszystko o pokoleniu x y z ! Do zobaczenia wkrótce 🐉

Melany

Chcesz iść dalej

Szukasz NAJLEPSZYCH pytania do klienta odkrywających sprzedaż? Nie panikuj! W tym artykule znajdziesz 30 przykładów, które pomogą Ci w negocjacjach

16/05/2024

W szczególności kilka narzędzi wyróżnia się pod względem zwiększania generowania leadów na LinkedIn: Podawaa, Waalaxy vs PowerIn.io. Postanowiliśmy więc przeanalizować

15/05/2024

Networking jest niezbędny do rozwoju w życiu zawodowym. jak przedstawić się w mailu ? 🤔 Dobra prezentacja może pomóc w

13/05/2024

7 przykładów skutecznych wiadomości prospectingowych na LinkedIn

Newsletter

Masterclasses

Dans la piscine

Sucess story